Godin Isis Geheugensteun en Reflectie van het Moment / 15 April 2015 / Méline Portia Lafont

Godin Isis
Geheugensteun en Reflectie van het Moment
15 April 2015 / Méline Portia Lafont
Deze planetaire Ascentie is op het punt van de volledige belichaming van Ascentie, wat betekent dat iedereen op deze Aarde aangespoord zal worden en aangespoord wordt met de ware energieën van de Goddelijke Godin creatie, het Goddelijke Vrouwelijke binnenin jullie allemaal. Er is een Kosmische Bron binnenin jullie eigen besef en Wezen alsook in dit Universum van jullie Zonnevlak.
Deze Kosmische Bron wordt het Oog van Isis genoemd en het is in/naar jullie planetaire besef gekomen alsook in jullie eigen besef door het bewustzijn. Het straalt op jullie Aarde, sinds het begin van het jaar 2006 en heeft een lineair tijdlijn pad van bijna 1 miljoen Aardse jaren gevolgd voordat het weer in jullie besef kon komen en diens Kosmische Goddelijke pulsaties en energieën kon delen.  
Mijn oog functioneert als een Kosmische Poort en grondlegger voor zoveel dingen op jullie geliefde planeet en werkelijkheid, het accentueert alle gebeurtenissen en de waarheid op dit planetaire niveau, het veroorzaakt de Goddelijke Vonk binnenin jullie en helpt bij de uitbreiding van jullie Zonne Kosmische Christus alsook jullie IK BEN. Toen diens Licht op jullie Aardse vlakken scheen, begon er een werkelijke transformatie plaats te vinden binnenin jullie eigen werkelijkheden.  
Heel veel Aardse veranderingen hebben sinds die tijd plaatsgevonden, en nu raakt het Aardse vlak meer verlicht door het Oog van mijn Aanwezigheid, het effect wordt zelfs groter en tastbaarder. Het is dit effect van de Goddelijke energieën van de Godin, wat de waarheid op deze planeet zal verlichten, dat zoveel energieën aanwakkert om uit te barsten. Het onderstreept de verwarring binnenin jullie zelf meer om aldus in/naar overzichtelijkheid, weten en jullie waarheid te transmuteren. Het is hier om alles te laten zien dat jullie vergeten zijn, dat ontkend of gevreesd werd, het is het Licht dat jullie alles brengt waar jullie naar gezocht hebben … en dat is allemaal binnenin jullie.
Het oog van Isis zal jullie die overzichtelijkheid/duidelijkheid geven en alles benadrukken dat jullie naar de innerlijke gebieden van het Zelf brengt als je wenst om door alles heen te werken. Heel veel zal naar diens natuurlijke staat van zijn gebracht worden, hetgeen Licht is en op bepaalde punten zelfs het Nulpunt. Om hiertoe te geraken, is het Hoge Kosmische Licht besef en zijn de Kosmische Bewustzijn bronnen vereist om aanwezig te zijn binnenin jullie door het te omhelzen en ermee te vermengen en ook door dit door bewust besef te belichamen. Daarom zal er heel veel reiniging plaatsvinden, heel veel uitbarstingen van het ego en van de oude manieren van waarnemingen en gedachten.
Een constante vereiste voor balans is nu topprioriteit, dit wordt gedaan door te aarden/gronden en heel veel te werken aan het Zelf. Mijn oog straalt op jullie allemaal nu, om te helpen bij de grotere ontwaking van het Zelf, door de omhelzing en de vermenging met jullie gehele goddelijke Vrouwelijke Zelf. Waarheid zal geaccentueerd worden alsook donkerte en Licht, visioenen, herinneringen, besef van andere tijdlijnen, uitbarstingen van het ego, het eerste contact met andere gebieden, hogere bekwaamheden, uitbreiding van het bewustzijn, een grotere belichaming van het Zelf op een zeer natuurlijke manier, een dieper Zelfbesef, Lichtsteden, vrije energie, vrijheid en een algeheel gevoel van Zijn.
Niets ontsnapt aan het oog aangezien alles verlicht wordt, naar jullie toegebracht wordt als overzichtelijkheid/duidelijkheid op een dienblad. Het is voor jullie om door dit alles heen te werken op een manier om hier zo goed als mogelijk is mee om te gaan, omdat vele waarheden op het punt staan om aan jullie geopenbaard te worden. Vast blijven hangen aan het verleden en de feiten zal jullie niet op de beste manieren dienen, maar werkelijk in het Nu te zijn en te onthechten van alles dat niet NU is, is de beste manier om met dit alles om te gaan. Balans is de sleutel en in het Nu te zijn dient jullie goed.
Dit zal voor velen een waarachtige test zijn die zich nog niet gerealiseerd hebben dat alles binnenin hen is terwijl alles buiten hen tot de hoogste graad verwarrend zal worden. Laat de invloeden van de tijdlijnen die met elkaar vermengen hun triggers uitspelen, zolang als je in het Nu bent, kan niets jou uit evenwicht krijgen wanneer je onophoudelijk in het NU op het INNERLIJKE vlak vertoeft.
Het oog is een andere aanstichter zoals vele andere dat momenteel zijn in en rondom jullie Aardse vlakken. Dit geeft alleen aan dat alles naar boven aan het komen is en dat de druk op de sluiers van de binnenkomende energieën omhoog klimmen, hetgeen uitbarstingen veroorzaakt om plaatst te vinden zodat de Mensheid en Gaia door kunnen gaan met hun reis. Het maakt plaats voor dat wat jullie het beste dient in dit Nu. Jullie zijn gereed.
Maak plaats door de oude manieren te verwijderen en het nieuwe, de jij en het AL te omhelzen. Ben bewust van je eigen bewuste acties die jullie aangaande elkaar nemen aangezien alles van creatie altijd naar je terugkomt. Er is nu geen verbergen in het donker meer aangezien alles dat je creëert en zelfs denkt ogenblikkelijk gemanifesteerd en tastbaar zal zijn voor alleen om te zien en te voelen. Dergelijke acties van het ego zoals oordeel, aanvallen, bekritisering en de gebruikelijke oude patronen van deze 3D wereld zullen je alleen dienen als een spiegel en als een creatie voor het zelf van nu af aan en dat zal geaccentueerd worden door mijn Kosmische Bron Oog.
Niets ontsnapt meer aan de waarheid en jullie zijn waarheid! Dus de jij die je in het nu bent zal voor jou tastbaar worden, en aldus zal je ook te maken krijgen met de jij die je bent op bepaalde punten in het NU om jou in de belichaming van je ZELF, je Hogere Zelf en Waarheid te helpen. Het is een tijd van reflectie om bewust te worden van de JIJ en het werken met het Zelf via het Zelf.
Houd vast, Geliefden, deze tijd is waarlijk goddelijk in alle betekenissen en manieren. Zoveel versterking komt jullie kant op terwijl wij spreken en alle Lichten stralen neer op de Aarde om jullie bij iedere beweging te helpen. Jullie hebben altijd gedacht dat jullie niet belangrijk waren, jullie dachten dat jullie slechts een klein iets waren. Wel dat is niet het geval, aangezien jullie het Universum in de belichaming zijn. Het is tijd om dit nu te beseffen, het zal jullie goed dienen bij jullie verdere evolutie.
Sta de Goddelijke Vlam van mijn Wezen toe om in Goedgunstigheid naar voren te komen en wordt er één mee in het innerlijke hart. Goddelijke waarheid en rechtvaardigheid, vrijheid en uitbreiding zijn precies hier door elk en iedereen van jullie. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn en het vereist heel veel focus en Zelfwerk, maak jullie zelf gereed hiervoor door het toe te staan. Ben open en vraag om ondersteuning en begeleiding van je gidsen en het Zelf als je voelt dat de triggers te zwaar voor jou zijn om mee om te gaan.
Triggers functioneren als een markering voor jullie, zodat jullie het begrip kunnen bereiken dat er nog steeds energie in jullie vertoeft dat nog niet opgelost noch in balans is, het duidt aan dat er een onevenwichtigheid is. Laat de kracht binnenin jullie zijn met vrede en begrip dat dit alles een enorme grote markering van een proces in jullie levens is. Jullie zijn degenen die verandering aangeven en dus verander dit altijd het eerst van binnenuit.
Ik Ben Isis
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com