Boodschap 54 van Meesters van Andromeda

Boodschap 54 van Meesters van Andromeda

2 oktober 2021 / Via Marjo van Knippenberg

Beste medescheppers,

Wij, de Meesters van Andromeda, verwelkomen jullie van harte. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de nu relevante boodschap.

In deze nieuwsbrief gaan we jullie weer goede raad geven. Keer je naar de vreugdevolle kant van je ziel, en voel nu hoe mooi jouw ziel is. Je gaat je ziel de komende tijd een zeer waardevolle voeding geven.

Ga, na je goed geaard te hebben, rustig zitten. Leg je hand op je hart en spreek de volgende zin uit.

Mijn rijk en prachtig hart, vervuld van de Goddelijkheid, zal nu een geschenk krijgen voor in de eeuwigheid. God wil je laten weten dat er door zijn wil liefde in jouw hart en ziel geplant wordt, die liefde zul je delen met een ieder waarmee je in aanraking komt.

Voel hoe de kalmte en rust in je komt, zodat jij de liefde kunt sturen naar een ieder die jij dienen wilt. En zo wordt Gods liefde deel van eenieder. Gun eenieder de rijkdom die ook in jou leeft, wie geeft ontvangt, wie ontvangt geeft.

              De Meesters van Andromeda zijn blij

    Jullie deze boodschap te doen toekomen

De meesters van Andromeda

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com

https://inwezenbijjezelf.nl