Matthew Ward Over het Werk om Nova Aarde op te Bouwen. / 9 november 2015 / door Steve Beckow

Matthew Ward
Over het Werk om Nova Aarde op te Bouwen.
9 november 2015 / door Steve Beckow

  Steve Beckow:  Ik ben bezig geweest bij de eerste onderzoekende gesprekken van het Sekse Gelijkheid Project, wat misschien het grootste en meest uitgebreide project is waar ik na de Reval bij ben betrokken. Jullie hebben je projecten. Veel mensen vragen zich nog steeds af welke projecten ze nog zullen creëren.

In de loop van mijn onderzoek, kwam ik een passage tegen van Matthew Ward in de late 2012 dat spreekt over het werk dat voor ons ligt. En dit laat nog een aardig nuttig gesprek over van wat op ons wacht door een wereld te scheppen die voor iedereen werkt.

(w: bedenk dat het nu 2015 is, we zijn ‘verlaat’ geworden)

In de laatste dagen en in de vroege dagen van 2013 zal de planeet door het hemelse raam reizen tussen de derde en vierde dichtheden, waar de energie de beide dichtheden die kort komen wegveegt en deze zal dan de vierde dichtheid binnengaan, waar Aarde’s Gouden Periode begint…

Het is natuurlijk je af te vragen hoe de rommel van jullie wereld kan worden opgeruimd in de korte tijd die overblijft voor het begin van de Gouden Periode. Dat kan gewoon niet. Nooit zouden alle glories van die wonderbaarlijke Eeuw jullie begroeten op zijn drempel, maar door de 10-jarige vertraging, zullen ook nooit de vroege fasen van grote verschillen in jullie leven hier zijn zoals oorspronkelijk gezien werd door de meester planners.

Daarom zal het “opvegen” zogezegd, verdwijnen naar een latere start. Maar, door het vrijmaken van jullie eigen technologieën door Illuminatie controle en door hulp van andere beschavingen en hun technologieën, kunnen die pogingen op veel fronten tegelijk beginnen.

De voornaamste prioriteit is om te voorzien in essentiële zaken tot overleven voor mensen in door oorlog verscheurde gebieden en aan vluchtelingen kampen en inheemse volkeren en nomade-stammen die in ernstige problemen zijn.

Het oorlog voeren zal zijn gestopt, maar veel zal overblijven om gedaan te worden in de tijd erna. Het bouwen of het herbouwen van infrastructuren van landen, van commerciële centra en huizen zal vaardig worden ondernomen, niet alleen voor huidige inwoners, maar ook vluchtelingen kunnen naar dorpen of steden terugkeren waar hun woningen, hospitalen, scholen en voorzieningen zijn met schoon water en voedsel die er voldoende zijn.

Het ontdoen van corruptie in de wereld economie zal samen gebeuren door dezelfde regeringen zodat die gebieden van overwegende invloed in jullie leven kunnen beginnen te werken met eerlijkheid en billijkheid inherent aan hun morele en spirituele leiders.

Jullie wateren, grond en lucht zullen gezuiverd worden en giftig afval, inclusief radioactieve materialen zullen worden gedématerialiseerd. Gebieden zullen gereinigd worden waar ziektes tierden vanwege onhygiënische woon condities van verarmde massa’s.

Andere hervormingen die snel zullen worden ingesteld zullen inhouden dat culturele praktijken gaan eindigen en gebruiken die oneerlijk, beledigend of dodelijk zijn en alle onrechtvaardige wetten en regelingen worden afgeschaft. Miljoenen die nu in de gevangenis zitten op valse aanklachten of voor kleine vergrijpen of als een resultaat van het gewoon “aan de andere kant” zitten van oorlogen, zullen worden vrijgelaten – ja, het zal gemakkelijk zijn om iedereen die onschuldig is te identificeren!

Dit zijn de eerste veranderingen want de huidige status is niet te verdragen voor aangedane mensen. De toestand van veel miljoenen dieren – in gevaar gebrachte soorten en dieren die deel van jullie eten zijn geworden – is weer een andere situatie die serieus zal worden aangepakt.

De eerste structuren, specifiek behuizing voor iedereen die nu dakloos zijn in hun eigen land of ontworteld vanwege geweld, en gebouwen voor medische zorg en scholing, zullen beginnen. Zo snel als mogelijk, zullen de soorten accommodaties worden vervangen door prachtig gebouwde structuren.

Vrije (gratis) en hernieuwbare energie bronnen zullen de huidige afhankelijkheid van olie en natuurlijk gas versneld vervangen. Andere maatregelen die spoedig worden toegepast zullen ook Aarde’s eigen pogingen om gebieden te herstellen, helpen bij de meest ernstige milieu schade zodat groenten in overvloed kunnen gaan groeien, bossen kunnen terugkeren en rivieren kunnen stromen zoals de Natuur dat bedoelde.

Volgens het oorspronkelijke Gouden Periode meesterplan, zouden al die grote verbeteringen in jullie wereld nu al zijn gebeurd. Het wereld web van corruptie dat zo lang de duistere mensen in staat stelde om de mensen te beheersen, zou zijn beëindigd en lang verborgen waarheden zouden in fasen zijn gekomen om de bevolking tijd te geven om gemakkelijker tijd te geven aan het accepteren van werkelijkheden.

Jullie naderen het continuüm, waar niet meer van jullie lineaire jaren meer zijn voor alles dat gaat gebeuren in fasen van “aanpassing” – remedies moeten zo snel en zo efficiënt mogelijk gaan gebeuren. Dus zal verwarring niet te voorkomen zijn vanwege de haast om de meeste essentiële veranderingen op weg te krijgen, maar dit zal relatief kort van duur zijn. Het duistere denken en de harten die chaos zouden proberen te scheppen om die veranderingen te voorkomen zullen niet langer meer op de planeet zijn, en de mensen die er wel zijn zullen een liefdevolle, samenwerkende aard hebben!

(Matthew’s Message, Sept. 1, 2012, athttp://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.)

bron:  http://goldenageofgaia.com/2015/11/09/matthew-ward-on-the-work-of-building-nova-earth/