Boodschap 72 van Meesters van Andromeda

Boodschap 72 van Meesters van Andromeda

  25 juni 2022 / Via Marjo van Knippenberg

Lieve allemaal. Diep geraakt door jullie bereidwilligheid voor al de mooie wensen betreffende het herstel van de aarde in acht te nemen, ze op te schrijven of uit te spreken, soms zelfs groepsgewijs.

Dit alles is opgenomen in het morfogenetische veld en zal dus terugkaatsend op aarde zijn uitwerking de aarde doen toekomen.

Wees je bewust van je eigen kracht, jullie medescheppers  van de Nieuwe Aarde, herstellend naar weer het Aards Paradijs zijnde, mede door jullie hoop ontstaan. God dankt jullie hiervoor, zijn prachtige schepping nu weer herstellend door jullie prachtig medescheppen.

Wellicht je nu pas realiserend hoe prachtig en krachtig de mens is

              God en de Meesters van Andromeda

              En vele andere Godshelpenden

              Zijn er voor jullie

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com

https://inwezenbijjezelf.nl