Aartsengel Michael: Het einde van het 3D matrix-tijdprogramma. ……..

AARTSENGEL MICHAEL:
Het einde van het 3D matrix-tijdprogramma. De Nieuwe Aarde manifesteert zich!
Gechanneld door Michael Love
3 december 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Lieve mensen,
De grote Hoeders van de tijd die naast de aartsengelen staan hebben gesproken en zeiden: “Het Einde van de tijd komt eraan en het Koninkrijk des Hemels zal nu op Aarde zichtbaar worden!”
Met andere woorden: hoewel de ascensie-pioniers die de 5D-grens overgingen nu tastbare 5D-dingen beginnen te ervaren, verlangen wij allen nog steeds om een fysieke nieuwe Aarde-matrix te zien en een nieuw Koninkrijk des Hemels.

Wij kwamen om jullie te vertellen dat nadat de laatste 2 golven van wezens in de 5D-vibratie zijn gekomen in het najaar van 2016, de Aarde zal gaan transformeren naar de fysieke paradijsversie zonder de negatieve vibratie, die jullie verlangen.

‘DE GEBEURTENISHORIZON’ overzicht:

 

Licht is gewoon informatie die komt uit de Eerste Bron. Gamma-licht is fotonenlicht dat ogenblikkelijk DNA kan opwaarderen naar een hogere versie van zichzelf. Deze lichtgegevens worden Akasha genoemd en dit is het wat alle dingen in het Universum samenstelt.

Het is Al Wat Is. Het stroomt vanuit de Grote Centrale Zon op 12D en het wordt de Eerste Schepper genoemd. Deze zon is tien miljard keer zo groot als de zon van de Aarde en hij breidt zich uit en beslaat het hele Universum.
De Akasha-gegevens worden gedragen op lichtstralen door het Universum heen en scheppen al het leven in de kosmos als deze gegevens zichzelf in het genoom schrijven van elk biologisch systeem.
 
Er zijn drie ascensie-golven van kosmisch gammalicht die drie verschillende groepen aardwezens naar de vijfde dimensie brengen. De golven zijn voor de drie groepen hetzelfde en zij zijn naar de drie groepen gezonden en zullen door hen ook worden ontvangen. Waarheen gezonden? Naar de kern van de melkwegstelsel waar de golf botst tegen een grote verblindend-witte spiegel die de Grote Zon wordt genoemd.

Deze zon is een levende/liefhebbende entiteit en hij wordt de Zoon van God genoemd. Zijn verblindend magnetisch licht is zo helder dat het een vlak spiegelachtig oppervlak schept en als jullie in deze vorm naar deze God kijken zullen jullie alleen jezelf zien. Dit wordt de Diamanten Kern van de Hemel genoemd en het is geen zwart gat maar een verblindende vuurbal die helderder is dan 10.000 zonnen en hij leeft en tilt jullie op naar zijn hemel.

De eerste kosmische gammagolf aan de gebeurtenishorizon piekte op 29 augustus bij de bloedmaan toen een enorme golf van gammagegevens de Aarde bombardeerde en het gevoelige leven erop. WAVE-X, zoals hij ook werd genoemd, verhoogde ook het DNA van de gehele kosmos! Deze golf bracht 2,3 miljard wezens ertoe de innerlijke grens van de 5D-staat van bewustzijn die de vijfde dimensie wordt genoemd, te passeren

Aan het eind van november 2015 kwam er een ontploffing van gammalicht vanuit de galactische kern (de Grote Zon) en begon de tweede golf omhoog te bewegen. De impact van deze tweede gammagolf behaalt zijn piek in het voorjaar van 2016. De ontsteking EMP van de Grote Zon stuurde een etherische schokgolf in deze kosmos die door het menselijk auraveld heen ging met 35 miljoen kilometer per uur. De energie werd 3 dagen verschoven en werd stilstaand, zonder stroming, maar deze ontstekingsontploffing duwde een gamma-tsunami omhoog en zette zich in beweging voor de volgend 4 maanden totdat hij piekte bij 42 tot 45 hertz. Deze kosmische EMP en zijn aangesloten golf is er met name op gericht om de tweede golf mensen te bereiken.

Enorme hoeveelheden energie van lagere vibratie werd in deze dagen getransmuteerd door wezens van de eerste golf ten behoeve van de tweede golf en de lichamen van de beide golven werden in etherische slaap gebracht toen de kosmische Centrale Zon de grootste menselijke DNA-integratie en verhoging veroorzaakte.

“Er is geen tijd”, zeg jij? “Wat bedoel jij met het einde van de tijd?”

Wij zien spiritueel en alles in de kosmos spreekt tegen ons als grote orakels, maar toen wij tegen Duitse en Russische wetenschappers spraken die de kosmische frequenties en hun effecten maten, zeiden zij het volgende tegen ons: “Als de tijd opraakt zal het Koninkrijk des Hemels op Aarde verschijnen.”

Betekent dit dat de Aarde vlak voor onze ogen op een magische manier zal transformeren naar de hemel? Nee! Het betekent dat voor het eerst in de geschiedenis alle wezens op Aarde gestabiliseerd zullen zijn vlak binnen de 5D-grenzen en het geheel der mensheid zal zijn kwantumsprong naar 5D hebben voltooid, waarin de heropbouw van de Aarde direct zal gaan beginnen.

Het system, de structuren en manieren van de Nieuwe Aarde moeten ontworpen en samengesteld worden op een creatieve manier door 5D-wezens die allemaal in harmonie samenwerken om een matrix op te zetten die het leven voedt op een volkomen tegengestelde manier dan in 3D.

Het is belangrijk om op te merken dat alle energie die wordt gebruikt om zoiets als een Nieuwe Aarde-structuur te manifesteren in 3D is gedaan, maar, vanuit een 5D-perspectief van manifestatie.

Zoals wij al eerder hebben gezegd wekt kwantumfysica terugwaarts in 5D-manifestatie ten opzichte van 3D-manifestatie.

De enige energie of observatie is gedaan in 3D en dan gaan jullie weer terug naar 5D-niveau en het ding plopt tevoorschijn. Dit is de manier waarvan wij weten dat hij werkt omdat wij nu al 55 dagen daarmee hebben geëxperimenteerd met elke situatie waaraan wij kunnen denken.

Jullie zullen je moeten herinneren hoe dit werkt omdat jullie je realiteit scheppen in alle dimensies, maar dit werkt in elke dimensie anders.
 
In 5D transcenderen jullie: de wetten van de mensen (commercie), de wetten van de natuur, de wetten van fysica en de wetten van kwantumfysica zijn getransmuteerd naar een nul-energie-output-systeem. Als wij “nul-energie” zeggen bedoelen wij nul observatie van een ding of energie naar een ding brengen. Als jullie dit in 5D doen schorten jullie alle mogelijke kwantumuitkomsten zodat die niets anders manifesteren dan wat jullie willen manifesteren. Jullie zullen niets krijgen totdat jullie het loslaten door er niet naar te kijken.
Bij 5D begint jullie jullie God/Schepperkracht erbij te komen en gaan jullie doen wat in 3D onmogelijk is. Dit wordt makkelijker en krachtiger als jullie staat van bewustzijn overeenkomt met de minder dichte, sneller vibrerende rijken.

Halfweg in 5D zullen de oude matrix en zijn lage vibraties ophouden te bestaan. Dit is wat wij bedoelen met het “einde van de tijd.” Tijd is een zaak van 3D en die bestaat niet in 5D. Er is geen scheiding tussen tijd en ruimte in 5D en dus is tijd niet meer nodig, zoals wij zeggen….. er is geen enkele energie-output nodig om in 5D een ding te manifesteren. In 5D is alles gewoon zoals jullie willen dat het is.  

In 5D zijn wij op het nulpunt, eenheid en enkelvoudigheid waar tijd niet relevant is. Alles dat in 5D niet relevant is zal getransmuteerd worden naar iets dat relevant en bruikbaar is voor de menselijke ziel.

Na de zomer van 2016 en nadat de laatste golven op 21hertzfrequentie in het lichaam zijn gekomen, is de ascensie naar 5D compleet. De golfconstructie wordt alleen gebruikt voor de 4D-5D-kwantumsprong en de dimensies 6-12 zijn erbij betrokken en gebruiken nul-energie en er wordt dus geen golf gebruikt in het ascensieprogramma na het 5D-niveau.

De wetenschappers die wij spraken zeiden dat hun gegevens tot dezelfde conclusie leidden  en dat de gamma-golflijn bleef op het gelijkmatige 5D-niveau en een vlakke lijn lieten zien na de volgende twee pieken voor golf twee en drie.

De 3D-matrix zal nog steeds de 3D-matrix zijn, met het goede 3d-spul, maar hij zal een nieuw gecodeerd operatiesysteem gebruiken. Het nieuwe 5D-systeem is gewoon een vriendelijker bedekking over wat er al is en het negatieve is eruit getransmuteerd. Ondanks dat is het nog steeds 3D en vibreert het zoals 3D dit doet. Dit kan nooit veranderen en jullie zullen er altijd in zijn als multidimensionale wezens.

Een paar mensen hebben gevraagd: “Transmuteren wij 3D niet in 5D?” Het antwoord is nee, omdat 3D 3D is en die twee zullen nooit samengaan.

De bezitters van een menselijk vehikel zullen de delen van 3D gebruiken als dit nodig is voor de creatieve werk/inspannings-energie die nodig is voor manifestatie, maar de manifestatie zelf wordt uitgevoerd vanaf het 5D-nveau (of hoger) en de output hiervan gaat dan terug naar 3D om daar fysiek te worden ervaren.

Het is belangrijk om te zeggen dat 5D ook een fysieke matrix is maar er zijn enkele dingen die alleen ervaren kunnen worden op het driedimensionale ruimteschip en in geen enkele andere dimensie. Het menselijk zintuiglijk lichaam geniet hiervan, zoals jullie weten. 3D zal veel minder benaderd worden dan voorheen als wij hogere staten van bewustzijn activeren, maar de beste en meest bruikbare delen van 3D zullen nog steeds gebruikt worden als dit nodig is.

Veel 5D-wezens navigeren op dit moment hun weg naar de buitenatmosfeer van 5D, velen zien zowel 5D als 3D op een nieuwe manier. Velen van ons ontdekken dit niet in kaart gebrachte territorium en vinden het ongelooflijk magisch en surrealistisch.

Het geeft iemand de hoop dat dromen inderdaad uitkomen en dat alles werkelijk mogelijk is. Het kan al worden bewezen, op kleine schaal, maar de mogelijkheden en implicaties scheppen een opwinding die het beste gevoel geeft dat wij ons kunnen herinneren.

De energie in en om het lichaam is merkbaar minder dicht. 5D-wezens hebben opgehouden om emotioneel te reageren zoals zij deden als 4D-niet-geheelde wezens. 5D-wezens herinneren zich hoe zij de 5D-kwantum “nu-hier”-taal in hun eigen voordeel moeten gebruiken. 5D-wezens oordelen niet over dingen zoals zij dit in 3D of 4D deden en plakken niet overal een etiket meer op.
Zij doen een stap terug als toeschouwer van de langzamere gebieden en de wezens in die staten van bewustzijn en zien dat alles gewoon is wat het is – zonder oordeel. 
5D-wezens begrijpen dat het hele punt van het leven erom gaat dit volledig te genieten, iets dat 3D-wezens nooit volledig hebben gedaan. Het is de eerste keer dat zij werkelijk leefden. Dit is wat het betekent om op te staan uit de dood. Zoals de grote meester zei: “Zij zijn niet dood, zij slapen alleen,” of zijn onbewust. Als jullie onbewust zijn, of slapen, zijn jullie “als” dood en als jullie bewust zijn, zijn jullie super-levend en voelen jullie dit in elke cel van je wezen.
5D-wezens zien 3D, stoppen begrip in 3D en staan niet toe dat hun frequentie terugvalt naar het 3D of 4D-niveau.
Het vasthouden van een sterke en gelijkmatige innerlijke 5D-vibratie is het belangrijkste protocol van het 5D-wezen.
Als het 5D-wezen in 4D of 3D opereert – op welke manier dan ook – doet hij dit vanuit een 5D-staat van bewustzijn en met een 5D-benadering. 5D-wezens hebben een nieuwe streng DNA geactiveerd en dus zijn er meer Akasha-gegevens toegankelijk om gecodeerd te worden door het menselijk genoom.
Eenvoudig gezegd: 5D-wezens zijn nu veel slimmer en veel intelligenter door veel meer voormalig slapende cellen. 5D-wezens zien er al jonger uit en zijn dit letterlijk ook en zij ervaren minder ziekte omdat de deeltjes die hun atomische celstructuur bevatten met de snelheid van het licht bewegen.  
Genetici hebben al gerapporteerd dat stamcellen veel sneller regenereren dan in wat wij het verleden noemen. 5D-wezens zijn liefhebbender en bewuster over wat onvoorwaardelijke liefde is. Zij zijn niet gehecht en hebben geen verwachtingen, zij hoeven geen inspanning te doen om te laten gaan omdat zij hebben uitgezocht dat er geen energie wordt verlangd, zij brengen alles gewoon naar liefde en dit is de ware alchemie en transmutatie van energie en dit is alles wat ermee gedaan kan worden.

Vele taken van wetenschap, inclusief genetica, biologie, chemie en kwantumfysica bevestigen allemaal wat wij als de grote zaaiers en brengers van de dageraad hebben gezien en gehoord.  

Wij komen op deze glorieuze dag bij jullie en brengen grootse boodschappen van hoop voor de hele mensheid.

Wij realiseren ons dat het merendeel van de mensheid deze boodschap niet zal horen of lezen, maar wij gaan gewoon door met onze missie om hen te helpen door grote hoeveelheden licht voor hen in onze lichamen vast te houden totdat zij zich bewust zijn, in staat zij en er klaar voor zijn om dit kunststukje zelf te doen.

Ja, het einde van het 3D-matrix-tijdprogramma is hier. De grote Hoeders van de Tijd zeggen dat er een kleine hoeveelheid zand vanaf de boven kant van de zandloper zal stromen (vier maanden) en het oude aarde-programma compleet weg zal gaan en er een nieuw aarde-fysieke-perceptie-programma volledig aan het werk zal zijn. 
 

 

Wij kwamen met liefde om deze wereld een paradijs te maken en dit is het werk dat wij nu aan het doen zijn. Wij zijn hier sinds het begin geweest en wij zullen blijven totdat alle dingen zijn voltooid.  

 

 

 

Dit is jullie grootse plan en wij zijn opgewonden om daarin onze rol te spelen.

 

 

 

Dank jullie wel,

 

 

 

Aartsengel Michael