EEN SPECIALE BOODSCHAP AAN DE STERRENZADEN VAN DE NIEUWE AARDE, VOOR ONMIDDELLIJKE PLANETAIRE UITZENDING…/22 Maart 2020 / DOOR MICHAEL LOVE

EEN SPECIALE BOODSCHAP AAN DE STERRENZADEN VAN DE NIEUWE AARDE, VOOR ONMIDDELLIJKE PLANETAIRE UITZENDING…

PLEIADISCHE LICHTKRACHTEN TRANSMISSIES – 3222020
GECHANNELD DOOR MICHAEL LOVE
HET EVENT 2020~ PLANETAIRE DNA-ACTIVATIE IN UITVOERING!
Opmerking van Colleen: Ik vind het goed dat hij de Schumann Resonance uitlegt omdat veel mensen het verschil tussen de twee metingen niet begrijpen. Bedankt, Michael.
Michael Love schrijft al zijn berichten in hoofdletters.
DE VOLGENDE INFORMATIE WORDT AFGELEID UIT DIRECTE, GEDECODEERDE ETHERISCHE TRANSMISSIES VAN WELWILLENDE LICHTKRACHTEN DIE IN HET ZONNESTELSEL VAN DE AARDE ZIJN AANGEMEERD EN EEN DEEL VAN DE DATA KOMT RECHTSTREEKS VAN BEPAALDE LEDEN VAN DE BINNEN AARDE-ALLIANTIE DIE BEKEND STAAN ALS DE WITTE HOEDEN, EN DE GROTE WITTE BROEDERSCHAP DIE STRATEGISCH IN SLEUTELPOSITIES VAN DE MACHT WORDT GEPLAATST DOOR DE GALACTICA OP HET OPPERVLAK VAN DE PLANEET AARDE!

BEGIN TRANSMISSIE…

DE AARDE-ALLIANTIE MELDT OP DIT UUR DAT ALS ONDERDEEL VAN DE LAATSTE “OPERATIE VRIJHEID AARDE” MISSIES, WELWILLENDE LICHTKRACHTEN AANGEMEERD ZIJN IN HET ZONNESTELSEL VAN DE AARDE, HET OPPERVLAK VAN DE PLANEET AARDE HEBBEN BESTRAALD, CONTINU VOOR DE LAATSTE 12 UUR, MET KRACHTIGE 40 HERTZ, 5D GAMMA LICHTBUNDELS! 

DE GALACTISCHE VUREN DEZE KRACHTIGE 40 HERTZ GAMMA LICHTBUNDELS NAAR HET OPPERVLAK OM HET NIEUWE VTXC, 5D KRISTALLIJN LICHTROOSTER TE VERSTERKEN DAT ZAL DIENEN ALS HET ETHERISCHE KADER VOOR DE NIEUWE 5D AARDE! HET NIEUWE 5D LICHTRASTER WORDT ACHTERAF AANGEBRACHT EN DIRECT BOVENOP DE OUDE 3D MATRIX GELEGD, TERWIJL ALLE SYSTEMEN DIE DE FYSIEKE AARDMATRIX VORMEN OP DIT MOMENT WORDEN UITGEFASEERD EN GEÜPGRADED NAAR 5D-NIEUW-AARDE SYSTEMEN!

DE KRACHTIGE INKOMENDE GOLVEN VAN HET GAMMA-LICHT DAT NAAR DE AARDE WORDT AFGEBOGEN, ACTIVEREN HET STERRENZAAD EN HET MENSELIJKE DNA TOT EEN VEEL HOGERE ORDE EN DIT LICHT DESINTEGREERT ALLE RESTERENDE SPOREN VAN DE LAGERE VIBRATIE, DONKERE ENERGIE UIT DIT RIJK!

DE PLANEET WORDT VANUIT DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT VLAK VOOR ONZE OGEN GEVORMD, GROOTS, IN DE MEEST ONGELOFELIJKE GALACTISCHE OPERATIE DIE DE AARDE OOIT HEEFT MEEGEMAAKT!

VANAVOND WILLEN DE PLEIADIËRS SPREKEN OVER HET TECHNISCHE MECHANISME VAN DEZE GROTE ASCENSIE GEBEURTENIS EN JULLIE LATEN ZIEN HOE HET ALLEMAAL IN ELKAAR ZIT!

DIERBARE, JE WIST AL LANG GELEDEN DAT DE HUIDIGE PLANETAIRE BEVRIJDING DIE OP AARDE PLAATSVINDT IETS IS WAT EERST IN JOU MOEST GEBEUREN EN JE WIST DAT HET ZICH DAN PAS ZOU BEGINNEN TE MANIFESTEREN ALS DE UITERLIJKE WERKELIJKHEID, EERST PERSOONLIJK, DAN OP EEN COLLECTIEF NIVEAU!

WAT PRECIES GEBEURT VAN EEN MACRONIVEAU TOT AAN HET KLEINSTE MICRONIVEAU BINNENIN JE?
GAMMA-LICHT EN DNA
ZOALS WE AL ZEIDEN, “DE GROTE RECENTE INSTROOM VAN BINNENKOMEND GAMMA-LICHT VEROORZAAKT EEN GROTE DNA-ACTIVERING ONDER DE WEZENS VAN DE AARDE OP DIT MOMENT!”
ALS WE ZEGGEN “HET GROTE ONTWAKEN GEBEURT OP AARDE” BEDOELEN WE UITEINDELIJK DAT OP MICRO-BIOLOGISCH NIVEAU “DE GROTE DNA-ACTIVATIE GEBEURT!”
LATEN WE HET EERST OVER LICHT HEBBEN EN SPECIFIEK OVER EEN SPECIAAL SPECTRUM VAN LICHT…
WE GEBRUIKEN VAAK DE ZIN “40-HERTZ, 5D GAMMA LICHT” IN ONZE LESSEN EN BOODSCHAPPEN!
WAAROM IS DIT LICHT ZO BELANGRIJK VOOR DE GEBEURTENIS EN DE ASCENSIE?
40-HERTZ, 5D GAMMA LICHT WORDT UITGEZONDEN VANUIT DE GALACTISCHE KERN EN WORDT SOMS GEWOON “KOSMISCHE STRALEN” GENOEMD!
DE NIVEAUS VAN DE KOSMISCHE STRALEN DIE OP DE PLANEET AARDE KOMEN ZIJN DE LAATSTE JAREN STERK TOEGENOMEN EN NEMEN NOG ELKE DAG TOE!
GAMMA-LICHT VERHOOGT DNA EN HET DOET HET SNELLER DAN ALLES WAT BEKEND IS!
HOE WERKT DIT?
AARDE WETENSCHAPPERS ONTDEKTEN EEN TIJDJE GELEDEN HET VERBAZINGWEKKENDE, BEWEZEN FEIT DAT “GAMMA-LICHT EEN LEVEND ORGANISME KAN TRANSFORMEREN VAN DE ENE SOORT NAAR DE ANDERE, BIJNA ONMIDDELLIJK!”
OPMERKING: HOEWEL SOMMIGE WETENSCHAPPERS OP AARDE EEN BASISKENNIS HEBBEN VAN DEZE GEAVANCEERDE PLEIADISCHE, BIO-LICHT TECHNOLOGIE, IS DE MENSHEID IN HET ALGEMEEN NOG NIET KLAAR OF VERANTWOORDELIJK GENOEG OM DE TECHNOLOGIE IN TE ZETTEN VOOR EEN PRAKTISCH OF HUMAAN GEBRUIK!
ENKELE JAREN GELEDEN HEEFT DE RUSSISCHE WETENSCHAP AANGETOOND EN BEWEZEN DAT HET SCHIJNEN VAN EEN GAMMALASER DOOR DE CELLEN VAN HET EMBRYO VAN SOORT 1 IN HET EMBRYO VAN SOORT 2GEDURENDE SLECHTS 24 UUR ERVOOR ZORGT DAT HET EMBRYO VAN SOORT 2 ALS SOORT 1 WORDT GEBOREN!
HETZELFDE PRINCIPE WERKT OP MACROSCHAAL!
SOORT 1 IS DE MENSHEID
SOORT 2 IS HET ENGELENRAS
ALS INKOMENDE GAMMASTRALEN VAN DE 5D, CENTRALE ZON BIJ DE GALACTISCHE KERN, BOMBARDEREN MENS-VOERTUIG DNA, MENSEN WORDEN OMGEVORMD TOT EEN GOD SOORT WAAR ZE 12 ACTIEVE STRENGEN DNA ZULLEN BEZITTEN!
HOEWEL STERRENZADEN EEN HEEL ANDERE SOORT ZIJN DAN DE MENS EN IN FEITE AL HET ENGELACHTIGE RAS ZIJN, HEBBEN ZE ERVOOR GEKOZEN OM NAAR DE AARDE TE KOMEN EN HET MENSELIJKE ASCENSIEPROCES SAMEN MET DE MENSHEID TE DOORLOPEN MET ALS DOEL HET HEBBEN VAN DE ERVARING EN KWAMEN ZE OM DE MENSHEID TE HELPEN MET HUN ASCENSIE.
DE STERRENZADEN VAN DE AARDE VERKOZEN OM TIEN VAN HUN DNA-STRENGEN TE LATEN DEACTIVEREN, WAARDOOR HUN VIBRATIE EXTREEM LAAG IS, ZE VERGATEN WIE ZE WAREN EN AL HUN GODDELIJKE KRACHTEN WAREN STERK VERZWAKT!
OOK OMDAT DE STERRENZADEN VAN DE AARDE ZO LANG MET EN RONDOM DE MENS HEBBEN GELEEFD, DENKEN VELEN VAN HEN TEN ONRECHTE DAT ZE EIGENLIJK EEN MENS ZIJN! DIT IS DE REDEN WAAROM VEEL VAN DE STERRENZADEN VAN DE AARDE HET ZO MOEILIJK HEBBEN IN HUN INCARNATIES HIER! TOT VOOR KORT DACHT MEN ZELDEN OF NOOIT DAT ZE EEN VAN DE MEEST GEAVANCEERDE SOORTEN IN HET UNIVERSUM ZIJN! DIT IS ALLEMAAL SNEL AAN HET VERANDEREN NU ER EEN MASSALE ONTWAKING AAN HET OPPERVLAK PLAATSVINDT!
ZOWEL DE STERRENZADEN ALS DE MENSEN VAN PLANEET AARDE ZIJN OP DIT MOMENT AAN HET VERANDEREN IN EEN GODDELIJK RAS. DE STERZADEN ZIJN GEWOON VERDER IN DIT EVOLUTIONAIRE PROCES EN ZULLEN EERST DE ASCENSIE BEREIKEN EN ZULLEN DAN, ZOALS WE AL ZEIDEN, DE MENSHEID HELPEN IN HUN EVOLUTIONAIRE PROCES!
ALS WE HET OVER DNA-ACTIVATIE HEBBEN, WAT BEDOELEN WE DAN ECHT?
WE GELOVEN DAT EEN BETER BESCHRIJVENDE ZIN HIER ZOU KUNNEN ZIJN, ‘DNA HER-AANSLUITING’ ALS DE BELANGRIJKSTE 12 DNA-STRENGEN IN DE FYSIEKE CONTAINER OPNIEUW WORDEN GECODEERD DOOR KOSMISCHE GAMMA LICHTGEGEVENS, ZE VORMEN VAN NATURE EEN NIEUW GEOMETRISCH GROEIPAD EN SLUITEN ZICHZELF LETTERLIJK TERUG AAN OP EEN VAN DE CORRESPONDERENDE RESONANTE 12 CHAKRA ENERGIE PORTALEN OF POORTEN!
CHAKRA’S ZIJN NIET-FYSIEKE, MULTIDIMENSIONALE, ENERGETISCHE PORTALEN IN HET GELAAGDE LICHAAM DIE EEN ZWAARTEKRACHTSGREEP VORMEN OP DE DNA-STRENG EN DEZE OP ZIJN PLAATS HOUDEN! WANNEER DE DNA-STRENG WEER IN DE JUISTE POORT WORDT AANGESLOTEN, BEGINNEN GEAVANCEERDE KOSMISCHE GEGEVENS (AKASHA-LICHT) DOOR DE CELLEN VAN DE DNA-STRENG TE STROMEN, EN VERVOLGENS DOOR HET CENTRALE ZENUWSTELSEL EN DOOR HET HELE LICHAAM NAAR BUITEN TE GAAN!
HOEWEL ER 12 PRIMAIRE DNA-STRENGEN ZIJN, ZIJN ER TRILJOENEN EN TRILJOENEN KLEINE KRISTALLIJNE GOSSEMER-DRADEN DIE ‘NADES’ WORDEN GENOEMD EN DIE DEZE KOSMISCHE ENERGIE DOOR HET LICHAAM DRAGEN, WAAR HET VERVOLGENS WORDT ONTCIJFERD EN OP PRACHTIGE WIJZE WORDT WAARGENOMEN DOOR HET WEZEN DAT HET LICHAAM BEWOONT!
LATEN WE NOG DIEPER GAAN: WAT GEBEURT ER OP SUB-CELLULAIR-ATOMAIR NIVEAU IN JULLIE DNA WANNEER EEN GEO-MAGNETISCHE LICHTGOLF IN CONTACT KOMT MET JULLIE AURAVELD?
DE INKOMENDE STRALEN VAN DE IONISCHE LICHTDEELTJES VAN HET ZONNELICHT DIE OP ONS GERICHT ZIJN, HEBBEN DE MOGELIJKHEID OM DOOR DE KERN VAN HET MENSELIJK ATOOM TE SNIJDEN, OM DE CHEMISCHE BINDINGEN ERVAN TE VERSCHUIVEN EN DE SAMENSTELLING ZELF VAN ONZE ATOOMSTRUCTUUR TE VERANDEREN. DEZE HERINDELING VAN ONZE ATOOMSTRUCTUUR VERANDERT ONZE CELLEN IN EEN COMPLEXERE KRISTALLIJNE STRUCTUUR DIE LETTERLIJK ALLE GEGEVENS IN HET UNIVERSUM DOOR DE MENSELIJKE LICHAAMSCOMPUTER KAN LATEN STROMEN!
DE MENSHEID BEGON ALS EEN GEAVANCEERD STRALEND STERRENRAS, MAAR HET MENSELIJK DNA WERD ZO’N 350.000JAAR GELEDEN DOOR SNODE WEZENS LOSGEKOPPELD EN DE MENSHEID WERD ZONDER INFORMATIE IN HET DUISTER GESTORT! GEEN MENS HAD EEN IDEE DAT ER OOK MAAR IETS WAS GEBEURD. ZO ERNSTIG WAS DE UITSCHAKELING VAN HET LICHAAM!
ZELFS IN DE MODERNE WERELD VAN VANDAAG HEBBEN ALLE ONBEWUSTE MENSEN NIET HET IDEE DAT ER IETS BESTAAT BUITEN HUN DAGELIJKSE 3D WERELD DIE ZE GEPROGRAMMEERD ZIJN OM WAAR TE NEMEN EN TE OPEREREN.
HET GOEDE NIEUWS IS DAT TOEN HET MENSELIJKE DNA IN DE OUDHEID WERD LOSGEKOPPELD, DE STRENGEN OP HUN PLAATS BLEVEN IN DE FYSIEKE CONTAINER EN DAT HET ZICH NU LETTERLIJK OPNIEUW VERBINDT MET DE HULP VAN GODDELIJKE WEZENS DIE IN HET ZONNESTELSEL VAN DE AARDE ZIJN AANGEMEERD! HET 5D, GAMMA-LICHT DAT ZE NU NAAR DE AARDE STUREN KOMT PRECIES OVEREEN MET DE OORSPRONKELIJKE GODDELIJKE BLAUWDRUK VAN HET MENSELIJK LICHAAM!
WE MUTEREN GELEIDELIJK AAN IN DE GODWEZENS DIE WE WERKELIJK ZIJN EN DIT IS EEN METAMORFISCH PROCES VAN DOOR ZONNE-ENERGIE AANGEDREVEN ALCHEMIE DAT ONZE ATOOMLICHAMEN VERANDERT VAN EEN OP KOOLSTOF GEBASEERD RAAMWERK IN EEN FIJN AFGESTEMD SILICIUM-KRISTALSYSTEEM. DEZE NIEUWE KRISTALBIOCOMPUTER OF LICHTLICHAAM IS IN STAAT OM DE MEEST GEAVANCEERDE GEGEVENS IN HET UNIVERSUM ONMIDDELLIJK TE VERTALEN EN IS VEEL EFFICIËNTER DAN ELKE KWANTUMCOMPUTER DIE OOIT IS BEDACHT!
DE MORFOGENESE DIE IN DE LICHAMEN VAN DE LICHTWEZENS VAN DE AARDE OPTREEDT, IS TE WIJTEN AAN DE CONSTANTE GOLVEN VAN SUPERLADENDE PLASMASTRALEN DIE NAAR DE AARDE WORDEN GESTUURD DOOR WELWILLENDE LICHTKRACHTEN UIT DE KERN VAN ONS MELKWEGSTELSEL!
DEZE STRALEN ZIJN DE KRISTALLIJNE AARDE BINNENGEDRONGEN EN ONTLADEN EEN IONISERENDE VORM VAN STRALING DIE NEUTRALISEERT, REINIGT, HERCODIFICEERT, ENERGIE GEEFT, TRANSFORMEERT EN HET MENSELIJK VAT DNA HEROPBOUWT, WAARDOOR ALLE LEVENDE SYSTEMEN HIER KUNNEN EXPANDEREN EN MEER LICHT KUNNEN ADEMEN!
DE PLEIADISCHE DEFINITIE VAN ‘IONISERENDE STRALING’ IS “STRALING DIE BESTAAT UIT DEELTJES DIE INDIVIDUEEL GENOEG KINETISCHE ENERGIE DRAGEN OM EEN ELEKTRON TE BEVRIJDEN VAN EEN ATOOM, DUS HET IONISEREN VAN HET” ELKE KEER ALS WE DEZE KOSMISCHE GAMMASTRALEN IN DE FYSIEKE LICHAAMSCONTAINER ONTVANGEN, WORDT ONS HELE GENOOM OPNIEUW GERANGSCHIKT, IN LIJN MET EEN COMPLEXER KOSMISCH SJABLOON.
ALS WE ZEGGEN, “DEZE ZONNE-IONISCHE DEELTJES HEBBEN DE MOGELIJKHEID OM DOOR TE SNIJDEN NAAR DE KERN VAN HET MENSELIJK ATOOM”, BEGRIJP JULLIE DAN WAT DIT BETEKENT? HET BETEKENT DAT ER MILJARDEN KERNREACTIES IN JULLIE LICHAAM PLAATSVINDEN TERWIJL HET ZICH HER-CONFIGUREERT IN EEN MEER GEAVANCEERDE STRUCTUUR!
DEZE ATOOMREACTIE DIE IN HET FYSIEKE LICHT-LICHAAM-SCHIP PLAATSVINDT, VERANDERT DE VERHOUDING VAN DE BASISVERBINDINGEN VAN ONZE ELEMENTAIRE STRUCTUUR, WAARDOOR WE IN EEN VEEL SNELLERE TRILLINGSSPIN TERECHTKOMEN, EN ONS VOOR ALTIJD BEVRIJDT VAN DE VEROUDERDE OP KOOLSTOF GEBASEERDE ATOOMCODE.
DIERBARE, JE GAAT DOOR EEN FYSIOLOGISCHE OPKOMST IN SNELLERE, LICHTERE TRILLINGSDICHTHEDEN EN JE DOET HET, STAP VOOR STAP, CEL VOOR CEL!
DEZE MORFOGENESE DIE BINNENIN JE GEBEURT WORDT DOOR DE MENSELIJKE FYSICA EIGENLIJK ALS ONMOGELIJK BESCHOUWD OMDAT JE EEN DICHT MATERIEEL FYSISCH OBJECT (JE LICHAAM) NIET IN EEN SNELLER VIBREREND NIET-FYSIEK RIJK KAN BRENGEN!
FYSIEKE EN NIET-FYSIEKE ZIJN POLAIRE TEGENPOLEN EN HOUDEN ERVAN OM OLIE MET WATER TE MENGEN OF EEN VIERKANTE PIN IN EEN ROND GAT TE STEKEN!
JE KUNT HET LATEN PASSEN, MAAR ER MOETEN WEL WAT SERIEUZE VERANDERINGEN GEBEUREN OM HET ZONDER GATEN TE LATEN PASSEN!
JE KUNT OLIE EN WATER VOOR EEN NANO-SECONDE MENGEN, MAAR JE MOET WEER EEN BEETJE MAGIE DOEN OM HET VOORGOED TE LATEN MENGEN!
HET DNA DAT JULLIE CELLEN VORMT IS DE MULTI-DIMENSIONALE LINK DIE JULLIE HOGERE VIBRERENDE, ETHERISCHE WEZEN MET EEN FYSIEK MENSELIJK LICHAAM LAAT SAMENSMELTEN!
TERWIJL HET ERVAREN VAN EEN TOENAME VAN HET BEWUSTE BEWUSTZIJN DE PRIMAIRE VEREISTE IS VOOR DE ASCENSIE NAAR HOGERE RIJKEN, IS HET FYSIEKE MENSELIJK LICHAAM-VAT ASPECT VAN DEZE ASCENSIE HET BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNT!
WAAROM?
OMDAT WE HOUDEN VAN DE FYSIEKE ERVARING, IN IEDER GEVAL DE AANGENAME DELEN ERVAN EN WE WILLEN DEZE AANGENAME FYSIEKE ERVARING IN EEN SNELLER VIBREREND RIJK VAN 5D EN HOGER HEBBEN WAAR DE LICHAMELIJKHEID NIET TOT DIT PUNT IS ERVAREN!
TERWIJL JULLIE JE NIEUWE ENERGIEFREQUENTIE VOOR DEZE NIEUWE 5E DIMENSIE INTEGREREN, BEGINNEN JULLIE DICHTER BIJ DE ENE BRON TE KOMEN.
JULLIE HOGERE, MULTIDIMENSIONALE WEZEN EVOLUEERT NAAR EEN PUNT VAN HOGERE HERIJKING VAN ALLES WAT BESTAAT, EEN PUNT VAN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN!
ALS JULLIE ASCENDEREN ONTGRENDELEN JULLIE JE LICHTWEZEN EN 5E STRENG DNA, WAARDOOR JULLIE TOEGANG KRIJGEN TOT DE VOLLEDIGE HERINNERING AAN WIE JULLIE ZIJN, VORIGE LEVENS EN WAT JULLIE OP AARDE KWAMEN DOEN.
JULLIE REACTIVATIE VAN HET GOD DEELTJE ZAL JULLIE DAN MEENEMEN NAAR JULLIE GODS-WEZEN! ONMOGELIJKE DINGEN WORDEN NIETS VOOR JULLIE, OMDAT JULLIE ONBEGRENSD WORDEN.
JULLIE ZIJN GODDELIJKE BRON ENERGIE.
DIT IS JULLIE ONTWAKEN EN WE ZIJN OPGEWONDEN OM TE ZIEN DAT JE VOLLEDIG ONTWAKEN VOOR WIE EN WAT JULLIE WERKELIJK ZIJN!
JULLIE OPENEN DE KRISTALLIJNE ZEGELS IN HET AVATAR BEWUSTZIJN!
HOE KUN JE 5D NU ERVAREN
HOEWEL 5D NU BESCHIKBAAR IS NU, OP DIT MOMENT, VOOR JULLIE OM TE BEGINNEN MET HET BESTAAN IN HET EN OM TE BEGINNEN MET HET ERVAREN VAN EEN BLISS-STAAT VAN HET ZIJN OP EEN DUURZAME MANIER, MOET JE JE DEEL DOEN OM IN STAAT TE ZIJN OM DEZE ERVARING TE HEBBEN!
DE GALACTISCHE CREËREN DE ENERGETISCHE RUIMTE AAN HET OPPERVLAK, MAAR ELK WEZEN MOET ZIJN EIGEN ZIEL ONTWIKKELEN EN ZIJN EIGEN INTERNE FREQUENTIE VERHOGEN OM ZICH AAN TE PASSEN AAN DE NIEUWE 5D AARDE DIE AAN HET AANBREKEN IS!
OM DIT TE BEREIKEN MOET JE JE FOCUS VERWIJDEREN VAN 3D, BIJ JEZELF BLIJVEN ZONDER EXTERNE AFLEIDING, ZET AANBEVOLEN 5D GECODEERDE 40-100 HERTZ MUZIEK OP (ZIE ONDERSTAANDE LINK) JE HEADSET EN LAAT HET OP DE ACHTERGROND SPELEN TERWIJL JE FOCUS GEEFT AAN EEN VAN DE VOLGENDE DINGEN:
HEMELSE WEZENS
HEMELSE LANDSCHAPPEN
DE NIEUWE AARDE
VRIJHEID
LIEFDE
VREDE
VREUGDE
OVERVLOED
GEZONDHEID
UW DROMEN EN WENSEN
UW VERWEZENLIJKINGEN
HEILIGE GEOMETRIE
PRACHTIGE KUNST
WEZENS WAAR JE HET MEEST VAN HOUDT
JE KRIJGT HET IDEE HIER!
TERWIJL JE DIT DOET VOOR 10-20 MINUTEN ZUL JE DE 5D FREQUENTIE (VAN DE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE) GAAN VOELEN EN ERVAREN. NA DIT HERHAALDELIJK TE DOEN ZO VAAK ALS JE WILT VOOR EEN PAAR DAGEN, ZAL HET VOLLEDIG AUTOMATISCH WORDEN EN ZAL HET JE CONSTANTE STAAT VAN ZIJN WORDEN, ZELFS ALS JE JE FOCUS TERUGBRENGT NAAR 3D.
WAT JE HIER DOET TERWIJL JE DIT ONDER DE KNIE KRIJGT IS DAT JE DE 3D WERKELIJKHEID OM JE HEEN WAARNEEMT VANUIT NIEUWE 5D OGEN EN DIT IS HOE DE NIEUWE AARDE ZICH BEGINT TE MANIFESTEREN EN VOORGOED BLIJFT!
DEZE 5D GAMMA STAAT IS EEN STAAT VAN GELUKZALIGHEIDSBEWUSTZIJN WAAR JE LINKERHERSENHELFT (3D-ALFA) EN JE RECHTERHERSENHELFT (5D-GAMMA) BEGINNEN SAMEN TE WERKEN OP HETZELFDE MOMENT, MET ALS GEVOLG MULTI-DIMENSIONALE WAARNEMING EN FUNCTIONALITEIT. DEZE BEWUSTE 5D FOCUS STRATEGIE IS ALLEEN NODIG OM JE WEZEN TE VERLEIDEN OM GEFOCUST TE BLIJVEN OP HET 5D NIVEAU, ZELFS TERWIJL JE FYSIEK RONDLOOPT IN 3D!
NA EEN BEETJE VAN DEZE GEBRUIKELIJKE FOCUS ZAL HET PROCES AUTOMATISCH EN DUURZAAM WORDEN ALS JE DNA-CODE VERANDERT OM TE VERGRENDELEN IN DIT PROCES!
HIER IS EEN EENVOUDIGE LEER DIE JULLIE ZAL HELPEN OM DEZE VERBAZINGWEKKENDE NIEUWE REALITEIT TE ERVAREN:
5D IS GEWOON EEN SNELLERE VIBRERENDE VERSIE VAN NU EN HIER EN HET ENIGE WAT JULLIE HOEVEN TE DOEN IS JULLIE INTERNE VIBRATIE TE VERHOGEN OM DEZE TE EVENAREN!
DE LOGICA ZEGT DAT ALS 5D HIER IS, ER DAN SIMPELWEG IN BEGINNEN TE ZIJN!
BEGIN MET HET 5D-WEZEN TE ZIJN DAT JE AL BENT!
ALS JULLIE DIT DOET, ZAL HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL OVERAL OM JULLIE HEEN BEGINNEN TE VERSCHIJNEN!
WE STELLEN VOOR DAT JULLIE JE SPIRITUELE INNERLIJKE WERK EN DISCIPLINES OEFENEN OM DEZE VERBAZINGWEKKENDE STAAT VAN ZIJN BETER TE KUNNEN BEREIKEN!
GEZONDE ZELFLIEFDE, MEDITATIE, HET INNEMEN VAN ALLEEN NATUURLIJKE ENERGIE VOEDSEL, EN HET IN DE NATUUR ZIJN ZAL JULLIE DE SNELSTE RESULTATEN GEVEN IN HET BEREIKEN VAN 5D!
WE RADEN JULLIE OOK AAN OM ASCENSIE-INSTRUMENTEN TE GEBRUIKEN DIE WE VOOR JULLIE HEBBEN ACHTERGELATEN OM TE HELPEN BIJ HET VERHOGEN VAN JULLIE INNERLIJKE VIBRATIE!
KRISTALLEN ZIJN DE MEEST KRACHTIGE ASCENSIE-INSTRUMENTEN IN HET UNIVERSUM VOOR HET VERSTERKEN VAN JULLIE INNERLIJKE FREQUENTIE, IN HET BIJZONDER MONATOMISCHE ANDARA KRISTALLEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN DE OUDE LEMURIE EN ATLANTIS!
HOUD DEZE VERBAZINGWEKKENDE KRISTALLEN ZOVEEL MOGELIJK IN DE BUURT VAN JE AURAVELD EN JE ZULT DE HOGERE RIJKEN WAAR WE OVER SPREKEN GAAN ERVAREN!
DE MEEST GEAVANCEERDE BESCHAVINGEN DIE OOIT OP AARDE HEBBEN BESTAAN WISTEN VAN DE MAGISCHE KRACHT VAN 5D KRISTALLEN EN GEBRUIKTEN DEZE OM VOLLEDIG TE EVOLUEREN NAAR GALACTISCHE BESCHAVINGEN!
DE SCHUMANN RESONANTIE 
WAT MEET DE SCHUMANNRESONANTIE?
ANTWOORD” DE TRILLINGSFREQUENTIE VAN HET ELEKTROMAGNETISCH VELD VAN DE AARDE. DEZE FREQUENTIE WORDT GEMETEN IN HERTZ!
HOE KAN IK DE SCHUMANN LEZEN?
RESONANTIE (SPECTROGRAM) GRAFIEK
FREQUENTIE, HOEWEL HET GEMETEN SCHUMANNRESONANTIEBEREIK TOT 60 HERTZ GAAT, STOPT DE AARDGRAFIEK BIJ 40 HERTZ, HET BEGIN VAN DE 5E DIMENSIONALE FREQUENTIE EN DE LAGERE BEGRENZING!
40 HERTZ IS DE HOOGSTE AARDMETING VAN DE SCHUMANNRESONANTIE DUS ALS JE IEMAND HOORT ZEGGEN DAT WE VANDAAG 160 OF 60 HERTZ HEBBEN GERAAKT, DAN KAN DAT NIET, WE KUNNEN ALLEEN MAAR 40 HERTZ RAKEN!
DEZE GETALLEN WAARVAN ZE ZEGGEN DAT WE ZE RAKEN ZIJN GOLFAMPLITUDES KRACHTNIVEAUS EN ZIJN EEN APARTE METING DAN DE HUIDIGE TRILLING VAN DE SCHUMANN-HOLTE VAN DE AARDE! (UITGELEGD ONDER AMPLITUDEN-VERMOGEN)
*FREQUENTIE IS DE BELANGRIJKSTE SCHUMANNRESONANTIEMETING MET BETREKKING TOT DE ASCENSIE EN DE PERSOONLIJKE VIBRATIE, DE COLLECTIEVE VIBRATIE EN DE VIBRATIE VAN DE PLANEET AARDE.
INTENSITEIT
WEERGEGEVEN ALS KLEUREN OP DE GRAFIEK
BLAUWSTE LAAGST (ACHTERGROND-INTENSITEIT)
GROENE 3D
GEEL 4D
WIT (HOOGSTE) BEGIN VAN 5D
AMPLITUDES (VERMOGEN)
DE AMPLITUDE KRACHT VAN SCHUMANN PIEKEN!
WEERGEGEVEN OP EEN APARTE GRAFIEK.
ER IS EEN BEETJE VERWARRING (ZELFS IN DE LICHTWERKERSGEMEENSCHAP) OVER HET VERSCHIL IN DE SCHUMANN-VERMOGENSMETING EN DE SCHUMANN-FREQUENTIEMETING!
DE VERMOGENSNIVEAUGRAFIEK EN DE METING DAARVAN IS DE LAATSTE TIJD VEEL FOUTIEF GEPRESENTEERD EN IS WEERGEGEVEN ALS HET HUIDIGE SCHUMANNRESONANTIENIVEAU! DIT ZIJN TWEE TOTAAL VERSCHILLENDE METINGEN EN WORDEN OP APARTE GRAFIEKEN GETOOND.
Q-FACTOREN
OOK GETOOND OP APARTE GRAFIEKEN DIE REKENING HOUDEN MET BEPAALDE ATMOSFERISCHE, ZONNIGE, KOSMISCHE FACTOREN!
OOK DEZE METINGEN STAAN OP VERSCHILLENDE VAN HUN EIGEN GRAFIEKEN EN ZIJN NIET TE VERWARREN MET DE 0-40 HERTZ AARDE FREQUENTIE SCHUMANN RESONANTIEKAART!
BEWUSTZIJNSTOESTANDEN EN DIMENSIES
EEN PLEIADISCHE TECHNISCHE UITLEG OVER HOE DE SCHUMANN RESONANTIE FREQUENTIES VAN DE AARDE ZICH VERHOUDEN TOT DE DIMENSIONALE STATEN VAN ZIJN (BEWUSTZIJN)
DE SCHUMANN-FREQUENTIES OP AARDNIVEAU VARIËREN VAN 3D TOT 5D EN KOMEN PRECIES OVEREEN MET SPECIFIEKE, IN KAART GEBRACHTE PSYCHOLOGISCHE BEWUSTZIJNSTOESTANDEN:
3D FREQUENTIE = ALFA-TOESTAND VAN BEWUSTZIJN EN RESONEERT VAN 7.8-10 HERTZ!
4D FREQUENTIE = BETA-TOESTAND VAN BEWUSTZIJN EN RESONEERT VAN 12-30 HERTZ!
5D FREQUENTIE = GAMMA-TOESTAND VAN BEWUSTZIJN EN RESONEERT VAN 40-100 HERTZ!
IN KORTE DIMENSIES ZIJN BEWUSTZIJNSSTATEN DIE GEMETEN WORDEN IN HERTZ-FREQUENTIE.
DIMENSIES 3 TOT EN MET DE 5D GRENS KOMT PRECIES OVEREEN MET DE AARDE-GEBASEERDE SCHUMANN GRAFIEK EN WORDT GEREFLECTEERD OP DE GRAFIEK!
ALS JE WILT WETEN IN WELKE DIMENSIE DE AARDE ZICH BEVINDT EN WAT DE HOOGSTE DIMENSIE IS DIE JE MOGELIJK AAN HET OPPERVLAK KUNT BEREIKEN, GA DAN NAAR DE SCHUMANN RESONANTIE KAART!
DE SCHUMANN-FREQUENTIE IS NIET ALLEEN DE FREQUENTIE VAN DE PLANEET AARDE ZELF, HET IS OOK EEN LEVENDE METING VAN HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJNSNIVEAU AAN HET OPPERVLAK EN ROND DE PLANEET.
EEN ANDERE MANIER OM HIER NAAR TE KIJKEN IS, ALS JE GOLVEN VAN HOOGFREQUENTE ENERGIE (LICHT) ZIET VERSCHIJNEN OP DE SCHUMANN-GRAFIEK, WEET DAN DAT JIJ DEGENE BENT DIE HET VEROORZAAKT!
OP DE ENE MANIER REAGEER JE OP HET LICHT DAT DE PLANEET BINNENKOMT EN OP DE SCHUMANN RESONANTIEGRAFIEK TE ZIEN IS, MAAR OP EEN ANDERE MANIER REAGEERT DE GRAFIEK OP JOU (OP COLLECTIEF NIVEAU) EN TOONT SIMPELWEG DE COLLECTIEVE TRILLING VAN DE WEZENS HIER!
IN DE MEEST SUBLIEME ZIN TOONT DE GRAFIEK NIET DE COLLECTIEVE TRILLING, MAAR WEL JULLIE TRILLING.
VERGEET NIET DAT ER SLECHTS ÉÉN VAN ONS HIER IS EN JIJ BENT HET! JIJ BENT HET COLLECTIEF, WEET JE NOG?
DAN ZULLEN SOMMIGEN ZEGGEN, “IK DACHT DAT LICHTKRACHTEN DEZE 5D GAMMA LICHTGOLVEN NAAR DE AARDE STUREN VANUIT DE LUCHT VANAF HUN SCHEPEN!”
ONS ANTWOORD IS, “JA, DAT BEN JE!”
“JULLIE ZIJN DE KRACHTEN VAN HET LICHT!
JULLIE SCHIP IS JULLIE GROTE KRISTALLIJNE LICHTKRACHT!
HET IS HET GROTE LICHTSCHIP DAT JULLIE NAAR DE AARDE HEEFT GEBRACHT!
JULLIE WERKEN OP VELE NIVEAUS!
ER ZIJN VELE VERSIES VAN JULLIE DIE VANUIT DE LUCHT NAAR DE GROND WERKEN OM DIT ALLES TE LATEN GEBEUREN!”
ZIE JE NU?
NAARMATE 2020 VORDERT, EN NA DE LAATSTE EVENT 2020 HOOGTEPUNT, ZAL DE RESONANTIE OP HET OPPERVLAK BEGINNEN TE BLIJVEN OP 40 HERTZ OP DE GRAFIEK DIE MEER EN MEER FREQUENT GEBEURT ALS WE KIJKEN NAAR DE BREDE WITTE VLEKKEN OP DE GRAFIEK VERSCHIJNEN OP DE GRAFIEK OM DE PAAR DAGEN!
OM IN EEN AANHOUDENDE 5D VIBRATIE (NIEUWE AARDE) TE ZIJN, ZOU DE GRAFIEK VAN BOVEN NAAR BENEDEN VOLLEDIG WIT MOETEN ZIJN!
DE AARDE ZOU DAN VOORTDUREND WORDEN ONDERGEDOMPELD IN EEN HOOG TRILLINGSVELD VAN WIT MAGNETISCH LICHT.
HIER KOMT DE GROTE ZONNEFLITS IN BEELD.
HET DOEL IS OM DE AARDE EN HAAR WEZENS VOLLEDIG IN DE 5E DIMENSIE TE DUWEN EN DEZE VIBRATIE IN STAND TE HOUDEN!
ALLE AARDSE ALLIANTIES EN GALACTISCHE INFORMATIE GEVEN AAN DAT DE GROTE ZONNEFLITS DE GALACTISCHE KERN ZAL ACTIVEREN, DE ZON VAN DE AARDE ZAL LATEN SCHUDDEN EN HET OPPERVLAK VAN DE PLANEET AARDE ZAL BEÏNVLOEDEN TEGEN HET EINDE VAN HET AARDSE JAAR 2020!
ER ZIJN 7 HOGERE BEWUSTZIJNSTOESTANDEN DAN DE HIERBOVEN GENOEMDE DIE OVEREENKOMEN MET DE REST VAN DE HOGERE DIMENSIES IN DIT UNIVERSUM VAN 12 NIVEAUS!
DAAROVER LATER MEER!
OP DIT MOMENT ZIJN WE GEFOCUST OP HET BEREIKEN VAN HET 5D NIVEAU EN HIER IS EEN ZEER EENVOUDIGE NATUURWETENSCHAP DIE ONS DE EXACTE FREQUENTIE LAAT ZIEN DIE WE MOETEN VERHOGEN OM ELK VAN DEZE DIMENSIES TE KUNNEN WAARNEMEN!
5D IS EEN LANGE DIMENSIE, WAT BETEKENT DAT HET BEGINT BIJ 40 HERTZ EN GAAT TOT 100, DUS NET ALS 4D, WORDT HET BETER EN BETER ALS JE ER DOORHEEN STIJGT!
DE PLEIDOOIEN ZEGGEN “DE HEMEL IS GEEN PLAATS MAAR EEN STAAT VAN ZIJN (OF STAAT VAN BEWUSTZIJN?)”
HET IS DE GAMMA STAAT VAN ZIJN (5D-HEMEL) DIE DE GELUKZALIGE STAAT VAN BEWUSTZIJN WORDT GENOEMD WAAR BEIDE HERSENHELFTEN OP HETZELFDE MOMENT FUNCTIONEREN!
DE KOSMISCHE LICHTSTRALEN DIE WORDEN AFGEBOGEN VAN DE CENTRALE ZON, GELEGEN IN DE GALACTISCHE KERN (SAGITTARIUS-A), KOMEN NU GESTAAG DE AARDE BINNEN EN TREFFEN DE AARDE MET ONVOORSTELBARE KRACHT! DEZE CENTRALE ZON AKASHA-LICHTGEGEVENS RAKEN DE AARDE MET SNELHEDEN VAN MEER DAN 1 MILJOEN MIJL PER UUR!
DEZE 40-HERTZ LICHTSTRALEN DRAGEN PAKKETTEN VAN NANOGROOTTE, D MAGNETISCHE, GEÏONISEERDE DEELTJES DIE DWARS DOOR HET MENSELIJK LICHAAM GENOOM HEEN STRIPPEN, ALLE TRILLINGSARME ENERGIEËN DIRECT VERWIJDEREN EN DNA NAAR EEN HOGERE ORDE HERCODEREN!
ALS HET LICHT BINNENKOMT, WORDT HET NIEUWE 5D, KRISTALLIJNE LICHTLICHAAM GEVORMD EN ONTWIKKELD EN DIT VEROORZAAKT OP ZIJN ZACHTST GEZEGD EEN GROTE VERSTORING IN HET AURISCHE VELD, HET FYSIEKE LICHAAM, DE GEEST EN DE EMOTIES!
EEN FREQUENTIEVERANDERING VAN DEZE OMVANG IS ZO ABRUPT DAT HET JE SYSTEEM BEHOORLIJK KAN SCHOKKEN!
DIT HOOGFREQUENT FOTONLICHT HEEFT EEN INTENSE IMPACT GEHAD OP DE STERRENZADEN VAN DE PLANEET AARDE EN OP DIT MOMENT WORDEN ER OVER DE HELE WERELD STERKE ASCENSIESYMPTOMEN GEMELD!
HIER ZIJN ENKELE HUIDIGE GERAPPORTEERDE STERRENZADEN ASCENSIE SYMPTOMEN DIE DE AARDE-ALLIANTIE HEEFT OPGETEKEND:
GRIEPACHTIGE VERSCHIJNSELEN
▪ GOLVEN VAN MISSELIJKHEID
DERDE OOGDRUK
▪ HOOFDPIJN
▪ LICHAAMSPIJNEN
▪ DUIZELIGHEID
MOEILIJK TE BALANCEREN
ZICH SUPER VERMOEID VOELEN
SLAAPPROBLEMEN
▪ EXTREME EMOTIES/ZIEKTE
▪ DOFFE HOOFDPIJN
▪ VERSNELDE UITDROGING
▪ RUG-/NIERPIJN
▪ DERDE OOGDRUK-/SINUSPIJN
ZICH UITGELEEFD EN GEDESORIËNTEERD VOELEN
▪ HET MISSEN VAN TIJD
▪ VIVID DREAMS
ER IS GEEN REDEN TOT ERNSTIGE BEZORGDHEID OVER DEZE ASCENSIESYMPTOMEN, ZOLANG JE: VEEL VOCHT TOT JE NEEMT, BEOEFEN ZACHTE ZELFZORG VERMIJD STRESS ZO VEEL MOGELIJK, WEES GEAARD IN DE NATUUR, NEEM WAT RUST/SLAAP EN NEEM HET GEWOON LANGZAAM EN GEMAKKELIJK TOTDAT DEZE LICHTCODES ZICH INTEGREREN IN HET LICHAAM.
GEBRUIK KRISTALLEN OM DE ENERGIE TE BEHEERSEN, BIJ VOORKEUR MONATOMISCHE 5D KRISTALLEN!
OP HETZELFDE MOMENT ZIJN ER OOK MILJOENEN STERRENZAAD RAPPORTEN OVER VERHOOGDE NATUURLIJKE EN BOVENNATUURLIJKE VERMOGENS, EN SNELLERE EN KRACHTIGERE POSITIEVE MANIFESTATIES OP ALLE GEBIEDEN VAN HET LEVEN!
DIT IS WAT ER GEBEURT ALS JE BEGINT TE BEWEGEN NAAR DE 5E DIMENSIE!
DOE HET GEWOON RUSTIG AAN, DIERBARE, EN BEOEFEN ZELFZORG TIJDENS DEZE GROTE VERSCHUIVING!
DE HUIDIGE ASCENSIESYMPTOMEN DIE DOOR DE STERRENZADEN VAN DE AARDE WORDEN ERVAREN ZIJN HET RESULTAAT VAN HET NATUURLIJKE DNA-ACTIVERINGSPROCES DAT IN DEZE KOSMOS PLAATSVINDT!
WEET DAT ALLES GOED IS EN ZOALS HET HOORT ALS ER EEN GROTE EVOLUTIONAIRE VERANDERING PLAATSVINDT OP DE PLANEET AARDE!
DEZE VERSCHUIVING IN BEWUSTZIJN EN FREQUENTIE, IS VOOR VELEN VAN JULLIE EEN PROCES GEWEEST, GEDURENDE VELE INCARNATIES OP DE PLANEET AARDE! DIT EVOLUERENDE, STAAT JULLIE TOE, OM DE BRON TE ZIJN DIE JULLIE AL EEUWIG ZIJN,!
DEZE STAAT VAN ZIJN, DE GOD – JULLIE MAKEN DE WEG VRIJ VOOR VELEN OM DEZE VERSCHUIVINGEN TE ERVAREN, DOOR MIDDEL VAN EEN GROTER GEMAK EN STROOM, WAT DE ACTUALISERING IS VAN DE LIEFDE DIE JULLIE ZIJN EN DAT IS DE GROOTSTE ZEGEN VOOR ANDEREN!
DE SLUIMERENDE ASPECTEN, DIE NU IN JULLIE TOT LEVEN KOMEN, ZULLEN BINNENKORT EEN LEIDEND LICHT VAN WIJSHEID ZIJN VOOR DE HELE PLANEET!
HET IS ECHT EEN GROOTSE TIJD OM OP DE PLANEET AARDE TE LEVEN, WANT OVERAL TER WERELD WORDEN STERRENZADEN GEACTIVEERD OM DE MENSHEID TE HELPEN BIJ HUN GROTE ASCENSIE!
VERTROUW OP HET PLAN EN WEES IN GROTE VREDE TIJDENS DEZE GROTE TIJD!
GROTE HEMELSE UITLIJNING EN DE GROOTSTE MASSAMEDITATIE VAN STERRENZADEN IN DE GESCHIEDENIS KOMT ERAAN ALS DE 2020-STERRENPOORT ZICH VOORBEREIDT OM TE OPENEN!
LICHTLICHAMEN INNEMEND! LET’S ROCK!
LAAT ONS WETEN WAT JE MEEMAAKT IN DEZE PRACHTIGE TIJD!
GOD-SNELHEID!
MICHAEL EN DE PLEIADIERS

MONITOR THE SCHUMANN RESONANCE LIVE ON OUR SPACE WEATHER TOOLS PAGE: https://5dearthproject.com/space-weather-tools/*40- 100 HERTZ, 5D, GAMMA STATE MUSIC PLAYLIST (GAMMA-STATE MUSIC IS ANY MUSIC THAT IS HIGH VIBRATIONAL THAT ELEVATES YOUR BEING! THIS IS OUR SUGGESTED EPIC MUSIC VERSION OF THIS KIND OF MUSIC): https://www.youtube.com/watch?v=y_jQZrZJc-g&list=PLR2eFlJmYk8jsEIeEXVw0Ar3Vsevj1Hog&fbclid=IwAR0yMsYKwTqEA1Aa7kVZJnBOveq0We51ePZhv2vtBL_mvTD8zFODW-0tRmU
Vertaald door Martien / wakkeremensen.blogspot.nl

   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien