Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 1 September 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
1 September 2017

Er bestaat geen enkele twijfel dat de tijd steeds sneller blijft gaan terwijl jullie vooruitgang boeken richting de tijd van grote veranderingen die de wereld zullen transformeren. Jullie wagen je steeds verder de hogere trillingen in die komen met de fotonengordel en ze zullen jullie Aarde zullen transformeren naar wat uiteindelijk een paradijs zal lijken, vergeleken met dat wat jullie vandaag de dag ervaren. Het zijn veranderingen die al sinds zeer lange tijd werden gepland en die zich nu geleidelijk aan manifesteren, waarbij niets kan verhinderen dat deze zich volledig kunnen uitvouwen. Veel hangt af van de aankondigingen die worden gedaan over de nieuwe Republiek die nu klaar staat om de huidige te vervangen. Het duister zal al het mogelijke in het werk stellen om deze aankondiging uit te stellen en zij worden wanhopig omdat hun macht snel steeds verder afneemt. 
De vertragingen die het duister probeert te veroorzaken spelen duidelijk een belangrijke factor in de ontwikkelingen die binnenkort plaats zullen vinden, maar niets zal de vooruitgang in de goede richting kunnen stoppen. De uitkomst wordt bepaald door regels die ervoor zorgen dat de enige zielen die naar Ascentie vooruit kunnen gaan, degenen zijn wiens trillingen zich hebben verhoogd. Het zou niet in het belang zijn van degenen wiens trillingen zich niet hebben verhoogd om een plek binnen Ascentie te vinden omdat, ook al zouden ze dat op een of andere manier wel kunnen, het een buitengewoon ongemakkelijke ervaring zou zijn. Hun tijdlijn zal zich in een andere richting vooruit blijven bewegen, een nieuwe cyclus binnen, wat hen uiteindelijk opnieuw een kans zal bieden om Ascentie te bereiken. De evolutie van een ziel gaat steeds door en is voorbestemd om te slagen.
Terwijl zielen zich ontwikkelen, wordt nieuwe informatie aan hen gegeven op een niveau dat consistent is met hun eigen niveau. Het wordt op deze manier gedaan zodat geen enkele ziel wordt overladen of informatie krijgt die te geavanceerd is om te kunnen begrijpen. Jullie echter, die zich op de weg naar Ascentie bevinden, zullen met grotere snelheid méér tot je moeten nemen, zodat jullie je voldoende bewust zijn om de nieuwe aspecten van het leven die naar voren worden gebracht, aan te kunnen. Velen van jullie weten bijvoorbeeld dat je een Hogere Zelf bezit, maar realiseren zich niet dat je dat zelf bent, wat betekent dat toen je op Aarde incarneerde, je alleen beperkende aspecten van jezelf met je hebt meegenomen. Dit was om te zorgen dat je, om zo maar te zeggen, met een schone lei kon beginnen en je kon focussen op het leven in de lagere trillingen zonder dat je werd afgeleid. De manier waarop je met de problemen bent omgegaan en deze hebt aangepakt levert je ervaringen van onschatbare waarde op, waar je in de toekomst veel baat bij zult hebben.
Er valt over het menselijk lichaam veel te vertellen waarvan jullie je niet bewust zijn, maar er zijn positieve tekenen van een ontwikkeling in de goede richting merkbaar. Zoveel van jullie medisch inzicht is qua niveau primitief te noemen, vergeleken met waar jullie in de nabije toekomst zullen staan. Met jullie vermogen om zaken uit te denken, doen jullie het bijzonder goed en met de meer ontwikkelde jonge zielen die klaar staan om hun kunnen te laten zien, zullen jullie met grote sprongen vooruitgaan. Het mes van de chirurg zal uiteindelijk overbodig zijn en problemen zullen, zonder het lichaam te openen, kunnen worden verholpen. In ieder geval zullen zielen die zich verheffen de volledige controle over hun lichaam hebben, waardoor er weinig of geen behandeling nodig is omdat men volkomen gezond zal blijven. Vergeet niet dat dergelijke tijden betekenen dat jullie voortdurend in een jong lichaam kunnen leven dat niet veroudert. Veel zal via de kracht van gedachten kunnen worden bereikt, en dat gaat zelfs zo ver dat je wat je maar wenst kunt manifesteren om je behoeften te bevredigen.
Er wordt veel informatie vrijgegeven omdat jullie een breder beeld van het leven dienen te hebben, dat bijzonder zal gaan verschillen van waar jullie nu aan gewend zijn. Er staan buitengewoon veel veranderingen klaar om ten behoeve van eenieder te worden geïntroduceerd en zoals jullie al vele malen eerder werd verteld, dienen de omstandigheden zodanig te zijn dat inmenging of vertraging niet mogelijk is. De auto bijvoorbeeld zal worden vervangen door één die geen brandstof gebruikt om te kunnen rijden, maar in plaats daarvan gebruik maakt van vrije energie die niet vervuilend is. Ideeën waar de technologieën toe leiden zijn reeds ontwikkeld, en er zal, voordat deze zijn geïntroduceerd, sprake zijn van weinig vertraging. De toekomst is opwindend, maar is voor vredelievende zielen die om elkaar geven en de opbrengsten van de Aarde graag met iedereen delen. Jullie vormen Een Menselijk Ras en wanneer jullie eenmaal beginnen om ten behoeve van iedereen met elkaar samen te werken, zal de vooruitgang snel en verheffend zijn.
Laat me nogmaals duidelijk maken dat jullie vanaf 2012 een tijdperk hebben betreden zonder specifieke voorspellingen, behalve dan Ascentie, en in de periode ernaar toe dienen jullie veel gewaar te worden. Jullie zorgen door je gedachten, wensen en daden dat een weg zich opent en deze is reeds van een hogere trilling dan voorheen werd ervaren. De energie die jullie ontvangen helpt jullie om je te ontwikkelen en jullie bewegen je een nieuw gebied in dat beter voor jullie is. Alle oude trillingen zijn snel bezig te verdwijnen omdat hier niet langer plaats voor is.
Temidden van dergelijke veranderingen kan het jullie worden vergeven te denken dat de chaos nooit ophoudt, aangezien het een moeilijke periode is waar jullie doorheen gaan. Het kan echter niet veel langer meer duren omdat de nieuwe energieën zich vestigen. De grootste veranderingen die eraan zitten te komen liggen bij jullie die op het punt staan de meest welkome te ervaren terwijl de oude energieën wegvallen, aangezien ze minder effectief worden omdat deze niet langer in stand kunnen worden gehouden. Jullie vreugde zal niet van korte duur zijn omdat de periode die op Ascentie volgt tenminste duizend jaar zal duren. In diezelfde periode zullen jullie, vanwege verhoogde trillingen, niet verouderen en in staat zijn welk niveau je ook maar past te behouden. Op dezelfde manier kunnen dingen niet vergaan of wegrotten en er is nog zo veel meer in aantocht dat jullie niet in staat zullen zijn om het bij te houden.
Jullie toekomst staat vast, dus welke inspanning je nu ook doet, het zal zeker de moeite waard zijn. Het feit dat jullie uiteindelijk geen ziekte meer hoeven door te maken en volledig gezond zullen kunnen blijven heeft opnieuw te maken met de hoge trillingen. Uiteindelijk is alles energie en de toekomstige ontwikkelingen zullen hierop, met betrekking tot al jullie behoeften, zijn gericht. Het zal jullie gedachtekracht zijn die veel van je behoeften zal vervullen, dus jullie kunnen zien dat het leven totaal zal verschillen van hoe jullie dat nu kennen. Wat jullie te wachten staat zou je de kracht moeten geven om de huidige moeilijkheden of problemen te overwinnen, omdat deze van korte duur zijn.
Intussen keren vele zielen zich niet alleen naar het Licht, maar koesteren zij ook het verlangen om hun medereizigers te helpen en zoeken ze naar manieren om dienstbaar te zijn. Dit zijn manieren die helpen de trillingen te verhogen en die de macht van het duister verder verzwakt. Ieder kleine bijdrage helpt en als collectief bezitten de Lichtwerkers méér macht dan men zou vermoeden. Het is voor ons zo hartverwarmend om te zien hoe snel het Licht bezig is zich te verspreiden, maar toch lag dit wel in de verwachting nadat jullie het 2012-keerpunt zijn gepasseerd en je trilling hebben verhoogd. Wij zeggen tegen alle zielen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes dat jullie nu ervaren en genieten: “Goed gedaan!”’
Ik verlaat jullie met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Nederlandse vertaling: Rob/Marja