Boodschap 42 van Meesters van Andromeda

Boodschap 42 van Meesters van Andromeda

18 April 2021 / Via Marjo van Knippenberg

Lieve Aardbewoners.

Onze boodschap aan jullie bevat een heilzame weg deze tijd, geleefd in het coronatijdperk op een wijze te behappen waardoor de levenslust aangewakkerd wordt door al het mooie, wat ook in deze tijd volop aanwezig is en waar wij onze aandacht aan geven, zodat dit mooie door ons opgemerkt en ons blij maakt , en wij weer ervaren, dat ook al is deze tijd niet altijd makkelijk te doorstaan, maar dat we blijven weten dat het een voorrecht is deze planeet te mogen bewonen daar wij geleid worden naar een tijdperk waarin wij weer mogen genieten van elkaars zijn, elkaar weer mogen omarmen, elkaar weer gaan waarderen, vrij van afstand houden, vrij van angst corona te krijgen of over te dragen op je geliefden, je leerlingen, je collegae. Vrij van angst gaan we dan nog meer volwaardig van al het moois wat de aarde biedt genieten.

Nu we weten hoe kwetsbaar men wordt van een zich snel verspreidende ziekte, gaan we, weldra, bevrijd van kommer en kwel, weer genieten, gewoon van elkaars zijn, loskomende van het materiële, nu wetend dat dit angst en verdriet niet ongedaan maakt.

Verlang niet naar het oude leven, maar naar het leven wat wij mogen creëren op de wijze zoals bij de aarde en ons, aardbewoners past. Niet de aarde vernietigend, maar deze eerbiedigend benutten zonder haar te vernietigen.

Creëer en eer de aarde,

                     Laat haar in haar waarde

              De jullie bijstaande Meesters van Andromeda

Marjo van Knippenberg
inwezenbijjezelf@gmail.com

https://inwezenbijjezelf.nl