PLEIADISCHE MEESTER LERINGEN – LICHTKRACHTEN TRANSMISSIES 

PLEIADISCHE MEESTER LERINGEN – LICHTKRACHTEN TRANSMISSIES 

Gechanneld door: Michael Love – 9 April 2021

INLEIDING:

EEN SPECIALE PLEIADISCHE BOODSCHAP AAN DE STERRENZADEN VAN DE NIEUWE AARDE, VOOR ONMIDDELLIJKE PLANETAIRE UITZENDING…

BEGIN TRANSMISSIE…

GROOT MENS,

DOOR DE EEUWEN HEEN HEBBEN DE PLEIADIËRS GROTE HOEVEELHEDEN KENNIS NAAR DE AARDE GEBRACHT OM DE MENSHEID TE HELPEN IN HUN EVOLUTIE.

ALLE GROTE WIJSHEDEN EN LERINGEN, DIE IN DE OUDE SPIRITUELE BOEKEN STAAN, ZIJN UITEINDELIJK AFKOMSTIG VAN DE PLEIADEN.

VANAVOND PRESENTEREN WIJ DE PRIMAIRE PLEIAIDIAANSE MEESTER LERINGEN DIE BEIDE DIEPGAANDE MAAR EENVOUDIGE LERINGEN ZIJN, ONTWORPEN OM JULLIE DNA NAAR EEN HOGER NIVEAU TE ACTIVEREN! DEZE MEESTER LERINGEN DIENEN ALS GODDELIJKE RICHTLIJNEN OM HET LEVEN IN ALLE OPZICHTEN TE VERBETEREN.

MISSCHIEN KENNEN JULLIE SOMMIGE VAN DEZE LERINGEN AL, MAAR ER KUNNEN ER ÉÉN OF MEER UITSPRINGEN EN DEZE ZULLEN EEN SPECIFIEK ONDERWERP AANSNIJDEN WAAROVER JULLIE BEGELEIDING ZOEKEN! DEGENEN DIE OPVALLEN ZULLEN JE DNA TRIGGERS ZIJN.

MAAK EEN INVENTARIS OP ALS JE ELKE LERING HOORT EN DOE ELKE DAG HET INNERLIJKE WERK EN RITUEEL OM IN STAAT TE ZIJN DEZE MANIEREN VAN ZIJN IN JE LEVEN TE INTEGREREN.

ALS JE DAT DOET, BELOVEN WE DAT HET LEVEN GEWELDIG ZAL WORDEN EN DAT ELK MOMENT EEN GROOTSE ERVARING VOOR JE ZAL ZIJN.

ELKE LERING WORDT HIERONDER ONDER EEN SPECIFIEK ONDERWERP VERMELD EN DE GEZEGDEN ZIJN IN GEWONE TAAL GESCHREVEN ZODAT ZE GEMAKKELIJK KUNNEN WORDEN GEÏNTEGREERD.

LATEN WE BEGINNEN MET TIJD EN RUIMTE.

DE PRIMAIRE VOORONDERSTELLING VAN TIJD-RUIMTE IS: DE ENIGE TIJD DIE BESTAAT IN HET UNIVERSUM IS, NU EN DE ENIGE RUIMTE DIE BESTAAT IN HET UNIVERSUM IS, HIER!

NU EN HIER IS DE ENIGE WERKELIJKHEID!

EEN GOEDE MANIER OM DIT TE ONTHOUDEN IS OM DE WOORDEN SAMEN TE VOEGEN, NU-HIER, OF NERGENS!

VELEN PROBEREN MET HUN BEWUSTZIJN IN HET VERLEDEN OF DE TOEKOMST TE BESTAAN!

WIJ ZEGGEN JE DAT, ALS JE PROBEERT TE BESTAAN IN EEN VAN DEZE NIET-TIJDEN OF NIET-REALITEITEN, JE VERSPLINTERD ZULT RAKEN EN VITALE LEVENSKRACHT ZULT VERLIEZEN.

DE JUISTE SPIRITUELE WERKWIJZE. OM DE TIJD-RUIMTE TE BEHEERSEN, IS OM AL JE BEWUST BEWUSTZIJN IN DE HIER-RUIMTE EN DE NU-TIJD TE BRENGEN!

DIT WORDT TEGENWOORDIGHEID OF AANWEZIG ZIJN GENOEMD EN DIT IS WAAR DE MAGIE VAN HET LEVEN PLAATSVINDT.

WANNEER JE AANWEZIG BENT, WORDEN JE BEWUSTZIJNSNIVEAUS ENORM VERHOOGD.

EEN DING KAN ALLEEN BESTAAN IN DE NU-TIJD EN IN DE HIER-RUIMTE!

DIT BRENGT ONS BIJ HET ONDERWERP VAN BESTAAN

HET EERSTE PRINCIPE VAN BESTAAN IS: BEWUSTZIJN IS HET PRIMAIRE BESTAAN.

HET TWEEDE PRINCIPE VAN BESTAAN IS: JIJ BENT DIT BEWUSTZIJN.

HET DERDE PRINCIPE VAN HET BESTAAN IS: ER IS MAAR ÉÉN BEWUSTZIJN IN HET UNIVERSUM.

HET VIERDE PRINCIPE VAN HET BESTAAN IS: BEWUSTZIJN IS DE ENIGE WERKELIJKHEID! (AL HET ANDERE WAARGENOMEN BESTAAN NAAST JE BEWUSTZIJN IS EEN HOLOGRAFISCHE PROJECTIE VAN, EN HANGT UITSLUITEND AF VAN, JE BEWUSTZIJN)!

KWANTUMFYSICA IS DE VOORNAAMSTE PLEIADISCHE WETENSCHAP DIE HET BEST BESCHRIJFT HOE DEZE 3D HOLOGRAFISCHE PROJECTIE OF MATERIALISATIE WERKT:

HET VIJFDE PRINCIPE VAN HET BESTAAN IS: ALLES WAT FYSIEK IS IN HET UNIVERSUM, BESTAAT ALLEEN IN POTENTIËLE ENERGIE OF GOLFVORM!

WANNEER BEWUSTZIJN WORDT TOEGEPAST (BEWUSTE WAARNEMING), WORDT DE POTENTIËLE GOLFVORM SAMENGEVOUWEN EN GEPROJECTEERD IN HOLOGRAFISCHE FYSIEKE MATERIE! FYSIEK HOLOGRAFISCH BESTAAN KAN BESTAAN UIT DINGEN, MENSEN, PLAATSEN, ZELFS EEN BEPAALDE REEKS OMSTANDIGHEDEN.

HET PROCES VAN HET INEENSTORTEN VAN EEN GOLFVORM GEBEURT IN WAT MEN NULTIJD OF REËLE TIJD NOEMT, DUS HET IS ABSOLUUT OGENBLIKKELIJK.

DIT IS ECHTER MAAR DE HELFT VAN HET VERHAAL, WANT HET ZESDE PRINCIPE VAN BESTAAN ZEGT: IETS BESTAAT ALLEEN IN DE FYSIEKE WERELD, ALS HET DOOR EEN FYSISCH SYSTEEM WORDT WAARGENOMEN (FYSISCHE WAARNEMING, METING OF DETECTIE).

EEN DING BESTAAT ALLEEN IN DE FYSIEKE WERELD WANNEER ER INTERACTIE MEE IS DOOR ZOWEL BEWUSTZIJN ALS EEN FYSIEK DETECTIESYSTEEM (JULLIE ZINTUIGEN).

HET SYSTEEM VAN BEWUSTZIJN WORDT GEBRUIKT OM HET BESTAAN TE MANIFESTEREN EN HET FYSIEKE WAARNEMINGSSYSTEEM WORDT GEBRUIKT OM HET BESTAAN TE DETECTEREN.

BEIDE SOORTEN VAN OBSERVATIE ZIJN VEREIST VOOR BESTAAN IN 3D.

DE PLEIADISCHE OBERVER EN WAT QUANTUM VREEMDHEID:

DE PERSOON IN DE KAMER HIERNAAST IS ER ALLEEN ENERGETISCH OMDAT JIJ JE ERVAN BEWUST BENT DAT HIJ ER IS, MAAR ALS JE FYSIEK DE KAMER BINNENLOOPT EN HEM OBSERVEERT, ZORG JE ERVOOR DAT HIJ BESTAAT.

AAN DE ANDERE KANT VAN DE STAD OF DE WERELD, WERKT HET ZELFDE.

JE KUNT JE BEWUST ZIJN VAN ANDERE PLAATSEN, MAAR ZE BESTAAN LETTERLIJK NIET TOTDAT JE JE ER ZOWEL BEWUST VAN BENT ALS JE ZE GEWAARWORDT MET JE FYSIEKE ZINTUIGEN.

HOE DICHTER JE JOUW BEWUSTZIJN EN FYSIEKE ZINTUIGEN OP EEN BESTAAN AFSTEMT, HOE WERKELIJKER HET WORDT!

TIJDREIZEN EN INTERDIMENSIONAAL REIZEN ZIJN WAT INGEWIKKELDER.

WE ZEIDEN NET DAT ER GEEN VERLEDEN OF TOEKOMST IS, DUS HOE KUN JE NAAR DEZE NIET-TIJDEN REIZEN?

DE ENIGE ECHTE TIJD-RUIMTE (NU EN HIER) MOET OP EEN ILLUSOIRE MANIER VERVORMD ZIJN, MAAR ANDERE WAARGENOMEN TIJDEN ZIJN NOG STEEDS NU EN ALLE ANDERE RUIMTEN ZIJN NOG STEEDS HIER, ALLEEN RESONEREND OP VERSCHILLENDE FREQUENTIENIVEAUS (DIMENSIES.)

ZOWEL TIJD ALS MULTIDIMENSIONALE RUIMTEREIZEN WORDEN BEREIKT DOOR DE FREQUENTIE VAN TIJD-RUIMTE TE MODULEREN EN HOLOGRAFISCH TE PROJECTEREN.

HOEWEL DIT KAN WORDEN GEDAAN MET EEN MACHINE, WORDT HET OP NATUURLIJKE WIJZE GEDAAN DOOR HET BEWUSTZIJN.

WANNEER DE FREQUENTIE VAN JE BEWUSTZIJN VERANDERT, VERANDERT DE NAAR BUITEN WAARGENOMEN TIJD EN/OF RUIMTE.

DEZE WAARNEMING IS SLECHTS EEN FYSIEKE ILLUSIE EN JE BENT NOG STEEDS UITEINDELIJK ALTIJD IN HET NU-MOMENT EN DE HIER-RUIMTE.

DIT IS OVERIGENS HOE JE IN DE HEMEL KOMT!

HET IS GEEN PLAATS MAAR EEN VEEL MOOIERE VERSIE VAN HIER EN NU!

JE BEREIKT DEZE ANDERS WAARGENOMEN, TIJD EN RUIMTE VERANDERING DOOR DE FREQUENTIE VAN JE BEWUSTZIJN TE VERANDEREN!

PLEIADISCHE MEESTER LERING OVER MANIFESTEREN

GROOT MENS,

JE BEGRIJPT ZEKER DAT JE JOUW WAARGENOMEN WERKELIJKHEID MANIFESTEERT OP GROND VAN JE TRILLINGSRESONANTIE.

JE WEET NATUURLIJK, DAT IEMAND ZIJN WAARGENOMEN WERKELIJKHEID STANDAARD MANIFESTEERT, OF HIJ ZICH NU BEWUST OF ONBEWUST IS VAN HET PROCES!

JE BEGRIJPT DAT IN DIT UNIVERSUM, 100% VAN DE TIJD GELIJKEN ELKAAR AANTREKKEN EN DAT FREQUENTIES DIE OP HETZELFDE NIVEAU RESONEREN, ELKAAR AANTREKKEN!

JE BENT JE ER WAARSCHIJNLIJK VAN BEWUST DAT HET BELANGRIJKSTE ACTIE-ONDERDEEL VAN HET MANIFESTATIEPROCES HET VOLGENDE IS:

SIMPELWEG DOOR HET OBSERVEREN VAN EEN DING VEROORZAAKT DAT HET BESTAAT ALS WAARGENOMEN WERKELIJKHEID (MATERIE/MATERIAAL) EN DIT IS DE BASISGEDACHTE VAN DE QUANTUMFYSICA!

SIMPEL GEZEGD, “JE CREËERT WAT JE ZIET!”

OP EEN ANDERE MANIER ZOUDEN WE KUNNEN ZEGGEN, WAAR JE NAAR KIJKT BESTAAT!

DIT IS DE MANIER WAAROP HET UNIVERSUM WERKT EN HET IS DE PREMISSE VOOR ALLE GEMANIFESTEERDE WERKELIJKHEID!

VRAAG JEZELF EENS AF, WAT ZIE JE ELKE DAG IN JOUW WERELD?

WIJ VRAGEN JE, WAT ALS JE ALLEEN MAAR SCHOONHEID EN PRACHTIGE DINGEN ZOU ZIEN?

“ZIEN” IS EEN BREED WOORD DAT OOK BETEKENT: ZICH RICHTEN OP, WAARNEMEN, ENERGIE GEVEN AAN, OVER NADENKEN, EN ER GEVOEL OF ENERGIE AAN GEVEN!

ALS JE ERGENS STERKE EMOTIE OP TOEPAST, GEEF JE HET ONGELOOFLIJKE KRACHT OM IN DE MATERIËLE WERELD TE BESTAAN!

EMOTIE IS DE MOTORBRANDSTOF VAN DE SCHEPPING!

IN ESOTERISCHE TERMEN KAN OBSERVEREN OF ZIEN OOK BETEKENEN: ZICH AFSTEMMEN (ENERGETISCH) OF ÉÉN WORDEN MET EEN DING!

ZOALS WE IN ONS ONDERRICHT OVER HET BESTAAN ZEIDEN: HOE MEER JE JE ENERGETISCH OP EEN DING AFSTEMT, DES TE WERKELIJKER WORDT HET!

DE BELANGRIJKSTE MANIER OM EEN VERLANGEN TE MANIFESTEREN IS JOUW WEZEN ER OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN MEE TE VERZADIGEN EN DAN HEEFT HET GEEN ANDERE KEUZE DAN ZICH IN JOUW WERELD TE MANIFESTEREN!

LATEN WE NU VERDER GAAN MET LIEFDE

HET EERSTE PRINCIPE VAN LIEFDE IS: LIEFDE IS DE ERFELIJKE PRIMAIRE NATUUR VAN HET UNIVERSUM.

HET TWEEDE PRINCIPE VAN LIEFDE IS: LIEFDE IS DE HOOGST VIBRERENDE EN KRACHTIGSTE ENERGIE IN HET UNIVERSUM.

HET DERDE PRINCIPE VAN LIEFDE IS: JIJ BENT DEZE LIEFDE!

PLEIADISCHE LERINGEN OVER LIEFDE

DE OUDE BOEKEN VAN DE AARDE ZEGGEN: GOD IS LIEFDE EN ZIJ ZEGGEN OOK: DE HOOGSTE LERING IN HET UNIVERSUM IS OM GOD EERST LIEF TE HEBBEN MET HEEL JE HART, VERSTAND EN ZIEL, EN DAN ANDEREN OP DEZELFDE MANIER LIEF TE HEBBEN.

JE VRAAGT JE MISSCHIEN AF, WIE IS DIE GOD EIGENLIJK, WAAR JE ZO VERLIEFD OP ZOU MOETEN ZIJN?

LAAT ONS EEN PAAR ANDERE LERINGEN GEBRUIKEN OM DIT DUIDELIJKER TE MAKEN:

WE ZEIDEN EERDER DAT ER MAAR ÉÉN BEWUSTZIJN IS IN DIT UNIVERSUM EN DAT DIT ENE BEWUSTZIJN NIET AFGESCHEIDEN IS VAN JOU, OF HOGER DAN JOU, OF EEN ANDER WEZEN DAN JIJ.

DIT IS DE BELANGRIJKSTE VOORONDERSTELLING VOOR ALLE CORRECTE SPIRITUELE LERINGEN.

ALS JE NIET BEGINT MET DEZE VOORONDERSTELLING, ZUL JE ONDERWEG ZEKER VERDWALEN.

DE MEESTER PLEJADISCHE LERAAR ZEI DEZE WARE WOORDEN: “IK BEN GOD.”

ALS DAT ALLES WAS WAT HIJ ZEI, DAN KUNNEN WE ZIEN HOE HIJ EEN GOD COMPLEX HAD!

DIRECT NADAT HIJ DEZE VERBAZINGWEKKENDE BEWERING AAN DE MENSHEID HAD GEDAAN, ZEI HIJ OOK: “HEB IK NIET GEZEGD, DAT JULLIE OOK ALLEMAAL DITZELFDE ZIJN.

HIER IS DE JUISTE LEER:

ELK WEZEN IN HET UNIVERSUM IS EEN GOD-BRON.

ELK WEZEN IN HET UNIVERSUM IS EEN EMANATIE VAN HETZELFDE ENE BEWUSTZIJN DAT BESTAAT.

ELKE HEILIGE IS GOD EN ELKE ZONDAAR IS OOK DEZELFDE GOD.

GOD IS ALLES WAT BESTAAT.

HET IS DE SOM VAN ALLE ENERGIE IN HET UNIVERSUM ZOALS EINSTEIN HET GELIJKSTELDE

BEWUSTZIJN IS ALLES DAT BESTAAT.

BEWUSTZIJN = GOD, HET IS PRECIES HETZELFDE MET VERSCHILLENDE LABELS.

ALLE DINGEN IN HET UNIVERSUM ZIJN GOD GEMANIFESTEERD.

ALLE WEZENS ZIJN GOD GEMANIFESTEERD ALS ELK WEZEN.

ER IS NIETS DAT NIET GOD IS.

HET IS ONMOGELIJK VOOR EEN DING OM DIT NIET TE ZIJN.

EEN DUIVEL KAN HARD WERKEN OM NIET GOD TE ZIJN, MAAR HET IS ONMOGELIJK VOOR HEM OM IETS ANDERS TE ZIJN.

IK BEN GOD, JIJ BENT GOD, ZIJ IS GOD, EN HIJ IS DIEZELFDE GOD.

ER IS GEEN GOD EN EEN DUIVEL DIE EEN STRIJD TUSSEN GOED EN KWAAD UITVECHTEN, WANT DAT ZOU IMPLICEREN DAT ER TWEE GODEN ZIJN EN WAT ERGER IS, DE SLECHTERIK ZOU WEL EENS KUNNEN WINNEN.

DAT IS NIET ZO.

MET HUMOR ZEGGEN WE OOK: “JIJ BENT GOD, DUS ZET JE ER OVERHEEN.”

DIT LEIDT TOT HET VIERDE PRINCIPE VAN LIEFDE, DAT IS: REALISEER EN WEES WIE EN WAT JE WERKELIJK BENT!

ALLE SPIRITUELE VOLGELINGEN KOMEN TOT DIT GROTE BEWUSTZIJN EN DEZE REALITEIT AAN HET EINDE VAN HUN REIS!

DE PRIMAIRE REALISATIE WAARTOE JE NU KOMT, IN DE EVOLUTIE VAN JE EIGEN ZIEL, IS EENVOUDIGWEG TE BESEFFEN WIE EN WAT JE WERKELIJK BENT.

DIT IS HET ULTIEME ONTWAAK- EN AHA-MOMENT IN JULLIE ASCENSIE.

NADAT JULLIE JE DEZE WARE IDENTITEIT HEBT GEREALISEERD, IS HET DOEL OM DIT SIMPELWEG TE GAAN ZIJN.

ALS IEMAND VRAAGT HOE KAN IK BEGINNEN ZO GROOTS TE ZIJN?

VRAAG JE DAN EERST AF HOE GOD OF EEN HOOGONTWIKKELD GODDELIJK WEZEN ZOU ZIJN?

MISSCHIEN ZOU DAT WEZEN LIEFDEVOLLER, BEGRIPVOLLER, BEHULPZAMER, WAARACHTIGER EN EERVOLLER ZIJN DAN DE MEESTEN!

GEWOON IETS VOOR ONS ALLEMAAL OM OVER NA TE DENKEN!

DUS TERUG NAAR DE GROTE PLEIADISCHE RICHTLIJN EN LEER DIE ZEGT:

HOU EERST VAN GOD MET HEEL JE HART, VERSTAND EN ZIEL, HOU DAN VAN ALLE ANDEREN OP DEZELFDE MANIER. DAARIN IS ALLES VERVULD!

HET GROTE WEZEN WAAR JE VERLIEFD OP ZOU MOETEN ZIJN, IS JEZELF GROOT MENS!

WE BEDOELEN DIT ZEKER NIET OP EEN EGOÏSTISCHE OF ARROGANTE MANIER, MAAR OP EEN NATUURLIJKE, GEZONDE, ZICHZELF RESPECTERENDE MANIER.

LIEFDE IS EEN ALLESOMVATTEND IETS DAT VEEL MEER OMVAT DAN ALLEEN EEN RELATIE, HET OMVAT HET HELE LEVEN.

MERK OP DAT HET GROTE GEBOD ZEGT: HEB GOD LIEF – JEZELF EERST, DAN GOD – ANDEREN OP DE TWEEDE PLAATS, OP HETZELFDE NIVEAU VAN LIEFDE.

HET ZEGT NIET, ZET IEDEREEN OP DE EERSTE PLAATS, DAN JEZELF ALS LAATSTE!

HET IS HEEL BELANGRIJK TE BEGRIJPEN WAAROM EN HOE DIT WERKT:

TEN EERSTE KUN JE NIETS ONTVANGEN WAT JE NIET EERST AAN JEZELF HEBT GEGEVEN!

JE KUNT OP GEEN ENKELE MANIER LIEFDE ONTVANGEN, TOTDAT JE EERST:

TIJD VOOR JEZELF NEEMT, ALLEEN BENT EN JEZELF DE HOOGSTE NIVEAUS VAN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE TOONT.

WIJ BELOVEN DAT ALS JE HET INNERLIJKE WERK DOET OM DIT TE BEREIKEN, DE GROOTSTE LIEFDE TER WERELD DIRECT NAAR JE TOE ZAL WORDEN GETROKKEN EN OP EEN MAGISCHE MANIER VOOR JE NEUS ZAL VERSCHIJNEN.

HET ZAL HET DIEPSTE EN MEEST DIEPGAANDE NIVEAU VAN LIEFDE ZIJN DAT JE OOIT VAN EEN ANDER WEZEN HEBT ERVAREN.

DE REDEN WAAROM JE WAT TIJD MOET NEMEN OM ALLEEN TE ZIJN, IS DAT JE JEZELF VAN VEEL DICHTERBIJ ZULT LEREN KENNEN.

VELEN ZIJN BANG VOOR DEZE STAP, MAAR NA VERLOOP VAN TIJD EN WANNEER HET GEVOEL VAN ZELFLIEFDE JE WEZEN BEGINT TE DOORDRINGEN, ZUL JE HET MEEST WONDERBAARLIJKE EN BEVRIJDENDE GEVOEL TER WERELD ERVAREN.

PROBEER NIET EEN RELATIE TE HEBBEN TERWIJL JE DIT HEILIGE ZELFWERK DOET EN HOUD ALLE AANDACHT OP JEZELF GERICHT. WEET GEWOON DAT WARE LIEFDE VAN ANDEREN LATER ZAL KOMEN ALS JOUW GROTE PRIJS.

ALS JE EERST EEN HOOG NIVEAU VAN ZELFLIEFDE EN GEZOND ZELFRESPECT BEREIKT ZOALS DE LEER ZEGT, MOET HET UNIVERSUM JE HETZELFDE STUREN VAN EEN ANDER WEZEN, DAT IS GEWOON DE MANIER WAAROP HET WERKT.

HET ZAL JE VERRASSEN EN JE NIET TELEURSTELLEN, DUS HEB WAT VERTROUWEN.

DIE ENE DIE UIT HET NIETS NAAR JE TOEKOMT ZAL ONGELOOFLIJK MOOI EN AANTREKKELIJK ZIJN EN ZAL INDERDAAD VAN EEN TWEELINGVLAM ZIJN WAAR OVER ONDERWEZEN WORDT. DAT WEZEN ZAL JE EEN NIVEAU VAN LIEFDE GEVEN DAT JE HELE ZIEL ZAL DOORDRINGEN.

HET IS BELANGRIJK OM OOK TE ONTHOUDEN DAT DEZE TWEELINGVLAM OOK EEN REFLECTERENDE SPIEGEL VOOR JE IS DUS HIJ/ZIJ ZAL JE EEN WARE REFLECTIE VAN JOUW WEZEN LATEN ZIEN.

SOMS HOUDEN WE NIET VAN WAT WE ZIEN IN DEZE SPIEGEL, MAAR HEBBEN HET BEWUSTZIJN VAN WAT HIER WERKELIJK GEBEURT.

ER ZIJN MISSCHIEN NOG EEN PAAR GEBIEDEN IN ONS LEVEN WAAR WE ONSZELF NOG EEN HOGER NIVEAU VAN ZELFLIEFDE KUNNEN TONEN.

OOK, WANNEER DEZE DIEPE LIEFDE KOMT, IS HET BELANGRIJK OM NIET ALLE FOCUS VAN JEZELF TE NEMEN EN HET OP HEN TE LEGGEN. DIT RESULTEERT IN EEN KRITIEKE FOUT DIE ERVOOR KAN ZORGEN DAT JE OPNIEUW MOET BEGINNEN IN HET ZELF-LIEFDE PROCES.

EEN EERSTE PLEJADISCHE RICHTLIJN OP HET GEBIED VAN RELATIES EN FOCUS:

HOUD ALTIJD JE FOCUS OP JEZELF!

RICHT JE AANDACHT NIET TE VEEL OP DE ANDER OF OP WAT VOOR UITERLIJKE ZAAK DAN OOK.

DE EENVOUDIGE REDEN HIERVOOR IS:

VITALE LEVENSKRACHT ENERGIE EN MANIFESTATIE VOLGT FOCUS EN OBSERVATIE.

DE SNELSTE MANIER OM EEN LIEFDEVOLLE RELATIE TE VERBREKEN IS DOOR ALLE AANDACHT OP HET ANDERE WEZEN TE RICHTEN.

ALS JE TERUGDENKT, IS DIT WAAR WE STOPPEN ONSZELF TE ZIJN ALLEEN MAAR OM HET ANDERE WEZEN TE BEHAGEN EN ZODRA WE DIT DOEN, BEGINT DE LIEFDESENERGIE TE VERDAMPEN EN BEGINNEN DINGEN ZICH TE DES-MANIFESTEREN IN DIE RELATIE!

NATUURLIJK WIL JE JE CONCENTREREN OP DE ANDER EN OP DE TIJD SAMEN, MAAR STOP NIET MET VAN JEZELF TE HOUDEN ZOALS JE WAS VOORDAT DE RELATIE ZICH MANIFESTEERDE!

DAT NIVEAU VAN ZELFLIEFDE IS HET ENIGE DAT DE RELATIE AANTROK OM MEE TE BEGINNEN.

WAT ZIJN DE MANIEREN OM JEZELF EEN HOGER NIVEAU VAN GEZONDE ZELFLIEFDE TE TONEN?

VEEL VAN DE ANDERE LERINGEN DRAAIEN HIER OM, DUS DIT IS DE BESTE PLAATS OM TE BEGINNEN:

DE EERSTE VOORWAARDE OM DEZE ONGELOOFLIJKE REIS NAAR LIEFDE TE BEGINNEN, IS OM NU 100% TROUW AAN JEZELF TE ZIJN.

EEN PRIMAIRE PLEJADISCHE MEESTER-LEER OVER LIEFDE IS DEZE:

PROBEER ANDEREN NIET TE BEHAGEN WANT DIT IS EEN VERGEEFSE POGING DIE ALLEEN MAAR TOT ELLENDE LEIDT.

HET TWEEDE DEEL VAN DEZE LEER IS: STOP MET HET OPVOLGEN VAN IEDERS ADVIES EN GEBODEN VOOR JOUW LEVEN.

STOP MET HET LEVEN TE LEIDEN DAT IEMAND ANDERS VOOR JOU WIL.

STOP ERMEE EN BEGIN HET LEVEN TE CREËREN DAT JIJ WENST.

HET IS JOUW LEVEN, EN ALLEEN JOUW ZAAK, EN HET IS NIET VAN HEN, OP GEEN ENKELE MANIER.

WE ZULLEN HIER MEER OVER ZEGGEN IN DE SOEVEREINITEITSLESSEN HIERONDER.

VOOR NU GELDT DE REGEL DAT JE ALTIJD LIEFDEVOL MOET ZIJN NAAR HEN DIE JE LEVEN WILLEN BEHEERSEN, MAAR ZEG NEE DANK JE, IK GA HET OP MIJN MANIER DOEN.

JE ZULT JE SNEL REALISEREN DAT DIEGENEN DIE WERKELIJK LIEFDEVOL TEGENOVER JE ZIJN, JE ZULLEN STEUNEN EN NIET VEROORDELEN.

HET EERSTE WAT JE MOET DOEN OP JE REIS NAAR LIEFDE IS BESLUITEN OM EEN AANTAL SERIEUZE VERANDERINGEN IN JOUW LEVEN AAN TE BRENGEN.

GA ZITTEN IN JE HEILIGE, STILLE RUIMTE EN BEGIN ALLES OP TE SCHRIJVEN.

STEL JEZELF DEZE VRAGEN EN MAAK EEN PLAN MET DE ANTWOORDEN.

WAT ZOU JE ANDERS DOEN ALS JE HET SOORT LEVEN KON LEIDEN DAT JE ECHT WILT?

WELKE SPIRITUELE DINGEN ZOU JE DOEN?

WAT VOOR BEVREDIGEND EN CREATIEF WERK ZOU JE DOEN?

DE JUISTE LEER HIER IS ALTIJD EN ALLEEN DOEN WAAR JE VAN HOUDT, NIET WAAR JE NIET VAN HOUDT.

WE BESEFFEN DAT WE IN HET BEGIN MISSCHIEN EEN PAAR DINGEN MOETEN DOEN OM BIJ DE VOLGENDE STAP TE KOMEN EN DAT IS VOOR EEN KORTE TIJD OKÉ, ZOLANG JE HET EINDDOEL MAAR VOOR OGEN HEBT.

WAT ZOU JE VOOR JOUW PLEZIER DOEN?

WAT VOOR SOORT MENSEN ZOU JE OM JE HEEN WILLEN HEBBEN?

HET IS BELANGRIJK OM TE WETEN WAT JE NIET WILT, ALLEEN AL ALS REFERENTIE WANNEER JE BEGINT OM JEZELF HOGERE NIVEAUS VAN LIEFDE TE TONEN.

HET NODIGE INNERLIJKE WERK DOEN OM ALLE ENERGIEËN DIE NIET LANGER MET JE RESONEREN OP TE RUIMEN IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET ASCENSIEPROCES.

EENHEID EN EENZIJN – ÉÉN GEEST EN ÉÉN OVEREENSTEMMING:

ZOALS ONZE PLEIADISCHE FYSICA LEERT, IS ELK WEZEN IN HET UNIVERSUM HETZELFDE WEZEN GEMANIFESTEERD ALS ELK INDIVIDU.

NATUURLIJK ZIJN WE ALLEMAAL VERSTRENGELD OP ENERGETISCH NIVEAU EN ZIJN WE WERKELIJK ALLEMAAL ÉÉN WEZEN!

VERDER ZIJN WE OOK OP DEZELFDE MANIER VERSTRENGELD MET ALLE MATERIE IN HET UNIVERSUM.

HET IS VAN CRUCIAAL BELANG OP HET SPIRITUELE PAD OM TE BESEFFEN DAT DE ANDERE PERSOON, DE HELE NATUUR EN ALLE DINGEN JIJ ZIJN, GEMANIFESTEERD IN EEN ANDERE VORM!

WANNEER IEMAND ZICH DIT VOLLEDIG REALISEERT VANUIT EEN HART-NIVEAU VAN WETEN, BEGINT HIJ ALLE WEZENS EN DINGEN TE BEHANDELEN MET DEZELFDE LIEFDE EN RESPECT DIE HIJ VOOR ZICHZELF HEEFT!

PLEJADISCHE MEESTER LERING OVER SOEVEREINITEIT

ZOALS WE ZEIDEN, BEN JIJ HET HOOGSTE WEZEN IN HET HELE UNIVERSUM EN DIT IS DE ULTIEME REALISATIE WAARTOE JE ZULT KOMEN.

ER IS GEEN ANDER WEZEN WAAR DAN OOK, DIE JOUW AUTORITEIT IS, OF DIE JOU KAN MANIPULEREN OF CONTROLEREN ZONDER JOUW TOESTEMMING!

HET HELE UNIVERSUM WERKT VOLGENS CONTRACTEN EN WETTEN EN ER IS EEN INGEBOUWDE REMEDIE IN DIT UNIVERSUM DIE VOORKOMT DAT ENIG WEZEN JOUW ENERGIE KAN CONTROLEREN OF MANIPULEREN ZONDER JOUW TOESTEMMING.

DE REMEDIE IS EENVOUDIGWEG TE VERKLAREN DAT JE NIET INSTEMT MET WELKE ENERGIEMANIPULATIE DAN OOK EN DAT HET MOET STOPPEN DOOR DE UNIVERSELE WET.

ALS JE DIT NIET GELOOFT, PROBEER HET DAN!

ELK WEZEN DAT GECONTROLEERD OF GEMANIPULEERD WORDT, GEEFT OP EEN BEPAALD NIVEAU TOESTEMMING OM DIT TE LATEN GEBEUREN!

DE MANIER WAAROP MEN INSTEMT MET DEZE CONTRACTEN IS ZEER SUBTIEL EN ONBEWUST OP DE MEESTE NIVEAUS. DE MEEST VOOR DE HAND LIGGENDE MANIER OM JA TE ZEGGEN TEGEN EEN CONTRACT IS DOOR GEEN NEE TE ZEGGEN!

ZEG GEWOON “NEE” OP DE MEEST VREEDZAME EN EERVOLLE MANIER DIE JE KUNT EN DIE ENERGIEËN ZULLEN UIT JE RUIMTE VERDWIJNEN!

SOMS DUURT HET EVEN, MAAR ZE MOETEN GAAN, ZE HEBBEN GEEN KEUS!

JE MOET STEVIGE GEZONDE GRENZEN STELLEN ROND JOUW WEZEN EN RUIMTE CREËREN WANNEER DAT NODIG IS!

IN HET BEGIN LIJKT HET MISSCHIEN GEK OF ONMOGELIJK, MAAR ZODRA JE DE GRENS STELT, ZULLEN ZEER REËLE UNIVERSELE KRACHTEN BINNENKOMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT JE VERLICHTING EN REMEDIE HEBT EN DE DINGEN ZULLEN ZICH SNEL IN JOUW VOORDEEL ONTVOUWEN!

SOEVEREIN ZIJN BETEKENT EERBAAR EN VERANTWOORDELIJK ZIJN EN NOOIT OP ENIGERLEI WIJZE KWAAD DOEN!

HOU JE AAN JE WOORD EN MAAK ALTIJD ALLES GOED!

PLEIADISCHE LEER OVER GEZONDHEID

DE ENIGE GENEZING DIE KAN PLAATSVINDEN IS NATUURLIJKE GENEZING!

DIT HOUDT IN DAT JE IN DE NATUUR BENT EN IN EEN NATUURLIJKE GEZONDE OMGEVING, DAT JE NATUUR-ENERGIE VOEDSEL TOT JE NEEMT. EN LEVEN OP GEZONDE NATUURLIJKE MANIEREN.

HET GELAAGDE MENSELIJKE LICHAAMSSYSTEEM IS EEN VERBAZINGWEKKENDE CREATIE DIE WORDT GELEVERD MET EEN GEPERFECTIONEERD GENEZINGSPROGRAMMA EN IS ONTWORPEN OM ZICHZELF OP EEN NATUURLIJKE MANIER TE GENEZEN!

EEN PLEJADISCH VERHAAL DAT JE ZAL HELEN

UIT “HET ESSENISCH EVANGELIE VAN VREDE”

ENKELE WEZENS KWAMEN AAN DE OEVER VAN DE RIVIER EN VROEGEN AAN DE MEESTER: “HOE KUNNEN WIJ GENEZEN WORDEN, WANT WIJ ZIJN DE MEEST ZIEKEN OP AARDE?

TOEN ZEI HIJ TEGEN HEN. “JE KUNT DE VADER PAS KENNEN ALS JE EERST DE MOEDER KENT!

“WIE IS DE MOEDER”, VROEGEN ZIJ?

DE MEESTER ZEI, “DE MOEDER IS GAIA, DE NATUURLIJKE GENEZENDE AARDE, DIE JULLIE WEZEN IN STAND HOUDT! VANAF VANDAAG MAG JE ALLEEN VAN HAAR TAFEL ETEN EN ZUL JE GENEZEN WORDEN!”

TOEN ZEI DE MEESTER, “JE KUNT DE MOEDER NIET KENNEN TOTDAT JE HAAR ENGELEN KENT!”

“WIE ZIJN DEZE ENGELEN VAN DE MOEDER”, VROEGEN ZIJ?

EN HIJ ZEI,

“DE ENGELEN VAN GAIA ZIJN VIER IN GETAL EN ZIJ ZIJN:

DE ENGEL VAN DE ZON

DE ENGEL VAN DE LUCHT

DE ENGEL VAN HET WATER

EN DE ENGEL VAN DE KLEI”

TOEN VROEGEN ZIJ: “MAAR HOE ZULLEN WIJ GENEZEN WORDEN, MEESTER”?

HIJ ZEI, “BRENG

7 DAGEN DOOR MET DE ENGEL VAN DE ZON,

7 DAGEN DOOR MET DE ENGEL VAN DE LUCHT,

7 DAGEN DOOR MET DE ENGEL VAN HET WATER,

EN 7 DAGEN DOOR MET DE ENGEL VAN KLEI,

DAN ZULLEN JULLIE GENEZEN WORDEN!”

HET IS BELANGRIJK TE ZEGGEN DAT NA OVERDAG IN DE NATUUR TE ZIJN GEWEEST, 90% VAN HET GENEZINGSPROCES DAARNA PLAATSVINDT, TIJDENS DE REMSLAAP!

WEES IN DE NATUUR, LEEF NATUURLIJK EN GEZOND, MAAK WAT VREDIGE RUIMTE, ZORG VOOR WAT REM SLAAP, EN WEES GEHEELD!

PLEIADISCHE MEESTER LERING OVER FREQUENTIE EN VIBRATIE

DE BELANGRIJKSTE RICHTLIJN OVER FREQUENTIE EN VIBRATIE IS DEZE: “VIBREER ALTIJD HOOG!” DIT IS HET DOEL VAN ALLE LEVEN!

HIER ZIJN DE DINGEN DIE JE VIBRATIE SNELLER DAN OOIT VERHOGEN:

DOE WAAR JE VAN HOUDT, DIT IS DE VOLLEDIGE WET

MEDITATIE

HARMONISCHE MUZIEK/TONEN

KUNST/CREATIE

DANSEN/YOGA

IN DE NATUUR ZIJN

KRISTALLEN IN DE BUURT VAN JOUW AURAVELD HOUDEN, BIJ VOORKEUR MONO-ATOMAIRE (ENKEL-LICHT-REFRACTIEVE) KRISTALVERSTERKERS

HET INNEMEN VAN NATUURLIJK ENERGIEVOEDSEL

HET OPDOEN VAN HEILIGE OUDE KENNIS

WE ZEGGEN GRAAG DAT HET HELE DOEL VAN HET LEVEN IS OM PLEZIER TE HEBBEN EN WE KUNNEN NIETS BETERS VERZINNEN, OM JE DAT TE VERTELLEN, DAN DEZE WOORDEN!

GENIET MET VOLLE TEUGEN VAN ELK MOMENT IN HET LEVEN!

LEEF EN HEB LIEF MET ELKE GRAMMETJE VAN JOUW WEZEN, WANT ER IS GEEN ANDER DOEL!

JULLIE KWAMEN NAAR DE AARDE OM DEZE ERVARING TE HEBBEN, DUS HEBBEN JULLIE DE ERVARING DIE JULLIE ECHT WENSEN?

ALS HET NU NIET ZO IS, WANNEER ZOU HET DAN EEN GOED MOMENT ZIJN OM TE BEGINNEN?

DINGEN DOEN DIE JE LEUK VINDT EN DIE JE EEN GOED GEVOEL GEVEN, ZORGT ERVOOR DAT ELK DEELTJE IN ELKE CEL VAN JE WEZEN SNELLER DRAAIT DAN DE SNELHEID VAN HET LICHT!

DIT IS DE ASCENSIE WAAR WE OVER SPREKEN EN DE WEG NAAR DE HOGERE, LICHTERE RIJKEN VAN LICHT!

GROOT MENS,

DANK JE WEL VOOR HET SPIRITUELE WERK DAT JE DOET EN VOOR HET FEIT DAT JE NAAR DE AARDE BENT GEKOMEN OM OP DIT MOMENT TE HELPEN!

DOE ELKE DAG JE INNERLIJKE WERK OM DE LERINGEN TE INTEGREREN DIE WE HIER HEBBEN GEPRESENTEERD EN JE ZULT SPOEDIG MERKEN DAT JE IN GODDELIJKE RIJKEN WANDELT, WAAR DE AARTSENGELEN WONEN!

VOEL JE VRIJ OM IETS TE DELEN WAT JE ONDERWEG OP JE PERSOONLIJKE SPIRITUELE REIS HEBT GELEERD!

GODDELIJKE ZEGENINGEN EN GOD-SNELHEID,

MICHAEL EN DE PLEIADIËRS

https://5dearthproject.com/

BRON

Vertaling: Martien