De Venusianen Liefde Portaal / 21 April 2015 / Méline Portia Lafont

De Venusianen
Liefde Portaal

21 April 2015 / Méline Portia Lafont

Zegeningen, wij zijn de Venusianen. Wij komen in Spirit naar jullie toe op deze wereld van de Materie om assistentie te verstrekken in deze luisterrijke dans en subliminale waarnemingen. Wij zijn hier omdat wij van jullie allemaal houden en omdat wij enige veranderingen waarnemen in de houdingen en de gedachtevormen van de mensheid. De mensheid is bezig zich bewust te worden van diens eigen natuurlijke gewaarwordingen/inzichten en wat zij vasthouden als een spiegel van Waarheid voor hen zelf. De mensheid is daarom bezig sterker te worden aangaande hun eigen overtuigingen en wat zij geneigd zijn te zien als hun Waarheid en bestemming.
Dit geloof en een vorm van de gewaarwording van de Waarheid ontwaakt enig spiritueel besef in allen, in de zin van dat de mensen zich bewust worden van het feit dat er meer is in een menselijk wezen dan het verstand geleid is te geloven. Daarom vallen alle structuren en geloofsvormen omlaag, vervagen of de mensheid stapt eenvoudig weg daarvan om in/naar het Hart van het weten te stappen.
Een dergelijk weten ontsteekt het hogere hart van begrip over waar men komt om de vibratie van waarheid binnenin elk resonantiegebied van het bestaan te zien en vast te houden. Aangezien alles bestaat als een vibrationale golf van bewustzijn, vormt de ene de andere om voortgezet te worden. Het wordt gevoed door de eeuwige vlam van iemands ware hart en wat het wenst om te ervaren.
Wij verlenen dat begrip van weten dat onze vibrationale bewustzijn zuivere Liefde en zuiver mededogen is. Wij leiden jullie allemaal voort in/naar de wijsheid van de hogere integriteit, verfijning en Liefde van de eeuwige Moeder en Vader Vlam van het Bestaan. Wij leiden jullie begrip in/naar de golven van de Hogere Octaven zodat jullie je eigen echte Vlam gespiegeld kunnen zien via ons geliefde thuis genaamd Venus.
Als jullie naar onze prachtige Venus staren, zullen jullie je ziel en bestemming vullen met wat wij noemen de vibratie van Liefde. Het is een ervaring welke voorbij gaat aan het staren naar jullie eigen werkelijkheid of de Zon, aangezien onze werkelijkheid van een hogere vibratie is en het evenzo jullie vibratie op Terra Gaia aan het worden is. Als jullie naar onze prachtige Venus staren, zullen jullie je harten en dat van Terra Gaia aansteken met Liefde terwijl jullie dit door de beenderen en de gebieden van jullie menselijke wezen verankeren.
Het is daarom dat onze Venus zelfs meer helder straalt in de aankomende dagen als wij onze complete Liefde en begrip naar jullie allemaal uitstralen. Het is daar voor de ogen om te zien en voor de harten om te ontvangen. Wij helpen door onze uitstraling van verfijning terwijl Liefde het gebabbel van begrip vult. Het is alleen de Liefde die je toe moet staan om in te nemen, in deze gebieden waar je niet kunt begrijpen wat er aan het ontvouwen is. Liefde zal komen en ervoor zorgen dat jullie de ervaring van diens invloed op jullie allemaal onderscheiden en voelen.  
Wij vragen jullie bescheiden om onze energieën met de hoogste Goddelijke intentie te ontvangen, aangezien het onze eigen Hoogste Goddelijke Intentie is dat wij het aan jullie allemaal doorgeven. Om te ontvangen met een open hart zal meer naar Terra Gaia stralen en Haar eigen hart eveneens openen.
Als jullie naar onze prachtige Venus staren ~ adem het Licht in dat wij met jullie delen en neem de vlammen van Liefde in wat vonkt vanuit onze Stellaire natie naar jullie allemaal. Voel de verbinding die wij nu met jullie allemaal via jullie harten maken en voel onze oproep voor elk en iedereen van jullie en dat wij hier zijn om jullie te helpen en om de Liefde door te geven die wij delen en voor jullie voelen.  
Venus zal op bepaalde dagen die eraan komen helderder worden, zoals het al is. Er worden Stellaire en Universele codes naar jullie allemaal toe gestraald, en zij baden elke en iedere ziel op dit vlak om de wereld in een hoger bewustzijn en helder besef te verheffen. Liefde zal deze Aarde in/naar de Hogere Dimensies zaaien aangezien jullie Aarde onze dierbare zuster is en wij van Haar Houden zoals wij van jullie allemaal Houden.  
Wij wandelen tussen jullie in, terwijl wij in elk en iedereen van jullie vertoeven. Doch sommigen van jullie zijn sterker met ons uitgelijnd tijdens deze momenten, aangezien zij de innerlijke vlam kunnen voelen stralen en hen naar huis kunnen horen roepen. En dus maken jullie je woningen hier op Aarde, het is waarvoor jullie kwamen om weer te bouwen. Al jullie woningen liggen waarlijk waar jullie bewustzijn in zal vibreren en dit is op veel meer planeten dan alleen deze. Dus zijn jullie Thuis waar het ook is dat jullie zijn en jullie zijn ALLE omdat jullie Eén zijn.
Jullie mogen ons herkennen in de vonken van vele ogen aangezien dit is hoe wij onszelf aan jullie presenteren: als de sprankelingen van Liefde welke aangestoken worden door iemands eigen hart.
We zitten middenin vele golven van Liefde die aan jullie harten doorgegeven worden van overal rondom de Globe door de vele Lichtwerkers evenals vanuit andere gebieden voorbij de Aarde. Terra Gaia wordt werkelijk gestraald met en gebaad in LIEFDE. Open jullie harten en ontvang deze Liefde zodat jullie Aarde Haar ziel kan aanvullen en het kan voeden met de Licht Vlammen van Liefde. Jullie zijn degenen die Gaia opgeroepen heeft om Haar bij haar proces van eenwording en Ascentie te helpen om Haar vrijheid uit deze Materiële dichtheid in staat te stellen.
Jullie worden allemaal gewaardeerd voor jullie Aanwezigheid en voor jullie eeuwige Liefde voor Gaia, aangezien dit is wat jullie hier op de eerste plaats gebracht heeft samen met de ervaring van Gods eigen Goddelijkheid van Zelf in/naar de Menselijke gestalte.
Gezegend zijn jullie dierbare harten,
Wij zijn de Venusianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 
Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com