Mike Quinsey – 17 december 2021.

17 december 2021. Mike Quinsey.

Beste vrienden. Dit jaar gaat zo snel voorbij, en het blijft gevuld met problemen terwijl mensen worstelen met de veranderingen die hen zijn opgedrongen. Zoals jullie je inmiddels moeten realiseren zijn de Illuminati verantwoordelijk geweest voor het vrijgeven van het Covid virus. Het is discutabel of het opzettelijk is vrijgelaten uit de Wuhan-laboratoria, maar de bron is naar hen getraceerd. Als dergelijke geruchten waar zijn, vraagt het om enige verklaring van Bill Gates, die het virus zou hebben gefinancierd dat biljoenen dollars kostte. De vooruitzichten zijn dat het nog wel een jaar kan duren voordat er een einde komt aan de pandemie.

Eén ding is zeker als gevolg van de ervaringen van mensen, zaken kunnen nooit terugkeren naar wat ze waren vóór Covid. Op een vreemde manier heeft het veranderingen versneld die lang op zich lieten wachten en voorbestemd waren om jullie naar een Nieuw Tijdperk te stuwen. Voordat het echter echt op gang kan komen, is er nog veel te doen om enige schijn van orde en een samenkomen van degenen die de macht hebben, te herstellen. Het is tijd om vrede op Aarde te bewerkstelligen en alle oorlogswapens neer te leggen, omdat ze nooit meer voor dergelijke doeleinden mogen worden gebruikt. We zijn zeker op weg naar permanente wereldvrede, maar er zullen nog steeds kleine incidenten zijn in sommige landen die nog steeds autoritair zijn. Vrede zal uiteindelijk voor alle mensen komen als de trillingen blijven stijgen en negatieve energieën hun kracht om dit te voorkomen verliezen.

Dank jullie allen voor je grote steun en mijn laatste woord is om jullie eraan te herinneren dat jullie je moeten blijven concentreren op je doel.

Ik wens jullie allemaal een gelukkig en dankbaar nieuwjaar voor jullie bijdrage aan het verspreiden van het Licht.

In Liefde en Licht. Mike Quinsey.

17 december 2021. Hogere Zelf – Mike Quinsey.

Na een jaar van zoveel ups en downs zullen jullie blij zijn te weten dat het algehele resultaat bemoedigend is, want op de lange termijn zullen jullie zien dat de veranderingen zeer gunstig zijn geweest. De bedoelingen van de Illuminati waren om een epidemie van zulke proporties te creëren dat slechts een beheersbaar aantal zou overleven en gemakkelijker te controleren zou zijn. Ze hebben zich tot het uiterste ingespannen om jullie ervan te weerhouden de waarheid over jullie geschenk van eeuwig leven te leren.

Realiseer je dat jullie allemaal grote Wezens van Licht zijn. De acties van de duisteren zijn echter gedoemd te mislukken en degenen onder jullie die zich op het Licht hebben gericht, zijn goed op weg naar Ascensie. Ze zullen alles doen wat mogelijk is om te voorkomen dat jullie de waarheid over jezelf kennen. Sommigen van jullie zijn misschien nog niet wakker  geworden, maar naarmate de tijd verstrijkt, zullen jullie steeds meer leren over jullie bestemming om grote Wezens van Licht te worden, zozeer zelfs dat jullie als Goden zouden worden beschouwd.

Het is duidelijk dat jullie nog een lange weg te gaan hebben voordat jullie ascenderen naar de hogere niveaus van het bestaan, maar terwijl jullie dat doen zal de waarheid aan jullie onthuld worden. Kleineer jezelf niet en beperk je ambities om Wezens van Licht te worden niet. Het is jullie bestemming en zelfs als het nu onwaarschijnlijk lijkt, wees ambitieus en beperk jezelf niet, want in werkelijkheid is alles mogelijk. In de niet al te verre toekomst zullen jullie creëren door de kracht van gedachten, maar als Een Wezen van Licht zullen jullie behoeften heel anders zijn dan wat ze nu zijn. Zonder de nalatigheid van de Mens, die de behoeften van Moeder Aarde en alle verschillende levensvormen, die op haar oppervlak en daaronder bestaan, volledig heeft genegeerd.zou de Aarde een veel mooiere planeet zijn.

Jullie, de mensen, zijn zoveel machtiger dan ze jullie doen geloven. Als collectief zouden jullie samen “bergen kunnen verzetten” met jullie denkkracht. Jullie hebben echt zo’n potentieel, zoals jullie te zijner tijd zullen ontdekken. Gelukkig moeten jullie eerst laten zien dat jullie voldoende geëvolueerd zijn om met dergelijke krachten vertrouwd te worden en het zal komen als jullie trillingen stijgen. Het is duidelijk dat als er geen controle over zou zijn, er ongetwijfeld sommigen zouden zijn die ze zouden misbruiken.

Nu meer dan ooit beginnen jullie te voelen dat jullie veel meer te bieden hebben dan ze jullie deden geloven. Jullie zijn opzettelijk tegengehouden, want zodra jullie bewustzijn groeit, zullen jullie je ware potentieel realiseren en jullie krachten terugwinnen. Begrijp dat jullie in een Universum van Vrije Wil vooruitgang moet boeken door je eigen inspanningen, maar als je eenmaal zo’n intentie hebt getoond, zul je begeleiding en hulp krijgen. Vele, vele gevorderde zielen steken hun handen uit om jullie te helpen je te verheffen en ze zijn altijd bij jullie als jullie dualiteit ervaren.  Ze hebben meer dan waarschijnlijk meegemaakt wat jullie nu ervaren, dus ze zijn goed uitgerust om jullie advies te geven.

Jullie bevinden je op een keerpunt in jullie geschiedenis en moeten nooit meer terugkijken omdat die dagen in de lagere trillingen voorbij zijn en geen verder doel hebben. Gebruik je energie om te ontdekken wat voor je werd verborgen en je evolutie heeft tegengehouden. Je bewustzijnsniveau breidt zich immers nog steeds uit en er is nog veel meer om je heen dat je bewustzijn en begrip zal vergroten.

In feite stoppen jullie nooit met leren, en kunnen jullie je voorstellen wat het betekent om vrijelijk het Universum te kunnen verkennen? Jullie hebben oude vrienden van eonen geleden die jullie nog steeds zullen herkennen, omdat ze kunnen verschijnen in een vorm die jullie kennen. Inderdaad, zoveel van jullie vrienden moedigen je aan door aanmoedigingen en zelfs een helpende hand te geven waar het is toegestaan. Het is echt aan jullie hoe snel jullie evolueren, maar er wordt geen druk op jullie uitgeoefend omdat jullie mogen evolueren met welke snelheid jullie ook kiezen. Het is fijn om het jaar op een hoog niveau af te sluiten en de negativiteit die snel naar de achtergrond zal verdwijnen buiten beschouwing te laten. Probeer het aan je voorbij te laten gaan en kijk altijd naar je toekomst, die je constant opbouwt door je positieve gedachten en acties. Het is niet moeilijk om te doen als je eenmaal je ware vermogen realiseert.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn GodZelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

Dit zal het laatste bericht zijn voor 2021, het volgende zal op 7 januari 2022 verschijnen.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.

Vertaling: Rob