Boodschap 60 van Meesters van Andromeda

Boodschap 60 van Meesters van Andromeda

31 december 2021 / Via Marjo van Knippenberg

Voor jullie, lieve aardebewoners, hebben wij een mooie boodschap. Het afgelopen jaar is voor velen een zwaar jaar geweest, niet enkel door het corona gebeuren, maar vooral door de af gescheidenheid tussen familie, vrienden, collega’s, je medesporters.

De eenzaamheid sloeg soms genadeloos toe, vooral jongeren gingen in hun verstoordheid van het voor hun normale leven soms grenzen over die het leven van anderen verstoorden. Zij uitten hun pijn somtijds met wapengeweld, niet enkel gericht op anderen, ook zochten zij een toevlucht in het gebruik van een wapen naar zichzelf toe, soms zelfs dodelijk.

Deze tijd zal niet al te lang meer duren, wel is het van belang tijdelijk nog enige voorzichtigheid te betrachten ten behoeve van het voorkomen van corona. Ga deze tijd nog gebruiken ten behoeve van het creëren van de nieuwe wereld. Jullie hebben al prachtige voorstellen gedaan waar we hierboven zeer verheugd over zijn. De natuur in alle werelddelen mag nog extra aandacht krijgen, en ook het creëren van een nieuwe regering.

Een regering, gekozen door de bevolking, dient deze bevolking te kennen en te begrijpen en in hun belang de besluiten te nemen die de bevolking dienen, en niet enkel de grootmachten, zoals Shell, Tatasteel, en de farmacie niet te vergeten. Er bestonden immers al middelen tegen corona, maar de zich op de voorgrond plaatsende virologen waren gebaat bij de verkoop van hun eigen producten.

Er waren miljarden gespaard als men zich goed verdiept had in de bestaande middelen, en deze
miljarden bij de Zorg terecht waren gekomen, die nu weer gekort wordt, hetgeen een niet te begrijpen besluit is. Wij hopen dat jullie elkaar ondersteunen in het bedenken van een systeem dat recht doet aan het leven van iedereen, en niet enkel in het voordeel van de rijken bepaald wordt.

De jullie ondersteunende Meesters van Andromeda

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com

https://inwezenbijjezelf.nl