Boodschap 61  van Meesters van Andromeda

Boodschap 61  van Meesters van Andromeda

16 januari  2022 / Via Marjo van Knippenberg

Deze nieuwsbrief zal een verrassing zijn. Velen van jullie zijn al met hun gedachten een wereld aan het creëren waar elk mens blij mee zal zijn. De landbouw en veeteelt over heel de wereld is door een aantal van jullie tot een prachtige schoonheid gekomen. Overal zal iedere bewoner voldoende voedsel tot zich kunnen nemen. De hongersnood gaat verdwijnen. Daarnaast is huisvesting gecreëerd voor iedereen, iglo’s, Yurt, wigwams voor hen die een andere huisvesting prefereren, de Tiny huisjes zijn voor velen een uitkomst, vooral voor alleenstaanden een mooie oplossing. Veel bejaardenwoningen zullen ontstaan, zodat er ook huizen voor gezinnen voorradig zullen zijn.

Het geldstelsel zal enigermate veranderen, laat je niet drijven door geldzucht, ga verstandig met je eigen vermogen om en deel met hun die in armoede leven. Wij gaan weer oog krijgen voor elkanders noden en zoeken samen de weg naar een bestaan waarin rijk zal delen met arm, nu nog weg gehoond, de miljardairs groeien en de armoede groeit ook nog. Kom, sta open geef het goede voorbeeld, deel je overmatige geldvoorraad met hen waarvan je weet dat ze in armoede leven. Laten we zorg voor elkaar hebben, van individualisme naar verbonden aandacht voor elkaar, waardoor we weer groeien naar de kracht van de eenheid in plaats van verdeeldheid veroorzakend, hetgeen momenteel gepredikt wordt door meerdere regeerders, niet overziend dat deze de tweespalt in deze wereld laat groeien naar een zeer veelvoudige verdeeldheid.

Vraag bij het mediteren het bewustzijn van de regeerders aan te passen aan de behoeften van hun bevolking, dat zij de noden van de bevolking gaan onderkennen en begrip hebben voor hun behoeften, en vanuit dit weten de juiste besluitvorming laten ontstaan, en niet enkel besluiten nemen ten bate van de gefortuneerden, maar vooral in het belang die nu een levensstandaard hebben die een schande is voor een rijk land, die makkelijk door andere besluitvorming opgelost kan geraken. Ga ervoor allemaal, stem met je hart bij verkiezingen en stem niet op diegenen die enkel aan geld denken maar op hen die een groot hart hebben voor elke bewoner van Nederland.

De Meesters van Andromeda helpen jullie met liefde.

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com

https://inwezenbijjezelf.nl