Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf

Mike Quinsey,

Channeling van zijn Hogere Zelf –

3 mei 2024,

Er verandert zoveel in de wereld, en ongemak voor de betrokkenen is onvermijdelijk. We moeten echter bevestigen dat alle betrokken zielen werd verteld wat ze konden verwachten voordat ze incarneerden. Ze zouden hun levensplan hebben gekend en in algemene termen wat ze nog meer konden verwachten, zodat de gebeurtenissen die plaatsvonden niet totaal onverwacht zouden zijn. De situatie waarin jullie je bevinden is onvermijdelijk, omdat alles moet worden afgehandeld in overeenstemming met veranderingen die zullen worden doorgevoerd ter voorbereiding op Ascentie. De meesten van jullie zullen er klaar voor zijn wanneer die gelegenheid zich voordoet.

De problemen waarmee jullie te maken zullen krijgen zijn het resultaat van veranderingen die nodig zijn om jullie in lijn te brengen met wat er van en voor jullie wordt verwacht. Het is een kwestie van ontvangen wat je toekomt, afhankelijk van hoe goed je vooruitgang hebt geboekt. Als jullie geleidelijk je trilling hebben verhoogd, zullen jullie zeer zeker een niveau bereiken dat ervoor zal zorgen dat jullie ascenderen, om de oude manieren achter je te laten en te genieten van de relatieve keuzevrijheid. Je zult merken dat het leven totaal anders is dan je gewend bent, en het belangrijkste kenmerk is dat je de krachten zult hebben om alles wat je nodig hebt tot stand te brengen door je gedachtenkracht.

Op dit moment wachten jullie op ontwikkelingen die het pad zullen creëren voor jullie vooruitgang ter voorbereiding op jullie toekomst. Zelfs nu hebben je gedachten een kracht die situaties naar je toe trekt, en daarom moet je voorzichtig zijn met wat je wenst. Begrijpen jullie nu waarom jij, wanneer je een bepaald bewustzijnsniveau hebt bereikt, de kracht van het denken hebt om te manifesteren wat je maar wilt? Zo word je meteen een vrij mens die kan reizen, waar je gedachten je ook brengen. Dientengevolge zijn vrienden en familie slechts een gedachte van je verwijderd, net als alles wat je nodig hebt, dus word je een zeer onafhankelijke ziel.

Met de krachten en de vrijheid die jullie zullen hebben, is het duidelijk een grote verantwoordelijkheid en daarom moeten jullie eerst een niveau hebben bereikt dat daarmee verenigbaar is. Het zou inderdaad onmogelijk zijn om de hogere niveaus binnen te gaan, tenzij je op zo’n leven bent voorbereid. Wat heerlijk om te weten dat leven mogelijk is zonder dat de negatieve krachten aanwezig zijn. Als je echter reden zou hebben om zulke niveaus van lagere trillingen te bezoeken, zou je gewoon je niveau verlagen door je gedachtenkracht. Sommige zielen doen dat en verlenen een dienst aan degenen die zichzelf willen verheffen en daarbij hulp nodig hebben. Ze ontdekken dat zulke lage niveaus in duisternis zijn vanwege de afwezigheid van Licht. Veel van wat aan jullie wordt doorgegeven is al bekend, vaak door directe ervaring in de lagere regionen.

Er is een natuurlijke drang van degenen met een hogere trilling om andere zielen te helpen verheffen die vast zijn komen te zitten in de lagere trillingen en niet weten hoe ze uit hun hachelijke situatie kunnen komen. Zodra een roep om hulp wordt ontvangen, kun je er zeker van zijn dat er onmiddellijk op wordt gereageerd met een reddingsmissie. De benadering van die zielen is dat iedereen het waard is om gered te worden, omdat het zeldzaam is dat men alle hulp weigert. We zien dat er een punt is waarop uiteindelijk de meest koppige ziel begint te geloven dat er veel meer in het leven moet zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Zodra dat punt is bereikt, kunnen jullie er zeker van zijn dat alle hulp wordt gegeven om zo’n ziel in staat te stellen te groeien in bewust bewustzijn.

Jullie zijn ervan verzekerd dat geen enkele ziel zonder hulp wordt gelaten wanneer deze eenmaal begint te ontwaken voor de grotere waarheid. Jullie zijn allemaal op het pad naar het grotere Licht, dat jullie uiteindelijk terugleidt naar de Godheid waar jullie vandaan kwamen. In elk stadium van evolutie worden jullie geholpen om nog verder te evolueren, zodat jullie nooit alleen zijn, in welk stadium van jullie vooruitgang dan ook. Op Aarde worden jullie heel erg overgelaten aan jullie eigen ideeën over hoe te leven in de lagere dimensies, maar uiteindelijk voelen jullie de drang om je oorsprong en de zin van je leven te zoeken. Zodra je in staat bent om te begrijpen waar het allemaal om draait, zullen we je geest stap voor stap openen voor de waarheid, in een tempo dat bij je past. Onze methoden en aanpak om jullie te verlichten zijn goed beproefd en getest en we zullen jullie op het juiste pad houden om het beste gebruik van jullie tijd te maken.

Er is zoveel informatie die we jullie kunnen geven, en die jullie zal helpen de waarheid te bevatten en te begrijpen. Maar alles op zijn tijd, met de verantwoordelijkheid om je vermogen te vergroten om nieuwe ideeën die je ideeën over wat de toekomst voor je in petto heeft aan te nemen, zullen verbeteren. Dat is helaas vanwege de acties van de duisteren, die de waarheid over jullie ware wezen achterhielden. Over het algemeen heb je alleen een onrealistisch begrip van de ware geschiedenis en het doel van de mensheid. Zoals we vaak hebben laten doorschemeren, zijn jullie in werkelijkheid grote Wezens die rollen spelen die jullie zijn gegeven om enige vooruitgang te boeken in een onrealistisch bestaan.

Hoe verwarrend moet het allemaal lijken, maar wees er zeker van dat de waarheid zeer binnenkort aan jullie allemaal bekend zal worden gemaakt. In sommige opzichten hebben de gevechten die jullie hebben moeten voeren om meer van de waarheid te weten te komen, jullie veel sterker en vastberadener gemaakt om die te vinden. In dit opzicht hebben we geprobeerd jullie ogen te openen voor wat er gaande is en hoe jullie de toekomst zullen vinden die jullie zeer zal bevallen. Het fysieke leven is in hoge mate een illusie, vergeleken met het bestaan dat jullie, wanneer de trillingen voldoende zullen zijn toegenomen om het te manifesteren, binnenkort zullen ervaren.

We noemen veel van de komende gebeurtenissen om jullie voor te bereiden op grote veranderingen die in de nabije toekomst zullen komen. Het is misschien moeilijk om het licht te zien tussen de donkere schaduwen die de planeet bijna overspoelen, maar het is er en het groeit, zozeer zelfs dat meer zielen verlicht worden. Geloof ons als we zeggen dat de ergste van jullie problemen bijna voorbij zijn, maar hierbij een waarschuwing om voorzichtig te zijn, want de toekomst wordt ook beïnvloed door degenen die jullie momenteel regeren. Ze hebben altijd in de openbaarheid geopereerd, maar hun bedoelingen zijn niet altijd als negatief begrepen of gerealiseerd.

Heb vertrouwen in ons en laat je niet beïnvloeden door gebeurtenissen van buitenaf, maar houd je vertrouwen in degenen die toezicht houden op jullie toekomst, en weet dat die in goede handen is. We herinneren jullie eraan dat jullie veilig zijn en dat jullie je niet moeten laten verleiden tot het denken dat de zaken erger worden. De mogelijkheid dat het erger wordt, bestaat, maar vergeet nooit dat we aan jullie zijde staan en jullie waar mogelijk uit de gevarenzone houden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob