Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf –

Mike Quinsey

– Channeling van zijn Hogere Zelf –

 12 mei 2023

Uittreksel uit een artikel van Uri Geller.

Een kaart ontdekt door Russische archeologen lijkt te bewijzen dat intelligent leven de aarde miljoenen jaren geleden bezocht. Een driedimensionale seriële afbeelding werd ontdekt door professor Alexander Chuvyrov, van de bergen rond Oefa, een stad 60 mijl ten oosten van de Oeral, die een gigantisch irrigatiesysteem onthulde. Hij benadrukt dat een dergelijke nauwkeurigheid alleen mogelijk is met satelliettechnologie, ook dat de stenen plaat werd bewerkt en noemde het “Kaart van de Schepper”

Radio-koolstofanalyse suggereert dat het snijwerk 120 miljoen jaar geleden werd gemaakt, en professor Chuvyrov gelooft dat het niet menselijk kan zijn geweest. Hij vraagt zich af of de “Kaart van de Schepper” het definitieve bewijs was dat we bezocht werden door andere intelligenties.

12 mei 2023. Mike Quinsey.

Er is geen echt teken dat de onrust op Aarde afneemt, dus jullie zullen de gevolgen nog wat langer moeten dragen. Wij van onze kant zullen jullie blijven begeleiden om de zaken onder controle te houden en de gevolgen te beperken. Ondertussen moeten jullie je richten op de behoeften van de mensen die dringend hulp nodig hebben. Houd vertrouwen in de uitkomst, want het zal jullie eindelijk bevrijden van de gevolgen van de veranderingen, samen met die welke opzettelijk worden veroorzaakt door landen die de confrontatie ondersteunen. De mensen zijn tegen degenen die die manier hebben gekozen om tegen verandering te vechten.

De mensheid komt in opstand tegen degenen die vreedzame manieren negeren om problemen op te lossen, en wanneer er genoeg mensen positieve energieën voor verandering geven, zal het gebeuren. We zien ver vooruit, maar de timing van gebeurtenissen kan veranderen, afhankelijk van het soort energieën dat jullie uitstralen, omdat het mogelijk is om op deze manier vrede te brengen. Moeder Aarde blijft haar pad volgen, ongeacht jullie activiteiten, maar het zou veel gemakkelijker zijn als jullie allemaal zouden werken aan een vreedzame uitkomst.

Niets is onmogelijk voor jullie als jullie samen kunnen komen en werken aan een specifiek programma dat ook de vooruitgang zou versnellen. Het lijkt allemaal vrij voor de hand liggend, maar verschillen bestaan op basis van angstige verwachtingen en gebrek aan vertrouwen. Als je maar de opties die je hebt kon zien en collectief de verantwoordelijkheid kon nemen om tot een vreedzame afloop te komen. Het kan worden gedaan, maar niet voordat de dreiging van een wereldwijde oorlog is overwonnen en er een besluit is genomen om wapens, die onder geen enkele omstandigheid zullen worden gebruikt, opzij te zetten.

De mensen van de Aarde zijn afgestapt van het zoeken naar dominantie over andere naties nadat ze zich realiseerden dat jullie in wezen allemaal Eén zijn van de “Bron van Alles Wat Is”. Zie je niet hoe zinloos het is om oorlogen te voeren, omdat er in werkelijkheid weinig of niets door wordt gewonnen. Waar wachten jullie ware leiders om de plannen voor jullie ware bestemming over te nemen, daar zze bestaan en klaar zijn om op de best mogelijke manieren voor de Mensheid te presteren. Na verloop van tijd zullen jullie hen zien opstaan om jullie naar een vreedzame regeling te leiden.

De duisteren zijn op dit moment in hun element omdat ze gedijen op negatieve energie. Ontzeg hen ervan en ze zullen hun macht verliezen om hun plannen om de wereld te beheersen uit te voeren. Geloof ons, ze zullen spoedig overwonnen worden als je hen de bron van hun macht ontzegt. Zoek samen een vreedzame co-existentie en zet jullie verschillen opzij, want jullie zijn Één Menselijk Ras. Zie anderen als je broeders en zusters, want in werkelijkheid is er tussen jullie allemaal geen verschil. Houd rekening met hun overtuigingen die gebruikelijk zijn en vaak gebaseerd zijn op hun religie.

Religie is een delicaat onderwerp, omdat veel volgelingen geloven dat die van hen de juiste is, en geschillen kunnen leiden tot gewelddadige uitkomsten. Uiteindelijk is er alleen de waarheid en alle wegen zullen ernaartoe leiden. Het roept de vraag op waarom jullie het er niet mee eens kunnen zijn om van mening te verschillen, wetende dat jullie allemaal de antwoorden zoeken en uiteindelijk allemaal op hetzelfde punt van waarheid zullen komen. Je hebt je persoonlijke manieren om de waarheid te erkennen en zult merken dat jullie allemaal op zoek zijn naar de antwoorden op vergelijkbare of identieke vragen. Jullie paden zullen elkaar uiteindelijk ontmoeten en er zal erkenning zijn van overtuigingen die alle religies gemeen hebben.

Er blijft weinig tijd over voor de oude leringen, want met jullie bewustzijnsverruiming zullen jullie een punt van volledig begrip bereiken. Het moet zo zijn en jullie moeten de noodzaak overwinnen om verschillende interpretaties te hebben van wat jullie ware realiteit is. Jullie moeten de uitdrukking “Jullie zijn Allen Eén” vele malen gehoord hebben, en als jullie de waarheid van jullie bestaan leren kennen, zullen jullie accepteren dat jullie allemaal uit de “Bron van alles wat Is” kwamen.

Velen van jullie ontwaken voor de waarheid en dagen terecht de oude overtuigingen uit. Jullie ontdekken dat de waarheid een krachtige energie bevat die niet kan worden betwist en te allen tijde standhoudt, en door alle religies loopt. Met jullie grotere begrip van de oorsprong van de Mens, zullen jullie je snel realiseren dat er in wezen tussen jullie allemaal geen verschil is. Op een gegeven moment zullen jullie merken dat jullie de verschillende religies hebben ervaren als onderdeel van jullie evolutie en een begrip hebben gekregen dat jullie bewustzijnsniveau heeft verhoogd.

Jullie bevinden je in een zeer belangrijke fase in je bewustzijn die jullie zou moeten helpen een groter begrip te krijgen van de zin van het leven. Het is zeker geen lukrake aangelegenheid, zoals sommigen geloven, en jullie levens zijn zorgvuldig gepland om jullie te helpen jezelf naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen. Blijf kalm en weet dat je te allen tijde beschermd bent en goed op weg naar een succesvolle voltooiing.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob