Boodschap 53 van Meesters van Andromeda

Boodschap 53 van Meesters van Andromeda

29 mei 2021 / Via Marjo van Knippenberg

Deze nieuwsbrief, lieve allemaal, wil jullie de moed geven het leven zoals het zich aandient met vreugde te begroeten en vol enthousiasme het volgende stuk van je leven te creëren zoals jullie dat verantwoord vinden naar de aarde en de mensheid toe.

Weet van de prachtige Goddelijke aanwezigheid in je leven en laat dit vooral op de voorgrond treden, zodat jouw prachtige wezenszijn tot volle bloei komt.

Ontvang alle veranderingen in je leven met een open mind, laat oordelen los en creëer, dat is jullie taak de volgende tijd.

Ervaar je bestaan als een geschenk aan deze tijd van evolutie, waarin wij allen mogen toegroeien naar onze uiterste, prachtige vorm van het mensenbestaan, de dualiteit met stappen overwinnend, omdat nu de tijd is aangebroken waarin wij onze laatste stappen zetten naar ’s mensen volmaaktheid, het doel waarvoor mensen immers naar de aarde komen.

Verheug jullie op je groei, verlies niet de controle over je eigen bestaan, van familie en je naasten.

Onderneem de stappen die nodig zijn om te groeien naar een bestaan op aarde zoals je dat een ieder toewenst.

Leef het, beleef het, geef het aan de mensheid.

Een geschenk dat jullie verdienen,
en zo is het.

De jullie toegewijde Meesters ven Andromeda

Zich verheugend op jullie zelf gecreëerde toekomst

Maak er wat moois van.

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com

https://inwezenbijjezelf.nl