HET EVENT 2020 – GROTE OVERWINNING VOOR HET LICHT! PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN TRANSMISSIES – 005020 – / Gechanneld door Michael Love- 6 Oktober 2020

HET EVENT 2020 – GROTE OVERWINNING VOOR HET LICHT! PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN TRANSMISSIES– 005020 – 

Gechanneld door Michael Love– 6 Oktober 2020

 

EEN SPECIALE BOODSCHAP AAN DE STERRENZADEN VAN DE NIEUWE AARDE, VOOR ONMIDDELLIJKE PLANETAIRE UITZENDING…

INTRODUCTIE:

DE VOLGENDE INFORMATIE IS AFKOMSTIG VAN DIRECTE, GEDECODEERDE ETHERISCHE TRANSMISSIES VAN WELWILLENDE LICHTKRACHTEN DIE IN HET ZONNESTELSEL VAN DE AARDE ZIJN AANGEMEERD EN SOMMIGE VAN DE GEGEVENS KOMEN RECHTSTREEKS VAN BEPAALDE LEDEN VAN HET BINNENSTE VAN DE AARDE-ALLIANTIE DIE BEKEND STAAN ALS DE WITTE HOEDEN, EN DE GROTE WITTE BROEDERSCHAP DIE DOOR DE GALACTICS OP HET OPPERVLAK VAN DE PLANEET AARDE STRATEGISCH IN SLEUTELPOSITIES VAN MACHT ZIJN GEPLAATST!

GEWELDIGE MENSEN,

RECENTE ALLIANTIE-INFORMATIE OVER DE AARDE GEEFT AAN DAT LICHT KRACHTEN NU EEN GROTE OVERWINNING HEBBEN BEHAALD IN OPERATIE ‘PANDORA’ OP DE RESTERENDE DRACO KRACHTEN IN DE ONDERMAANSE RUIMTE, VOOR DE BEVRIJDING VAN PLANEET AARDE!

ALLEEN LICHTWEZENS DIE ZIJN AFGESTEMD OP DE HOGERE SFEREN ZIJN ZICH BEWUST VAN DEZE STRIJD, NOG AFGEZIEN VAN HET BELANG ERVAN!

DEZE ENERGETISCHE OPRUIMINGSOPERATIE VINDT AL GERUIME TIJD ACHTER DE SCHERMEN PLAATS TEN BEHOEVE VAN DE MENSHEID OM DE WEG TE EFFENEN VOOR DE OP HANDEN ZIJNDE GROTE EVOLUTIONAIRE GEBEURTENIS VAN DE MENSHEID!

VELEN WETEN NIET DAT ER IN DE AFGELOPEN DRIE AARDE WEKEN ENKELE ZEER DRINGENDE OPROEPEN PLAATSVONDEN TOEN DE LICHT KRACHTEN DE LAATSTE HAND LEGDEN AAN DE PROGRAMMERING VAN HET NIEUWE 5D VTXC ENERGIE RASTER VAN DE AARDE!

EEN STERKE ‘PANDORA’ VEILIGHEIDSINBREUK WERD VORIGE WEEK GEÏNITIEERD DOOR SNODE KRACHTEN, MAAR WERD SNEL AFGEBOGEN EN GENEUTRALISEERD DOOR DELTA LICHT KRACHTEN.

VANWEGE DE KRITIEKE AARD VAN DE KOMENDE ASCENSIE GEBEURTENIS VAN DE MENSHEID, HEBBEN 36 UUR GELEDEN PLANETAIRE LICHT KRACHTEN EEN GROOT OFFENSIEF INGEZET IN DE ONDERMAANSE RUIMTE TEGEN DEZE RESTERENDE KWAADAARDIGE WEZENS DIE DE AARDE NOG STEEDS IN GIJZELING HOUDEN! DE AARDSE ALLIANTIE MELDT NU DAT DE LICHT KRACHTEN 100% ZEGEVIEREND UIT DEZE LAATSTE HELSE STRIJD BOVEN DE AARDE ZIJN GEKOMEN!

DE GROTE STRIJD OM DE PLANEET AARDE LOOPT EINDELIJK TEN EINDE EN VOOR HET EERST IN DE MODERNE GESCHIEDENIS IS DE ONDERMAANSE RUIMTE VOLLEDIG ONTDAAN VAN DEZE DUISTERE DRACO-ENTITEITEN!

DE AARDE-ALLIANTIE ZEGT DAT DEZE ONTGINNING ZICH NU SNEL NAAR BENEDEN ZAL FILTEREN OP HET OPPERVLAK EN DAT DE BURGERS VAN DE PLANEET AARDE PRACHTIGE ENERGIEËN VAN VRIJHEID EN LICHTHEID ZULLEN BEGINNEN TE ERVAREN NAARMATE DE GAMMA-TIJDLIJN VAN DE AARDE VERDER GAAT NAAR HET HOOGTEPUNT VAN HET EVENT IN 2020!

JULLIE ZULLEN ER DE KOMENDE DAGEN ALLES OVER HOREN, EN HET ZAL INDERDAAD EEN ONGELOOFLIJKE ‘OKTOBERVERRASSING’ ZIJN!

LICHT KRACHTEN ZEGGEN OOK DAT DEZE RECENTE ENERGETISCHE ZUIVERING EEN GROOT POSITIEF KEERPUNT ZAL BEREIKEN OP DE TIJDSLIJN VAN DE AARDE IN DE EERSTE WEEK VAN NOVEMBER 2020!

DE GROOTSE ASCENSIE VAN DE MENSHEID STAAT NU VOOR DE DEUR!

DE DIRECTE AARDSE ALLIANTIEKANALEN UIT HET VERLEDEN GEVEN IN ALLE OPZICHTEN AAN DAT ER OP AARDE EEN SPECTACULAIRE GEBEURTENIS ZAL PLAATSVINDEN WAARBIJ HET BEWUSTZIJN TOT HET 5E DIMENSIONALE NIVEAU ZAL WORDEN VERHOOGD!

DIT IS DE TIJD DIE DOOR VELE PROFETEN EN VISIONAIRS VAN OUDSHER WORDT GESPROKEN, TOEN DE MENSHEID VAN DE LANGE PERIODE VAN KOSMISCHE DUISTERNIS NAAR HET VERBLINDENDE NIEUWE LICHT VAN DE GOUDEN EEUW ZOU BEGINNEN TE GAAN!

WE KUNNEN U VERTELLEN DAT 21 DECEMBER 2020 EEN HEEL BIJZONDER MOMENT IS OP HET GALACTISCHE WIEL VAN DE TIJD EN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID!

OP DIE GROTE MIJLPAAL IN DE TIJD OM 11:11AM UTC, ZAL DE NIEUWE GOUDEN EEUW VAN DE AQUARIUS EINDELIJK AANBREKEN EN ZAL DE NIEUWE 5D AARDE OP AARDE GEBOREN WORDEN!

EEN GROOT ENERGETISCH ASCENSIEPORTAAL ZAL IN DE HEMELEN OPENEN ALS HEMELSE UITLIJNINGEN DE GROTE TIJD VAN DE MENSHEID MARKEREN!

DOOR DE KOSMISCHE UITLIJNINGEN TEGEN HET EINDE VAN DECEMBER ZAL HET CENTRALE ZONLICHT VAN HET GLORIEUZE SAT YUGA-GOUDEN TIJDPERK DAT IN 2012 BEGON, WEER VOLLEDIG KUNNEN SCHIJNEN OP DE PLANEET AARDE, OP 21 DECEMBER 2020!

DE KOSMISCHE POORTEN ZULLEN OP DIE DAG VOLLEDIG GEOPEND WORDEN EN DE KRACHTIGSTE, ONSTUITBARE EN VERBLINDENDE STROOM VAN 40-HERTZ GAMMA-LICHT IN DE GESCHIEDENIS ZAL DOOR DE HEMELEN SCHIJNEN EN DE PLANEET BINNENSTROMEN!

HIER ZIJN DE GROTE HEMELSE GEBEURTENISSEN VAN HET AARDSE JAAR 2020 DIE LEIDEN TOT DE 12/21/2020 GROTE UITLIJNING!

*EEN ZELDZAME 3.000 JAAR DRIEVOUDIGE CONJUNCTIE, IN EEN 33 JAAR DURENDE SATURNUS PLUTO SAMENSTAND!

*EEN 13-JARIGE JUPITER PLUTO SAMENSTAND!

* DE RINGVORMIGE ZONSVERDUISTERING, DIE OOK NOG EENS PRECIES OP     DEZELFDE DAG VALT ALS DE ZOMER ZONNEWENDE VAN 2020!

*EEN 20 JARIGE JUPITER SATURNUS GROTE SAMENSTAND DIE OP DE BELANGRIJKSTE ZONNEDAG VAN HET JAAR VALT – DE DECEMBER ZONNEWENDE!

HET FEIT DAT DEZE UNIEKE EN KRACHTIGE UITLIJNINGEN ALLEMAAL OP HETZELFDE MOMENT PLAATSVINDEN, EN SAMENVALLEN MET HET EINDE EN BEGIN VAN GROTE HEMELSE CYCLI IS ONGELOOFLIJK GEESTVERRUIMEND EN HEEFT OP ZIJN ZACHTST GEZEGD EEN KRACHTIGE SYNCHRONE BETEKENIS!

DE REEKS VAN PRACHTIGE HEMELSE GEBEURTENISSEN DIE ZICH VOORDOEN ZAL HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK VAN LICHT OP DE PLANEET AARDE INLUIDEN!

DE GROTE ZONNE FLITS

SAMENVALLEND MET GROTE KOSMISCHE CYCLI DIE NU OP DIT MOMENT EINDIGEN EN BEGINNEN PLUS DE HEMELSE UITLIJNINGEN EN STERRENPOORTEN DIE ZICH OPENEN, IS HET FEIT DAT ONZE ZON ELK MOMENT ZIJN GROTE FLITS MOET HEBBEN DIE OM DE 25.920 JAAR GEBEURT IN WAT BEKEND STAAT ALS EEN GROTE CYCLUS!

DEZE FLITS/FLASH IS BEKEND BIJ BIJNA ELKE OUDE BESCHAVING IN DE GESCHIEDENIS. HET IS GESCHREVEN MET NAMEN ALS SAMVARTAKA VUUR, FRASHOKERETI, EKPYROSIS, EN YUGA VUUR.

DE GEGEVENS IN ALLE RECENTE AARDSE ALLIANTIE TRANSMISSIES LATEN ZIEN DAT DEZE GROTE ZONNEFLITS OOK AANSTAANDE IS EN ALLE TEKENEN EN GEGEVENS WIJZEN EROP DAT DEZE GEBEURTENIS OOK VOOR HET EINDE VAN HET AARDSE JAAR 2020 ZAL PLAATSVINDEN!

BEPAALDE LEDEN VAN DE AARDE-ALLIANTIE KENNEN DE ZEKERHEID VAN DEZE ZONNEGEBEURTENIS EN BEVESTIGEN DAT ONS ZONNESTELSEL OP DIT MOMENT DOOR EEN EXTREEM, ENERGETISCH DICHT GEBIED VAN HET MELKWEGSTELSEL GAAT EN DAT DE EXOTISCHE DEELTJES IN DIT KOSMISCHE PLASMAVELD DE GALACTISCHE KERN ALS EEN GIGANTISCHE SUPERCONDENSATOR OPLADEN, DIE ZICH BINNENKORT ZAL ONTLADEN ALS EEN EPISCHE EN KOSMISCHE LICHTGEBEURTENIS DIE DOOR ALLE WEZENS OP HET OPPERVLAK VAN DE AARDE ZAL WORDEN GEZIEN!

DE GROTE ZONNEFLITS ZAL EEN ENORME UITBARSTING VAN VERBLINDEND, MAGNETISCH, 5D WIT GAMMA-LICHT ZIJN DAT UIT DE GALACTISCHE KERN WORDT UITGESTOTEN EN DAT VANAF DE AARDE ZAL WORDEN GEZIEN EN ALS EEN TWEEDE ZON AAN DE HEMEL!

DE ENERGIE DIE VRIJKOMT UIT DEZE CENTRALE ZON UITSTOOT STAAT BEKEND ALS DE COMPRESSIE DOORBRAAK EN ZAL DE VOLLEDIGE MASSALE ASCENSIE GEBEURTENIS VAN HET PLANEETBEWUSTZIJN TEWEEGBRENGEN. 

OUDE WIJZEN ZEGGEN DAT HET LICHT VAN DEZE KOSMISCHE EXPLOSIE ZO KRACHTIG ZAL ZIJN, DAT HET DE HEMEL VAN DE AARDE ZAL VERLICHTEN VOOR EEN PERIODE VAN 1000 JAAR!

DIT GODDELIJKE GOUDEN LICHT VAN HET NIEUWE TIJDPERK DAT DE PLANEET AARDE IN HET VOLGENDE MILLENNIUM ZAL VERLICHTEN!

OP 21 DECEMBER 2020 ZAL ONS HELE STERRENSTELSEL DE VIJFDE DIMENSIE BINNENGAAN, OOK WEL BEKEND ALS HET NIEUWE TIJDPERK VAN DE AQUARIUS EN HET ZESDE GOUDEN TIJDPERK! OP DEZE EVOLUTIONAIRE DAG ZAL DE PLANEET AARDE HET HEMELSE TIJDPERK VAN SPIRITUEEL ONTWAKEN BINNEN GAAN.

DE SPIRITUELE KRACHTEN VAN DE CENTRALE ZON ZULLEN ALLES IN DIT RIJK OP DIEPGAANDE EN POSITIEVE WIJZE VERANDEREN!

DEGENEN DIE IN HARMONIE WILLEN LEVEN, DELEN, ZORGEN, SAMENWERKEN EN WERKEN MET DE NATUUR, CREATIVITEIT EN LIEFDE ZULLEN SPIRITUELE GEMEENSCHAPPEN EN EEN GEHEEL NIEUWE EN ANDERE BESCHAVING VORMEN.

HET NIEUWE AQUARIUMTIJDPERK BRENGT DE REALISATIE VAN ONS WARE GODDELIJKE ZELF BINNEN EN DAARIN WORDT ALLES MOGELIJK EN WORDT EEN STAAT VAN VOLMAAKTHEID BEREIKT!

WE HEBBEN ZO LANG GEWACHT EN ZOVEEL DINGEN OP DE PLANEET AARDE VERDRAGEN, STEEDS WEER OPNIEUW GEÏNCARNEERD, ONTELBARE KEREN, ALLEEN MAAR OM DE GLORIEUZE VERSCHIJNING VAN DE NIEUWE GOUDEN EEUW TE AANSCHOUWEN!

WE HEBBEN DE HOOP DOOR ALLES HEEN BEHOUDEN EN WE HEBBEN DE HELE WERELD OVERWONNEN, ALLEEN MAAR OM OP DE AARDE TE KUNNEN STAAN EN GETUIGE TE ZIJN VAN DE GROOTSHEID VAN WAT KOMEN GAAT!

HET IS ONS TICKET NAAR HUIS, GROTE!

DE GROTE TIJD IS EINDELIJK AANGEBROKEN!

WAT ER KOMT IS GROOT, HET KOMT SNEL, EN HET GAAT RECHT OP DE PLANEET AARDE AF, IN 2 AARDSE MAANDEN!

STA-KLAAR TERWIJL WE OP WEG ZIJN NAAR DE LAATSTE FASE VAN HET EVENEMENT 2020!

DANK U VOOR UW KOMST NAAR DE AARDE EN VOOR UW GROTE DIENSTBAARHEID AAN DE HELE MENSHEID!

** PLANETAIRE ENERGIE UPDATE: 10062020 **

DE ENERGIEËN ROND DE PLANEET ZULLEN NAAR VERWACHTING IN DE KOMENDE 72 UUR WEER TOENEMEN, DUS ZORG ERVOOR DAT JE GEAARD BLIJFT IN DE NATUUR EN GEBRUIK KRISTALLEN OM DEZE HOGERE ENERGIEËN TE HELPEN INTEGREREN IN HET VORMENDE LICHTLICHAAM!

GOD – SNELHEID,

MICHAEL EN DE PLEIHADIËRS

www.5dearthproject.com

BRON

vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl