De Compressie en Hogedrukpan Energieën van deze Maanden Vrijheid, Uitbreiding, Overvloed, de NIEUWE Jij / 5 Juni 2016 / Méline Portia Lafont

De Compressie en Hogedrukpan Energieën van deze Maanden
Vrijheid, Uitbreiding, Overvloed, de NIEUWE Jij

5 Juni 2016 / Méline Portia Lafont

Overleefde iedereen de maanden April en Mei?! Over een katalysator gesproken!! Draaiende frequenties in allerlei soorten van niveaus en op verschillende soorten van snelheden die ons samenpersen zoals een vacuümapparaat onder constante hoge druk. Pfffhieeeuuww! Dit is hoe het voor mij aanvoelde!
Om mee te beginnen, de maand April bracht mij persoonlijk op een niveau van snelheid waar ik de diepere fundering begon te erkennen van mijn ZELF bewustzijn op een meer menselijk niveau. Dit ging van extravagant en terug naar huis naar het centrum! Wat een trip, wat een sterfelijke ervaring en daaraan voorbij! Mijn lichaam bereikte daarna een volgende piek van uitputting en ik ging zelf mentaal en emotioneel gedurende een klein poosje blanco om bij te komen met de dingen. 
De maand Mei
Daarna duidde de maand Mei zelf meer daarvan, maar ietwat anders. Mei liet mij het potentieel van creatie en het gevoel van eenheid binnenin mijn lichaam en bewustzijn als een menselijke ervaring zien. Ik ervoer Liefde en eenheid op een bewust niveau via de belichaming en natuurlijke ervaringen die zo diep gingen als de kern van mijn cellulaire structuur. Ik heb een grote hoeveelheid van Onvoorwaardelijke diepe Liefde en een diepgaande vermenging met de  natuur en al het leven ervaren. Ik dacht dat ik me eerder met de natuur vermengd had en er eenheid mee ervaren had, maar ik had het verkeerd, aangezien ik NU zie dat de eenheidsuitbreiding via de natuur zich vermengd heeft met mijn eigen gebied van eenheid door de onzelfzuchtige ervaring en gewijzigde zintuigen van mijn ZELF als een eenheidsbewustzijn.
Met andere woorden: ik werd meegenomen in/naar de gebieden van deze uitgebreidheid en begon ermee eenheid in te ademen. Het was aldus harmonieus en moeiteloos. Dat is waar harmonie helemaal over gaat: het moeiteloze stromen van Zijn waar alle dingen in eenheid met elkaar zijn. Zodra je iets wilt beginnen te doen of iets wilt creëren om naar een bepaald punt te komen, is het niet harmonieus meer. Je zult in dat moment moeten ademen en ermee ZIJN zonder wat voor vorm van gedachten, creatie en intentie dan ook. Het IS gewoon. Moeilijk uit te leggen, maar zo een sterk gevoel.
Het potentieel van creatie dat Mei mij liet zien had te maken met mijn persoonlijke leven. Na de Volle Blauwe Maan aan het einde van Mei, werd er een diepgaand iets in mij tot actie aangezet dat verbonden is aan overzichtelijkheid! Het werd aldus duidelijk van wat er onder mijn oppervlakte treuzelde dat wilde veranderen, aangezien het zichzelf aan mij presenteerde. Die Volle Blauwe Maan bracht diepgaande overzichtelijkheid binnen! Alles dat gaande was in de voorafgaande maanden aan deze Maan werd een “aha” moment en het maakte voor mij allemaal zoveel meer zin.
Ik begon op te merken, dat ik eindelijk meer gebalanceerd raakte na voor tenminste 1 week, een maand voorafgaande aan dit, uitgeput geweest te zijn, gedurende verscheidene opeenvolgende maanden. Plotseling begonnen al mijn wensen en creaties uit te komen en vorm aan te nemen. Ik heb zoveel programma’s, creaties en ideeën aangepast de laatste paar maanden, dat ik me nergens meer aan vast kan houden. Dit omvat mijn eigen leringen en inzichten: de ene dag onderwijs ik een bepaald inzicht en een bepaalde energie en de volgende dag is het letterlijk weer verschoven. Het verandert voortdurend en dit voor het beste van alles. Ik vind mijn vrede erin en ik voel heel veel vrijheid hierdoor.  
Deze Mei maand was een maand van het herbelichamen van vele zijdes van het Hogere ZELF en het onophoudelijk aanpassen aan deze veranderingen en de belichaming van het nieuwe. Een constante beweging van vibraties in de cellulaire structuur en een grootse toewijding aan ZELF. Ik begon op te merken dat ik doortastende beslissingen maakte voor mezelf, sterk staand voor mezelf en voor wat ik wil, de drang voelend om alleen dingen te doen die me gelukkig en vreugdevol doen laten voelen, mijn eigen ziel met zorg voedend en NEE te zeggend tegen al het andere terzijde van dat.
Dat alles had te maken met dingen voor anderen te doen wat teveel geworden was en mijn Hogere Zelf begon dit zelfs tegen te werken en plaatste er een stop op. Dus avonturierde is naar een punt waar ik alles ervoer over het betekenis geven aan dingen en de essentie van zinloosheid, en dit gaf mij een diepe verschuiving die ik nog nooit eerder ervaren had. Plotseling wilde ik IEDER deel van mijn volledige wezen veranderen! Alles behalve MEZELF. Ik ben zo tevreden met mezelf en ik houd diepgaand van mezelf, dat ik voel dat ik ieder beetje van mijn huidige leven wil veranderen (manier van leven) om mezelf te eren vanuit diepe Liefde.
Ik keer mijn leven en alles dat daar deel van uitmaakt binnenstebuiten en ik heb alle deuren opengezet voor verandering om deel te nemen en ervoor te zorgen dat het gebeurt. Wat een omschakeling! Mijn lichaam reageer ZEER goed op dit in deze tijd en ik voel mijn cellen en mijn emotionele lichaam meer Vrede en Licht vibreren.  
Wat houdt dit voor ons allemaal in?
Ik heb een klein beetje van mijn eigen persoonlijke ervaringen op dit niveau gedeeld, maar wat doen deze huidige energieën en deze verschuivingen van de laatste paar maanden voor ons allemaal als een collectief op het energieniveau? Ik zou één ding willen zeggen en dat is “bewuste uitbreiding”! Zijn wij ons allemaal niet meer bewust dan ooit van wat er aan de binnenzijde van ons gaande is? Voelen wij allemaal niet wat ons bewustzijn aan ons lichaam verstrekt in deze tijd, terwijl onze cellulaire structuur luid en duidelijk reageert op deze verhoogde frequenties?! Wij voelen steeds meer beweging in onze eigen lichamen, alsook in onze op koolstof gebaseerde cellen. Zij beginnen er allemaal mee op meer Liefde en Licht te vibreren terwijl hun frequenties aan het versnellen zijn.
April en Mei hebben aan ons het potentieel verstrekt van een hoger besef, maar ook de verhoogde ervaring van iemand diens ZELF en van iemand diens eigen geest als een Solar/Zonne bewustzijn. Ons bewustzijn is aan het uitbreiden naar een meer Solar/Zonniveau en dit is wat wij begonnen zijn te belichamen ~ iets dat recentelijk geïnitieerd werd. Wij zien daar dagelijks meer van als we snel door de toegangspoorten van tijd en ruimte voorbij de eeuwigheid heengaan. De tijd is zeer zeker verschoven, aangezien de tijd zelfs sneller versneld en begint te vervagen uit onze geesten.  
Mei heeft de energieën van het potentieel naar de belichaming gebracht en de gemanifesteerde creaties door de portalen van overzichtelijkheid. Wat je gezaaid hebt mag zichzelf nu op magische wijze gepresenteerd hebben aan jou op het één of anderen niveau dat voor jou waarneembaar is om te begrijpen dat het tevoorschijn aan het komen is of al hier is. Het neemt allemaal vorm aan, net zoals onze lichamen meer vorm aannemen als de kristallijnen structuur. 
Je zult ertoe komen gewaar te worden dat je persoonlijkheid niet meer hetzelfde is. Je hebt je zintuigen veranderd en aldus zullen je bekwaamheden ertoe komen om te veranderen. Ieder deel van jezelf dat eens een mysterie was is nu een vanzelfsprekend deel van je geworden. Alles dat een deel van jou was, of wat je gedefinieerd hebt als jezelf is vervaagd. Je zult overvloedig veel inspanning in moeten zetten om in de herinnering ervan te duiken en te proberen het terug te vinden: je zult opmerken dat het verdwenen is!
Velen zijn zichzelf gewaar geworden op de rand van verandering gedurende een lange tijd en sommigen zijn overgegaan om geluk in die verandering te vinden. Terwijl overzichtelijkheid overvloedig aanwezig is nu van wat iemand wel en niet wilt – kijk bijvoorbeeld naar de politiek en hoe de verkiezingen elk van jullie laat zien van wat jullie wel en niet willen, hetzelfde geldt voor de wereldgebeurtenissen terwijl jullie duidelijk verkondigen wat moet stoppen te gebeuren en wat jullie wensen te zien en te beginnen te gebeuren. Dit geldt ook op een persoonlijk niveau.
Velen worden zichzelf gelukkig gewaar in hun nieuwe manier van Zijn en maken de noodzakelijke veranderingen om dit innerlijke Wezen toe te staan te passen bij het uiterlijke Wezen als één rijk van geluk. Ik spreek over je uiterlijke wereld af te stemmen op je innerlijke wereld en de resonantie frequentie via het evenwicht te vinden.
Dit brengt ons bij de aandrang en het diepe gevoel om NEE te zeggen tegen wat het ook maar is dat jou je ongemakkelijk of uit de synchronisatie laat voelen. Als jij jezelf gedwongen gewaarwordt om een ander diens behoeften en gunsten af te wijzen, voel je er niet slecht of schuldig over. Je bent niet onkundig aangaande hun behoeftes door deze verlangens af te wijzen, je staat je eigen ZELF – Wat ALLES dat IS is – eenvoudig toe om jou verder te voeden en uit te breiden. Je respecteert je eigen ZELF en ziel. Denk eraan dat het ZELF ALLES is en dus help je ook alle anderen op deze manier.
Jou is toegestaan en je bent gerechtigd om te ontvangen wat van jou is om te hebben en om te belichamen in deze tijd en hiervoor zal je meer tijd met jezelf door moeten brengen en moeten luisteren naar wat het jou te zeggen en aan te bieden heeft. Alle dingen van buitenaf zullen je in deze tijd alleen maar hiervan afleiden, dus wanneer je die plotselinge sterke drang binnenin jezelf voelt te zijn en tijd met jezelf doorbrengt en alles dat deel van je leven uitmaakt, jezelf en je energie: eer dat dan en luister ernaar! Het roept je voor een reden op! Je kunt doorgaan met wat het ook maar is dat je wenst, wanneer deze ervaring en uitbreiding eenmaal belichaamd is, maar het is nu cruciaal voor jou om voor jezelf te zorgen en te luisteren naar je eigen Hogere Zelf en lichaam.
Je mag genieten van wat je bereikt hebt en je mag plezier hebben, gelukkig/blij zijn, delen en geven. Je hebt zo hard gewerkt, oogst nu de vruchten en geniet van wat van jou is om van te genieten. Leef het leven, adem het leven, jij bent het allemaal!
Wij zijn onze persoonlijkheden, onze waarden,  onze ideeën en inzichten aan het veranderen, wij veranderen het allemaal en wij veranderen alles van ons zelf. Dit vereist tijd, innerlijk reizen, toewijding, zorg, voeding en openheid. Wij zijn van binnen naar buiten aan het transformeren; wat een reis om mee te beginnen!
De Maand Juni ~ Hoge Druk in de Pan voor uitbreiding
Dit is een gevoel dat ik krijg wanneer ik nadenk over Juni: hoge druk in de pan voor uitbreiding. Wat is uitbreiding? Voor velen is het een gevoel van vrijheid, voor anderen overvloed, onsterfelijkheid, spiritualiteit en zoveel meer. Voor mij is uitbreiding de voortzetting van de Eeuwige Vlam binnenin jezelf het zonder grenzen opnieuw ervarend in ieder Nu moment. Waarom ik het gevoel van Juni associeer met de hoge druk in de pan, heeft eenvoudig te maken met de intensiteit en hoeveelheid van energieverschuivingen die er in het verschiet liggen.
Het is ogenschijnlijk duidelijk geworden dat de energieën alleen maar zullen intensiveren, omdat wij onze staten van bewustzijn wijzigen om deze in uitlijning te houden met het hogere dimensionale Licht, de Broncodes en energieën. Als wij eenvoudig graag het Solar/Zonne Christus Bewustzijn en andere hogere Gechristende niveaus van bewustzijn zouden willen belichamen, zullen wij onophoudelijk onze energiegebieden moeten integreren, aanpassen en verschuiven om dit te belichamen. Als het Licht hoger wordt en de energieën op de Aarde beginnen sneller te draaien, wordt alles vloeibaar en aldus zullen wij dat.
De Zonnewende van Juni zal het energieportaal zijn welke uitbarst zoals een explosie en laat de gigantische hoeveelheid aan hoge druk op het energetische niveau los. Het zal dingen bevrijden en hen in vrijheid stellen.
En steeds meer bespeuren wij de vrijheid via onze eigen uitbreiding en Wezen, aangezien vloeibaarheid de vrijheid van beweging is en het het enige constante is dat er is. Dus hoe zouden wij ooit dezelfde persoon kunnen blijven, vasthoudend aan dezelfde gedachten, dezelfde gedachten zijn of zelfs te proberen zo te zijn? Als er iets is dat het collectief nu massaal geleerd heeft, is het dat je je aan niets in het leven vast kunt houden. Als je dat nog steeds geloofd als je beslissende werkelijkheid, zullen dingen en geliefden weggenomen worden van jou om jou te laten zien dat dat niet het geval is.
Ik denk dat we het er allemaal mee eens zullen zijn als ik zeg dat de zomermaanden door zullen gaan de effecten van overzichtelijkheid, uitbreiding, beweging en verandering te achtervolgen om op nieuwe niveaus te belichamen. Ik bespeur welzeker ook enige geuren van vrijheid en overvloed door deze uitbreiding. Ik weet alleen niet op welke manier dat mag zijn voor elk en iedereen van jullie. Maar voor mij persoonlijk bespeur ik een groots stromen van vrijheid en overvloed … Het zou persoonlijk kunnen zijn.   
Aangezien alle energieën en verschuivingen zo snel gaan, voel ik dat het moeilijk geworden is tot bijna onmogelijk om deze energiekaders in woorden te vangen. De energieën gaan zo snel en gigantisch diep dat je op het moment dat je het “snapt” en het in gechannelde woorden omzet de golf al vertrokken is, zogezegd. Het vertalen hiervan neemt tijd omdat het de grenzen van het verstand over moet steken om “begrepen” te worden in menselijk termen, voordat iemand het in de menselijke taal om kan zetten. Dat maakt het lezende werk moeilijker, maar de Lichttaal en het genezende werk gemakkelijker.
Aangezien het genezen en de Lichttaal bepaalde energiefrequenties zijn die niet in/naar woorden vertaald worden, werken wij rechtstreeks met de Bronenergieën bezield door het hart en geven hen door als zij binnenkomen. De rechtstreekse transmissie van deze huidige binnenkomende energieën kan daarom beter en gemakkelijker werken, aangezien het proces tussen het integreren en het doorgeven via dit type van energiewerk minder tijd neemt. Het kan zelfs rechtstreeks, zijnde een buis/kanaal, doorgegeven worden.
Genezen is niet alleen transmuteren of werk loslaten waar je het gevoel hebt van altijd aan jezelf te moeten werken. Voor mij is het genezen een type van energiewerk geworden waar je het evenwicht in iemand binnenbrengt en daar toegang tot verkrijgt. Ik voel dat dit de voornaamste focus zal zijn gedurende deze volgende 3 tot 4 maanden: om onophoudelijk evenwicht binnen te brengen en deze te behouden. Dit kan niet gedaan worden door woorden (lezingen) maar eerder door energie genezend werk en de Lichttaal, tonen en geometrie.
Zelfs als je behoorlijk ontwaakt bent en je al deze kennis hebt waar ik over spreek nu (en zelfs meer), hebben wij allemaal een check-up nodig of ervaren een staat van evenwicht bij tijden. Dit is omdat wij zoveel verwerken dat wij zelfs onbewust zijn van het feit dat wij uit het evenwicht zijn, zelfs als we ons goed en ontwaakt voelen. Er vindt nog steeds overvloedig veel verschuiving plaats in de bewuste geest via de onderbewuste geest terwijl we voort gaan. Iedere piepkleine verschuiving, verandering, energie instroom, creatie en nieuwe verbinding, brengt een nieuwe energie of nieuw energiepatroon binnen van jezelf in/naar je gebied. Dit brengt een verandering binnen, een verschuiving en een beweging in je gebalanceerde staat, zelfs als het een positieve is. We moeten deze integreren en aldus past ons gebied zich wederom aan. De rimpelingen beïnvloeden de stille oceaan van balans.
Dus moeten wij het evenwicht opnieuw vinden en het op deze manier houden, hetgeen in feite een constant iets is, aangezien wij in een voortdurende stroom van verschuivingen en veranderingen zijn. Om de nieuwe hogere energieën door te geven via energie genezing en in evenwicht te brengen is wat ik voel dat belangrijk geworden is. Dat is waar ik me op zal focussen deze zomer en wat ik aan zal bieden aan cliënten tijdens de volledige zomer (Juli en Augustus) Aangezien ik voel dat de Lichttaal activeringen en energie genezing voor het evenwicht BELANGRIJK zijn. Dit is een manier van werken welke gemakkelijker en veel sneller doorgegeven kan worden dan lezingen (woorden) terwijl we allemaal door deze krachtige golven van energie heengaan. Ons verstand kan nauwelijks bijblijven met de snelheid van deze energiegolven, dus laat ons aanwezig zijn in het moment en dit doorgeven via Lichttaal en genezing, welke één van de meer belangrijke vormen van het channelen van de Bronenergieën is.
Dit gezegd hebbende, weten jullie nu allemaal wat ik zal gaan doen en van nu af aan aan zal bieden. Ik voel niet dat wij meer informatie en woorden nodig zijn om in onze gedachten geplaatst te worden, terwijl we al gebombardeerd worden met zulke krachtige/intense energieën. Ik voel dat balans is wat ons mag helpen, terwijl we dat wat ons bombardeert integreren. Neem alsjeblieft dit advies in overweging en voel het. Ik ben nieuwsgierig aangaande wat dit allemaal voor jullie allemaal zal verwerkelijken!!
Mijn eeuwige zegeningen,
Méline 
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 
Méline Lafont 2012 – 2016, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com