Suzy Ward – Channeling van Matthew Ward –

Suzy Ward – Channeling van Matthew Ward –

1 Oktober 2023

Perceptie; energie: neutraal, gehechtheden, mannelijk en vrouwelijk, Luciferiaans; tijd; astrologie; liefde, eigenliefde.

Gechanneld door: Suzanne Ward – 1 Oktober 2023

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De reactie op elke situatie is in overeenstemming met iemands perceptie ervan, hun gedachten en gevoelens erover. Wanneer de perceptie verandert, wordt het effect van de situatie krachtiger en controlerend of verzwakt en verdampt naarmate de persoon handelt in overeenstemming met zijn nieuwe perceptie. Op deze manier verandert iedereen de omstandigheden in zijn leven en, collectief, transformeert een beschaving zijn wereld.

Dat principe van energiesturing is snel aan het werk nu de perceptie van burgers dat hun leiders corrupt, bedrieglijk en onrechtvaardig zijn, opstanden tegen regeringen aanwakkert. Niet alleen is de energie van die duw-trek-beweging tumultueus, maar hij wervelt ook mee met de botsende trillingen van de lichtkrachten die de wanhopige pogingen van het duister bestrijden om de controle vast te houden.

Ongeziene hulp van verre beschavingen en leden van buitenaardse speciale troepen die onder jullie leven, is de stabiliserende invloed die de pot, om zo te zeggen, niet laat overkoken. Er zullen inderdaad ontberingen zijn, maar laten we jullie verzekeren dat er geen regelrechte oorlog of nucleaire aanvallen op grote steden of elders zullen plaatsvinden. Er zullen geen buitenaardse wezens binnenvallen, covid neemt niet toe, en als er wordt geprobeerd verplichte “pandemische” beperkingen uit te voeren, zullen deze niet succesvol zijn. Er zullen geen drie dagen van wereldwijde stroomuitval zijn en, wanneer Moeder Natuur weer de leiding heeft, zal de echte klimaatverandering de Aarde gunstig gaan behandelen.

Jullie hebben het voordeel dat je weet wat er gebeurt en wat de uitkomst is. De meeste mensen doen dat niet, dus het is waarschijnlijk dat angst, angst, verwarring, weerstand en verzet de boventoon zullen voeren. Hun lage trillingen kunnen tijdelijke fysieke, emotionele en mentale effecten veroorzaken bij zelfs de meest trouwe lichtwerkers, omdat de symptomen sterker zijn dan die van energiestoten langs de ascensieroute van de Aarde.

Moeder, voer alstublieft de datum in van een bericht met suggesties om deze te verzachten.
[ 14 januari 2019 en 23 maart 2008 hebben de meest uitgebreide suggesties. ]

Bedankt moeder. Welnu, je weet dat terwijl de strijd tussen licht en duister zijn einde nadert in lineaire tijd, het licht in het continuüm al overwint. Jouw reactie op deze triomf kan vreugde, opluchting, dankbaarheid, opgetogenheid, vredigheid of een combinatie van gevoelens met hoge vibraties zijn. Die energie straalt de wereld in en draagt bij aan de onmetelijke voordelen van persoonlijke, groeps- en mondiale meditaties gericht op liefde, vrede en harmonie.

Als energie neutraal is, hoe kan het dan gehechtheden aantrekken”?

Het gebeurt andersom. Het universum beschikt over enorme poelen van energie die je kunt zien als klei, die wacht op een beeldhouwer om het de vorm te geven die hij of zij voor ogen heeft. Je gedachten en gevoelens zijn vormen van intentie. Ze trekken streamers uit een neutrale energiepoel, hechten zich vast en geven de streamers de richting die bij jouw intentie past. De voortdurende uitdijende en samentrekkende beweging van het universum die alles in balans houdt, reinigt de “gebruikte” energie, zodat deze weer neutraal wordt en beschikbaar is voor het hechtingsproces van een nieuwe gedachte en de bijbehorende intentie.

Alles in het bestaan is energie waaraan leiding wordt gegeven. Wat beschreven wordt als vrouwelijke of mannelijke energieën – en niets te maken heeft met geslacht of seksuele geaardheid – zijn slingers met daaraan gehechte attributen, of karakteristieken, die corresponderen met de gedachten, gevoelens, attitudes en intenties van een individu.

Degenen die geassocieerd worden met mannelijke energie zijn onder meer concurrentievermogen, agressiviteit, innovatie, strengheid, avontuurlijkheid, doorzettingsvermogen, controle en vastberadenheid om te slagen. Vrouwelijke energie omvat zachtheid, koesterende natuur, gevoeligheid, mededogen, bedachtzaamheid, geduld, harmonie en verbondenheid met de natuur. Beide energieën zijn sterk, beschermend, moedig en bevatten kunst in zijn vele vormen.

Beweren dat de hoge vibraties van de vrouwelijke energie die binnenstroomt een einde maken aan de lange eeuwen van dominantie van mannelijke energie, verheerlijkt noch het vrouwelijke, noch denigreert het mannelijke; het is een essentiële factor in de wereldtransformatie. Spirituele en bewuste evolutie komt met het integreren van aspecten van beide energieën en het bereiken van de balans waar elke ziel naar streeft in elke incarnatie.

Hoe dichter bij balans, of androgynie, hoe groter het licht – je zou ook kunnen zeggen hoe uitgebreider het vermogen om lief te hebben – binnen een persoon of een hele beschaving. Jullie boden je vrijwillig aan om jullie Aardse familie te helpen ontwaken, om hun hart en geest te openen en het leven in hun wereld te hervormen met liefde als basis.

Dan is er de energie die Luciferiaans wordt genoemd, of gewoonweg kwaadaardig. Dit zijn stromen in het enorme energieveld van de duistere krachten die gehechtheden verzamelen op het laagste trillingsniveau. Personen die rijkdom, roem, macht en controle verwerven door meedogenloos, bedrieglijk of wreed te zijn, trekken deze slingers aan en worden marionetten van de duisternis. In het potentiële energieveld van de Aarde nemen dit soort streamers af, omdat de door hoge trillingen gestuurde streamers snel in aantal in aantal toenemen. Dit weerspiegelt de actie op de planeet, waar lichtstrijders de poppen verslaan.

Laten we nog iets toevoegen over energie. Wat jullie waarnemen naarmate de tijd steeds sneller verstrijkt, zijn feitelijk de steeds hogere of lichtere energiegebieden waar de Aarde naar toe is geascendeerd. Jullie lineaire tijd met klokken en kalenders stort in nu de planeet het tijdloze continuüm nadert, waar alles waar jullie aan denken als verleden, heden en toekomst een reeks gelijktijdige gebeurtenissen is. En ja, dit omvat al jullie levens – dat is wat het matchen van voorouders en nakomelingen in zielscontracten binnen overeenkomsten van vóór de geboorte mogelijk maakt.

De organisatie en werking van dit universum dat God heeft ontworpen, is werkelijk eenvoudig. Het is in de derde dichtheid waar complexiteiten, misverstanden en verwarring in overvloed aanwezig zijn, en generatie na generatie na generatie bestendigt deze. Wat ouders en vervolgens leraren leren, zijn de meningen van ‘experts’ en ‘autoriteiten’ die onbewust of opzettelijk de waarheid weglaten en onwaarheden doorgeven. Nietsvermoedende 3D-beschavingen kijken naar deze bronnen voor begeleiding, omdat ze niet weten dat alle informatie in het hele universum in hen zit en dat hun instinct, intuïtie, inspiratie en aspiratie voortkomen uit de oneindige kennis van de ziel.

Hebben astrologiekaarten dezelfde toepassing als voordat de aarde begon te stijgen?”

De astrale lichamen in jullie zonnestelsel hebben elkaar altijd aanzienlijk beïnvloed en zullen dat altijd blijven doen, en ze zijn allemaal ‘in beweging’. Wat er ook maar ergens in dit universum gebeurt, heeft invloed op al het andere overal elders. Hoe dichter bij elkaar, hoe groter de impact, dus wat er op Aarde gebeurt heeft een dieper effect op andere bewoners van jullie zonnestelsel dan op de mensen die daarbuiten leven. Onvoorwaardelijke liefde is wat verafgelegen geëvolueerde beschavingen motiveert om deel te nemen aan de bevrijding van de Aarde van eeuwen van duisternis.

Wat de toepassing van horoscopen betreft: wij proberen in geen geval jullie interesse in de manier waarop astrologie jullie persoonlijk beïnvloedt te verminderen door te zeggen dat het leven volgens een horoscoop de vreugde van spontaniteit uitsluit. Wat nog belangrijker is, tijdens dit dynamische tijdperk ontvouwen synchrone gebeurtenissen zich snel in mogelijkheden die afgestemd zijn op keuzes voor zielscontracten. Deze kunnen komen als een promotie of een nieuwe baanaanbieding, een eigendom dat je bewondert en te koop staat, een reden om naar een onbekend gebied te verhuizen, het einde of het begin van een relatie.

Lieve mensen, ga moedig op weg naar nieuwe ervaringen en de verheffing – die van jullie en die van Moeder Aarde! – van het ervaren van liefde in haar talloze uitingen. Liefde, dezelfde energie als licht, is jullie natuurlijke staat. Liefde is wie je bent – de pure essentie van de Schepperbron. Liefde is wat je met elke ademhaling, elk moment van zijn de wereld in stuurt. Liefde is veel, veel meer dan een emotie, een sensatie:

In de eenvoudigste bewoordingen is liefde het delen van Zichzelf door God met al Zijn scheppingen. Liefde is de genezende kracht van het universum. Liefde zit in de ziel en heeft alleen jouw acceptatie nodig van die aangeboren gevoelens van het liefhebben van anderen en het ontvangen van hun liefde voor jou. Liefde kent geen beperkingen, geen grenzen aan haar mogelijkheden.

In de uitdrukking betekent liefde anderen behandelen met vriendelijkheid, eerlijkheid, mededogen, behulpzaamheid en zorgzaamheid. Als er gezegd kan worden dat liefde ‘ingrediënten’ heeft, dan zijn dit enkele ingrediënten van goddelijke expressie in actie.

Weten dat jij en God en alle andere creaties van God onafscheidelijk zijn, is liefde. Wetende dat de Aarde zelf een bewust, bewust leven is en al haar levensvormen respecteert, is liefde. Het besef dat niemand anderen op zielsniveau kan kennen en hen daarom niet veroordeelt, maar eerder een handeling die als schadelijk wordt gezien niet goedkeurt, is liefde.

Luisteren naar je goddelijke zelf is liefde. Het soort leven leiden dat liefde voor jezelf voortbrengt, is liefde. Zelf vreugde voelen als je het bij anderen ziet, is liefde. Iets doen dat een ander vreugde schenkt, is liefde. Vergeving van zichzelf en anderen is liefde. Het delen van jouw middelen met een volledig hart is liefde. Goede daden verrichten zonder verwachtingen te koesteren is liefde.

Het voelen van vrede in hart en geest is liefde. De stille sensatie van het zien van een zonsondergang of het horen van een zangvogel is liefde, en een glimlach is een van de eenvoudigste en meest stralende uitingen van liefde.

In één of al deze gevallen en vele andere die je tegenkomt en waarvan je instinctief weet dat het liefde in actie is, manifesteer je je liefde voor en voor God. [ Stemmen van het universum: Jouw stem beïnvloedt het universum. Laat het met LIEFDE zijn ]

Net zoals vrede in de wereld begint met vrede in ieder hart, begint liefde in de wereld ermee dat ieder mens van zichzelf houdt. Liefde voor jezelf is de basis om van anderen te houden, om te leven vanuit je hart, de zetel van de ziel, en, geliefde broeders en zusters, van jezelf houden houdt ook in dat je doet wat gezond is voor je geest, lichaam en ziel.

Haal diep en ritmisch adem, drink veel zuiver water, zorg voor voldoende slaap, wees zo vaak mogelijk in de natuur, ga op blote voeten in het gras, knuffel een boom, zing en dans, adopteer een dier, laat het kunstenaarschap in je ziel stralen besteed dan tijd aan herstellende stilte, eenzaamheid en rust. Houd net zoveel van jezelf als wij van jullie!

Alle lichtwezens in dit universum ondersteunen jullie met onvoorwaardelijke liefde tijdens jullie hele reis op Aarde.


Liefde en vrede

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: wakkeremensen.org