Aartsengel Gabriel Goddelijke Eenheid en Intentie / December 2015 / Méline Portia Lafont

Aartsengel Gabriel
Goddelijke Eenheid en Intentie

December 2015 / Méline Portia Lafont

Mijn prachtige harten,
Er is een hogere frequentie vermenging gaande door jullie allemaal heen, om de vermenging van de Nieuwe Aarde sjablonen mogelijk te maken binnenin jullie frequenties van de Aarde. Wat er moet gebeuren zijn fantastische ijkingen van het Nieuwe Aarde sjabloon met de oude sjablonen van Nieuw Lemuria. Wat er gevormd wordt is een organisatie van Licht met Bron activeringfrequenties die voorbij jullie controle gaan. Deze bronactiveringen zijn Lichtfrequenties welke jullie menselijke bewustzijn aanwenden met de Goddelijke Bron van Alles Dat Is op een meest hoogst en verfijnd energieniveau ooit gezien en ervaren door menselijke harten.
Het is om voorbij de controle van bereidheid te gaan en om in het moment van vertrouwen binnenin het oneindige te zijn wat binnenin het eeuwigdurende verblijft. Vertrouwen verblijft niet binnenin het hart van iedereen op het moment, want velen zijn bezield met angst van belemmering en vernietiging. Wat jullie zullen moeten begrijpen is dat het is om voorbij de controle van verwoesting en rampspoed te gaan en dan in/naar het moment van vertrouwen te stappen binnenin alles van jullie zelf. Want het Zelf is in controle van wat jullie kant op komt, en dit door de intentie van Liefde zelf te zijn dat doorheen allen binnenin genereert.

Want waar jullie op vertrouwen wat binnenin jullie ligt zal de controle van jullie altijddurende Aanwezigheid binnenin allen overzien. Dit stromen van leven en Liefde is dan te komen naar jullie rijk van leven en allen te bezielen die een deel uitmaken van het collectief met de meest essentiële kracht die er is. Het is eeuwigdurend en altijd aanwezig binnenin jullie harten en het vraagt niets anders dan geliefd te zijn en om omhelst te worden binnenin allen en door alle acties.
Jullie zouden in overweging kunnen nemen om maatregelen tegen de acties te nemen, maar zijn jullie ooit tot de consideratie gekomen van wanhoop zijnde de aansturing achter dit alles? Want wanhoop is de actie in de vorm geworden en het leidt de gehele wereld voorbij consideratie. Wanneer wanhoop tot leven komt is het een signaal van de laatste strijd zijnde overschaduwd door het Licht. Waar men controle over wil hebben is ook een vorm van wanhoop. Wanhopig te zijn en om dat vast te houden wat eens was en nu niet meer, door de veranderingen die op gang komen als jullie allemaal in/naar een nieuw rijk van de tijd uit de illusie vandaan stappen. Want dat is wat het precies nu is, te midden staande van wanhoop om vast te houden aan iets dat gloednieuw aan het worden is in diens expressie en golf van zijn/bestaan.
Jullie gaan van wanhoop in/naar informatie en van informatie naar een bron van intelligentie. Wanneer die bron van intelligentie voldoende genoeg is om nieuwe frequenties van belichaming vast te houden, zullen jullie ophouden te bestaan in de wereld van intelligentie, en jullie zelf eerder ontvouwen in de belichaming van vertrouwen en zijn/bestaan. Want informatie is slechts een mogelijke oplossing op vragen en problemen die naar boven komen. Maar daaraan voorbij ziend en tredend, komt informatie in/naar de ontvouwing van vertrouwen en zijn/bestaan hetgeen allen eenheden zijn die de eenheid van alle dingen in het leven vermengen en vieren.

Informatie verdeelt, verrijkt, omcirkelt en verlicht vele dingen, maar nog steeds door middel van afgescheiden vormen in plaats van eenwording. Zelfs woorden die op deze manier in deze tijd doorgegeven worden is een vorm van afscheiding, want het begeleidt niet de volledige waarheid van resonantie vibratie die één is met alle Liefde en het leven zelf. Het is er een vorm van, niet de volledige gereflecteerde essentie zoals het is. Alles is op voorhand gegeven door middel van informatie, zodat jullie allemaal dingen kunnen begrijpen en inzien die aan jullie gegeven zijn vanuit de hogere vormen van intelligentie.
Om echter voorbij dat weten en dat inzicht van jullie begrip ervan te zijn, is een herijkte staat van bewustzijn, hetgeen voor jullie allemaal toestaat in het heden en het nu moment te zijn waar geen waarheid omcirkeld is maar waar alle dingen mogen zijn zoals zij zijn.
Om waarheid en informatie te ontlenen zoals aan jullie gegeven is uit de gebeurtenissen die op jullie Aarde gebeuren, is een overbodige versie van te willen begrijpen wat IS. Wat IS kan daarom niet begrepen worden als jullie de betekenis van alles IS weten. Dan zouden jullie weten en in jullie hart vasthouden dat geen betekenis gegeven kan worden aan dingen als geweten wordt dat alle dingen betekenisloos zijn maar in plaats daarvan gewoon ZIJN, dit zonder betekenis maar bestaand als leven en energie op zichzelf.
Daarom wat er op jullie planeet gebeurt is een infusie van hoge alertheid voor achterhaalde energie structuren en gedrag, wat jullie uitnodigt om voorbij alle structuren en oude patronen van denken te gaan en de achterhaalde werkelijkheid los te laten. Om in/naar de hogere wijsheid te stappen wat allemaal in jullie harten vastgehouden wordt. Om het hogere matrimoniale stromen van bestaan en materie binnenin alle ongedefinieerde creaties te eren en te vieren ~ iets dat niet begrepen kan worden, eerder gevoeld en geleefd binnenin en doorheen alle dingen.
Het hogere huwelijk tussen werelden van bestaan en zijn in plaats van de achterhaalde en overbodige structuren welke momenteel losgelaten worden door de menselijke vormen en expressies. Het is stappen in/naar nieuwe manieren van zijnheid in plaats van manieren van gedrag en het zien van gedrag als een externe actie van iemands zijnheid. In/naar de wijsheid van zijnheid stappen is om een groter gevoel van alle dingen en al het leven te hebben als één gigantische levenskracht en energiestroom, waar het gedrag overbodig wordt en de achterhaalde versies van jullie opwaarderen in/naar een hoger frequentiegebied van bestaan in plaats van de afgescheiden vorm van gedrag te zijn.
Al jullie acties zijn daarom één met jullie en tot nu toe hebben zij alles gedefinieerd wat jullie voor jullie als een overtuiging hebben, zij worden dan jullie acties en definiëren hen. Laat jullie hart je actie van Aanwezigheid worden door te zijn, en niet jullie overtuigingen. Jullie hart is de spiegel van zijn en het centrum van alles dat jullie zijn. Op deze manier zijn jullie acties het zijn zelf en niet de handeling van dingen door middel van actie. Actie is reactie. (tegenovergesteld) Zijn is voelen en Alles Dat Is.(eenheid)
Jullie zijnheid straalt nu door alles heen, het helpt de evenementen en gebeurtenissen op jullie Aarde te kalmeren en om jullie glans door alle dingen te stralen. Dit is een gebaar en Goddelijke oproep voor allen: om één in hart te zijn door de waarheid van jullie natuur in alle uitstraling. Straal jullie lichten en harten voor allen, houdt hen te allen tijde voor allen aan en straal jullie Liefde naar alle dingen en creaties in het leven. Dat vrede de eenheid voort mag brengen binnenin jullie allemaal en velen helpt om de aard van hun eigen kern te begrijpen.
Het is een moment van Goddelijke oproep voor alle waarheid van nature. Een oproep voor duidelijkheid/overzichtelijkheid in alle dingen en de verwijdering van de diepste structuren die diep ingebed liggen in jullie allemaal die zichzelf nog steeds als gedefinieerde, afgescheiden schepselen zien. Jullie definiëren jullie zelf, God doet dat niet. God ziet allen in allen gelijk.
Ben de vrede binnenin om dit voort op de Aarde te verankeren. Het zal zo zijn dat het alle neigingen en definities in vrijheid stelt welke de afgescheidenheid vormen. Allen zijn één in eenheid, altijd en voor alle tijden.
Ben één doorheen het allemaal en maak dat de verandering gebeurt van binnenuit jullie harten, welke de vlammen van al het leven zijn. Jullie zijn één met Liefde en leven doorheen al het bestaan.
Gezegend zijn jullie,
Aartsengel Gabriel
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl 
Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com