Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf

Mike Quinsey,

Channeling van zijn Hogere Zelf –

19 april 2024.

Veel van het oude is aan het verdwijnen, aangezien het zijn doel heeft gediend en plaats maakt voor nieuwe energieën die het begin van een nieuw tijdperk inluiden. Jullie zien de effecten overal om jullie heen en het veroorzaakt onrust, brengt veranderingen teweeg die jullie uiteindelijk, als onderdeel van jullie introductie tot het Nieuwe Tijdperk, zullen verheffen. Jullie bevinden je in de tussenliggende periode waarin nieuwe ideeën jullie een betere manier van leven en het vooruitzicht op vrede op Aarde zullen geven. Veel hangt echter af van jullie reactie, want er is altijd een terughoudendheid om een manier van leven op te geven waar jullie gedurende vele, vele levens aan gewend zijn geraakt.

Wees ervan verzekerd dat het plan voor jullie toekomst bedoeld is om jullie kansen te bieden teneinde een grote sprong voorwaarts te maken, om nooit meer terug te keren naar wat in vergelijking zeer primitieve manieren lijken te zijn om dingen te doen. Het is tijd om verder te gaan, want er wachten jullie grootse kansen die je geest zullen verheffen en prachtige veranderingen zullen presenteren die jullie kwaliteit van leven zullen verhogen. Die zielen die zo’n kans afwijzen zullen doorgaan met vooruitgang te boeken in een tempo dat past bij hun gekozen voorkeur, maar niet alles is verloren, daar een nieuwe cyclus hen door meer kansen zal leiden om ervaring op te doen, op een manier die hen in staat stelt om door te gaan met evolueren.

Als je terug zou kunnen kijken, zou je ontdekken dat je gedurende vele levens veel kansen hebt gekregen om te evolueren, met veel hulp van je Gidsen. Jullie worden nooit zonder gelaten, maar met jullie vrije wil kiezen jullie welk pad jullie nemen, en natuurlijk ontvangen jullie veel begeleiding om jullie te helpen de juiste keuze te maken. Alles wordt in het werk gesteld om jullie op het juiste pad te houden, omdat wij veel beter op de hoogte zijn van jullie behoeften dan jullie. In werkelijkheid zijn jullie allemaal zeer ervaren zielen op een pad om groter te worden, en worden jullie kansen gegeven met betrekking tot het niveau van jullie bekwaamheid. We willen heel graag dat jullie slagen, zodat jullie volledig naar het Licht kunnen gaan en de negatieve ervaringen achter je kunnen laten.

Mensen zijn in werkelijkheid vreedzaam en liefdevol en ze zullen altijd op zoek zijn naar positieve manieren om hun leven te leiden, maar op Aarde is er zoveel negativiteit, dat het soms een verloren strijd lijkt. Alle ervaring is echter nuttig en maakt je veel sterker in het licht van de vele uitdagingen die je tegenkomt. Begrijp dat de meeste hiervan bedoeld zijn om je vastberadenheid om ze te overwinnen op de proef te stellen, want door dat te doen word je een veel sterkere ziel. We weten dat het niet gemakkelijk is om bij wijze van spreken de hele tijd “je hoofd boven water te houden”, maar je zou in staat moeten zijn om te gaan met alles wat je pad kruist, het is op die manier gepland.

Op jullie kritieke momenten zijn we ons volledig bewust van wat jullie doormaken, en we geven aanmoediging, voor zover dat is toegestaan zonder jullie vrije wil te schenden. Wanneer je ons ontmoet tijdens je slaapperiode vindt er veel goed werk plaats en kunnen we je volledig voorbereiden op wat komen gaat. Wees ervan verzekerd dat jullie veel goede raad krijgen die jullie door die komende dagen heen zou moeten helpen. We willen dat jullie succesvol zijn in jullie pogingen om je te blijven ontwikkelen, en doen ons best om jullie op het juiste pad te houden om dit te bereiken.

Het is leuk om je kennis met anderen te delen, maar overdrijf het niet, want het kan het tegenovergestelde effect hebben van wat je van plan was. De beste vooruitgang komt voort uit een gestage groei die blijvend is. Te veel te snel kan dit het tegenovergestelde effect hebben en een ziel die moeite heeft om een grotere waarheid te begrijpen in verwarring brengen. Het is het beste dat ze tot hun inzicht komen door hun eigen groei. Er zijn immers veel informatiebronnen die degenen die ontwaken kunnen helpen en zij zullen ernaartoe worden geleid. Ze houden je veilig en gezond, maar wanneer je je karma aan het opruimen bent, heb je misschien te maken met ervaringen die nodig zijn om je te helpen evolueren. Je wordt nooit alleen gelaten om je vorderingen te maken en we zijn altijd aanwezig om je te helpen.

Van dag tot dag kun je instant karma ervaren om je op het goede spoor te houden, maar niets ernstigs, en op de achtergrond is natuurlijk je levensplan dat veel bepaalt van wat je doet. We weten dat velen van jullie zich afvragen wat de reden is voor een vroege dood, vooral wanneer een ziel nog heel jong is. Weet dat de betrokken ziel soms gewoon helpt door een bepaalde taak op zich te nemen ten behoeve van anderen. Wanneer men begrijpt dat er niet zoiets bestaat als de dood van de ziel en dat deze doorgaat met leven in de hogere dimensies, zou veel verdriet en pijn vermeden kunnen worden. Als iedereen zich ervan bewust zou zijn dat men het eeuwige leven heeft, zou men weten dat er niet zoiets bestaat als een totale dood, maar gewoon het opgeven van het fysieke lichaam dat zijn doel heeft gediend.

Wij vertellen jullie over de verschillende niveaus van bestaan waar jullie naar verwijzen als dimensies, maar noemen zelden de lagere niveaus omdat het onwaarschijnlijk is dat ze van toepassing zijn op degenen die spirituele kennis zoeken. Na de dood van het lichaam kan de ziel echter omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van diens trillingen. Degenen die van een zeer lage trilling zijn, die jullie het “kwaad” zouden kunnen noemen, hebben weinig licht en bevinden zich na de dood in gebieden van duisternis met zielen van hetzelfde type. Maar ze worden geholpen zoals elke ziel en zodra ze ontwaken en antwoorden zoeken op de waarheid, worden ze geholpen door Gidsen om daarmee door te gaan en zich te verheffen. Geen enkele ziel wordt alleen gelaten om zelf antwoorden te zoeken.

Als je uit vrije keuze op een pad naar de waarheid bent, wees er dan zeker van dat je alle hulp zult krijgen om je te verheffen, zelfs als je je er niet van bewust bent. Naarmate jullie je echter verder ontwikkelen, zal de waarheid duidelijker worden en zullen jullie goed op weg zijn naar Ascentie. De moeilijke tijden waar je doorheen gaat, helpen je om je trilling te verhogen en je zult je meer bewust worden van de waarheid van je wezen. Het gaat meestal gepaard met een wens om ook anderen op het Pad van Licht te helpen, en opnieuw zullen jullie Gidsen jullie helpen dat verlangen te vervullen en te bereiken.

Heb in de tussentijd geduld, want uiteindelijk komt alles goed en dat is absoluut zeker. Na vele levens en veel verschillende ervaringen hebben jullie een punt bereikt waarop jullie weten dat jullie veel hebben bereikt, met alle moeite die jullie hebben gedaan om succesvol te zijn. Het kan langzaam gaan, maar we verzekeren jullie dat jullie ervaringen een happy end zullen hebben. Je zult merken dat alle vooruitgang die je hebt geboekt zijn vruchten zal afwerpen en dat je er volledig van zult profiteren. Niets kan dit wegnemen en jullie zijn in staat geweest om zo ver te komen door hard te werken en jullie moeten worden gefeliciteerd met jullie prestatie.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob