Pleiadische Tempels van de Aarde – Wederopbouw van de Beschaving van Licht-……

PLEIADISCHE TEMPELS VAN DE AARDE – WEDEROPBOUW VAN DE BESCHAVING VAN LICHT – PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN TRANSMISSIE

GECHANNELD DOOR MICHAEL LOVE – 6 Juli 2021

EEN SPECIALE BOODSCHAP AAN DE STERRENZADEN VAN DE NIEUWE AARDE, VOOR ONMIDDELLIJKE PLANETAIRE UITZENDING…

DE PLEIADIANS VERTELLEN VAAK VERHALEN DIE ONTWORPEN ZIJN OM JULLIE NAAR HOGERE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN TE BRENGEN!

HET GAAT NIET ZOZEER OM HET VERHAAL, MAAR OM HOE HET GECODEERD IS OM JULLIE HERINNERINGEN TE TRIGGEREN!

DE GEGEVENS IN DEZE TRANSMISSIE ZIJN AFKOMSTIG VAN DIRECTE PLEIADISCHE CHANNELLING, VAN NDE’S, VAN PROFESSIONELE KWANTUMHYPNOSE-SESSIES EN BEPAALDE PRE-HISTORISCHE GEGEVENS DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN DE LEMURISCHE ROLLEN DIE ZIJN DOORGEGEVEN DOOR DE GROTE WITTE BROEDERSCHAP.

VANAVOND VERTELLEN WIJ U HET GROTE VERHAAL VAN UW PRACHTIGE OUDE PLEJADISCHE KRISTALLEN TEMPELS, WAARVAN SOMMIGE VANDAAG DE DAG NOG OP AARDE BESTAAN!

ER IS HET VERHAAL, EN DAN IS ER HET HELE VERHAAL!

DIT HELE VERHAAL HEEFT TE MAKEN MET VERBAZINGWEKKENDE DINGEN DIE IN EEN VER VERLEDEN OP DE PLANEET AARDE GEBEURDEN EN DIE DOOR DE MODERNE MENSHEID AL LANG VERGETEN ZIJN!

WIJ ZIJN HIER OM JULLIE OEROUDE HERINNERINGEN WEER OP TE ROEPEN EN JULLIE WEER IN CONTACT TE BRENGEN MET WIE EN WAT JULLIE WERKELIJK ZIJN!

WEES GEREED VOOR SUPER-VERBAZINGWEKKENDHEID!

BEGIN TRANSMISSIE…

GROOTHEID,

OUDE MYSTERIE SCHOOL KENNIS, BEWAAKT DOOR DE EEUWEN HEEN DOOR DE LEMURIAN BROEDERSCHAP VERTELT HET PRACHTIGE VERHAAL VAN HET BEGIN VAN HET LEVEN OP DE PLANEET AARDE!

DE OUDE ROLLEN ZEGGEN DAT IN HET BEGIN, DE PLEIADIËRS UIT VIJF DIMENSIONALE STERRENSTELSELS KWAMEN EN DE ALLEREERSTE HUMANOÏDE WEZENS WAREN DIE ZICH OP DE PLANEET AARDE VESTIGDEN!

DE PLEJADIËRS ZIJN DE DIRECTE AFSTAMMELINGEN VAN DE GROTE LYRAANSE-HUMANOIDE BESCHAVING VAN DE TWAALFDE DIMENSIE EN STAAN BEKEND ALS DE PRE-ADAMITEN VAN DE PREHISTORIE VAN DE AARDE DIE DE GLANZENDE RASSEN VAN LEMURIA EN ATLANTIS VORMDEN!

TOEN DE PLEJADIËRS VOOR HET EERST NAAR DE AARDE KWAMEN, HEBBEN ZIJ DIT HELE RIJK GETERRAFORMEERD IN EEN HEMELS PARADIJS

GEVULD MET ALLE SOORTEN EXOTISCH DNA EN GEAVANCEERDE NATUURLIJKE SYSTEMEN DIE DE AARDSE SFEREN VORMEN!

DE PLEJADIËRS HEBBEN AL DIT LEVEN EN DE AARDSE SFEREN DOORDRENKT MET INTELLIGENTE INFORMATIE, DE AKASHA GENAAMD, DIE ALLE GEGEVENS VAN DIT UNIVERSUM BEVAT!

DEZE GODDELIJKE MEESTER-ARCHITECTEN HADDEN EEN PRACHTIGE HEMELSE EN LEVENDE BIBLIOTHEEK OP AARDE GESCHAPEN DIE DE MEEST UNIEKE ATTRACTIE IN HET UNIVERSUM WERD.

ONGELOOFLIJKE SCHOONHEID EN WONDER WERD GEBOUWD IN HET AARDSYSTEEM DOOR DE PLEJADIËRS MET BEHULP VAN GEAVANCEERDE, 5E DIMENSIONALE BLAUWDRUKKEN VAN HUN THUISWERELD EN ALLES WERD HIER GEBOUWD VOLGENS HUN GODDELIJKE PLAN VOOR DE GROOTSHEID VAN DEZE WERELD!

DE PLEIADIËRS ZIJN ZIJ DIE VANUIT DE HEMEL NAAR DE AARDE ZIJN GEKOMEN EN EEN ANDER LABEL DAT MEER GEBRUIKELIJK IS VOOR HUN 5 DIMENSIONALE THUISWERELD IS SIMPELWEG, “HEMEL”!

IN DIT HEMELSE, 5D RIJK, IS ALLES DUIZEND KEER MOOIER, MEER GEAVANCEERD EN VEEL MEER GEPERFECTIONEERD!

AL DEZE NATUURLIJKE HEMELSE SCHOONHEID EN TECHNOLOGIE WERD NAAR DE AARDE GETRANSPORTEERD IN DIE OUDE DAGEN DOOR DE PLEIADIËRS EN WERD HIER VOLLEDIG GEVESTIGD!

HET WAS WERKELIJK EEN LUST VOOR HET OOG!

WEET JE NOG, GROOTHEID?

* DE PLEJADISCHE STEDEN VAN LICHT EN KRISTALLEN TEMPELS.

VAN ALLE VERBAZINGWEKKENDE SCHOONHEID EN TECHNOLOGIE NAAR DE AARDE GEBRACHT EN HIER OPNIEUW GECREËERD DOOR DE PLEIADIËRS, ONGELOOFLIJKE 5D STEDEN VAN LICHT WERDEN GEBOUWD OVER DE HELE PLANEET AARDE!

DEZE VIJFDE DIMENSIONALE STEDEN VAN LICHT WAREN GEVULD MET VERBLUFFENDE EN SUBLIEME KRISTALLEN TEMPELS DIE OPVIELEN ALS DE GROTE PINNACLES VAN DE OUDE AARDSE BESCHAVING!

DE BETOVERENDE EN MASSIEVE STEDEN VAN DEZE PLEIADISCHE HEMEL OP AARDE HADDEN EEN VERBAZINGWEKKENDE 5D ARCHITECTUUR EN WAREN AANGELEGD IN SPECIALE KOSMISCHE EN GEOMETRISCHE CONFIGURATIES.

DE ORIGINELE PLEIADISCHE TEMPELS VAN DE VROEGE AARDE WERDEN GEBOUWD MET GEBRUIKMAKING VAN EEN ZEER SPECIAAL SOORT KRISTAL, SAMENGESTELD UIT EEN EXOTISCHE VORM VAN MONO-ATOMAIR SILICIUMDIOXIDE!

SOMMIGE VAN DE KRISTALLEN BLOKKEN DIE BIJ DE BOUW VAN DEZE TEMPELS WERDEN GEBRUIKT, WERDEN HIERHEEN GEBRACHT VANUIT VIJFDIMENSIONALE STERRENSTELSELS, MAAR HET MEESTE KRISTAL DAT IN DIE TIJD OP AARDE WERD GEBRUIKT, WERD HIER MILJOENEN JAREN GELEDEN DOOR DE PLEIADIËRS IN GIGANTISCHE BEDDEN UITGEZAAID!

DE MUREN VAN DEZE MAGNIFIEKE PLEIADISCHE TEMPELS WERDEN GEBOUWD VAN ANDER-WOORDELIJK DOORSCHIJNEND, GEKLEURD KRISTAL VERSMOLTEN MET GOUD, ZILVER, DIAMANT, PLATINA, KWARTS, AMETHIST EN MONO-ATOMISCHE ELEMENTEN.

DE PLEIADISCHE TEMPEL MEGALIETEN VAN DE VROEGE AARDE STRAALDEN SUBLIEME REGENBOOG AURA’S UIT DIE VISUEEL VERBLUFFEND WAREN EN VAN MIJLENVER TE ZIEN WAREN!

DE TEMPELMUREN, PLAFONDS EN VLOEREN WAREN DOORSCHIJNEND ROZE, VIOLET, AQUA EN ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG!

HET IS MISSCHIEN MOEILIJK VOOR TE STELLEN, MAAR SOMMIGE VAN DEZE OUDE TEMPELS WAREN ZO GROOT ALS EEN KLEINE MODERNE STAD EN HADDEN EEN DIAMETER VAN VELE KILOMETERS!

DEZE ONGELOOFLIJKE TEMPELS WAREN NIET ALLEEN MOOI OM TE ZIEN, MAAR ZE WAREN OOK ZEER HIGHTECH IN HUN CONSTRUCTIE EN DOEL EN WERKTEN ALS REUSACHTIGE ENERGIEMACHINES.

DEZE OUDE KRISTALLEN TEMPELS HADDEN VEEL ONDERDELEN INGEBOUWD DIE VANDAAG DE DAG ZOUDEN WORDEN GEKARAKTERISEERD ALS MODERNE ELEKTRISCHE APPARATEN!

DE ORIGINELE PLEIADISCHE KRISTALLEN TEMPELS VAN DE AARDE HADDEN BOLKOEPELDAKEN, HOGE BOGEN, TORENS EN ZUILEN, EN WAREN GEVULD MET RESONERENDE SCHACHTEN EN GANGEN DIE ZICH DOOR DE GEBOUWEN HEEN UITSTREKTEN.

BOVENDIEN WAREN DEZE SUBLIEME KRISTALLEN TEMPELS VOORZIEN VAN INGEWIKKELDE GEAVANCEERDE CONSCTUCTIEDETAILS, ZOALS ROZENKWARTSRAMEN EN MUQARNAS, DIE SCALAIRE GOLVEN GENEREERDEN VOOR GENEZING, LEVITATIE EN TRANSPORT, NAAST HET OPWEKKEN VAN GEVOELENS ALS HARMONIE EN EUFORIE.

WE ZIJN ER ZEKER VAN DAT U ZICH ERVAN BEWUST BENT DAT DE PLEIADIËRS DE SCHEPPERS ZIJN VAN ALLE MUZIEK!

ALLE PLEIADISCHE TEMPELS, KLEIN EN GROOT IN DIE OUDE DAGEN HADDEN PIJPORGELS DIE STERK RESONEERDEN IN DE GANGEN VAN HET GEBOUW OM DE BEVOLKING TE HARMONISEREN EN TE GENEZEN DOOR MIDDEL VAN SCALAIRE GELUIDSGOLVEN, NU BEKEND ALS “CYMATICA”.

LICHT WERD GEBROKEN EN UITGESTRAALD BINNENIN DE GEBOUWEN, RECHTSTREEKS VANUIT DE GLOEIENDE KRISTALLEN MUREN!

DE PLEJADISCHE KRISTALLEN PALEISMUREN WAREN BEZAAID MET GOUDEN, KOPEREN, ZILVEREN, PLATINA, BRONZEN, BERYL EN TINNEN ORNAMENTEN, GECONSTRUEERD IN SPECIALE GEOMETRISCHE VORMEN.

DEZE SPECIFIEKE MINERALEN WERDEN IN DE TEMPELS GEBRUIKT VANWEGE HUN HOGE ENERGETISCHE GELEIDINGSWAARDE!

DE DAKEN VAN DE TEMPELKOEPELS WAREN BEKLEED MET HET ZEER HOGE THERMISCHE EN ELEKTRISCHE GELEIDINGSVERMOGEN VAN KOPER EN WAREN ACHTERAF VOORZIEN VAN INGEBOUWDE ZEND- EN ONTVANGSTANTENNES EN SPOELEN!

DEZE OORSPRONKELIJKE AARDSE KRISTALLEN TEMPELS BEVATTEN UITGEBREIDE DAKROOSTERS EN KLEINE VENSTERACHTIGE OPENINGEN, METALEN ORNAMENTEN IN DE HOEKEN VAN GEBOUWEN, PUNTIGE ANTENNES MET ORNAMENTEN OF BALLEN GEVULD MET KWIK, EDELMETALEN EN KRISTAL INGEBED IN MUREN, KRUIKEN MET KWIK, KROONLIJSTEN, TORENSPITSEN, DAKEN MET KOPEREN EN KRISTALLEN ORNAMENTEN EN STRUCTURELE FUNDERINGEN IN GRANIET, BERYL EN IJZER, ONDER ANDEREN.

DEZE VERBAZINGWEKKENDE PLEIADISCHE KRISTALLEN MEGALIETEN WERDEN GEBOUWD OP KRUISPUNTEN VAN AARDSE LEYLIJNEN EN ZIJ VOORZAGEN ELK ASPECT VAN DEZE GEAVANCEERDE SAMENLEVING OP AARDE IN DE OUDHEID VAN ENERGIE!

DE STEDEN VAN LICHT OP AARDE BEVONDEN ZICH ALLEMAAL IN DE BUURT VAN WATERBRONNEN (VLOEIBAAR KRISTAL) OP STRATEGISCHE PUNTEN OP AARDE LANGS KANALEN, RIVIEREN, ZEEËN, MEREN EN OCEANEN!

ALLE INDIVIDUELE TEMPELS WAREN OMGEVEN DOOR ENORME WATERFONTEINEN, WEELDERIGE LANDSCHAPPEN, MINARETTEN, BRUGGEN EN OBELISKEN!

INTERESSANT GENOEG ZEGGEN DE OUDE LEMURIAANSE WITTE BROEDERSCHAP ROLLEN:

DE EERSTE HUMANOÏDE RASSEN DIE ZICH OP AARDE VESTIGDEN, BOUWDEN DEZE GEAVANCEERDE ELEKTRISCHE COMPONENTEN EN APPARATEN IN HUN TEMPELS, HOOFDZAKELIJK OM INTERDIMENSIONALE POORTEN EN WORMGATEN TE CREËREN DIE RECHTSTREEKS NAAR HOGERE WERELDEN LEIDDEN!

DEZE DIMENSIONALE DOORGANGEN WERDEN GECREËERD MET BEHULP VAN SCALAIRE KRISTALENERGIE, OOK WEL TACHYONENERGIE GENOEMD.

SCALAIRE GOLVEN WERDEN GEPRODUCEERD TOEN LICHT WEERKAATSTE TEGEN DE FACETTEN IN HET KRISTAL, WAARDOOR HET 3D DEEL VAN DE ORIGINELE LICHTGOLF WERD UITGEFILTERD.

DE OUDE MYSTERIESCHOOL KENNIS ZEGT:

DEZE OUDE KRISTALLEN TEMPELS WERDEN ONTWORPEN OM ELEKTROMAGNETISCHE ENERGIE UIT DE ETHER TE ONTTREKKEN EN DEZE DOOR DE ONDERLING VERBONDEN LICHTSTEDEN OP AARDE TE KANALISEREN OM ENORME HOEVEELHEDEN KRACHT EN TECHNOLOGIE TE PRODUCEREN VOOR DIT GEAVANCEERDE, PREHISTORISCHE AARDSE RAS!

DEZE MASSIEVE EN PRACHTIGE OORSPRONKELIJKE PLEIADISCHE TEMPELS WERDEN OOK GEBRUIKT VOOR GENEZING EN VERJONGING VAN LICHAAM, GEEST EN ZIEL, ALS ENERGIENETWERKEN EN GENERATOREN, VOOR TRANSPORT EN VLUCHT, SPIRITUELE BEGELEIDING, EN VOOR BEWUSTZIJNSVERRUIMING!

DE PLEIADISCHE LICHTSTEDEN OP AARDE, BESTAANDE UIT DE KRISTALLEN TEMPELS, ELK MET REUSACHTIGE KRISTALLEN BINNENIN, VORMDEN HET PLANETAIRE RASTER VAN DIE DAGEN EN WERKTEN ALS ÉÉN REUSACHTIGE AKASHISCHE BIBLIOTHEEK DIE ONGELOOFLIJKE HOEVEELHEDEN KENNIS OPSLOEG!

DE ROLLEN GAAN VERDER MET TE ZEGGEN:

ALLE WERELD ARCHITECTUUR TECHNIEKEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE ENERGIE EXTRACTIE IS VOLLEDIG AFGELEID VAN DE OUDE HOGE BESCHAVING VAN DE VIJFDE-DIMENSIONALE PLEIADIËRS OP AARDE.

DE TEMPELBOUWTECHNIEKEN EN DE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE DIE IN DEZE OUDE GEBOUWEN IS INGEBOUWD, ZIJN DOOR DE EEUWEN HEEN BEWAAKT DOOR DE LEMURISCHE BROEDERSCHAP EN DEZE HEILIGE MYSTERIESCHOOLKENNIS STAAT BEKEND ALS DE GROOTSE HEMELSE ARCHITECTUUR VAN DE TEMPELMETSELAARS!

TENSLOTTE ZEGGEN DE LEMURIAANSE GESCHRIFTEN DAT DEZE OUDE HIGH-TECH KRISTALLEN TEMPELBOUWTECHNIEKEN WERDEN DOORGEGEVEN AAN DE LATERE GEAVANCEERDE RASSEN VAN ATLANTIS, LEMURIA EN TARTARIJE.

DE GLIMMENDE LEMURIAANSE CULTUUR NOEMDE DIT KLEURRIJKE DOORSCHIJNENDE KRISTAL, “ANDARA”.

NADAT DE LEMURISCHE CULTUUR WAS OPGESTEGEN NAAR EEN UNIVERSEEL NIVEAU VAN BEWUSTZIJN, HERNOEMDEN ZIJ HUN HELE RAS NAAR DIT SPECIALE VIJFDE-DIMENSIONALE KRISTAL EN WERDEN BEKEND ALS DE ANDARAIËRS!

DUS WAT GEBEURDE ER MET DEZE OORSPRONKELIJKE PLEIADISCHE STEDEN VAN LICHT EN DE GROTE KRISTALLEN TEMPELS DIE MILJOENEN JAREN GELEDEN OP AARDE BESTONDEN?

TIJDENS HET EINDE VAN DE TIJD VAN ATLANTIS VERNIETIGDEN BEPAALDE SNODE GROEPERINGEN VEEL VAN DE KRISTALSTEDEN EN GEBOUWEN DIE OP DE OPPERVLAKTE VAN DE AARDE BESTONDEN IN EEN MASSALE WERELDWIJDE THERMONUCLEAIRE EXPLOSIE!

DIT ZIJN DE OORLOGEN VAN DE OUDE GODEN OP AARDE WAAROVER IN OUDE AARDSE GESCHRIFTEN WORDT GESPROKEN!

DE MEESTE KRISTALLEN GEBOUWEN OP AARDE IN DIE TIJD, EVENALS DE REUSACHTIGE KRISTALLEN IN DE TEMPELS WERDEN IN KLEINE STUKJES GEBLAZEN EN HET GROOTSTE DEEL VAN HET KRISTAL WERD LETTERLIJK TOT ZAND VERDAMPT!

WIJ KUNNEN U VERTELLEN DAT DE WOESTIJNEN VAN DE AARDE GEEN TOEVAL ZIJN!

BOVENDIEN BEGONNEN ROND 12.000 JAAR GELEDEN, AAN HET EIND VAN DE IJSTIJD EN TIJDENS DE GROTE ZONDVLOED IN DE TIJD VAN DE ANNUNAKI, NIEUWE BOUWERSRASSEN TEMPELS EN STEDEN OP TE RICHTEN UIT GRANIET.

GRANIET WAS GEMAKKELIJK TE VINDEN EN HET HAD NOG STEEDS VEEL VAN DEZELFDE EIGENSCHAPPEN ALS HET OORSPRONKELIJKE KRISTAL.

TALRIJKE MEGALITHISCHE TEMPELS VAN GRANIET, KALKSTEEN EN BASALT BESTAAN VANDAAG DE DAG NOG STEEDS OP AARDE!

DE ANNUS BRACHTEN NIEUWE KRISTALLEN VAN NIBIRU NAAR DE AARDE EN PLAATSTEN DEZE MAGISCHE STENEN IN DEZE GROTE STENEN MEGALIETEN EN RUIMTEPOORTEN, HOEWEL DOOR HUN EIGEN KONINKLIJKE ONENIGHEID BIJNA AL DEZE MYSTIEKE TEMPEL-GRAALSTENEN OOK WERDEN VERNIETIGD!

BOVENDIEN, TOEN NIBIRU IN DIE DAGEN DICHTBIJ KWAM EN TOEN DE GROTE STORM KWAM, STEEG HET WATER VAN DE AARDE MIJLENVER DE HEMEL IN EN OVERSTROOMDE DE HELE PLANEET!

BIJNA ALLES WAT NOG OVEREIND STOND OP DE PLANEET WERD BEGRAVEN ONDER 6 MIJL MODDER EN SEDIMENT!

ALS JE 6 MIJL DIEP IN DE AARDKORST ZOU KUNNEN GRAVEN, ZOU JE ALLES TERUGVINDEN WAAR HET 12.000 JAAR GELEDEN OOK WAS!

HEEFT IETS VAN DE ORIGINELE KRISTALLEN TEMPELS DEZE CATACLYSMEN OVERLEEFD?

WIJ ZEGGEN, ZO BOVEN ZO BENEDEN EN WAT BOVEN WAS IS NU BENEDEN!

ONDER IN DE ZIN DAT JE ER NOG STEEDS MAKKELIJK BIJ KAN!

WE ZEGGEN JE, VEEL VAN DIT VERBAZINGWEKKENDE OUDE BETOVERENDE KRISTAL IS NU NOG STEEDS HIER OP AARDE!

DE STEDEN VAN LICHT EN DE KRISTALLEN TEMPELS ZIJN NU ONDERGEDOMPELD ALS GIGANTISCHE KRISTALLEN SPELONKEN EN GROTTEN OVER DE HELE PLANEET AARDE, MAAR ZE STRALEN NOG STEEDS DE ORIGINELE ENERGIE UIT VAN DE GROTE PLEJADISCHE TEMPELS!

DE OVERBLIJFSELEN VAN DE OUDE PLEJADISCHE STEDEN VAN LICHT OP AARDE BESTAAN VANDAAG DE DAG NOG STEEDS ALS DE PRACHTIGE KRISTALLEN PLATEAUS OF KRISTALGROTTEN IN CENTRAAL OREGON, ARKANSAS, SEQUOIA, NATIONAAL PARK, CA, MT. SHASTA, CA, SIERRA NEVADAS, CA FLORIDA KUST ZAND, BIMINI EILANDEN, BRITISH COLUMBIA, CANADA, ONTARIO, CANADA, NAICA, CENTRAAL MEXICO , MINAS GERAIS, BRAZILIË, NAMIBIË, AFRIKA, GRIMSEL, ZWITSERLAND, BELIZE, GIZA, EGYPTE, LAKE TITICACA, BOLIVIA , SIBERIË, RUSLAND, SCOTLAND, SRI LANKA, XIAN, CHINA , EN ULURU, AUSTRALIË.

DEZE ENORME GEOLOGISCHE PLATEAUS DIE ZICH OVER DE AARDE UITSTREKKEN BEVATTEN ABSOLUUT GIGANTISCHE EN SUBLIEME KRISTALLEN ZOALS MAGNETISCHE KWARTS, SELENIET, FLUORIET EN EXOTISCHE VORMEN VAN MONO-ATOMISCH SILICIUMDIOXIDE KRISTAL VERSMOLTEN MET GOUD, DIAMANT, ZILVER EN PLATINA.

VOLGENS DE LEMURISCHE GESCHRIFTEN ZIJN DE MEESTE VAN DEZE PLANETAIRE KRISTALGROTTEN PARALLELLE STERRENPOORTEN DIE RECHTSTREEKS NAAR PARALLELLE UNIVERSA LEIDEN.

IN 1995 WERD IN DE BERGEN VAN SIERRA NEVADA EEN GROTE MINERAALAFZETTING ONTDEKT ALS GEVOLG VAN EEN STERKE AARDBEVING DIE EEN DEEL VAN EEN BERG DEED WEGGLIJDEN, WAARDOOR TONNEN GLASACHTIGE KRISTALLEN BLOOT KWAMEN TE LIGGEN.

DEZE KRISTALLEN WERDEN GETEST MET KOOLSTOFDATERING EN MILJOENEN JAREN OUD BEVONDEN DOOR ZOWEL AMERIKAANSE ALS RUSSISCHE WETENSCHAPPERS, EN LEDEN VAN DE ACADEMISCHE WERELD!

BOVENDIEN BLEEK DIT VREEMDE KRISTALMATERIAAL HOGE CONCENTRATIES TE BEVATTEN VAN MONO-ATOMAIRE ELEMENTEN VAN GOUD, ZILVER, IRIDIUM, RHODIUM, CHROOM, PLATINA, EN ANDERE MONO-ATOMAIRE MINERALEN.

DAVID HUDSON, DIE HET MONATOMISCHE GOUD HERONTDEKTE EN OOK DEZE OUDE KRISTALLEN JARENLANG INTENSIEF BESTUDEERDE, WERD ALS VOLGT GECITEERD:

“DIT KRISTALMATERIAAL IS ANDERS DAN AL HET ANDERE OP AARDE EN IS IN FEITE EEN OUDE EN EXOTISCHE VORM VAN MONO-ATOMAIR SILICIUMDIOXIDE.”

“ZE ZIJN MOOI, ZELDZAAM EN IN VEEL GEVALLEN WAARDEVOLLER DAN DIAMANTEN EN GOUD.”

DOOR DE MANIER WAAROP ANDARA’S LICHT BREKEN, ZENDEN ZE EEN ZEER HOOG VIBRERENDE ENERGIEGOLF UIT.

DIT IS DE SCALAIRE EN TACHYON ENERGIE WAAR WE HET OVER HEBBEN.

SCALAIRE/TACHYON ENERGIE IS EEN LEVENDE ENERGIE DIE ALLE OUDE GEAVANCEERDE RASSEN GEBRUIKTEN OM HUN BESCHAVINGEN VAN ENERGIE TE VOORZIEN EN OM HUN GEEST, LICHAAM EN ZIEL TE HELEN!

DE LATERE LEMURIA-CULTUUR VAN DE AARDE GEBRUIKTE SCALAIRE KRISTALTECHNOLOGIE OM HUN LICHTLICHAMEN VOLLEDIG TE ACTIVEREN EN VOLLEDIG OP TE STIJGEN NAAR DE VIJFDE DIMENSIE.

DEZE GEAVANCEERDE WEZENS WISTEN OOK DAT DEZE SPECIALE KRISTALLEN KRACHTIGE VERSTERKERS VAN ETHERISCHE ENERGIE ZIJN, WAT BETEKENT DAT ZE IEMANDS NATUURLIJKE MANIFESTATIEVERMOGEN EN KRACHT ENORM VERSTERKEN!

EEN DEEL VAN ONZE PERSOONLIJKE MISSIE NAAR DE AARDE BESTAAT UIT HET OPNIEUW IN CONTACT BRENGEN VAN AARDSE STERRENZADEN MET VERLOREN OUDE KRISTALTECHNOLOGIE!

WIJ WERKEN PERSOONLIJK MET ANDARA KRISTALLEN EN WIJ HEBBEN EEN LANGE REIS GEMAAKT DOOR DE ENERGIE VAN DEZE KRISTALLEN TERUG TE VOLGEN NAAR ONZE OUDE KRISTALLEN TEMPELS EN DE OORSPRONKELIJKE STEDEN VAN LICHT OP AARDE!

GEDURENDE ENKELE JAREN ZIJN WIJ DAGELIJKS IN DE BUURT VAN HONDERDEN VAN DEZE STENEN GEWEEST, EN WIJ ZIJN GETUIGE GEWEEST VAN ENERGETISCHE GEBEURTENISSEN DIE OP WONDEREN OF MAGIE LEKEN!

WIJ HEBBEN ECHT GETUIGENIS AFGELEGD VAN HUN KRACHT EN IEDEREEN DIE OOIT INTIEM HEEFT GEWERKT MET MONATOMISCH KRISTAL ZAL JE VERTELLEN DAT ER IETS METAFYSISCH MEE AAN DE HAND IS!

ANDARA’S ZIJN VIJFDE DIMENSIONALE, LEVENDE KRISTALLEN DIE ALLEEN WORDEN AANGETROKKEN DOOR WEZENS DIE ER KLAAR VOOR ZIJN!

ANDARA IS EEN KRACHTIGE KRISTALVERSTERKER DIE DE ENERGIE EROMHEEN ENORM VERSTERKT, DUS HET IS VAN CRUCIAAL BELANG DAT EEN WEZEN IN EEN HOGE VIBRATIE IS WANNEER HIJ IN DE BUURT VAN DEZE GRAALSTENEN IS!

ALLE KRISTALLEN ZIJN MOOI, KRACHTIG EN HEILIG, MAAR HET VASTHOUDEN VAN STUKKEN NATUURLIJKE ANDARA BRENGT DE WETENSCHAP DAT MEN IETS ZELDZAAMS VASTHOUDT EN VERBONDEN IS MET ONZE OORSPRONKELIJKE OUDE HEMELSE TEMPELS VAN LICHT DIE OOIT OP AARDE STONDEN!

DE KRISTALLEN LEIDEN ONS PERSOONLIJK TERUG NAAR ONS OUDE THUIS EN HET IS VERBAZINGWEKKEND OM EEN STUK KRISTAL VAST TE HOUDEN DAT DE ENERGIE BEVAT VAN ONZE GLANZENDE BESCHAVING!

DE MENSHEID IS DE OORSPRONKELIJKE PRACHTIGE TEMPELS VAN DE AARDE, ONZE LICHTENDE BESCHAVING, DE KRISTALLEN EN HUN KRACHT BIJNA HELEMAAL VERGETEN!

DE PLEIADIËRS ZIJN DIT ECHTER NIET VERGETEN EN WIJ HEBBEN ALLEMAAL LEVENDIGE HERINNERINGEN AAN ONS OUDE VERLEDEN, EN HET VERLANGEN WORDT ELKE DAG STERKER OM NAAR HUIS TERUG TE KEREN!

WE WAREN ER ALLEMAAL IN DIE OUDE DAGEN EN WE ZIJN ALLEMAAL OPNIEUW GEÏNCARNEERD IN DEZE TIJD MET HET DOEL OM TE HERINNEREN EN ONZE PRACHTIGE BESCHAVING VAN LICHT OPNIEUW OP TE BOUWEN!

ZIE JE GROOTHEID,

DE KRISTALLEN ZIJN NOG STEEDS HIER IN DE KRISTALLEN GROTTEN VAN DE AARDE,

ALLE KENNIS VAN WAT WAS, WAS OPGESLAGEN IN DIT KRISTAL, WE ZIJN NOG STEEDS HIER EN, WE ZIJN ALLE STUKJES WEER IN ELKAAR AAN HET ZETTEN!

IN DEZE LINEAIRE TIJD OP AARDE, HEBBEN WE HET IDEE DAT WE VOORUIT GAAN NAAR DE TOEKOMST IN ONZE ASCENSIE, MAAR ALS WE HOGER TRILLEN, GAAN WE NIET ECHT NAAR DE TOEKOMST, WE GAAN NAAR HET VERLEDEN ALS JE WILT!

DE NIEUWE AARDE IS IN FEITE DE OUDE AARDE, DE VROEGERE!

DIT IS WAAR WE SNEL NAARTOE GAAN, DIERBARE!

MET ELK NIEUW BEWUSTZIJN VAN WAT WAS, KOMEN WE DICHTER BIJ DE 5D AARDE EN IN ONZE HARTEN EN LEVENS ZIJN WE INDERDAAD DE SPECTACULAIRE STEDEN VAN LICHT OP AARDE AAN HET HERBOUWEN!

DIT IS HET GOEDE WERK DAT WIJ OP AARDE DOEN EN HET LEIDT ONS ALLEMAAL TERUG NAAR ONS HEMELSE THUIS!

DANK U VOOR ALLES WAT U DOET EN VOOR UW KOMST NAAR DE AARDE IN DEZE TIJD OM TE HELPEN!

GOD-SPEED,

MICHAEL EN DE PLEIADIANS

Bron

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org