Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 17 mei 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
17 mei 2019

Het volgende uittreksel is gebaseerd op historische feiten en op informatie van Kryon. Het is bijzonder informatief over een periode die van grote invloed is geweest op onze huidige tijd, en stelt ons in staat gebeurtenissen in hun juiste volgorde te plaatsen, zodat ze historisch correct zijn. Door in de geschiedenis terug te gaan ontstaat een juist en volledig beeld en wordt bevestigd dat er vroeger zeer geavanceerde beschavingen hebben bestaan, die zijn opgekomen en ook weer zijn verdwenen.

UITTREKSEL UIT EEN BERICHT VAN KRYON.

Ongeveer 11.000 jaar geleden, aan het einde van het laatste ijstijdperk — een mini-ijstijd zou je kunnen zeggen — gebeurden er dingen op deze planeet die terug te zoeken en vindbaar zijn. Deze gebeurtenissen hebben te maken met wat ik een ongewone plasmische activiteit in de atmosfeer zou noemen. Het magnetische raster was in die tijd heel, heel anders van aard. Massa-erupties van de zon en het soort uitbarstingen die in films te zien zijn, bereikten de Aarde en raakten het magnetische veld van deze planeet. Dit laadde het magnetisch veld op met verschillende soorten plasma. Het is in de wetenschapsgeschiedenis vastgelegd en terug te lezen. Het is eveneens terug te vinden in de ijskernen, evenals in de magnetische velden in de aardlagen, die meetbaar zijn.

Het was toen anders en ik zal je vertellen wat de oorzaak ervan was. Allereerst veroorzaakte het veel doden. We hebben jullie dit eerder verteld en we hebben eveneens gezegd dat de mens dit gedeeltelijk zelf heeft gecreëerd. De mensheid heeft door de verschillende eeuwen heen minstens vier stadia van beschaving doorgemaakt die bijna iedere keer ten einde kwamen. Wellicht herinneren jullie je nog de profetieën van een paar jaar geleden die vertelden dat jullie je in een laatste oorlog van het millennium bevinden, met massavernietiging tot gevolg. Dit gebeurde niet. Het was nummer vier, overgaand in nummer vijf. Het jaar 2013 en daarna is de vijfde. We hebben jullie verteld over de derde als “onbekende geschiedenis”. Jullie zullen niet gemakkelijk iets kunnen vinden van waar ik het over heb, en de geschiedenis werd niet vernietigd door middel van wapens; het gebeurde eerder door middel van plasmaontlading – van de natuur. Maar lang voor die tijd bezat jullie planeet een atmosfeer die op een andere manier leven mogelijk maakte; door de activiteit van de zon (de heliosfeer), laadde het magnetische raster op een manier op waarop de mensheid in staat was om DNA te ontwikkelen tot ten minste 50%. Denk eraan, jullie bezitten momenteel 30% tot 35%. “Wacht even, Kryon, je bedoelt dat we achteruit zijn gegaan?” Ja. uiteindelijk zul je bewijs hiervan vinden – van een geavanceerde beschaving.

Als je levens hebt gehad waarin je het gevoel had dat je deel hebt uitgemaakt van een geavanceerde beschaving, dan was dat ook zo. Dit komt omdat jullie bewustzijn geavanceerd was, niet jullie technologie. (Zeg dat nog een keer langzaam). Jullie konden dingen doen met je bewustzijn die je nu niet meer kunt, en dit ging eenvoudig. Jullie konden je eigen lichaam helen met je eigen bewustzijn. Er waren mensen die uit het niets vaste materie konden creëren, alles door geavanceerd denken, niet door mechanische apparaten. We geven jullie een principe waar nog niet aan is gedacht: “Bewustzijn is natuurkunde, het is een echt, meetbaar veld dat de fysieke realiteit beïnvloedt.” Heb je ooit meegemaakt dat je computer crashte toen je boos was, of dat je een gloeilamp uit liet gaan? Hoe? Het is natuurkunde!

Ja, je was erbij, niet met vliegende auto’s en anti-zwaartekracht, maar met een wijsheid en een grote fysische kennis die je je goed herinnert. Je herinnert je geavanceerde wijsheid en bewustzijn. Er is een reden voor het feit dat je dit allemaal intuïtief hebt kunnen onthouden. Het bevindt zich in het Akashaveld! Luister goed, want dit is de les van vandaag: je betreedt geen nieuwe grond als je evolueert – luister naar mij – in plaats daarvan komt weer boven wat je eens bezat. Je gaat terug om de toekomst te bereiken! Jullie Akash-verbinding ontwaakt langzamerhand sinds jullie 2012 zijn gepasseerd. Er is al een blauwdruk voor deze geavanceerde realiteit waar jullie eeuwen geleden al in hebben geleefd. Deze Akasha-blauwdruk is al in jullie aanwezig om snel de ontwikkeling te kunnen doormaken die jullie nu doormaken. Jullie hebben dit al eerder gedaan! Oude zielen, wat jullie je nu herinneren, is een geavanceerde civilisatie van ver vóór 10.000 jaar geleden.

Maar de zaden ervan beginnen weer te ontkiemen. Het is niet nieuw, en het is niet onbekend, en door jouw Akasha-verbinding weet je dat. Het aangeborene in je lichaam weet het. Wat ooit is geweest zal weer realiteit worden en voor jou zal het niet nieuw zijn. Je keert ernaar terug. We hebben het gehad over Atlantis, en we hebben het gehad over het feit dat niet iedereen, niet miljoenen van jullie, allemaal tezamen op één zinkend eiland konden zijn! Toch geloven jullie allemaal dat je daar bent geweest. Hier is om vele redenen een metafoor van toepassing voor de vernietiging van de mensheid, en het was echt, en jullie zijn er allemaal doorheen gegaan. De meesten van jullie werden in deze tijden vernietigd, en dat was het einde van beschaving nummer drie. Beschaving nummer twee had zijn eigen oorzaken, voornamelijk aarde-gerelateerd. Dan was er het begin van beschaving nummer vier (jullie huidige 11.000 jaar oude geschiedenis). Dus alles wat jullie toeschrijven aan de menselijke beschaving, alle 11.000 jaar ervan, is eigenlijk de vierde beschaving. Ik weet dat dit heel raar klinkt, maar zelfs een klein gedeelte van de wijze oude informatie van de inheemse bewoners van jullie planeet kent deze dingen. Het maakt deel uit van hun leer.

Lieve mensen, jullie beschaving is er al 50.000 jaar. Op een dag zal de wetenschap het erover eens zijn dat een deel van de geschiedenis verloren lijkt te zijn geweest om het vervolgens te erkennen voor wat het is. Jullie zijn helemaal niet zo jong! Veel van jullie zielen zijn erg oud en wijs, en zijn hier al heel lange tijd. Jullie Akasha-archief zit vol met dit soort dingen. Zien jullie in wat ik vandaag zeg? Jullie bezitten de bouwstenen van de toekomst omdat jullie het in het verleden al hebben meegemaakt! Hierdoor zullen jullie er niet bang voor zijn, en als je het begint te ervaren, zal het iets zijn dat comfortabel aanvoelt. Ik wil dat je even diep in de ogen kijkt van de indigo-kinderen. Deze jonge zielen zijn in de war. Maar de oude zielen hebben vertrouwen! Misschien te veel vertrouwen? Ze kijken niet om zich heen met de angst anders te zijn. Jonge zielen kijken je daarentegen aan en vragen zich af waarom je niet bang bent, dat is omdat je een zo … oude energie bent! Jullie hebben dit eerder meegemaakt! Jullie zijn oude zielen, weten wat er gaat komen en hebben zichtbaar vertrouwen. Laat hun voorkomen je niet voor de gek houden. Ze zijn niet eigenwijs. Ze ontwaken eenvoudigweg voor iets dat ze hebben “onthouden” op een planeet die het al heel, heel lang niet meer heeft gezien.

EINDE VAN HET UITTREKSEL.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing ophelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
http://galacticchannelings.com/nederlands/