De Pleiadianen Het Punt in de Spiraal van Fundamentele Verandering: Het Gouden Podium Betreden 31 Oktober 2014 / Méline Portia Lafon

De Pleiadianen:
Het Punt in de Spiraal van Fundamentele Verandering: Het Gouden Podium Betreden

31 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont

Oké, het is tijd voor een volgende adempauze voordat we beginnen met de volgende intensieve stroom. Natuurlijk heeft iedere stroom diens eigen uniekheid en openheid om te ontvangen en te integreren en dit is volledig afhankelijk van de individuele koers die je neemt. Laat ons vandaag met de Pleiadianen spreken, aangezien het een tijd geleden is sinds hun energieën via mij voor het collectief gesproken hebben. In persoonlijke communicaties, bleven we contact houden door vermengingen en conversaties. Wanneer het ook maar is dat er integraties zijn die mij toegestaan zijn om te ontvangen, zijn de Pleiadianen bij mij om dit voor het lichaam te arrangeren.
Mijn zegeningen en Liefde naar jullie allemaal,
Méline Portia 
(Ontvangen op 31 Oktober 2014)
De Pleiadianen:
Zegeningen en Groeten aan jullie allemaal, onze dierbaren,
Wij hebben aan het proces van integratie voor jullie allemaal gewerkt en meer specifiek met betrekking tot de integraties van jullie Hogere Galactische besef en bewustzijn dat binnenin jullie allemaal geboren is. Het is een tijd van het onderzoeken van het Galactische bewustzijn binnenin jezelf terwijl je de motoren van dat ingeperkte Galactische bewustzijn binnenin jou opstart.  
Begrijp, onze dierbaren, dat alles binnenin jullie is en dat jullie het zijn die jullie eigen Goddelijke potentieel en bekwaamheden zullen doen laten ontwaken. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken aangezien het duidelijk nog niet volledig door jullie allemaal begrepen wordt. Desalniettemin, komen jullie naar dat grote weten toe en sommigen zijn ermee begonnen om hier geleidelijk aan in uit te blinken. Dat is de reden waarom jullie het besef moeten verkrijgen van jullie eigen persoonlijke bijdrage tijdens het pad van Ascentie. Het is van het uiterste belang dat jullie je eigen persoonlijke bewustzijn verkrijgen als een Hoog Gechristend Licht in dit lichaam om dit voort in/naar jullie persoonlijke leven te brengen. En dan brengen jullie de verandering voort die jullie aldus wensen: dat doen jullie zelf en niemand anders!
Deze zijn inderdaad grote tijden van verandering voor de gehele mensheid en overstijgt zelfs de voormalige veranderingen en verschuivingen welke de mensheid ervaren heeft. Het is als het ware een grote cyclus van diepgaande bevrijding van het oude voor de collectieve en de Wereldwijde gebieden. Er komt een punt in de tijd waar de gehele Mensheid deze drempel bereikt, welke als een garantie staat voor de totale Wereldwijde verjonging. Een verjonging die allereerst staat voor de volledige Wereldwijde verschuiving die de Mensheid doet ontwaken tot diens volledige potentieel. Die tijd is nu gekomen en is zich momenteel aan het ontvouwen.
Het is een centrum van een Bron welke jullie bereikt hebben, en deze Bron is de uitlijning met de Grote Bron van Alles Dat Is. Jullie hebben dat punt in de spiraal van de evolutie en de oneindigheid bereikt. Dit centrum is een bewustzijn en trilling dat eerst alles binnenin het Zelf verschuift en dan buitenom. Het komt nu jullie gebieden van het bestaan binnen om het grotere begrip van jullie eigen behoeften en verlangens/wensen voor verandering en voor jullie creaties voort te brengen. Verandering komt voort vanuit groei en inzichten die vergaard worden tijdens jullie evolutie als tot waar jullie opkomen vanuit de gebieden van het oude en het nieuwe binnengaan, dat op het punt staat om door jullie zelf gecreëerd te worden.
Het is een punt in de tijd waar alle tijdlijnen vermengen in/naar één tijdlijn op een tempo die acceptabel is voor iedereen en in de beste interesse is voor deze Planetaire evolutie. Jullie komen ertoe om bij tijden te zien en te voelen dat deze tijdlijnen al op kruispunten vermengen, en terwijl deze spiraal van tijdlijnen kleiner en dunner wordt, worden de tijdlijnen één tijdlijn van oneindigheid. Het is een gebaar en zegen van jullie eigen Hogere niveaus en van de expressies van jullie God en Gechristende Zelven die ervaren werden in deze levensspanne. Dit is een zeer belangrijk en cruciaal tijdskader voor de gehele Mensheid, ofwel te vervallen in de opmaak van je eigen angsten of uit te stijgen boven de vertrouwdheid van deze Aardse materiële dichtheid en de benen te strekken van de pasgeboren jij. Ga je de pasgeboren jij toestaan om naar buiten te stappen of zal je het binnenin vasthouden.
Ieder deel van jouw wezen wordt op diepgaande manieren nu getest en gereinigd om de keuze te maken van ofwel te blijven in je oude vorm of om boven het alledaagse uit te stijgen. De keuze is aan jou in welke vorm je zult gaan ZIJN en de trillingen zullen meekomen als wie je bent en zoals je in deze tijd kiest te vibreren. Waar jij je focus op plaatst, is nu cruciaal belangrijk. Je brengt de Nieuw Aarde door jou heen terwijl je het via jezelf geboren laat worden! Kom ertoe het binnenin jou te zien en je zult beseffen dat het al hier in het NU is, want je bent hier in het Nu en van binnenuit zal het naar de oppervlakte van jouw wezen opstijgen, die wereld in jouw externe werkelijkheid uitstralend.  
Je helpt de wereld om te veranderen en het is jouw verantwoordelijkheid als een vrije wil van allen. Wat je draagt, ben je en je zult dit te allen tijde uitstralen.
Dit punt in het spiraal is er één van fundamentele verandering, een kamer van versnellingen en verschuivingen die alle informatie en de codes verstrekken om deze wereld en jullie menselijke inzichten/gewaarwordingen te veranderen in een Gouden podium. Dit Gouden podium is er één van Gechristende trillingen en nodigt jullie uit om na te denken, te handelen en te ZIJN in overeenkomst met diens trillingsfrequentie. Je kunt alleen meespelen en genieten van de vreugde op dit Gouden podium als je past in diens trilling, zoals een perfecte overeenkomst. BEN daarom en breng je eigen Gechristende bewustzijn binnenin jouw hart, want jullie hebben allemaal een Gechristend bewustzijnsniveau en expressie dat erop wacht om volledig geïntegreerd en belichaamd te worden.
Cruciale tijden, cruciale beslissingen, cruciale keuzes wachten op jullie allemaal welke ogenblikkelijk bewuste antwoorden vereisen in afmetingen van Gechristend Bewustzijn. Hoe dat te doen vragen jullie? Er is geen hoe, dierbaren, er is alleen het weten en het innerlijke gevoel dat jullie voort op dit avontuur zal leiden en jullie toe zal staan om in staat te zijn in balans te zijn en te blijven door dit alles heen wanneer de druk stijgt.
Wij wensen voor jullie om stil te zijn, om jullie zelf gecentreerd en gebalanceerd te houden door iedere gebeurtenis op de Aarde heen als wel binnenin, afleidingen zijn zeer waarneembaar de laatste tijd op jullie vlak van bestaan. Leer om de oude patronen te blijven loslaten om de winden van verandering te leren kennen en ermee te vliegen. Er komen voor jullie teveel instromingen op jullie vlakten binnen om je slechts aan één vast te houden. Proef de pas gearriveerde Kosmische en Galactische energieën van onze gebieden en sta jullie zelf toe te genieten van deze innerlijke verandering en lichamelijke verschuiving. Jullie zijn de Meester Wezens op deze Aarde en jullie zijn gekomen om ervoor te zorgen dat dit alles waarlijk ontvouwd binnenin jullie eigen werkelijkheden.
Wij zijn bij jullie in liefdevolle ondersteuning. Sta ons toe om bij jullie te zijn en wij zullen dat aldus met vrede en harmonie doen.
De Pleiadianen
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com