Hoe kan ik leren van mezelf te houden?

Hoe kan ik leren van mezelf te houden?

Kanaal: Michael Hersey – Mei 2024

Hallo Beste Vrienden,

Wat voor mij het meest doordringt van Sanhia’s boodschappen is dat er niets is wat we moeten doen, niets wat we moeten veranderen, niets om naar te streven, niets om te accepteren, niets om te leren. Het is er nu allemaal. We willen het moeilijk maken, maar het is zo gemakkelijk. We hebben het gevoel dat we niet thuis zijn, maar we zijn nooit weggeweest. We willen wakker zijn, dus we merken niet dat we wakker zijn en altijd wakker zijn geweest. Er is niets anders dan nu en het is er al, verborgen in het volle zicht. Een constant geschenk.

Michael

Hoe kan ik leren van mezelf te houden?

Goed Nu

We hebben een vraag die kwam als reactie op het vorige bericht over co-dependentie. Het is hier geparafraseerd.

Veel van onze problemen lijken voort te komen uit het feit dat er niet van ons gehouden werd als kind, en dan hebben we het gevoel dat we een zwart gat van binnen hebben dat opgevuld moet worden. Alle spirituele antwoorden die ik heb gehoord zeggen hetzelfde, dat je van jezelf moet houden. Maar hoe kunnen we van onszelf houden als we niet weten hoe we dat moeten doen of niet eens weten wat liefde is? Hoe komen we erachter als niemand het ons laat zien? Ik weet zeker dat het antwoord waar is, maar ik voel een grote schuld naar degene die geen liefde heeft. Mijn gevoel zegt dat degenen die liefde in hun leven hebben, anderen liefde moeten tonen. Ik heb van Jezus gelezen: “Je zult anderen liefhebben als jezelf”. Hij zei niet: “Je moet eerst van jezelf houden”, zoals ik vaak hoor in spirituele boeken en leraren. Dat heeft me altijd doen afvragen, voelen of aanvoelen dat deze interpretatie mensen meer egocentrisch kan maken.

Sanhia: Dank je wel voor deze geweldige vraag. Hopelijk zullen we alle aspecten ervan behandelen. Ik wil beginnen met te zeggen dat niet veel, maar al je problemen voortkomen uit de wens om je persoonlijke wil te laten prevaleren boven de Wil van God. Ze komen voort uit jouw wens dat wat is anders zou zijn dan het is. Wat is, is de Wil van God. Het is Gods geschenk aan jou op dit moment, het perfecte voor jou. Het wordt met liefde gegeven omdat God Liefde is en niets anders zou kunnen geven. Het kan pijnlijk voor je voelen omdat je persoonlijke wil iets anders wil, in tegenstelling tot wat God je geeft. Als je die afscheiding in stand houdt, zul je lijden en je ongeliefd voelen. Dit heeft niets te maken met hoe je bent opgevoed. Je waarnemingen over je opvoeding hebben alles te maken met je overtuigingen en projecties, in je afscheiding van de Goddelijke Liefde van God. Ik zal je de absolute waarheid over je ouders vertellen. Zij, Goddelijke Kinderen van God, deden het beste wat ze konden. Meestal kozen ze hun persoonlijke wil boven de Goddelijke Wil, zoals alle mensen meestal doen. Als je wilt weten hoe je moet liefhebben, begin dan met je ouders te bedanken dat ze niet alleen hun best hebben gedaan, maar dat ze ook de rol hebben gespeeld die in jouw leven moest worden gespeeld om jouw ontwakingsproces zo goed mogelijk te ondersteunen. Jouw werk is nu om naar binnen te gaan en te zien waar je je ouders veroordeelt; die plek waar je niet van hen houdt, is waar je ook niet van jezelf houdt. Vraag Spirit of God om je te helpen bij het ontvangen van het geschenk dat je ouders waren en zijn voor jou. Waar voel je je minder dan volledige acceptatie, dat is het werk voor jou om te doen. Een slachtoffer zijn is tegen God zeggen: “Je hebt het mis”. Het is jouw persoonlijke wil verkiezen boven die van God. Het is verklaren dat je denkt dat je het beter weet. Het is jezelf veroordelen tot ellende en afscheiding van het voelen van de Liefde van God. Terwijl je gelooft dat God je niet gaf wat je wilde, was jij het die je verzette en niet wilde wat God je gaf. Geef je afscheiding op. Geef je persoonlijke wil op. Stop met vechten tegen wat er is, terwijl je wilt dat de dingen anders zijn. Dit is wat in het nu zijn is. Heb de intentie om Gods Wil voor jou te aanvaarden. Vertrouw op wat er nu is, wetende dat het het hoogste en het beste is.

De vraag over van jezelf houden, de spirituele leer… ik begrijp je verwarring. Hoe ga je te werk om van jezelf te houden? Hoe definiëren we liefde? Wat is het? Andere goede vragen. Er wordt gezegd dat de waarheid die kan worden geschreven of gezegd niet de hele waarheid is. Woorden kunnen niet uitleggen wat liefde is. We moedigen je aan om deze vragen te benaderen via het proces van eliminatie. Wat is geen liefde? We hebben al een enorme hint gegeven. Een persoonlijke wil verkiezen boven de Goddelijke Wil is geen liefde. Als God Liefde is, dan is niet kiezen voor Gods Wil niet kiezen voor liefde. Dit betekent waarschijnlijk dat alles wat je ooit over liefde hebt geleerd onwaar is. Als het gaat om het vervullen van je persoonlijke verlangens, dan gaat het niet om liefde. Kijk eens naar alle doelen die je voor jezelf hebt. Je geliefd willen voelen is een doel voor je persoonlijke ik. Streef daar niet langer naar. Richt je in plaats daarvan op het ontvangen van de liefde die God je elk moment van elke dag geeft. Zie wat dat is. Herlees de laatste boodschap en zie alle aspecten van afhankelijkheid die voor liefde worden aangezien. Alles wat je van iemand anders wenst te ontvangen is geen uitdrukking van liefde. Dat zijn uitingen van gebrek, van behoeftigheid. God voorziet in alles wat je nodig hebt in het nu. Elders zoeken is een weigering om de Wil van God te aanvaarden.

Je bent geen gat dat opgevuld moet worden. Je bent een Goddelijk Kind van God, perfect zoals je bent. De menselijke conditie is het geloof in afscheiding van God. Dat is de bijbelse zondeval. Het houdt in dat je je niet geliefd of beminnelijk voelt, dat je je schuldig voelt. Dit heeft niets met je ouders te maken. Het heeft met jou te maken. Dit is geen schuld. Dit is de menselijke conditie. Je deelt het met iedereen op deze planeet. Het is de taak van iedereen om zijn persoonlijke wil los te laten en de Wil van God te volgen, om de perfectie te aanvaarden die God presenteert in het steeds veranderende en veranderende heden. Wat je nu ervaart dat niet acceptabel voor je is, is jouw creatie. Dat is geen schuld; het is hoe het is. Als je doet alsof dit niet jouw creatie is, geef je al je macht weg. Als je ervoor kiest om je wil te laten regeren, creëer je deze pijnlijke ervaringen om echt te lijken. Gebruik je macht door die aan God over te geven in plaats van te doen alsof je een slachtoffer bent. Zeggen dat anderen die liefde hebben die met jou moeten delen, is een uiting van slachtofferschap, van mede-afhankelijkheid. Je zegt dat je iemand anders nodig hebt om dit werk voor je te doen, maar zij kunnen dat niet. Jij hebt de leiding over jouw ervaring, niet zij. Als zij jouw leven zouden kunnen bepalen door te bepalen of ze je liefde geven, dan zou je zeker een hulpeloos slachtoffer zijn. Gelukkig is dit niet het geval.

Niemand kan je liefde tonen omdat anderen als je spiegel fungeren. Als je niet van jezelf houdt, als je jezelf niet accepteert zoals je nu bent, dan zul je die liefde van anderen niet terugzien. Oh, je zou kunnen koesteren in het voor een tijdje, maar het gevoel van geliefd te zijn zal niet blijven hangen. Vragen aan anderen om je liefde te tonen is geen realistisch verzoek. Als een ander in liefde leeft, kan hij die liefde alleen maar verspreiden naar alle anderen op deze planeet. Dit is niet eens een keuze. Als anderen niet in zo’n ruimte zijn, hebben ze niets te geven. In beide gevallen zal het effect op degene die zich niet geliefd voelt nihil zijn. Vragen aan anderen om liefde met je te delen is dus een zinloos gebaar. Dat kan alleen bij jezelf beginnen. Dan kun je beginnen te ontvangen wat er altijd al voor je was. De ironie is natuurlijk dat wanneer je in staat bent om liefde te ontvangen, je daar geen behoefte aan hebt. Nogmaals, geef de behoefte van je persoonlijke wil om liefde getoond te krijgen op en geef je over aan de Wil van God die altijd liefde op je zal laten neerdalen. Nogmaals, uiteindelijk kun alleen jij dit werk doen. Niemand kan het voor jou doen. Dat klinkt misschien beangstigend; het geeft je misschien een gevoel van hulpeloosheid, maar uiteindelijk is het het meest versterkende dat je zou kunnen horen. Om liefde te voelen, heb je niemand anders nodig om iets te doen of om op een bepaalde manier naar de wereld te handelen. Jij hebt hier de absolute macht. Je bent geen slachtoffer en kunt dat ook niet zijn, want het ligt allemaal in jouw handen.

Laten we teruggaan naar de uitspraak over spirituele leraren die zeggen dat het eerste is om van jezelf te houden en je angst dat dit ertoe zou kunnen leiden dat mensen meer egocentrisch worden, alleen maar aan zichzelf denken. Als iemands interpretatie van van jezelf houden neerkomt op kijken naar wat je wilt hebben in je leven en het gevoel hebben dat je het verdient dat deze verlangens vervuld worden, dan is dat een goedkeuring voor het volgen van je persoonlijke wil. Dat is geen overgave aan de Wil en Liefde van God. Je zou kunnen zeggen dat het een daad is van denken dat je beter weet dan God wat het beste voor je is. Het is een daad van verzet tegen Gods Liefde. Het getuigt niet van vertrouwen; het is geen acceptatie van het nu. Als dat is hoe “eerst van jezelf houden” wordt geïnterpreteerd, dan heb je een goed punt. Als we nu kijken naar de bijbelse uitspraak van Jezus die vaak wordt geïnterpreteerd als: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf”, dan rijst er een merkwaardige vraag. Als je niet van jezelf houdt, betekent dat dan dat je ook niet van anderen moet houden?

Misschien is dit geen verklaring om jezelf of anderen in de allerhoogste positie te plaatsen, maar een van het uitdrukken van de Eenheid tussen jullie. Je wordt aangemoedigd om anderen te doen zoals jij wilt dat ze jou doen, niet zodat je een techniek hebt om te krijgen wat je wilt, maar als een constatering van een feit. Wat je anderen aandoet, doe je tegelijkertijd jezelf aan. Het kan niet anders. Er is geen afscheiding.

Zoals in de laatste boodschap werd gezegd, is het jouw taak om voor jezelf te zorgen. Terwijl je dat doet, is het geen probleem om de intentie te hebben om liefdevolle diensten te verlenen aan alle anderen om je heen, niet omdat het het juiste is om te doen, maar omdat het van je vraagt om in het nu te zijn en aandacht te schenken aan liefdevolle energie. Terwijl je dit doet, word je je bewust van elke plek waar je een oordeel hebt over een ander. Je bezit dat oordeel en realiseert je dat het een oordeel is dat je over jezelf hebt. Je werkt met dat in jezelf totdat je naar buiten kijkt en niets anders ziet dan liefdevolle acceptatie van de ander. Echt van anderen houden is een hele prestatie die je een tijdje bezig moet houden.

Als je de gedachte koestert dat je gevoelens van liefde de verantwoordelijkheid van andere mensen zijn, dat je niet weet hoe je van jezelf moet houden, zodat zij het voor je moeten doen, om je te leren hoe, dan spijt het me je te moeten meedelen dat je ongelukkig zult blijven en je ongeliefd en afgescheiden van God zult voelen zolang je aan die overtuiging vasthoudt. Dit is geen schuld. Dit is hoe het is. Gelukkig heb je hier een absolute keuze. Je kunt ervoor kiezen om de Wil van God te volgen in plaats van je persoonlijke wil. Je kunt ervoor kiezen om het nu te accepteren en onder ogen te zien om te zien wat dat is. Uiteindelijk hebben we het niet over een kwestie van liefde, vooral niet in termen van wat de meeste mensen onder die term verstaan. We hebben het over de wil. Is het jouw wil of is het Gods wil?

Laat me dit afronden door je eraan te herinneren hoe je je zou kunnen overgeven aan de Wil van God terwijl je je persoonlijke wil loslaat. Dit is geen formule. Dit vertelt je niet hoe je dit moet doen. Dit is niet in steen geschreven. Dit zijn slechts aanwijzingen. Uiteindelijk zal je innerlijk Goddelijk Weten je leiden. Om te beginnen kun je twee dingen opmerken.

Observeer eerst je gedachten. Wees je ervan bewust wanneer de gedachten aangeven dat je niet wilt dat de dingen zijn zoals ze zijn of dat je wilt dat de toekomst anders is dan het heden. Merk op wanneer de gedachten gaan over slachtoffer zijn van je verleden. Als je je bewust bent van deze gedachten, doe dan je best om er niet naar te handelen. Wees je er gewoon van bewust dat ze er zijn in je heden. Sta niet toe dat je geest lange gedachtesporen volgt langs die sporen. Dit zijn gedachten vanuit je persoonlijke wil. Merk dat ze er zijn en geef ze aan God, aan Spirit, aan Mij, aan Iemand Anders. Vasthouden aan het nu als zijnde onbevredigend creëert de illusie van afscheiding van God, en dus van de Wil van God. Hoe het nu is, is Gods geschenk aan jou; of je het begrijpt of niet doet er niet toe. Je enige taak is ernaar te kijken terwijl je je veroordelende gedachten loslaat. Probeer echt te zien wat er is. Concentreer je daarop in plaats van op wat er niet is. Als je hierin geoefend raakt, zul je merken dat wat hier is voortdurend in beweging is, verandert, vervormt, hervormt. Vervang je gedachten over hoe het zou moeten zijn of over wat er ontbreekt door je bewustzijn van wat het is.

Ik zei dat er twee dingen zouden zijn en dat was het eerste. Ten tweede, merk op dat je emotionele reacties kunt hebben op wat er nu in je is, zowel verbonden met het opmerken van wat er gebeurt als met je gedachten. Deze gevoelens zijn je reacties op je overtuigingen in afscheiding. Je reageert op wat er niet is in plaats van op wat er wel is. Merk die gevoelens op en blijf er zo aanwezig mogelijk bij. Als je geest de gevoelens wil rationaliseren als zijnde veroorzaakt door dit of dat, of zich slachtoffer wil voelen van wat dit of dat ook is, merk dat dan op en laat de gedachten gaan. Waar je geest zich ook op richt als oorzaak, het is er nu niet. Als er een oorzaak zou moeten zijn in je nu, dan zou actie op zijn plaats zijn, maar meestal is die niet aanwezig. Een auto die recht op je afrijdt, bevindt zich in je nu. Je ouders zijn hier nu waarschijnlijk niet, evenmin als wereldgebeurtenissen waarover je hebt gelezen of gehoord. Wat is hier nu? Je gevoelens zijn er, dus accepteer ze. Je hoeft er niet naar te handelen, laat ze gewoon aanwezig zijn en laat elke behoefte los om ze te veranderen of jezelf te veroordelen omdat je ze hebt. Ervaar ze gewoon tot ze niet langer in je nu zijn. Waar je gevoelens of gedachten je ook heen proberen te leiden, doe je best om ze niet te volgen. Blijf bij wat er gebeurt. Zo eenvoudig is het, hoewel niet noodzakelijk gemakkelijk. Het is jouw gewoonte om de ego-gedreven persoonlijke wil te volgen, maar God is in het nu.

Gods Liefde is in het nu. God is in jou. Jij bent Goddelijk. Je zult dat nooit ervaren alleen omdat ik je vertel wie je bent of omdat andere mensen dat met je delen. Als je je afgescheiden voelt van God en geen vertrouwen hebt in de perfectie van wat je gebracht wordt, zul je waarschijnlijk je Goddelijke Natuur niet ervaren. Als je het nu niet aanvaardt, druk je wantrouwen in God uit en kies je jouw persoonlijke wil boven die van God. Als je Gods wil wilt volgen, stop dan! Stop met het volgen van je eigen wil. Je doet dit door oefening, door alles wat er is te verwelkomen en er dankjewel voor te zeggen, en door je gevoelens volledig te accepteren zonder te proberen ze te veranderen. Jij kunt dit. Jij bent Liefde. Jij bent Goddelijk. Zoals je Schepper is, zo ben jij. Een en dezelfde. Kan niet anders zijn. Je wordt je hiervan bewust als je ophoudt je te verzetten tegen Gods gaven, als je de pogingen loslaat om dingen te veranderen of jezelf beter te maken. Dat is een deel van de reden waarom Wij zeggen:

Goed Nu

Sanhia/Spirit

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org