Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 1 februari 2019

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
1 februari 2019

Voor diegenen die op zoek zijn naar meer informatie staat de deur wijd open, en het wordt op een manier aangeboden die een groter inzicht mogelijk maakt. Het is allemaal ter voorbereiding op jullie voortgang naar de hogere trillingen en uiteindelijke Ascentie. Tot nu toe hebben we alleen datgene vrijgegeven wat voldoende was om jullie vragen te beantwoorden, maar nu is jullie inzicht zodanig dat jullie méér kunnen behappen. Het is tijd voor jullie om een grote stap voorwaarts te zetten, en er is geen limiet aan het profijt dat jullie hiermee kunnen behalen. Tussen nu en Ascentie dienen jullie nog veel te leren, maar tegen de tijd dat jullie er klaar voor zijn, zullen jullie Meesters in je eigen recht zijn geworden. Eindelijk is er niets meer om jullie tegen te houden en jullie Gidsen staan klaar om je te helpen en zijn in staat al jullie behoeften te bevredigen.

De periode die direct voor jullie ligt, zal een snelweg betekenen om verbeteringen mogelijk te maken die voor het grootste deel opzettelijk door de Illuminati werden tegengewerkt. Het feit dat deze verbeteringen al bestaan houdt in dat, hoewel jullie meer dan vijftig jaar of langer achterop lopen, de introductie ervan behoorlijk snel zal gaan en jullie kwaliteit van leven zal worden verbeterd. Wat jullie zullen kunnen zien is dat de grote conglomeraten gedwongen zullen worden in te krimpen omdat “groot” niet langer gewenst of noodzakelijk is. Onafhankelijke eenheden zullen in overvloed aanwezig zijn en jullie zullen jezelf deel gaan zien uitmaken van kleine gemeenschappen die grotendeels zelfvoorzienend zijn. Uiteraard kunnen deze veranderingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar jullie kunnen op dergelijke ingrijpende veranderingen worden voorbereid. De oude gebruiken zullen hun oorspronkelijke doel niet langer op een adequate manier dienen, en veranderingen zullen noodzakelijk worden.

Jullie prestaties zijn zodanig dat ze universele erkenning en lof hebben gekregen, omdat toen jullie je vrijwillig hebben aangemeld om afgescheidenheid van God te ervaren, jullie geen idee hadden hoe moeilijk de uitdaging zou zijn. In de wetenschap dat hulp altijd voorhanden zou zijn, gingen jullie vol vertrouwen van start en verloren jullie al snel de herinnering aan wie je werkelijk bent. In feite hebben jullie in de loop van de tijd zoveel levens doorleefd, dat jullie de diepten van de lage trillingen bereikten en de meest traumatische tijden hebben doorgemaakt, maar toch hebben jullie het diepste gevoel van verbondenheid met het Licht behouden. Jullie ervaringen hebben je sterker gemaakt waardoor jullie beter in staat zijn op te staan ​​tegen de Wezens van de lagere trillingen. Ik wil niet te dramatisch overkomen, maar sommige zielen zijn sterker geworden in het Vuur van de Hel. In werkelijkheid bestaat de hel als zodanig niet, maar ervaringen in de laagste van de lage trillingen zijn zonder twijfel op een dergelijke manier te omschrijven. Jullie kunnen er zeker van zijn dat dergelijke ervaringen je niet meer te wachten staan nu jullie je pad naar Ascentie volgen, omdat jullie de rijken van Licht al hebben betreden, rijken die zich verder blijven verheffen terwijl jullie je een weg banen in de Fotonengordel.

Er is een behoorlijke strijd gaande tussen Licht en duisternis, omdat het Licht nu de dominante kracht is voor het goede, en het duister niet zal ophouden omdat ze ten onrechte gelooft dat ze nog steeds de mogelijkheid bezit om het tij te keren. Hun dagen zijn geteld en toch blijven ze hun spel spelen, ook al is het duidelijk dat ze terrein en macht verliezen. Degenen van jullie die je trilling hebben verhoogd, hoeven geen angst voor hen te hebben, omdat ze je niet kunnen raken aangezien je sterk overeind blijft in de hogere trillingen. Hun lot is bezegeld, maar vrije wil laat hen nog steeds toe hun verlangens te vervullen. Zeer binnenkort zullen meer van het duister worden gearresteerd als onderdeel van de zuivering die de weg vrijmaakt zodat gunstige veranderingen kunnen plaatsvinden. Ze staan beslist klaar om van start te gaan, maar zoals we al vaak hebben verteld, dienen de zaken precies goed te zijn voordat de grote veranderingen zich kunnen voltrekken.

De hogere energieën verontrusten degenen van de lagere trillingen waardoor sommigen van hen dermate onrustig worden dat ze irrationeel handelen en de controle over zichzelf verliezen. Het is dan wanneer ze op hun gevaarlijkst zijn, zoals jullie al hebben meegemaakt dat slechts één persoon zoveel chaos, schade en verlies aan levens kan veroorzaken. Dergelijke gebeurtenissen resulteren in uitgebreidere veiligheidsmaatregelen en uiteindelijk zullen dergelijke gebeurtenissen kunnen worden gestopt voordat ze kunnen beginnen. Dergelijke daden maken het echter mogelijk dat karma wordt ingelost en met dit in het achterhoofd zal de situatie worden geconstrueerd. Begrijp dat alle partijen die betrokken zijn bij negatieve daden lessen leren die ze nodig hebben om naar het Licht over te kunnen gaan.

Kijkend naar de zonnige kant van het leven zijn er steeds meer zielen die ontwaken en beseffen ze dat wat je normaal gesproken de gewone manier van leven noemt, op vele manieren tekort schiet, waardoor ze op zoek gaan naar een nieuwe en meer aanvaardbare benadering van het leven op Aarde. In het bijzonder de jongere generaties zijn absoluut tegen het idee van oorlogen tussen naties en zien het als een geheide manier om de beschaving te vernietigen. Ze willen vrede voor iedereen en hebben hun eigen ideeën over hoe dat het beste kan worden bereikt. Vrede zal komen en veel eerder dan jullie zullen verwachten, dus denk positief en draag bij aan de stijgende trillingen, waardoor de wereldvrede des te sneller zal komen.

In de niet al te verre toekomst zullen er tijden komen waarin jullie door je gedachten in staat zullen zijn om dingen onmiddellijk te manifesteren. Op een vergelijkbare manier zal in jullie huidige tijd dat wat je wenst waarschijnlijk tot stand komen, afhankelijk van je individuele vermogen om je te concentreren op wat je wens is. Het betekent dat je dient te leren je gedachten te beheersen, in die zin dat simpelweg “denken” aan iets, heel anders is dan het de nodige energie geven om vorm te creëren. We hebben dit eerder al genoemd omdat jullie nu dienen te beginnen je gedachten te beheersen en je bewust te zijn van je potentiële vermogen. Degenen van jullie die genezers zijn geweest of nog zijn, weten wat daarmee wordt bedoeld, zoals bijvoorbeeld wanneer de energie van een negatieve aard is, je de controle erover kunt verliezen omdat je je geduld verliest waardoor dermate krachtige energieën worden uitgezonden dat ze schadelijk zijn. Houd er rekening mee dat wanneer deze worden gericht op iemand die zichzelf heeft afgeschermd, deze energieën naar je worden teruggekaatst met als resultaat dat je jezelf schade toebrengt.

Na verloop van tijd zal het ook mogelijk worden om jezelf door de kracht van het denken of het gesproken woord te helen. Om zo te zeggen, jij bent de baas en wanneer je je lichaam opdracht geeft om zichzelf te helen, zal het dienovereenkomstig reageren omdat jij de baas bent. Sommigen van jullie staan ongetwijfeld al in contact met je Hogere Zelf en door samen te werken kun je zoveel meer bereiken. Spreek regelmatig met je Hogere Zelf zodat het een volkomen natuurlijk iets is om te doen, en breid dat uit naar je natuurlijke aard die er altijd op wacht om contact met je te hebben, waardoor je met succes met je DNA kunt communiceren. Voor sommigen van jullie klinkt het misschien vreemd, maar het is heel natuurlijk om met delen van ‘jezelf’ te communiceren waarbij dit bijzonder heilzaam is voor je.

De veranderingen komen naar buiten en naarmate er meer en meer controle wordt gekregen over het duister, zal hun invloed en vermogen om jullie werk te verstoren verdwijnen. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met de God binnenin.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey. 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja