Boodschap 2 van Meesters van Andromeda

 Boodschap 2 van Meesters van Andromeda

28 September 2019 / Via Marjo van Knippenberg

Blij, jullie weer te mogen begeleiden,  weten wij alreeds dat jullie verheugd zijn over de komende  veranderingen, daar jullie allen verlangen naar het Zijn van de Aarde waar weer in blijheid, liefde en gelijkwaardigheid geleefd gaat worden.

Nu overtuigd zijnde van jullie wil je in te zetten voor deze Nieuwe Aarde, vragen wij aan jullie zorgvuldig te formuleren op welke wijze de aarde beleefd dient te geraken.

Formuleer je wensen, je inzichten en vragen op een voor jou overzichtelijke manier, beschrijf ze duidelijk en laat deze de vorm aannemen die een totaal beeld omschrijven van je wensen betreffende je familie, vrienden en overige aardbewoners.

Wees vrij van beperkende gedachten, openbaar jezelf als een liefdevol wezen, gericht naar het diepste Zijn van jezelf, het belang dienend van de grootsheid van de Aarde.

Breng orde in je nu soms chaotisch aanwezige wensen, zodat het overzicht wat jullie allen tot stand brengen, leiden naar de Aarde waar wij graag willen zijn.

Neem de tijd, weet dat je nu creërt wat je wenst, wees dus zorgvuldig en liefdevol in je beschrijving. Weet vanuit je diepste kern het belang te dienen van de Aarde, zijn bewoners, en de toekomst.

Wij danken jullie voor de steun die je ons biedt de Aarde te herscheppen in samenwerking met jullie inzichten.

Dank daarvoor,
De Meesters van Andromeda,
in samenwerking met jullie, liefdevolle Aardbewoners

https://inwezenbijjezelf.nl