Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 1 december 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
1 december 2017
Lieve Mensen, de toekomst ligt in jullie handen aangezien jullie in staat zijn geweest 2012 te passeren en de Nieuwe Cyclus te betreden om nu het pad naar Ascentie te creëren. Op dit moment lijkt het alsof de chaos nog steeds regeert, maar zelfs nu al wordt het aantal brandhaarden steeds minder. De huidige verheffende energieën trekken de lagere energieën weg en laten deze achter zich; binnenkort zal er een tijd aanbreken waarin het duister nog maar weinig van deze energieën overheeft om zich mee te voeden. Reken erop dat er al minder zijn en dit zal resulteren in het doorbreken van hun vermogen om de gebeurtenissen op Aarde te beïnvloeden. 


Degenen van het Licht gaan door met hun goede werk en merken dat de veranderingen eraan komen. Het geeft hen zelfs een nog groter vertrouwen en nog meer moed om hun plannen door te zetten, om de Aarde te zuiveren van hen die geen liefde of compassie hebben voor andere zielen die hun trilling graag willen verhogen. Ze zullen echter niet in staat zijn een dergelijke progressie, die werd gedecreteerd om zielen naar volledige Ascentie te leiden, tegen te houden. De hogere trillingen verspreiden reeds Licht, wat resulteert in de zuivering van gebieden die hieraan een gebrek hebben waardoor deze zich kunnen herstellen. Jullie zullen een geleidelijke terugkeer te zien krijgen van hen die voor het Licht werken en die dit hebben moeten stoppen vanwege voortdurende conflicten met het duister. De zaken veranderen en met de nieuwe energieën die naar de Aarde komen wint de verheffing aan snelheid. Besef dat hoe meer jullie als Lichtwerkers het Licht verspreiden, hoe meer jullie naar jezelf toetrekken.

Onderhand zullen de meesten van jullie zich bewust zijn geworden van het feit dat je een Hoger Zelf hebt dat meer over je weet dan jijzelf. Niet ontwaakte zielen hebben weinig tot geen weet van de werking van het Hogere Zelf, laat staan om de relatie hiervan tot zichzelf te begrijpen. Toch houdt je Hogere Zelf je zoveel mogelijk bij je levensplan zoals je daarmee vóórdat je incarneerde akkoord bent gegaan. Er bestaan nog andere intelligente energieën, zoals het DNA en andere Aangeboren energieën, die eveneens helpen je op je afgesproken pad te houden en waarover we nog maar net beginnen meer te weten te komen. De betreffende veranderingen zijn te danken aan het feit dat jullie het markeerpunt 2012 zijn gepasseerd en dat jullie op een ander pad en naar een nieuwe cyclus zijn overgestapt, die absoluut naar Ascentie zal leiden. In dit opzicht hebben alle zielen dezelfde mogelijkheden gekregen om hierin te slagen en zodra zij hun intenties “bekend maken” om alles te doen wat mogelijk is om dit doel te bereiken, wordt hulp altijd geboden en hoeft geen enkele ziel de uitdagingen alleen te overwinnen.

Het pad is duidelijk uitgestippeld en het zou goed voor je zijn om je volledig op je doel te focussen, terwijl je de gebeurtenissen om je heen, die meestal op chaos uitlopen, negeert. Het is niet aan jou om je zorgen te maken over de vooruitgang van anderen, omdat iedereen, net zoals jij, enorm veel hulp geboden krijgt en het is aan hen om de nodige moeite te doen om hun doel te bereiken. Besef dat de Mensheid als geheel meerdere pogingen nodig heeft gehad om dit punt, waar men kan ascenderen, te bereiken en door dit te doen wordt iedere ziel aangemoedigd zich met hart en ziel in te zetten om hierin te slagen. De beloning zal oneindig groot zijn en jullie gaan de schitterende kansen die dit met zich meebrengt nog ontdekken. Maar weinigen hebben echt een idee wat dit inhoudt, maar terwijl je vooruitgaat zul je meer en meer te weten komen.

We weten dat vriendelijke en liefdevolle zielen, die stevige vooruitgang hebben geboekt, hopen dat ook hun familie en vrienden hen vergezellen. Je kunt echter niet weten wat zij nodig hebben om te kunnen ascenderen, of waar ze zich op dit moment op het pad naar voltooiing bevinden. Sommigen zullen er in deze ronde niet in slagen, maar dit zal hen dan, vanwege hun ervaring die hen naar de volgende cyclus vooruit zal helpen, veel beter lukken. Wat families betreft is het vaak waarschijnlijk dat alle leden samen zullen ascenderen doordat ze in vele voorgaande levens een band met elkaar hebben kunnen opbouwen. Alles verloopt op een dusdanige manier dat wordt weerspiegeld hoever een ziel is gevorderd en van niemand wordt verwacht dat hij of zij méér op zich neemt dan men aankan.

Vergeet nooit dat je in de loop van je vele levens in de lagere dimensies honderden, zo niet duizenden, goede vrienden hebt gemaakt. Velen daarvan zullen je in een groot aantal gevallen hebben vergezeld, waarbij je ervaring hebt opgedaan om je verder te kunnen ontwikkelen. Dergelijke vriendschappen hebben zich meer dan waarschijnlijk tot sterke familiebanden doorontwikkeld die jou en je familie vele incarnaties lang heeft samengebracht. Kort samengevat plan je je ervaringen waardoor je in staat bent om je te verheffen zodat deze niet steeds opnieuw hoeven te worden herhaald. Dus accepteer, wanneer je met uitdagingen te maken krijgt, deze met een goed gemoed in de wetenschap dat alles met een reden gebeurt, in het bijzonder in deze tijd waarin jullie een geweldige kans krijgen om te ascenderen.

We weten dat sommige zielen de ambitie hebben om zich te ontwikkelen, maar dat ze zich onzeker voelen over hoe ze dit onderwerp moeten benaderen. Reserveer eerst en vooral de rustige periodes in je leven, waarin je jezelf kunt verstillen en naar je Hogere Zelf kunt luisteren. Het zal zich niet in de vorm van een conversatie aandienen, maar in plaats daarvan zullen ideeën in je hoofd opkomen om je aanwijzingen te geven voor wat je dient te doen. Door hierin te slagen zul je beseffen dat je door Gidsen wordt vergezeld die hun uiterste best doen om je op een dusdanige manier te beïnvloeden dat je op het pad wordt gezet dat volledig aan je behoeften tegemoetkomt. Uiteraard is het zo dat je ieder moment met je Hogere Zelf en je Gidsen kunt “praten” en dat aan je behoeften tegemoet wordt gekomen. Doorslaggevend in dergelijke tijden is je noodzaak om oud karma in te lossen, dus pieker niet over hoe het heeft kunnen gebeuren, maar reageer zo goed mogelijk om te zorgen voor een goede afloop, zodat je deze ervaring niet opnieuw hoeft door te maken. Het zal niet de eerste keer zijn dat je met een dergelijke uitdaging te maken hebt, dus zul je waarschijnlijk intuïtief overeenkomsten aanvoelen in waar je mee bezig bent.

Het leven is op dit moment hectisch, en vele zielen hebben met een snelle route naar Ascentie ingestemd, maar wees er echter van verzekerd dat je nooit méér op je hoeft te nemen dan je aan kunt. Wat er dus ook op je af komt, treed het tegemoet in het besef dat je in staat zou moeten zijn het aan te kunnen. De toekomstige mogelijkheden zullen je spoedig laten zien dat het afgelopen is met de oude manier van doen, en uiteindelijk zal niemand nog in staat zijn dit vast te houden. De mensheid is voorbestemd een grote sprong voorwaarts te maken, en daarmee zullen zo veel openbaringen, nieuwe methoden en uitvindingen komen die de kwaliteit van jullie leven enorm zullen verhogen. Ze wachten slechts op het juiste moment om te worden vrijgegeven, en dit zal niet lang meer duren. Laat jezelf dus niet ontmoedigen door wat je rondom je ziet gebeuren, aangezien het de onvermijdelijke uitkomst is van het opruimen van lage trillings-energieën, die wegsterven omdat ze niet langer in staat zijn in de verheffing van de trillingen, wat nu gaande is, te blijven bestaan.

Lichtwerkers verspreiden het goede nieuws aan degenen waarvan ze weten dat ze voor de waarheid ontwaken. Leidt ze er voorzichtig naar toe zodat ze er niet door overweldigd raken, wetende dat een zaadje kennis hen zal helpen groeien en begrijpen wat er rondom hen gebeurt. Vele zielen worden door de lage trillingen nog omlaag getrokken, maar moeten hun eigen weg hieruit vinden, dus weet dat er vele helpers zijn die proberen hen omhoog te brengen. Allen zullen op hun eigen juiste moment ontwaken, en dit kan en mag niet worden geforceerd.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
http://galacticchannelings.com/nederlands/