Suzy Ward – Channeling van Matthew Ward – 1 Juni 2023

Suzy Ward – Channeling van Matthew Ward – 1 Juni 2023

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Toen zwakkere beschavingen ten prooi vielen aan de duisternis, waren zij gevangen in haar lage trillingen. Oorlog, onwetendheid, armoede en angst, die verstoken zijn van licht, is hoe de duisteren de bevolkingen beheersten, en dat is wat de volkeren van de Aarde overkwam.

Toen een tekort aan licht ongeveer 90 jaar geleden het leven van de planeet in gevaar bracht, vroeg Gaia om hulp. Uit liefde voor haar en haar bewoners vulden hoogontwikkelde beschavingen de planeet met licht en begonnen zielen hun geavanceerde werelden te verlaten om op Aarde te incarneren en hun licht toe te voegen.

Die intensiteit van licht is de reden dat er overal ter wereld conflicten en chaos ontstaan – het hoort bij een wereld die wordt bevrijd uit de greep van de duisternis. De hoge trillingen van het licht botsen met de lage trillingen en overweldigen deze, waardoor een lang, lang tijdperk van duisternis tot een einde komt.

Geliefden, we weten dat jullie duidelijk, onweerlegbaar bewijs willen. Jullie willen weten wanneer G/NESARA zal worden aangekondigd; het nieuwe wereldwijde economische systeem zal worden ingevoerd; de illegale regering-Biden zal worden verwijderd; en het Federal Reserve System, waarvan de tentakels alle landen bereiken, zal worden afgeschaft. Burgers die in opstand komen tegen hun corrupte regeringen willen weten wanneer zij leiders krijgen met wijsheid en integriteit, en jullie willen allemaal weten wanneer de vele nog verborgen waarheden naar buiten zullen komen.

We zouden willen dat we meer konden zeggen dan “aan de nabije horizon”, maar we weten niet precies wanneer die vitale ontwikkelingen zich zullen voordoen. Wat we wel kunnen doen is jullie verzekeren dat het Goddelijke Plan precies op schema ligt en dat buitenaardse familieleden deel uitmaken van de bevrijdende krachten van het licht die sommigen “Witte Hoeden” noemen.

En laten we jullie herinneren aan de vooruitgang van het licht in de afgelopen twee jaar. De pogingen van de Illuminati om WO III te beginnen zijn mislukt; zo ook al hun pogingen om strategische steden te vernietigen met kernkoppen op raketten. Hun covid-19 virus heeft miljarden mensen niet gedood en pogingen om dat doel te bereiken via vaccinaties werken ook niet.

Hun greep op de belangrijkste media kraakt. In verschillende landen zijn hun biowapenlaboratoria en opslagfaciliteiten en centra voor sekshandel, pedofilie, satanische rituelen, adrenochroomproductie, witwaspraktijken en cyberoorlogsvoering gesloopt. Veel van de individuen aan de top van hun duivelse piramide zijn verwijderd.

Het bolwerk van de Illuminati is hun illegaal en immoreel vergaarde fortuin, en de lichtkrachten werken eraan om hen van hun fondsen te scheiden, zodat het geld kan worden gebruikt om een einde te maken aan de massale verarming. Als je denkt dat helpen bij een onderneming van die omvang jullie vermogen te boven gaat, laat ons jullie dan zeggen dat dat niet zo is – het is precies in jullie straatje, zogezegd. Jullie licht dat de volkeren heeft geholpen te ontwaken, heeft elke poging om de duisternis van de Aarde te verdrijven ondersteund.

We weten dat het moeilijk voor jullie is om jezelf te zien als de krachtpatsers die jullie zijn, en dat is begrijpelijk. Jullie worden ziek, humeurig, gedesillusioneerd, boos, ongeduldig en uitgeput. Sommige van jullie inspanningen schieten tekort en jullie nemen beslissingen waarvan jullie achteraf beseffen dat ze slecht waren. Jullie hebben niet altijd bevredigende banen of voldoende inkomen of een eerlijke behandeling, en sommige dagen zijn gewoonweg ellendig.

Dat hoort bij het leven in een derde dichtheidswereld, en voordat je je vrijwillig aanmeldde om naar de Aarde te gaan – en dat deed je met verve – wist je dat je dat zou meemaken. Je wist ook dat je alle obstakels die je tegenkwam zou overwinnen, want die gevoelens en omstandigheden zijn niet wie je bent. Jullie zijn eeuwige wezens van liefde en licht, en de hoge trillingen van jullie energie hebben in al die jaren dat jullie er zijn verbetering gebracht op de planeet. Gewoon door te ZIJN zijn jullie zo krachtig, zo invloedrijk!

“Waarschijnlijk weten de zielen van jullie station dat sommige wetenschappers niet geloven dat de ‘Big Bang’ heeft plaatsgevonden. Als dat niet zo was, hoe werd het universum dan geschapen? En hoe werden zielen dan geschapen? Hoe begonnen goed en kwaad?” Laten we eerst zeggen dat de Oerknal altijd een verkeerde benaming is geweest – het begin was volledig stil toen de Schepper/Bron/Schepping Zichzelf uitdrukte als licht. Schepper, het Ultieme Wezen en Opperste Heerser van de kosmos; Bron, vanwaar alles in het bestaan komt; Schepping, Zijn actie en “producten”, onsterfelijke zielen. Voor de eenvoud van het spreken, zeggen we alleen Schepper, en Het als aanduiding voor IK BEN, Totaliteit, Eenheid van Alles is met uiterste eerbied en respect.

Terwijl licht kan worden opgevat als visueel, of wetenschap, en liefde als sensatie, of geest, zijn licht en liefde – of wetenschap en geest – één en dezelfde energie, en het is de krachtigste kracht in de kosmos. Deze energie is Scheppers oneindige, eeuwige alwetendheid, almacht en alomtegenwoordigheid als puur liefdeslicht.

Op een onbekend tijdstip schiep de Schepper de eerste zielen, die jullie de aartsengelen noemen, en zij hadden naar verhouding de geest en de kracht van de Schepper. Dat deed er niets aan af – de aartsengelen waren Scheppers die zichzelf ervoeren. Op een gegeven moment begiftigde Hij hen met het vermogen tot medeschepping – zij konden Zijn energie gebruiken om alles te maken wat zij maar konden bedenken. Eerst maakten zij een lager engelenrijk, daarna goden en godinnen. Die zielen, die via de aartsengelen naar verhouding ook het verstand en de kracht van de Schepper hadden, voegden toe aan Zijn ervaring en aan die van hun medescheppers.

Nadat de aartsengelen materialen voor vormen hadden gemaakt, zodat elke ziel kon kiezen om een lichaam te hebben of pure geest te blijven, selecteerde de Schepper een god van pure geest om dit universum mede te scheppen en te regeren, en andere goden of godinnen om hetzelfde te doen in de andere zes universa. Onze god maakte talloze zielen, die allemaal evenredig zijn geest en macht hadden. Als zijn belevende zelven deden zij op geen enkele wijze afbreuk aan zijn geheel – hij is een samensmelting van alle zielen, in fysieke lichamen of in geest, in dit universum.

Sommigen van hen hielpen hem sterrenstelsels te maken met miljarden astrale lichamen, en alle zielen konden kiezen om in of op die lichamen te incarneren of vrije geesten te zijn. De energie van liefde-licht-goed, of goddelijk-was de totale essentie van alles wat zich in dit universum manifesteerde.

Het waren reptielachtigen, gemuteerde afstammelingen van Luciferiaanse energie, die het kwaad hier brachten. Bij overeenkomst tussen onze god en de heerser van het universum waar de reptielachtigen vandaan kwamen, werd kortstondig een poort geopend zodat sommigen van hen het onze konden binnengaan. Op dat moment in de oudheid waren zij de intelligentste soort in de kosmos, en de overeenkomst was bedoeld om beide universa ten goede te komen.

Door zichzelf voort te planten en zich voort te planten met zielen die hier leefden, zouden de binnenkomende reptielachtigen hun superieure intelligentie genetisch doorgeven en tegelijkertijd de liefdeslicht-energie van dit universum absorberen. Wanneer zij terugkeerden naar hun universum, zouden zij de hoge vibraties van deze energie verspreiden door hun beschavingen, en hun nageslacht in dit universum zou opeenvolgende generaties genetisch begiftigen met superieure intelligentie.

De win-win situatie die de twee universele heersers verwachtten gebeurde niet.

Sommige van de reptielachtigen die kwamen werden wezens van liefde-licht toen zij hun genen doorgaven, maar zij gingen niet terug naar huis. Evenmin als degenen die het licht weigerden. Zij vermenigvuldigden zich ook en hebben allemaal verwoestingen aangericht sinds de eersten eonen geleden kwamen. Zij begonnen oorlogen en maakten tien van de twaalf DNA-strengen, in beschavingen die zij veroverden, slapend waardoor zij vatbaar werden voor de duisternis.

Nu dan, Gaia is de ziel die zich belichaamde als de planeet die ze Terra noemde – ergens langs de lijn werd Aarde haar naam. Gaia, God en Sol, de zon van jullie zonnestelsel, manifesteerden ongerepte groene landen; kristalheldere zeeën; prachtige bomen, bloemen en andere planten; en het mineralenrijk. Zij gaf dierlijke ontwerpideeën aan bewoners van Jupiter, waar soortgelijke omstandigheden bestonden, om te manifesteren en te transporteren naar Terra.

Toen alles klaar was, vroeg Gaia enkele zielen in hoogontwikkelde menselijke beschavingen of zij in een wonderbaarlijke nieuwe wereld wilden wonen, en met de snelheid van de gedachte kwamen zij aan. Anderen kwamen later, met ruimteschepen, astrale reizen of incarnatie. De mensen, dieren, planten en mineralen kenden hun begin in het oneindige liefdeslicht van de Schepper en hun eeuwige verbondenheid met elkaar en de heerser van dit universum. Alle levensvormen communiceerden telepathisch en bloeiden als een harmonieuze symbiotische Eenheid.

Duisternis, of kwaad, kwam in dat paradijs toen mensen met slechts twee strengen actief DNA zich daar vestigden. Naarmate de tijd verstreek, vergaarde hun brutaal gedrag zoveel negativiteit dat het Terra’s licht bijna doofde. Om haar planetaire lichaam te redden, liet Gaia de negativiteit los in een reeks aardbevingen die tientallen jaren duurde. Eén beving van voldoende kracht om die hoeveelheid negativiteit vrij te laten, zou de planeet in ontelbare fragmenten hebben doen exploderen in plaats van haar leven te behouden.

De landmassa van Terra brak in verschillende uitgestrekte gebieden, grote en middelgrote eilanden en vele duizenden kleine; nieuwe kustlijnen kregen schiereilanden, baaien, kliffen en stranden. Terra’s zacht glooiende terrein werd ruige bergketens, vulkanen, ravijnen en woestijnen. De rustige, sprankelende zeeën veranderden in oceanen met sterke stromingen, meren, rivieren en stromen; en het vlakke terrein van de zeebodem werd gelijk aan de nieuwe oppervlakteformaties. Het klimaat was niet langer aangenaam – er ontstonden enorme ijsgebieden in de poolgebieden, bergen werden bedekt met een pak sneeuw en rond de evenaar ontstond een ondraaglijke hitte.

Nadat millennia voorbijgingen en de planeet bewoonbaar was, begon een nieuwe beschaving. Maar de duisternis kwam weer binnen en het begaan van wreedheden werd opnieuw de aard van de mensen. Deze keer liet Gaia de opgehoopte negativiteit abrupt los, met een ijstijd, en nadat de drastische effecten ervan waren weggeëbd, begon het herbevolkingsproces opnieuw. Sindsdien zijn er beschavingen opgestaan en gevallen, waaronder die van Atlantis en Lemurië.

De zuiverheid van het liefdeslicht dat het jonge Terra en haar eerste bewoners doordrong, is nooit meer herhaald. Inheemse volkeren weten echter dat zij en alle andere levensvormen op Aarde verbonden zijn met elkaar en met de heerser van dit universum. Om te voorkomen dat hun kennis zich zou verspreiden, inspireerden duistere krachten ontdekkingsreizigers van Europese naties om de meeste inboorlingen te doden in de landen die zij opeisten voor hun respectieve koninklijke families; later zetten kolonisten de genocide voort. Maar de overlevenden van de stammen gaven hun kennis door aan hun nakomelingen, die deze generatie na generatie in stand hielden, en het licht in die waarheid hielp de Aarde te overleven in de diepe derde dichtheid totdat de infusie van licht haar in staat stelde te ascenderen.

Nu staan zielen over de hele wereld sterk tegen onderdrukking en alle andere door de duisternis voortgebrachte onrechtvaardigheden. Ondanks, of misschien wel dankzij onrust, vernietiging en verdriet, is er meer goedheid, vriendelijkheid en mededogen dan ooit tevoren in de opgetekende geschiedenis van de planeet. In dit opzicht, geliefde zusters en broeders, hebben jullie je rol uitstekend vervuld.

Jullie kunnen inspireren, maar jullie kunnen niemand naar het spirituele en bewuste bewustzijn duwen dat hen op het persoonlijke ascensiepad zet – dat is de keuze van elke ziel. Het is een vreugde voor ons om degenen te zien die stevig op het pad zijn, en het is zeer bemoedigend dat vele anderen op hun intuïtie beginnen te vertrouwen. De komende zonnevlammen – energiepieken die de trillingen verhogen – zullen sluimerende individuen meer mogelijkheden bieden om te ontwaken. Ook jullie, geliefden, zullen er de vruchten van plukken, en het licht dat jullie uitstralen zal onze familie op Aarde blijven verheffen.

Alle lichtwezens in dit universum eren je voor je standvastigheid in je missie en steunen je met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

___________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com Vertaling: wakkeremensen.org