Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf –

Mike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

7 mei 2021.

In Europa lijkt het Covid19-virus af te nemen en begint versoepeling van de maatregelen om het effect ervan te beëindigen plaats te vinden. Vrije wil en karma spelen een rol, zodat sommige zielen een totaal andere ervaring zullen hebben dan anderen. Zelfs het levensplan van een ziel is erbij betrokken, dus je kunt niet met zekerheid zeggen hoe de dingen zullen aflopen. Echter, op grotere schaal voor de mensheid in het algemeen, zal iedereen op de een of andere manier worden beïnvloed, omdat de dingen niet kunnen terugkeren naar de manier waarop ze waren vóór de lockdowns.

Er worden veel veranderingen verwacht die op de lange termijn voor iedereen gunstig zullen zijn. Op dit moment lijkt het misschien niet zo, maar na verloop van tijd zul je een nieuwe samenleving zien ontstaan, waar mensen voor elkaar zorgen en die meer gelijkheid tot stand brengt. Te lang heeft een bevoorrechte groep mensen hun positie en rijkdom gebruikt om te proberen een systeem te creëren dat jullie allemaal ondergeschikt maakt aan hen. Hun laatste poging is mislukt en hoewel het tijd zal kosten om een ​​eerlijkere samenleving te creëren, is de intentie aanwezig en zal het slagen.

Er is een plan voor de mensheid dat uiteindelijk het onrecht van de afgelopen tijd zal rechtzetten, alsmede de belofte van een gelukkig en voldoening schenkend leven. Het kan niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar de mal is gegoten en je zult de tekenen van de genoemde veranderingen zien. Jullie zijn te lang tegengehouden en je hebt je niet mogen ontwikkelen op een manier die jullie kwaliteit van leven zou hebben verbeterd. De duisteren hebben doelbewust obstakels op jullie weg geplaatst en wrijving tussen naties gecreëerd, soms resulterend in oorlogen. Je kunt je de schade voorstellen die ze veroorzaken en niet in de laatste plaats de kosten van mensenlevens, de schade aan woningen en faciliteiten.

De zaken veranderen ten goede, maar geef het de tijd, want eeuwen van oorlog en de vernietiging die ermee gepaard ging, kunnen niet van de ene op de andere dag worden rechtgezet. Weet dat er gelukkiger tijden komen met vrede en antwoorden op jullie problemen. Uiteindelijk zullen allen in vrede en vriendschap leven, terwijl ze de verschillen in opvattingen en meningen accepteren die bijdragen aan de grote verscheidenheid en plezier in het leven. Langdurige gebruiken zullen niet van de ene op de andere dag veranderen en moeten worden verwelkomd als onderdeel van het karakter van de betrokkenen. Veel hangt af van hoe snel je elkaars verschillen kunt accepteren en samen kunt komen als een gemeenschap, terwijl je hen verwelkomt als een gelijkwaardig deel van het menselijk ras.

Voor jullie die weten dat de toekomst vrede zal brengen aan alle naties, is het de taak om je naasten te verenigen, ongeacht hun kleur of geloof. In wezen zoekt elke ziel vrede en geluk, en het is voorbestemd om in veel van jullie levens te gebeuren. Het is gepland en wordt geholpen door de verlangens van de mensen, die wanhopig een permanent einde willen zien aan geschillen en meningsverschillen die in het verleden tot confrontaties en vijandelijkheden hebben geleid. De gemoedstoestand van de mensen zal hen in staat stellen om op te komen tegen degenen die oorlogshitsers zijn en hun activiteiten stop te zetten. In het verleden speelden ze de ene kant tegen de andere uit en profiteerden ze van de oorlogsmachine. De mensen hebben “gesproken” en zullen degenen die geloven dat “macht juist is” niet tolereren. Permanente vrede zal zeker komen naarmate het bewustzijnsniveau stijgt en oorlogszuchtige acties of woorden verworpen worden.

Temidden van chaos zijn wij van het Licht, die mensen zal verheffen en vrede voor iedereen zal brengen. Degenen van de lagere vibraties zullen in zo’n toekomst geen plaats hebben, en zij zullen hun eigen pad moeten volgen dat hen een nieuwe kans zal geven om te ascenderen door een beter begrip en waardering voor hoe een harmonieus leven zou moeten zijn. Die dierbare zielen die toezicht houden op jouw leven, hebben nooit een eind aan geduld en liefde voor je en ze staan ​​altijd klaar om te helpen wanneer je om hun hulp vraagt. Er zijn veel onzichtbare helpers die je helpen je levensplan te volgen en kansen dienovereenkomstig te regelen.

Velen van jullie hebben een niveau van evolutie bereikt dat jullie in staat stelt om op te stijgen met de toenemende vibraties en dit de hele weg naar Ascentie te blijven doen. Door dit te doen help je ook degenen die jullie volgen en die kunnen leren van jullie voorbeeld. Wij groeten en zegenen degenen onder jullie die het hoofd hoog houden, en vastberaden verder marcheren, voorbereid om alle obstakels die je tegenkomt het hoofd te bieden. Jullie zijn degenen die een pad creëren dat anderen kunnen volgen en jullie moeten worden bedankt voor je vastberaden bedoelingen om altijd vooruit te komen. Het zou geruststellend moeten zijn om te weten dat je geen toekomstig leven in de lagere vibraties hoeft door te brengen.

Ik verlaat je met liefde en zegeningen, en moge het Licht je dagen en pad naar voltooiing  verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In liefde en licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob van Voorst

Beste vrienden, het Covid19-virus lijkt in veel landen nog steeds wijdverbreid te zijn en ik heb persoonlijk niets gehoord dat erop wijst dat het daadwerkelijk een rol speelt in de sterfgevallen die plaatsvinden. Het lijkt mij daarom dat deze boodschap van Kryon van vitaal belang is en kan helpen om de pandemie sneller te beëindigen. Hier is de belangrijkste crux van het bericht en mocht je het volledig willen lezen, gebruik dan de Kyron-kop (zie hieronder). Ik heb een meer gedetailleerd uittreksel dat je misschien wilt lezen, en als je mij dit per e-mail laat weten, zal ik je een kopie van de enkele pagina sturen.

Kryon. 2020. Some virus truths for you to consider.
(Kryon. 2020. Enkele viruswaarheden om over na te denken.)

Uittreksel uit dat bovengenoemde bericht:

“Covid19 is gewoon een griep die je misschien omschrijft als nooit gezien. De meesten van jullie hebben een robuust immuunsysteem, maar degenen die dat niet hebben, zullen er een hebben die overdreven reageert op het virus. Je zou kunnen zeggen dat wat mensen tegenwoordig doodt, hun eigen immuunsysteem is, niet het virus. Het virus brengt het naar een bepaald niveau en vervolgens reageert het immuunsysteem dat dit virus nog nooit heeft gezien overdreven en kan het de dood veroorzaken. Als je dat immuunsysteem kunt inkapselen (condenseren of comprimeren) zodat het niet overdreven reageert, zal deze griep nooit een ander mens doden ”.

*          *         *         *        *        *        *          *         *         *         *