Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 12 juli 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
 12 juli 2019
Het lijdt geen enkele twijfel dat de trilling van de mensheid aanzienlijk is toegenomen in de jaren na 2012, toen het Nieuwe Tijdperk officieel van start is gegaan. Dit is duidelijk zichtbaar bij de jongere generaties die een voorsprong hadden omdat zij hun trilling voorafgaand aan hun incarnatie al hadden verhoogd. Hun invloed heeft veel mensen vooruitgeholpen om nieuwe niveaus van Licht te bereiken, waardoor de doelen van deze mensen in veel kortere tijd konden worden bereikt. Veel van hun goede werk wordt wel erkend maar niet gepubliceerd, waarbij dient te worden vermeld dat ze hier geen erkenning voor zoeken. Over het algemeen zijn ontwikkelde Lichtwerkers niet op zoek naar een beloning voor wat ze doen, maar is het de voldoening van het werken ten behoeve van de mensheid dat voor hen het meest belangrijk is. Mocht je werk worden erkend, dan is dat niettemin een compliment voor je doeltreffendheid en toewijding aan je taken.

Elke ziel die op Aarde incarneert, is uitgerust met de middelen om haar of zijn taak met succes te voltooien. Dit omvat advies en begeleiding om je op het juiste pad te brengen en op verschillende momenten in je leven zullen andere zielen je in je taken bijstaan om succes te verzekeren. Het is niet te voorkomen dat er offers moeten worden gebracht, maar je zult hier vóór je incarnatie al mee hebben ingestemd. Omdat je een vrije wil hebt, zou je je werk eenvoudig uit kunnen stellen of volledig negeren zonder dat dit verwijten tot gevolg heeft, maar dan kan er een soortgelijke taak volgen om je intentie om je taak uit te voeren als gepland, te testen.

Sommige zielen vragen zich af waarom Lichtwerkers zichzelf niet altijd bekendmaken wanneer zij voor het Licht werken, en dat komt omdat dat vaak de beste manier is om ongewenste aandacht te voorkomen en zichzelf op die manier in staat te stellen het werk naar tevredenheid te doen. Het duister zal zich tot het uiterste inspannen om je werk te dwarsbomen, omdat het hun opzet is zoveel mogelijk verwarring te veroorzaken. Natuurlijk kan in bepaalde omstandigheden publiciteit niet worden voorkomen, maar de Lichtwerkers worden in hun werk beschermd. Het geheim van je veiligheid is om je trilling ten allen tijde zo hoog mogelijk te houden, en het Licht zal je tegen de lagere energieën beschermen.

Welke inspanning je ook mag leveren om je Licht te vergroten, het zal worden beloond omdat je je intentie duidelijk hebt gemaakt en dit alleen al zal je vooruit helpen. Dat waarop je je aandacht richt, zal in de loop van de tijd naar je toe worden getrokken, en daarom is het altijd verstandig om je bewust te zijn van je gedachten. Volgens deze zelfde benadering kun je bijvoorbeeld die zielen helpen die hulp nodig hebben, door hen helende energiebundels van kleuren te sturen die overeenkomen met hun behoeften en daarbij geldt dat hoe zuiverder de kleuren, hoe krachtiger ze zijn. Met de nieuwe manier in het Nieuwe Tijdperk om dingen uit te drukken, hoef je echter deze specifieke helende energieën niet meerdere malen te sturen, want als je deze eenmaal hebt gestuurd om ze hun werk te laten doen, zou dat voldoende moeten zijn.

Jullie bevinden je momenteel in een geweldige fase van verandering, aangezien de nieuwe benaderingen en methoden beschikbaar zijn en wachten om te worden geïntroduceerd. Het zal tijd kosten, maar uiteindelijk zullen ze succesvol zijn, omdat het in overeenstemming is met jullie wens om een periode van langzame veranderingen en groei achter je te laten, aangezien vooruitgang opzettelijk werd tegengehouden. Weet dat er altijd een plan voor jullie evolutie heeft bestaan, en degenen die toezicht houden op jullie vooruitgang zullen ervoor zorgen dat dit plan wordt gevolgd. Het is jullie recht om voordeel te hebben van de vooruitgang die over vele jaren is geboekt, en terwijl sommige verbeteringen in gebieden zoals geneeskunde en elektronica zijn doorgesijpeld, werden er ook vele jullie bewust ontzegd. Deze toestand kan niet veel langer meer blijven bestaan ​​omdat steeds meer mensen eisen dat die informatie wordt vrijgegeven ten behoeve van de hele mensheid. Wanneer jullie je er bijvoorbeeld van bewust worden dat het mes van de chirurg niet meer nodig is en dat ‘operaties’ kunnen worden uitgevoerd zonder dat er een mes aan te pas komt, beseffen jullie pas hoe ver jullie wat betreft medische zaken achterlopen. Je zou je kunnen afvragen waarom een dergelijke situatie nog steeds wordt toegestaan ​​en dat is omdat wij jullie vrije wil dienen te respecteren in het bepalen van je eigen lot.

Je zou kunnen zeggen dat de Aarde een prentenboek is van “Het Leven door de Eeuwen heen”, omdat voorbeelden ervan nog steeds over de hele wereld te vinden zijn. Het werd zo niet ontworpen, maar was onvermijdelijk omdat verschillende groepen zielen op uiteenlopende niveaus op Aarde zijn geïncarneerd. Zij bevonden zich op bijzonder tegengestelde niveaus van ontwikkeling en werden van elkaar gescheiden om hun vooruitgang mogelijk te maken en op die manier aan hun behoeften te voldoen. Door het verstrijken van de tijd hebben deze zielen zich ontwikkeld, maar zijn ze niet noodzakelijkerwijs ver genoeg om een ​​grote stap voorwaarts te zetten. Wederom zijn degenen die gevorderd zijn vaker dan ooit tevoren de jongere groepen, waarbij in sommige gevallen het doelbewust beleid is geweest om hen in onwetendheid te houden, zodat ze als virtuele slaven konden worden ingezet. Het is duidelijk dat die zielen die worden tegengewerkt dienen te worden geholpen om vooruitgang te boeken, net zoals jullie in de zeer nabije toekomst ook een kans krijgen om naar een hoger niveau te ascenderen.

Jullie zijn vele eeuwen in het duister gehouden en hebben veel vervelende ervaringen doorgemaakt, maar jullie zijn er doorheen gekomen om er veel sterker uit te komen en jullie zijn dit te boven gekomen als zielen die in staat zijn zichzelf in liefde en vreugde uit te drukken, als iemand die “het Licht heeft Gezien”. Door jouw voorbeeld zullen anderen in je voetsporen volgen en zullen ze de vrede en het licht zien die jij om je heen verspreidt.
Door dit te doen stralen sommigen van jullie je Licht zelfs nu al uit naar iedereen en helpen ze om de trilling te verhogen. Over het algemeen hebben ontwikkelde, spirituele Wezens een instinctief gevoel en verlangen om andere zielen te helpen zich te verheffen, en wanneer je er klaar voor bent om dit te doen kun je er zeker van zijn dat je talenten dienovereenkomstig zullen worden ingezet om hen te helpen.
Wat je rol in dit leven ook mag zijn, je kunt ervan uitgaan dat je op een bepaald moment wordt gevraagd om anderen te helpen evolueren. Het is een kwestie van het inzetten van je kennis en ervaring om een ​​ziel te helpen die baat kan hebben bij jouw ervaring. Op een hoger niveau zou je misschien zelf leraar in spirituele zaken willen worden, en dat kan zowel binnen als buiten de georganiseerde religies. Je zult al een stadium hebben bereikt van inzicht, waarin je weet dat je een ziel slechts dat geeft waar deze klaar voor is en kan bevatten, omdat teveel hen kan verwarren.
Ik laat jullie achter in liefde en zegeningen en moge jullie dromen vervuld worden en het Licht je dagen verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf. 
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob / Marja

http://www.galacticchannelings.com/nederlands/