Boodschap 55 van Meesters van Andromeda

Boodschap 55 van Meesters van Andromeda

15 oktober 2021 / Via Marjo van Knippenberg

Nieuwsbrief 54 liet jullie al weten dat Gods liefde, door jullie tot je genomen en door velen gedeeld met anderen, een golf van tevredenheid, alsook vragen opriep.

Hoe is het toch mogelijk dat ondanks Gods liefde pijn, wanhoop, verdriet toch deel is van jullie leven? Dat weten jullie vast nog wel. Dit alles is bedoeld om jullie groei te vervolmaken. Velen zijn dit al bijna helemaal, zij mogen de aarde ooit verlaten met het weten de dualiteit niet meer te hoeven beleven, maar een volmaakt leven te mogen leiden op de bij hun passende planeet, in eenheid met elkaar en God. Vergeet dus niet dat dit huidige leven op aarde voor velen de laatste loodjes zijn, omhels en omarm elk gegeven in je leven en laat je niet overmannen in boosheid, woede, afwijzen van anderen, maar vervolg je weg in blijdschap, je weet waarom het is.

Wees bereid de grootsheid van het aardse bestaan te mogen beleven en doorleven naar je totale eenheid van mens en God zijnde, want God is in iedereen. Weet Hem en jezelf te eren en te beminnen, je bent het meer als waard.

Aanvaard jezelf in eenheid met God

Op weg naar het volmaakte

Blijf geven en ontvangen.

De Meesters van Andromeda omringen jullie en

Vervullen jullie met alle kracht, moed en liefde

Om de laatste loodjes te mogen waarmaken.

Wees blij en trots met jezelf

Je bent een Godsgeschenk voor de aarde

En ieder waarmee je in contact bent

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com
https://inwezenbijjezelf.nl