Matthew Ward – September 2009

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – September 21, 2009

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen uit dit station. Jullie naderen het eenjarige merkteken sedert mensen uit alle naties jubelend het resultaat uitriepen van de presidentiële verkiezing van de VS en de hoge energie van “Verandering!” door jullie heen straalde. Nu is er een doordringende weerstand tegen verandering, met hardliners die schijnbaar nog zo stevig verschanst zijn als altijd. Voel je alsjeblieft niet ontmoedigd! Oppositie naar hervormingen toe zijn een natuurlijke en onvermijdelijke reactie in deze late fase van de ascentie van Aarde uit de derde dichtheid.

2. Laten we dit even in de context zetten van een avond in het theater. Het gehoor is opgeslorpt door het spel, een heel lang verhaal dat maar altijd door sleept met zich herhalende scènes, als er opeens vreemden op het toneel beginnen te komen. De cast (de spelers van het stuk) maakt luidkeels bezwaar tegen die nieuwkomers, van wie de gesprekken helemaal niet passen in de lijn van het verhaal, en het gehoor raakt verward door de commotie. Terwijl enkelen roepen om het bekende verhaal om door te gaan, zeggen anderen dat ze toch al moe waren van het stuk en graag willen horen wat deze nieuwe lui op het toneel hebben te zeggen.

3. Nu, als je dit scenario over het toneel van de wereld zet, zie je de Illuminati die al lang de profiel schets gemaakt hebben van het toneelstuk, wat eeuwen geleden al geschreven was door de generaties voor hen, en zij weigeren alle pogingen het gordijn te laten zakken voor hun productie. De vreemdelingen waarvan sommigen al op het toneel staan en anderen wachten in de coulissen, zijn de nieuwe en opkomende leiders die een totaal ander script hebben, een script dat de stem van allen bevat die nog nooit een openbare hearing hebben ingewilligd.

4. Dit is een microkosmische kijk op wat er in de wereld wordt gespeeld, waarvan het “gehoor” wel wijdverspreide verwarring ziet maar niet weet wat er onder de opwinding ligt. Terwijl velen optimistisch verandering verwelkomen, willen anderen niet ondersteboven gooien waar ze aan gewend zijn en alleen een vergelijkbaar handjevol mensen begrijpt dat de kracht die beide “casts” drijft om het toneel te domineren ook de verschillende reacties oproept van de waarnemers – die kracht is het trillingsniveau dat Aarde heeft bereikt, en dit versnelt het leven zelf.

5. De vibraties zijn de oorzaak van het “goede” en het “slechte” – de dualiteit in de menselijke aard – en dat wordt duidelijker. In gemeenschappen over de hele wereld zijn steeds toenemende naar buiten komende oneerlijke burgerdienaren, kinder molesteerders, oneerlijke zakenlieden, wrede mensen naar mensheid en dieren toe, en andere vroeger niet bekende of niet gepubliceerde daden van wreedheid en immoraliteit. Dit gebeurt er aan de ene kant van het emotionele spectrum en aan de andere kant is er weergaloze compassie voor en liefdevolle hulp naar mensen lokaal en in ver weg landen. Jullie zijn getuige van de dualiteit in de derde dichtheid die een sterk statement afgeeft voor zijn laatste snik en ondanks razende pogingen van duistere denkers om de dualiteit sterk te houden, dit heeft zijn doel gediend op jullie “school-planeet” en spoedig zal die van de Aarde verdwijnen.

6. Wanhopig vasthoudend aan hun snel uithollende macht, proberen de Illuminati de massa’s in verwarring, boos en verdeeld te houden omdat hun Plannen A en B gefaald hebben. Plan A was het Licht tegenhouden om de zielen binnen te gaan door de mensen in angst te houden, omdat de energie van vrees het binnenkomende licht blokkeert, en dat plan werkte eeuwenlang met groot succes. Angst is zo’n krachtige energie dat de psyche niet lang die emotie kan verdragen, dus de Illuminati bleven het collectieve bewustzijn schokken met een serie omstandigheden en gebeurtenissen zoals oorlogen, hongertoestanden, onderdrukkende regimes, zware belastingen, ziekten, moorden – alles dat de populatie in angstige tijden liet leven. Plan A ging verkeerd na 9/11 (dus na 11 september) iets dat de Illuminati als hun grote triomf zagen. De waarheid is, dat alle zielen die omkwamen overeengestemd hadden met hun rollen in dit centrale gebeuren, en er was ook beschikt dat lichtwerkers van op en boven de planeet alle daarna volgende grote terroristische gebeurtenissen zouden voorkomen, en dat hebben ze bij talloze gelegenheden gedaan. Die mislukkingen om “de oorlog tegen het wereld terrorisme” voorin alle hoofden vast te houden zijn wat Plan A tot de ondergang bracht en leidde naar Plan B – de wereld economie naar chaos te brengen. Even leek dat goed te werken voor de Illuminati, maar nu zien ze dat dit plan averechts werkt.

In plaats van dat ze steeds meer controle krijgen over het internationale geld en over de natuurlijke bronnen van de wereld, zitten ze hachelijk dichtbij hun verlies van alles, dus voeren ze Plan C uit: Schep verwarring, boosheid en verdeeldheid door oppositie op te laten komen bij alle hervormingspogingen.

7. Daarom zien jullie heftige pro en contra argumenten terwijl de extremen van dualiteit worden uitgedrukt op diverse manieren over jullie hele wereld. Kijk eens naar de varkensgriep “pandemie” van de farmaceutische/medische gevestigde orde, aangehitst door de media, die bij iedereen aandringt om griepspuiten te nemen terwijl anderen hun best doen om te waarschuwen over gevaren van vaccinaties. Tegelijkertijd verdubbelen mensen en groepen hun pogingen om het milieu te beschermen, weer anderen buigen zich meer over verwoesting van nog meer land, zeeën en het wildleven. Hulp om lijden van ontheemde mensen te verlichten of ze te behoeden voor verhongering worden geblokkeerd door stijfhoofdige regeringsmensen. Politieke onderlinge strijd op alle niveaus van regeringen heeft voorrang over de noden van de burgerij, die zelf verdeeld is over wat het best hun gemeenschappen en landen kan helpen.

8. Als de Aarde nog hogere vibraties bereikt, zal de tweedracht verzoend worden naar een harmonieuze samenwerking tot welzijn voor allen. Maar op dit moment, is de energie die geproduceerd wordt door de tegengestelde zijden van zaken die diep het leven op jullie wereld beïnvloeden, de enige ontwikkeling op de planeet waarin de Illuminati kunnen zien dat er enige hoop op succes is.

9. In geen geval zeggen we dat iemand die de status quo wil handhaven op dezelfde lijn zit als de keiharde tegenstand tegen verandering van de Illuminati! Alhoewel velen worden bedrogen door de strategie van die groep om schaamteloos te liegen en wat nog meer nodig is om verandering doodeng te laten lijken. Natuurlijk zijn Illuminati alleen geïnteresseerd in het blokkeren van verandering wat verder hun macht zal uithollen. – dit soort verandering IS absoluut beangstigend voor hen. Het draagt het einde in zich van hun lange bewind, en inderdaad komt dat einde snel naderbij als alles dat van duistere intentie is zal worden ontworteld zodat het kan worden weggedaan. De niet te stoppen intensiteit van het licht stuwt Aarde steeds dichter naar de Gouden Eeuw, waar geen duisternis van enigerlei soort kan bestaan.

10. Laten we even spreken over het jaar 2012, dat gewoonlijk geassocieerd wordt met de dageraad van de Gouden Eeuw. Jullie kalenders kunnen niet correct de duur aangeven van de reis van Aarde in die eeuw, omdat de toenemende hogere dichtheidsenergieën van haar koers de tijd, zoals jullie tijd waarnemen, aan het versnellen zijn. Verandering zal sneller en nadrukkelijker komen als de dagen verder gaan, en de dagen zullen met toegenomen snelheid voorbij gaan.

11. Tijdens de overgang die naar 2012 voert, zullen synchrone gebeurtenissen in ieders leven zijn, en bieden ervaringen aan in overeenstemming met de keuzen van zielencontracten. De juiste ontmoetingen en omstandigheden worden aan iedereen gepresenteerd en die worden via intuïtie overgedragen – zijn onmiddellijke reacties voor nieuwe mogelijkheden – maar velen herkennen dit niet als groei gelegenheid of ze kiezen ervoor om de actie niet te ondernemen omdat dat verandering met zich mee zal brengen. We geven geen aanmerkingen op deze zielen en we houden niet minder van hen, maar het is verdrietig om te zien dat degenen die er voor kozen om hun derde dichtheid karmische lessen te completeren er nu voor kiezen om vast te zitten in die dichtheid in plaats van om vreugdevol Aarde op haar reis te vergezellen.

12. Zoals alles wordt versneld, zo worden ook resultaten van de universele wet van aantrekking sneller en krachtiger. We kunnen niet te krachtig genoeg beklemtonen hoe cruciaal het is om je te richten op wat je wilt, en NIET op wat je niet wilt!

13. Ten slotte, de aankomst van de populair geworden datum 21 december 2012, betekent niet dat de mensheid van Aarde een era is binnen gegaan van zelfgenoegzame stabiliteit. Het enige constante in het universum is verandering! Niet alleen zullen er fantastische ontwikkelingen doorgaan op alle gebieden van jullie wereld maar spiritueel en intellectueel zullen jullie verder groeien door onnoemelijke aantallen stoffelijke levens, sommige in werelden waarop het leven de heerlijkheden van de Gouden Eeuw van de Aarde nog meer overtreft.

14. Laten we even terugkeren naar de dag dichtbij, waarop nationale en wereld economieën overheersend zijn in de collectieve gedachten. De voortdurende leugens en manipulatie van alle facetten van geld wisseling houden de illusie levend dat wat gebroken werd, geheeld wordt. Nee, wat gebroken is, is onherstelbaar. Voor de Illuminati betekent dit Het Einde en voor iedereen die verlicht is, betekent dit Het Begin. Maar, een stormachtige periode moet worden doorstaan voordat een nieuw economisch systeem stevig kan worden gevestigd. Het is nodig dat de verbrokkelde, corrupte fundering wordt weggeveegd voordat een nieuwe basis voor banking, handel en eerlijke toewijzing van de natuurlijke weelde van de wereld solide kan worden opgebouwd. Sommige van jullie meest scherpzinnige en moedige economen zeggen hetzelfde, net zo als wij enkele jaren geleden dat zeiden – de Verenigde Staten is bankroet en als haar economische ineenstorting komt, en dat zal spoedig gebeuren, zullen de neveneffecten over de hele wereld worden gevoeld. Jullie spirituele kracht en ingeboren vindingrijkheid kan jullie door deze verwarde periode voeren met een positief vooruitzicht – jullie weten dat die korte hobbelige rit naar de grote snelweg voert die geplaveid is met een overvloed voor iedereen. Laat je zekerheid hierover naar buiten schijnen als een baken om anderen te gidsen uit hun ongerustheid en verwarring.

15. In een boodschap van enkele maanden geleden, antwoordde ik op een vraag: Waarom zitten er verschillen in gechannelde informatie? [ 2 februari 2009] Jullie worden overspoeld met tegenstrijdige informatie en we weten van jullie verwarring over wat waar is en wat niet. Omdat het vitaal is dat jullie onderscheiding gebruiken en acht slaan op je intuïtie – het is een deel van de ontwikkeling van de ziel – denk ik dat het nuttig is om mijn antwoord uiteen te zetten door die te verkorten en wat bij het antwoord te zetten op een recente vraag voor mijn commentaar op materiaal dat geleverd werd door mijn moeder.

Bij het “beleid” blijvend, zoals je wilt, van zielen op hoge stations, wil ik informatie corrigeren waarvan ik weet dat die niet juist is, maar ik zal alle namen weglaten.

__________________

16. Er zijn talloze galactische en intergalactische federaties, raden, verenigde krachten, ervarende clusters, collectieve-ziel energievelden, vrije geest beschavingen en andere georganiseerde zielen in dit universum, dus ik denk dat het nodig is om dieper in dit onderwerp te graven dan de naam van die groep en de informatie die gegeven werd door hun woordvoerder.

Veel van onware of misleidende informatie, vaak gevuld met angst, wordt valselijk toegeschreven aan lichtbronnen. Entiteiten die een groep of beschaving zeggen te vertegenwoordigen die wijd gekend wordt als van het licht komend, sturen onware informatie aan ontvangers die niet kunnen onderscheiden dat deze bronnen duister zijn.

Onware informatie wordt ook gegeven aan niets vermoedende ontvangers door woordvoerders voor groepen met duistere bedoelingen die zich als wezens van het licht presenteren; en weer andere duistere entiteiten claimen een of ander goed bekend staande spiritueel ontwikkelde ziel te zijn, en zij geven ook op eigen voordeel bedachte onwaarheden door. Sommige mensen op de planeet zaaien hun eigen schrijfsels of “channelen” hun eigen ideeën publiekelijk door en zij schrijven die informatie toe aan gerespecteerde lichtwezens.

17. Er zijn nog andere beschouwingen. Telepathische communicatie heeft een filter die verbonden is aan het systeem zelf. De energetische trilling die de “stem”van de bron is verbindt zich met de meest juiste woorden in het vocabulaire van de ontvanger en er kan genoeg hiaat zijn zodat de woorden die eruit geduwd worden namen kan verknoeien en niet volledig accuraat de bedoeling van de bron uitdrukt. Een ander filter zit in de ontvanger, wiens kennis, wat hij gelooft of een vooroordeel over heeft in de transmissie kan druppelen en de informatie van de bron kan verstoren.

18. Door al die variabelen en zonder twijfel meer anderen die ik niet heb genoemd, kan ik geen goed ingelicht commentaar over deze groep geven, maar ik kan de informatie weerleggen die er aan toegeschreven is en andere algemene dwalingen noemen die hun wortels hebben in gechannelde boodschappen.

19. Groepen of individuele zielen die in duisternis zijn gedompeld kunnen het beschermende rooster niet bereiken van de Gechristend licht-energie die de planeet omgeeft – licht is een gruwel voor hun duistere essentie.

20. De duistere krachten, een groot en krachtig energieveld dat de hemelen kan doorzwerven en chaos veroorzaken, zelfs zorgen voor de dood van hele beschavingen en hun planeet thuislanden, zit niet langer meer in jullie zonnestelsel. Toen verre beschavingen begonnen intens licht naar de Aarde te stralen, ging het krachtveld weg omdat het geen licht kan tolereren.

21. De spiritueel en technologisch ontwikkelde beschavingen die God 70 jaren geleden toestemming gaf om de Aarde te gaan helpen zijn ontegenzeggelijk uit/van het licht. Het was licht uit enkele van die machtige beschavingen die de duistere krachten verdreef. Als het veilig is om te doen, zullen sommige van de miljoenen lichtwezens die de planeet omgeven in ruimtevaartuigen, gaan landen om hun technologie te delen en zullen de Aarde en haar levensvormen ook anders bijstaan, en daarna terugkeren naar hun thuislanden.

22. Zielen vanuit het licht en het duister hebben vanaf het begin op de planeet gewoond. Terwijl de Aarde omhoog gaat in hogere dichtheden waar het licht intenser is, zullen de duisteren – puppets van de duistere krachten – het licht omarmen of anders zullen hun stoffelijke lichamen sterven en de zielen zullen automatisch getrokken worden naar werelden waar de energie dichtheid hetzelfde is als de energie van het stoffelijke leven.

23. Sommige boodschappen claimen dat ruimtetuigen Aardse bewoners zullen evacueren voordat de zuivering veel van de planeet verwoest, en als de mensen teruggekeerd zijn, zullen ze ondergronds moeten leven omdat de oppervlakte vele jaren onbewoonbaar zal zijn. Evacuatie zal om geen enkele reden nodig zijn en de oppervlakte van de Aarde zal ver voorbij onbewoonbaar blijven, ze zal worden hersteld in haar originele paradijs met een verbazende snelheid.

24. Het is essentieel om onderscheidend te zijn over informatie uit elke bron van buiten. Jullie ziel kent de waarheid, en jullie intuïtie – boodschappen van je ziel aan je bewustzijn – is altijd de beste bron van informatie.

_________________

25. Ik dacht nog aan iets anders dat hier terzake dient. Omdat er zoveel mensen afhangen van het internet voor informatie, is dat een eerste afvoerbuis van misinformatie, inclusief poststukken van mensen die door duistere denkers in dienst zijn genomen om “gechannelde”boodschappen samen te stellen en om valse en beangstigende informatie toe te schrijven aan bekende hoog ontwikkelde zielen. Zo velen twijfelen aan het bestaan van intelligent leven overal behalve op Aarde!

26. Nu dan, om kort andere zaken van belang te bespreken:

Het absorberen van licht, wat net zo eenvoudig is als op goddelijke manier te leven, is de beste verdediging van het lichaam tegen de giftige elementen van chemtrails en alle andere vormen van vervuiling. Licht versterkt het immuun systeem en helpt om evenwicht te bereiken en te handhaven die gezonde lichamen, gezond denken en een gezonde geest bevordert.

27. “Het bombarderen van de maan” is een manoeuvre om angst op te wekken maar indien dergelijke dwaasheid ooit geprobeerd zou worden, zou dat geen succes hebben. Door de vrije wils keuze van de Aarde te eren dat geen onvoorzichtige of boosaardige daad haar lichaam of haar levensvormen kan verwoesten, heeft God beschavingen toestemming gegeven om met hun technologie al zulke pogingen zal voorkomen.

Andere informatie die rondgaat is ook specifiek ontworpen om angst te scheppen. Bijvoorbeeld, graan, fruit en groenten die geproduceerd worden door knoeien/enten werden al tientallen jaren geconsumeerd zonder nadelige gezondheidsgevolgen, dus waar kwam het idee vandaan dat “genetisch gemodificeerd voedsel” schadelijk is? De meer recente productie van zaden die geen toekomstige kroppen kan produceren is weer een andere zaak – zoals andere ontwikkelingen bedacht door duistere bedoelingen dat zal ook maar een kort leven hebben. Tijd gaat snel voorbij voor het iets of alles wat uit duisternis is geboren!

28. Als gebeden voor een geliefd persoon om van een ernstige ziekte te genezen niet beantwoord worden, is het niet omdat het gebed inbreuk maakt op de vrije wil van die persoon, maar omdat de keuze van het zielencontract van de persoon het stoffelijke leven uitgaat op die tijd voorrang heeft. De energie die door gedachten en gevoelens wordt gezonden is een “liefdes boomerang” die de ziel waarvoor je bidt zegent en die zachtjes terugkeert om je eigen spirit te versterken.

Het zenden van licht aan degenen die in duisternis leven heeft hetzelfde effect op hun zielenniveau, ook al is dat niet op een bewust niveau, en welwillendheid van die daad brengt licht naar de zender.

29. Een petitie om iemands zielencontract te veranderen wordt op het zielenniveau gedaan, omdat alleen op dat niveau kan gekend worden of de levensomstandigheden van die persoon ernstiger zijn dan de ervaringen die voor de geboorte zijn gekozen. Het is op basis van buitengewoon lijden dat petities worden toegestaan.

30. Zorgen over een plotselinge drastische verschuiving van de aslijn, komen door gebrek aan universele kennis, namelijk dat ongeveer zeventig jaren geleden in jullie lineaire tijd, de planeet zo uit haar evenwicht was dat ze gevaarlijk dichtbij een uit haar baan trekken was gekomen en sedert die tijd was een krachtige infusie van licht, vanuit bronnen op verre afstand de orbit (omloop) van de Aarde op haar ascensie pad gestabiliseerd.

31. Bij het symbolisme dat sommigen vertalen uit de toenemend complexe graancirkels, laten de formaties zien dat wie er ook deze ingewikkelde ontwerpen uitvoert de technologische expertise heeft om dat in veel andere velden te brengen – er is geen woordspeling bedoeld. Met de rappe versnelling van wat jullie tijd noemen, kan gezegd worden dat de scheppers van deze verbazende formaties en hun collega’s “in no time”, of “in geen tijd” jullie zullen helpen op veel meer praktische manieren.

32. Een nog veel belangrijker opmerking over de effecten van versnelling. Onthulling van eeuwen oud bedrog is aan jullie heel dichtbije horizon en als er eens één eerste gat zit in de dijk die de lang verborgen waarheden hebben belemmerd, zal de uitstorting schokgolven creëren over jullie wereld. De enormiteit van leugens, hebzucht, samenspanning, corruptie en snode daden die bedreven zijn door groepen onder de paraplu van de Illuminati zullen versteld doen staan als ze worden onthuld, maar nog meer zal dat gebeuren bij het oprijzen van waarheid over godsdiensten en hun dogma’s. Alles dat het duister heeft beraamd om de volkeren van Aarde te knechten zal “aan het licht komen”na een periode van grote ontreddering.

33. Jullie is herhaaldelijk verzekerd door talrijke boodschappers van het licht dat jullie machtige zielen zijn, geweldig voorbereid om te kunnen omgaan met deze unieke tijden die er aan staan te komen. Als jullie alleen maar jezelf zouden kennen, zoals wij dat doen! Op een dag zullen jullie dat, maar op dit moment, bewaar in je hart de volgende waarheden: Als ervarende aspecten van de oneindige en eeuwige liefde van God en de Schepper, zijn jullie god- en godinnen zelven met onbeperkte potentieel. Lichtwezens reizen ongezien om jullie heen en talloze anderen door het hele universum heen, moedigen jullie voortdurend aan om door te gaan. ____________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Vertaler onbekend