Bloed Maan Nasleep De Eerste Resultaten en Boodschap van Meester Merlijn / 29 September 2015 / Méline Portia Lafont

Bloed Maan Nasleep
De Eerste Resultaten en Boodschap van Meester Merlijn

29 September 2015 / Méline Portia Lafont

Hoe was jullie ervaring van de Super Bloed Maan Maansverduistering?! We hebben een prachtige kans ontvangen om onszelf uit te lijnen met de hogere volumes van Goddelijkheid om te belichamen. En wat een momentum is het tot dusverre geweest … gevuld met nog steeds treuzelende Equinox zegeningen en een opzettelijke Kosmische Golf welke de Aarde overspoeld heeft met een Magische storm van Gelukzaligheid, vervulling, evenwichtigheid en uitlijning, hetgeen op zichzelf een nieuwe doorgang gecreëerd heeft richting de essentiële energie van creatie: het huwelijk tussen materie en antimaterie en de vermenging van het Vrouwelijke en Mannelijke om een wedergeboorte te creëren. Deze wedergeboorte werd door jullie allemaal gecreëerd op een geheel nieuw en ander niveau dan daaraan voorafgaand het geval was. Het gaat door en is eindeloos.
Wanneer je goed in jezelf en één met je hart bent, kan je de frisse geuren ruiken van een nieuwe dageraad die opkomt. Je kunt zelfs bespeuren dat er een nieuw begin in je Wezen en ook in je leven gemarkeerd is. Oude deuren werden gesloten, bruggen worden achter je verbrand en dus nu houd jij jezelf stabiel terwijl je loopt op een onbekende brug richting een nog onontdekte wereld die in afwachting van jou is om het te hebben en het te omhelzen in je hart van weten.
Wat deze uitlijning tot dusverre bracht, tot aan dit moment, is een veel meer exponentiële geboorte dan waartoe wij tot dusverre gekomen zijn om te ontdekken. Het gaat voorbij de afstammingen vanuit het buitenland en bereikt massa’s van harten voort op je reis. Je begrijpt nog niet het bereik van deze golf, dit is omdat je het nog steeds ervaart. Jullie zullen erin groeien, net zoals jullie in jullie zelf groeien.
Ikzelf heb een prachtig energiegolf ontvangen net op de piek van de verduistering terwijl ik aan het mediteren was tijdens die piek (4:47AM CEST) in mijn kristallen cirkel. Ik was mijn audio Meditatie transmissie van de Pleiadianen van deze Bloed Maan aan het doen en deze golf die binnenkwam voelde zoals een innerlijke zoemende vibratie van een explosieve frequentie. Een zeer krachtig zoemen wat zich extreem focuste rondom het hoofd gebied ~ aan de voor- en achterzijde. Ik ervoer zware hoofdpijnen twee dagen voorafgaand aan de Bloed Maan welke ogenblikkelijk verdwenen waren na mijn meditatie.
Wat ik opmerkte, en niet kon missen na herhaaldelijke boodschappen, was dat de zin “Laat alles en het oude los, verbrand bruggen achter je” op allerlei soorten van manieren doorkwam. Deze zin bleef zichzelf herhalen twee dagen voorafgaand aan, en zelfs tijdens het, de Bloed Maan. Ik werd geleid om een draaikolk en heilige ruimte met mijn kristallen in te richten, dus liet ik mezelf gewoon begeleid worden door AE Metatron en maakte er één in mijn kamer. Toen ik ermee bezig was het af te ronden, zag ik het herhalende patroon van 4 cirkels met de hoeveelheid van kristallen optellend naar of zijnde een 7. 7-7-7-7 werd gevormd wat 28 wordt wanneer je deze optelt. In Europa was de Bloed Maan op de 28ste wat vreemd toevallig schijnt te zijn.
Dus bij het opzoeken van de betekenis van deze getallen, wat ik ontdekte was dat deze 7’s de boodschap doorgeven van wonderen die op het punt staan om te gebeuren, nieuwe aanvangen. 28 gaf me de boodschap van het sluiten van oude deuren en het openen van nieuwe. Ik was in VERBIJSTERING toen ik dit patroon van getallen zag en erover las! Exact perfect in uitlijning met deze toegangspoort! En of dat niet genoeg was, trok ik enige kaarten precies voor de meditatie aangaande de volle maansverduistering en de kaarten lieten me het volgende zien: “Nieuwe aanvangen, begin opnieuw”, “zoek je innerlijke gids” en “sluit oude deuren en open nieuwe deuren”. Wel, hoe denken jullie daarover als een affirmatie! Fantastisch!
De volgende dag voelde ik me fantastisch, lichter en inderdaad zoals een frisse nieuwe start. Het onophoudelijke beeld van mij op een streep staande, zoals een startstreep voor marathons, kwam binnen. Ik merkte op dat er achter mij NIETS was ~ geen verleden, geen werkelijkheid, niets! Alsof ik met gum uitgewist was. Recht voor mij was alleen maar eeuwige ruimte van leegte gereed om te creëren en gevuld te worden met creaties! We beginnen echt op een bepaalde manier opnieuw, geliefden! Alleen in een andere frequentie als een andere vibrationale belichaming. Dit voelt aan als het beginnen van een nieuwe boek, NIET een hoofdstuk! Een nieuwe incarnatie, een nieuw leven zonder vuilnis noch aanhechtingen van het verleden. Het is alsof het nooit bestaan heeft! Alles is aan de Akasha weggegeven. (luister naar mijn gratis audio meditatie transmissie van de Pleiadians ~ Blood Moon Portal ~ om te weten waar ik over spreek). Wij zijn in de nieuwe wereld, fris en ongelabeld. Nu is het aan ons om het in te kleuren en het te maken zoals wij het altijd wilden. YAY, voor dat! Eindelijk! Tenminste dat ik hoe ik het voel, en aangezien ik met sommige vrienden gesproken heb, zij voelen en ervaren hetzelfde.
Merlijn heeft een uitleg voor deze exponentiële groei die hij graag met jullie allemaal zou willen delen. Als de boodschap binnenkomt, zal hij uitleggen wat er op het punt staat om plaats te vinden op onze zeer kostbare wereld en dit in een zeer snel tempo van voorvallen.
Liefde, Méline Portia Lafont 
Groeten, 
Wel, allereerst dierbaren, laat mij aan jullie voorstellen om goed voor jullie zelf te zorgen nu dat jullie blootgesteld worden aan deze Golf die jullie Golf X noemen. Het is niet zozeer een plezierig theekransje voor jullie voertuigen, het is in tegenstelling tot die verhouding. Desalniettemin zijn deze aanbevolen Lichtkrachten om te helpen en in te schepen op nieuwe gronden gevonden op het Nieuwe Aarde Formaat. Jullie voertuigen zijn onder een gigantische hoeveelheid van Licht druk, in die zin dat jullie transformeren, dierbaren.
En alsof dat niet voldoende was om verder te gaan in/naar dat Licht van Zijn, zit er meer jullie kant op te komen en minder om te blijven op de manier dat jullie nu zijn. Jullie verwekken jezelf in nieuwe buizen en krachten van Lichtfrequenties. Elke buis bezit een bepaalde trillingsfrequentie die niet verandert, om de stadiums van wedergeboorte te voltooien. Elk stadium heeft een nummerfrequentie en vibratie die van jouw resonantiegebied is, jou in het gebied van jouw vibratie houdend waar ruimte vastgehouden wordt voor een ieder om uit te breiden. Wanneer een bepaalde nummerfrequentie en vibratie binnenin vastgehouden wordt ~zoals de echte geaardheid van de belichaming ~zal je slagen in een stadium van wedergeboorte en verder gaan naar het volgende niveau van uitbreiding.
Wat jullie nu allemaal gecreëerd hebben is een activering van een veel groter aantal van frequenties om aan deel te nemen op jullie Aarde Gaia, om eenvoudig te beginnen ook geïmplementeerd te worden in jullie dagelijkse werkelijkheid. Deze grote frequenties zijn tonen en vibrationale golven die geen enkel mens met het blote oog kan zien, zij kunnen hen alleen gewaarworden door het vibrationale draaien van de omvang van het hart.
Jullie hebben eenvoudig jullie persoonlijke bruggen en die van de Aarde bijgewerkt naar een andere frequentie, welke jullie allemaal verheft en de harten van velen op deze Aarde ontwaakt. De oude bruggen zijn omlaag gevallen, jullie zullen allen er vroeger of later toe komen dit te zien plaatsvinden in jullie Aardse levens, maar in de rijken van Oorzaak of de Etherische werelden werden alle oude bruggen verwijderd.
Waar jullie je voor opgegeven hebben zal van jullie zijn, aangezien er geen weg terug is naar deze oude ruimte van de tijd. Jullie harten hebben jullie de kans gegeven ervoor te zorgen dat de verandering van binnenuit voort komt, en nu laat dat jullie achter met geen andere manier dan dit toe te passen, is het niet zo?! Gelukkig maar, aangezien eerder aan jullie vele kansen gegeven werden, aangezien zij eindeloos zijn maar niet zoals deze op deze specifieke weg! Jullie hebben een nieuwe markering ingesteld en alle energieën die jullie verankerd hebben ~ en dat nog steeds doen ~ zijn van zulk een kracht dat het dient voor jaren te komen! Stel je voor hoe krachtig dit precies nu is voor jullie allemaal, want een miljoen extra van jullie kameraad stellaire familie op de Aarde hebben de deur in hun harten geopend om naar hun thuis terug te keren, hun natuurlijke staat van ontwaking. (Merlijn bedoeld hiermee dat één miljoen slapende zielen op deze dag een hart portaal activering en opening ervaren hebben om te ontwaken)  
Dit is een herontwaking op alle niveaus en andere vormen voor velen op jullie Aarde, zelfs voor die ogen die tot dusverre blind geweest zijn! Onderschat niet het bereik van deze intentie, welke vastgehouden werd binnenin elk en ieder hart van jullie, want het is verblindend, krachtig en sterk! Jullie hebben een nieuw begin gemarkeerd voor jullie allemaal als een Mensheid alsook voor jullie zelf. Welnu, staar naar dat wat er recht voor jullie is, kijk niet meer achterom.
Laat de neiging achter om je terug, achter vast te klampen. Maar als je al in je ontwaakte hart bent, zal er geen heftig verlangen noch hunkeren meer zijn voor deze neiging … jullie zullen weten en voelen wat in resonantie is met de hartfrequentie en wat niet, want jullie hebben de octaven van jullie hartlied veranderd en het speelt nu op een andere golf dan voorheen. Heb geen zorgen, jullie hebben een prachtig lied gekozen en het speelt over de gehele wereld heen, voor allen om te horen. Laat het door jullie allemaal gespeeld worden, heb geen vrees. Vrees maakt van nu af aan geen deel meer uit van jullie draaikolk.
Het luidt een prachtig karakter van jullie waarheid en is afhankelijk van wat jullie zelf binnenin vasthouden als jullie waarheid. De dingen zouden comfortabeler moet worden wanneer het aankomt op het voortbrengen van de nieuwe inspanning voor verandering.
De Merlijn spreekt uit naam van de Mensheid en de Rijken van de Meester Wezens van het Licht. Wij staan voor jullie eenheid in bewustzijn aangezien wij de Belichamingen van Waarheid, Kracht,Verlichting, Liefde, Licht en Eenheid zijn.
Welnu, laat het verleden het verleden zijn zoals zij zeggen en laat de wereld van het verleden achter. Kijk alleen voorwaarts als je een nieuw begin voor jullie allemaal gemarkeerd hebt. Laat jullie niet afleiden van het spel dat jullie achtergelaten hebben, hetgeen ten zeerste deel van het oude uitmaakt. Het mag nog steeds op zichzelf lopen maar niet lang meer, aangezien het ertoe komt te vervagen omdat jullie je bewuste aandacht ervan teruggetrokken hebben. Voed alleen wat van jullie om te voeden is en dat zijn jullie oprechte creaties van Liefde, mededogen, eenheid en verandering als het eeuwige stromen van bestaan.
Doe Jullie best, en BEN jullie beste.
IK BEN de Merlijn
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 
Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com