Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 14 juni 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
14 juni 2019

Politieke opvattingen en meningen worden over de hele wereld opgeschud en dat zou geen verrassing hoeven te zijn gezien het effect dat de nieuwe energieën hebben. Zoals we al vaker hebben gezegd, bevinden jullie je in snel veranderende tijden die jullie uiteindelijk volledig het Nieuwe Tijdperk binnen zullen brengen. In de meeste gevallen hebben de hogere trillingen die worden ervaren, gezorgd voor wat het fundament van een nieuwe manier van leven kan worden genoemd, een manier die veel aanvaardbaarder is en die in overeenstemming is met de wensen van de bevolking.

Het duurt even voordat de noodzakelijke veranderingen kunnen plaatsvinden, omdat er altijd bezwaren tegen zijn en er pogingen worden ondernomen om te voorkomen dat ze zich voltrekken. Dat zal echter tevergeefs zijn, want de kiemen van verandering hebben zich goed ontwikkeld en kunnen niet worden gestopt. Het is verbazingwekkend hoe snel het gemoed van de mensen kan omslaan en het bewijs daarvan wordt geleverd door de grotendeels georganiseerde vreedzame protesten die plaatsvinden. Men is beter geïnformeerd dan eerdere generaties en men zal geen enkele poging dulden om de oude manieren van doen te laten voortduren. Verandering met een hoofdletter “V” gaat om jullie en in sommige opzichten zal het onvermijdelijk ontwrichtend zijn, maar als het wordt geleid door degenen die de democratie een warm hart toedragen, zal het tot blijdschap van de mensen snel voorbij gaan.

Dit zijn tijden waarin jullie nieuwe manieren van denken dienen toe te laten, iets wat inderdaad moet worden aangemoedigd, zodat oplossingen kunnen worden gevonden voor de nieuwe uitdagingen waarmee jullie worden geconfronteerd. De uitkomsten zijn al bekend en degenen die geautoriseerd zijn met kennis zullen maar al te graag naar voren treden wanneer de juiste omstandigheden zich aandienen. Nogmaals zeggen we: kijk naar de jongere generaties om vooruitgang te boeken, aangezien zij geboren zijn en worden met de kennis en het vermogen om jullie de antwoorden te geven waarnaar jullie op zoek zijn. Wij ondersteunen en helpen diegenen die werken voor het herstel van de mensheid, waarvoor toestemming is gegeven, en in deze omstandigheden wordt dit niet beschouwd als bemoeienis met jullie vrije wil, maar in plaats daarvan precies het tegenovergestelde.

Wat aanvankelijk mogelijk niet zo wordt toegejuicht, is dat jullie levensduur toeneemt, en dit is opnieuw een gevolg van de toename in trillingen. Veroudering is bezig te vertragen en het toenemende aantal ouderen met een relatief goede gezondheid is een bewijs hiervan. Er zijn steeds meer 80- en 90-jarige mensen en dit is niet alleen te danken aan betere gezondheidsfaciliteiten, hoewel het zeker meespeelt. Ziekte wordt soms door de mens zelf veroorzaakt door slechte gewoonten, zoals het eten van het verkeerd voedsel dat jullie lichaam geen goed doet, of door gewoonten zoals roken dat kan leiden tot allerlei soorten ziekten, waaronder een verkorte levensduur. Men is echter bezig te ontwaken voor het belang van gezond leven en dit heeft geresulteerd in een omslag naar een voorkeur voor voedsel dat de voedingsstoffen bevat die jullie nodig hebben. We noemen dit niet om jullie terecht te wijzen, maar brengen het alleen maar onder de aandacht.

Aangezien we het over jullie welzijn hebben, mogen we niet vergeten dat voldoende lichaamsbeweging eveneens bijdraagt ​​aan een lang en gezond leven. Frisse lucht en een algemene soepelheid houden je lichaam in goede conditie en in staat om de tand des tijds te weerstaan. Uiteraard hangt veel hiervan van je leeftijd af, maar over het algemeen is er wel degelijk iets dat je kunt doen wat goed voor je is. We zeggen niet dat iedereen als een konijn moet leven, maar de inname van rauw voedsel is veel beter voor je en kan je helpen om een ​​uitgebalanceerd dieet te volgen. Tot op zekere hoogte zal je eigen lichaam je “vertellen” wat het nodig heeft, en ook omgekeerd wat het niet kan gebruiken. Luister wat dat betreft naar je intuïtie en eet niet alleen om lekker te eten, want overeten is niet nodig. Het is niet onze intentie om een preek te houden over dergelijke zaken, maar we willen jullie er eenvoudigweg aan herinneren wat het beste voor jullie is zodat jullie een gelukkig en gezond leven kunnen leiden.

Niet iedereen heeft een tuin, maar wat een mooie gezonde manier is dat om je tijd door te brengen, waarbij het een bonus is dat je kunt genieten van het resultaat van je werk. Al doende breng je jezelf dichter bij de natuur en als je je tuin ‘liefhebt’, reageert deze op die hogere trilling. Dus je ziet, succesvol tuinieren is een daad van liefde die net zoveel teruggeeft als jij het schenkt, zo niet meer. De energie van Liefde is de aanraking van de Moeder die een jonge baby of klein kind koestert en dit illustreert hoe krachtig het is. Kunnen jullie je nu de kracht van de Schepper voorstellen en begrijpen hoe wonderen kunnen gebeuren? Jullie lot is om een dergelijk pad te volgen terwijl je werkelijk God in wording bent, maar laat deze gedachte alleen al je niet afschrikken, want jullie hebben nog een lange weg te gaan, inderdaad een heel lange weg. Daarom wordt elke ziel geëerd omdat zijn of haar potentieel bekend is.

Twijfel nooit aan je potentieel, ongeacht hoe je er tegenaan kijkt, jullie hebben levens voor je die geleidelijk aan je trilling zullen verhogen, zodat je niveau voor niveau geleidelijk aan een Wezen van Licht wordt. Eenmaal in je Lichtlichaam heb je niet langer een fysiek lichaam nodig, maar maak je niet ongerust omdat je op elk moment in staat zult zijn om je trilling te verlagen en jezelf, puur door middel van gedachten, fysiek te materialiseren. Het is goed dat je op zijn minst een idee hebt van waar je evolutie je zal brengen, zodat je niet wordt misleid door onjuiste verhalen. Soms echter wordt de verkeerde informatie in je geest ingeprent, maar met de hulp van je Gidsen en waarschijnlijk de passende ervaringen zul je erin slagen je ware zelf te vinden.

Lieve Mensen, jullie dienen je ondertussen goed te realiseren dat je een krachtige ziel bent en dat je gedachten zich tot werkelijkheid kunnen manifesteren. Dus wees voorzichtig met wat je wenst en wat je andere zielen toewenst. Jullie zijn helers als jullie dat maar beseften, maar op dezelfde manier kun je met je gedachten anderen ook schaden. Dus naarmate de tijd verstrijkt, is het jullie plicht om acht te slaan op wat je zegt, aangezien schadelijke woorden die worden gericht tegen iemand die van een hoge trilling is, zogezegd terug zullen kaatsen en naar jou zullen terugkeren. Als je het moeilijk vindt om hier verandering in aan te brengen, vraag dan je Gidsen om je hierbij te helpen, omdat ze vaak in staat zijn zaken je gedachten binnen te brengen die je kunnen helpen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
http://galacticchannelings.com/nederlands