Boodschap 3 van Meesters van Andromeda

Boodschap 3 van Meesters van Andromeda
13 Oktober 2019 / Via Marjo van Knippenberg

Graag vragen wij aan jullie, lieve aardebewoners, de medewerking om het creëren van de Nieuwe Aarde op doeltreffende wijze uit te voeren.

Geraakt door jullie wil de aarde te hervormen naar een leefbare en gezonde planeet, beogen we de volgende stap te bereiken.

Wetend van de grote onrust op het aardse vlak is het nu van belang de inzet tijdelijk te verplaatsen naar hetgeen nu de volle aandacht vraagt.

Jullie, lieve aardbewoners, op de hoogte zijnde van de kracht van jullie wil datgene te bereiken wat de aarde nodig heeft, mogen nu je aandacht volledig schenken aan de nooddruftige vluchtelingen, nu weer bijzonder kwetsbaar door de ingrepen van regeringsleiders die enkel hun macht nastreven op een wijze die zowel de aarde als de aardbewoners op geen enkele wijze dient.

Richt al je licht en liefde op hen die nu weer getroffen worden door deze mensonterende praktijken, laat het hart van hen door jullie liefde en licht geraakt worden, opdat zij mogen ervaren niet alleen te staan in hun leven, maar mogen uitzien naar een voor hen draagbare vorm van leven, voorzien van huis en haard waar ook ter wereld.

Schenk hen door jullie licht en liefde de kracht te verwerven die zij nodig hebben de schrikwekkende ervaringen te boven te komen, en hierdoor weer een menswaardig leven te mogen beleven.

Richt in gezamenlijkheid jullie licht en liefde op deze zwaar getroffenen.

Dank voor jullie inzet en hulp.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.

Via deze link kom je meer te weten over lezingen die Marjo geeft.