Uit 2005: Matthew Ward Kijkt Naar Deze Tijd

Uit 2005: Matthew Ward Kijkt Naar Deze Tijd

door Steve Beckow: 28 februari 2021

Verantwoording:

Matthew Ward kijkt in 2005 naar de toekomst en stelt ons gerust over wat er niet zal gebeuren.

* * ** * * * * * * * * * * * * * *

Matthew’s Boodschap, 13 aug. 2005, op
https://www.matthewbooks.com

* * ** * * * * * * * * * * * * * *

Als die confrontatie plaatsvindt, zult u aan beide zijden troepen in zulke groten getale zien die weigeren te vechten zodat verdere strijd gedoemd is. Ze zullen wapens zien die niet werken, voertuigen die niet willen rijden, raketten die niet afgaan – twijfel er niet aan dat de technologie van onze ruimtefamilie dit kan bereiken! (1)

De energieophopingen van angst zijn brandstof voor de duisteren – op hetzelfde moment dat lichtverlies door angst jullie verzwakt, geeft het hen kracht.

Deze intensieve angst-producerende inspanning was niet nodig vóór de invasie van Irak. Er was verzet tegen, ja, maar toen de angst voor het wereldwijde terrorisme, aangewakkerd door “9/11”, afnam, kwam er een zelfgenoegzaamheid die de angst-energie vrijmaakte.

Die lang geplande invasie – jaren voor “9/11” gepland, die zelf deel uitmaakte van het plan – ging door met de steun van hen die werden misleid om te geloven in de frauduleuze redenen die onophoudelijk werden aangevoerd door de leiders van de Amerikaanse en Britse regeringen.

Het groeiende besef van het bedrog dat aan die oorlog ten grondslag ligt en de onverwachte kracht van het Iraakse verzet tegen de bezetting, dat heeft geleid tot veel meer doden en gewonden onder de troepen en een veel groter verlies van gevechtsmateriaal en voorraden dan was geraamd, maken de uitbreiding van de oorlog tot een krankzinnige toestand. Waanzin is de geestesgesteldheid van hen die vastbesloten zijn om door te gaan.

Het groeiende bewustzijn op een ander front zet hen er toe aan door te gaan met een plan voor wereldheerschappij dat vreselijk mis is gelopen: de nog steeds niet gepubliceerde aanklachten met onweerlegbaar bewijs dat president Bush, vice-president Cheney en anderen hebben gelogen over de redenen om Irak binnen te vallen.

Omdat hun pogingen tot nu toe vruchteloos zijn geweest bij het verijdelen van de rechtszaak, ongeacht de duidelijke risico’s van het zo dun verspreiden van de beschikbare strijdkrachten, is het Bush-kamp geobsedeerd door het binnenvallen in Iran voordat de documenten van de aanklacht openbaar worden. Zij zijn ervan overtuigd dat zij weldra het grootste deel van de wereld olie in handen zullen hebben, wat hen de zekerheid zal geven van de overwinning bij het verkrijgen van al het andere dat zij wensen, en dat noch de wetten van hun land, noch de wereld opinie er iets toe zullen doen.

Die overtuiging op zich toont al aan hoezeer Bush en zijn medestanders door waanzin zijn ingehaald, omdat zij weten dat een militaire actie in Iran op ernstige tegenstand zou stuiten. (2) Ooit waren de machtige Illuminati verenigd in de intentie om gestaag door te gaan op weg naar wereldheerschappij, maar de ego’s die ontstonden hebben de macht gesplitst in twee facties die een interne strijd voeren om die prijs, zoals zij die zien. Beide hebben CIA “black ops” agenten in hun kampen, en terroristische daden zijn door beide gepleegd.

Dit heeft beide facties geholpen in de zin van de resulterende angst en andere negativiteit, maar op dit moment is het een totale interne oorlog, en dat is waarom een invasie van Iran een tegenkracht in de strijd zou brengen die de verovering van Irak niet heeft gebracht. De niet-Bush factie was heel tevreden met het feit dat hun tegen strever Irak binnen stormde en steeds zwakker werd, terwijl die de niet-Bush factie gewillige Irakezen van wapens voorzag en de acties van hun CIA-terroristen ertoe bijdroegen dat de gevechten gaande bleven. Dus wat alleen maar agressie van de VS lijkt te zijn, is in feite Illuminati-strijd voor hetzelfde doel.

Het is logisch om te denken: Maakt het uit welke factie de overhand heeft als beide dezelfde intentie hebben? Alleen op de zeer korte termijn, voor wat er in het Midden-Oosten kan gebeuren. Nu al hun bolwerken onherstelbaar aan het afbrokkelen zijn, vooral in het bankwezen en op economisch gebied, en hun invloed op regeringen, valt de eens zo machtige Illuminati gestaag uiteen. Velen zijn overgelopen en lichtstrijders geworden. Alleen zij die aan de top staan, orkestreren de situatie in het Midden-Oosten.

Dit strategisch bekend maken als leidend tot de Derde Wereldoorlog, en mogelijk zelfs een nucleaire oorlog, is de meest succesvolle van de angstfactoren. Wij zeggen u: Er zal GEEN nucleaire oorlog komen! Er komt geen Derde Wereldoorlog! Er zal hoogstens een zeer tijdelijke botsing zijn van de militaire strijdkrachten die worden aangevoerd door de twee Illuminati-facties – alles wat verder gaat zou vallen binnen Gods eerbied voor de vrije wilskeuze van de Aarde dat er geen daden van dood en vernietiging op de schaal van “9/11” meer zullen plaatsvinden.

Als die botsing toch plaatsvindt, zult u zien dat de troepen aan beide zijden in zulke groten getale weigeren te vechten dat verdere gevechten gedoemd zijn. Ze zullen wapens zien die niet werken, voertuigen die niet willen rijden, raketten die niet afgaan – twijfel er niet aan dat de technologie van onze ruimtefamilie dit kan bereiken! – en zelfs de Illuminati-commandanten zullen de zinloosheid van doorgaan inzien.

Voetnoten

(1) Steve: Je voorspelde een tijd waarin geweren niet meer zouden werken en zwaarden tot stof zouden vergaan. Wat moet er nog gebeuren of wat moet er nog gedaan worden voordat die tijd aanbreekt?

Aartsengel Michaël: En dit zal geschieden en daarin zullen we door en door vreugdevol zijn en ik bedoel niet alleen jij en ik, Sweet One. Ik bedoel boven, beneden en ertussenin. En als ik zeg boven, bedoel ik ook je sterrenfamilie.

Wat er gebeurt, en het is indicatief en het wordt aangetoond door deze bloedbaden, het menselijk collectief wordt eenvoudigweg, niet overweldigd, maar uitgeput door het geweld.

En zij die geweren of afleidingswapens van welke soort dan ook gebruiken, bereiken een punt waarop de daders van dergelijk geweld simpelweg zeggen: “Niet meer.” Dus dit is een deel van mijn onderneming, Dierbare. (Aartsengel Michaël in een persoonlijke lezing met Steve Beckow via Linda Dillon, 30 april 2019).

(2) Rond 2007 kreeg een legereenheid die getraind werd in bergachtig terrein, zoals in Iran, te horen dat ze getraind werden om naar Irak gestuurd te worden, waar dat landschap niet voorkomt. Ze sloegen aan het muiten en zeiden dat ze niet zouden trainen voor of naar Iran zouden gaan.

Vertaling: Martien