Matthew Ward – October 2010

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 10 October 2010

Hatonn: ET update; perspectieven; Obama, Matthew: economie, 9/11; lichtabsorptie indicatie; vrede, liefde; leiding
om verslaving te overstijgen; karma, dieet; dierenzielen; verandering in educatie, leermogelijkheden

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Met een afwijking van ons gewoonlijke begin, het ons richten op zaken die bovenaan in het denken zitten op de wereld, geven we het podium over, zogezegd, aan Hatonn om zijn boodschap te lanceren.

2. HATONN: Dank je, Matthew en collegae, om me het toneel over te geven. Wanneer zullen onze ET vrienden landen, wat ze hebben beloofd? is een vraag die niet bij de meeste mensen opdoemt maar die is wel heel algemeen in lichtwerker kringen. Ik weet niet precies wanneer we, en masse, zullen landen, maar ik kan jullie wel vertellen over ons nieuwe niveau van betrokkenheid dat al een vooruitgang is naar die tijd.

3. Jullie is verteld dat we bij de keuzen van de vrije wil niet tussenbeide kunnen komen, behalve door het mandaat van God waarmee de vrije wil van Aarde voorrang heeft boven de vrije wil van iemand die met opzet veel doden en verwoesting zou veroorzaken. Jullie werd ook verteld dat alles in een versnelling zit, er wordt geen tijd verspild om deze show zij aan zij op de rails te zetten, en daarom is er een nieuw foefje toegevoegd.

4. God heeft ons permissie gegeven om sterkere methodes te gebruiken als het waar dan ook nodig is om overblijvende krachtcentra van de Illuminati te ontmantelen. Dit betekent NIET iemand doden – God geeft nooit sancties voor doden, noch zouden wij dat ooit willen doen! Al enige tijd hebben we toestemming om de ‘vrije wil’ van de duisteren om hun krachtige wapens te gebruiken, te blokkeren, indien ze meer aanvallen proberen zoals die van “9/11”’ en dat hebben we gedaan bij talloze gelegenheden. Nu kunnen we ook hun inspanningen verijdelen om grote ontwrichtingen te creëren door hun communicatie systemen en hun manieren van transport te blokkeren en door hun intelligente koeriers af of om te leiden.

5. We hebben ook God’s toestemming om tijdelijk enkele sleutelmensen te verplaatsen naar gebieden waar ze geen ‘kattenkwaad’ kunnen uithalen of wat dan ook. Dit wordt gedaan door een krachtveld, zoals we ook onze schepen omhullen met een krachtveld, wat de verdwijning raadselachtig maakt ook voor de medewerkers van die mensen. Dus, ook al zien jullie geen bewijs van onze nieuwe toestemmingen, je weet dat we nu nog grotere stappen zetten om jullie wereld te helpen de duistere daden te elimineren.

6. Ook wil ik de waarschuwing ontluisteren dat aliens die zich voordoen als vrienden eigenlijk in de grond entiteiten zouden zijn die jullie wereld over willen nemen. Larie! Het lichtrooster rond de planeet voorkomt dat elke beschaving met duistere bedoelingen ook maar iets dichterbij de Aarde kan komen. En als de slechterikken proberen om hun eigen “geheime” toestellen aan de hemelen te hangen en enige Greys, die onder de grond leven, naar buiten laten komen, en dan zeggen dat het een invasie is, dan kunnen we die charade al stoppen voordat die begint.

7. Matthew, dit is het voor het ET front. Kan ik over nog een andere zaak spreken?

8. MATTHEW: Ik spreek namens ons allemaal en zeg , ga door Hatonn.

9. HATONN: Dank je. Eigenlijk is het een zaak vanuit drie verschillende perspectieven. Alle zielen op Matthew’s station zijn zeer hoog spiritueel geëvolueerd, en als hun woordvoerder geeft hij verenigde gevoelens door over zielen op Aarde. Ze hebben iedereen gelijkelijk lief en zenden helend licht naar iedereen. Zij zijn in staat om alle mensen te eren als delen van God en ze scheiden dat van hun ongoddelijke gedachten en daden.

10. Wij zijn stoffelijke beschavingen. Wij hebben de capaciteit niet voor die mate van eenheid en ongeconditioneerde liefde. Als deel van onze eigen evolutionaire progressie zijn we in dienst van God door lagere dichtheid werelden te helpen evolueren als die vragen om hulp. Enkelen onder jullie willen niets veranderd hebben, maar de Aarde gaat veranderen – daarom helpen wij jullie technologisch, en velen van ons leven op de planeet om op andere manieren te helpen. Wij zijn spiritueel en intellectueel ook verder ontwikkeld, dus kennen wij jullie gedachten, we weten wat jullie voelen en zien wat jullie doen. Maar anders dan de zielen op Matthew’s station, worden wij bezorgd, boos, ontmoedigd, ongeduldig en gefrustreerd door wat er soms gebeurt. Wij hebben andere opinies en ideeën net zoals jullie, maar we lossen verschillen op, op basis van wat het beste ons allen is als een universele familie.

11. En dan is daar jullie beschaving. Jullie geven het zelf toe – en zeker is het ook duidelijk! – jullie wereld is een knoeiboel, maar in plaats van er iets aan te doen, om die te verbeteren, kijken velen van jullie alleen maar naar de tv of zijn enthousiast over sport: “Yes voor mijn team!” Er is gekibbel en geklaag over problemen, in plaats van die op te lossen en kritiek over degenen die het toch proberen. Ik praat nu over degene wiens omstandigheid ons het meest zorgen baart en waarom dat zo is.

12. In het algemeen gesproken, kennen de mensen Barack Obama de president van de VS alleen door wat hij zegt en wat jullie media vertellen. De meesten hebben geen idee over wat er “achter gesloten deuren” plaatsvindt. Jullie zien halsstarrige partij politici. Wij zien Obama’s machtige vijanden in en ver weg achter de regering die vastbesloten zijn om zijn pogingen tot hervormingen in gruzelementen te slaan. Jullie zien hem bezorgd zijn en weten dat sommigen hem zwak vinden en zeggen dat hij zijn land in de verkeerde richting stuurt. Wij voelen zijn pijn terwijl zijn pogingen om de levens van iedereen te verbeteren die vertrapt worden en die tot zinken worden gebracht door een paar egoïsten. Jullie zien hem proberen buitenlandse conflicten te beëindigen en denken dat hij thuis moet blijven en moet fiksen wat er in zijn eigen land fout is. Wij voelen zijn ontmoediging en uitputting als de duistere mensen steeds maar weer problemen oproepen om zijn pogingen overal te verpletteren.

13. De lui die jullie “wijzen” noemen speculeren of de stemmers Obama nog een tweede keer in de regering brengen. Wij verkondigen zijn lof dat hij zijn koers blijft volgen, dag voor dag! Hij heeft te maken met enige van hen die zijn leven en dat van zijn familie bedreigen, toch blijft zijn bedoeling om verder te werken voor een vredige wereld zonder ergens armoede, onwrikbaar. Jullie weten dat hij en zijn familie worden beschermd door het geChristende lichtrooster rondom hen, maar Obama weet dat niet. Jullie weten dat hij een heel groot deel is van het meesterplan van de Gouden Tijd, maar ook dat weet hij niet. Hij handelt uit overtuigingen, principes, aspiraties en met een aangeboren ervaring als een geëerde leider in een hoog ontwikkelde beschaving die erin toestemde om de Aarde te dienen in een zeer veeleisende positie op de planeet. Als iedereen deze ziel zou kennen zoals wij dat doen, zouden alle twijfels en gevit tot een gierend halt komen en dan zouden jullie God danken voor de moed van deze man zijn moed, wijsheid, zijn spirituele en morele integriteit en zijn gewilligheid om stand te houden!

14. Jullie weten dat jullie gedachten scheppen wat er in je leven, in je wereld gebeurt, en alles wat je doet raakt al het andere in het universum aan. Dus als iemand van jullie tussen de vitters en twijfelaars zit, stop ermee en begin Obama te helpen om te slagen! Hij werkt voor jullie – doen jullie het zelfde voor hem, voor jezelf, je wereld en voor het universum! Je hoeft geen politieke activist te worden. Houd gewoon je hart en je denken op de juiste plek en help anderen dit ook te doen. Wij zitten in de loopgraven met jullie en we hebben jullie hulp nodig – we hebben meer dan genoeg belemmeringen van de duisteren op Aarde!

15. Ik weet dat ik scherp klink, maar soms antwoorden mensen niet totdat het tijd is voor “liefdevolle strengheid, en het is nu met liefde voor jullie dat ik gesproken heb. En niet alleen voor mijzelf en mijn mensen. Ik representeer talloze anderen die hetzelfde voelen maar die geen forum hebben om dit naar buiten te brengen.

16. Nu ben ik klaar, Matthew. Dank je dat je me mijn stuk hebt laten uitspreken.

17. MATTHEW: Wij danken jou, Hatonn. Je noemde onderwerpen op die in de meeste aantallen emails staan die aan mijn moeder werden gestuurd, en waarschijnlijk is het dat jouw woorden een groter impact hebben dan die van ons gehad zouden hebben.

18. Je hebt gelijk natuurlijk, dat wij in de spirit werelden over een aanzienlijk verschillend perspectief spreken dan dat van jullie, en dat van jullie is op elk onderdeel net zo waardevol als dat van ons. Wij kunnen misschien op vriendelijker toon spreken over wat we observeren vanuit dit voordelige punt, toch hebben we uiterst respect voor jullie positie en zijn we immens dankbaar voor jullie dienst “in de loopgraven” namens onze geliefde Aarde familie.

19. En ik zeg ook dat jullie een moeilijk stuk spelen om te volgen! Desondanks zullen we nu naar andere onderwerpen gaan waarvoor de lezers ook hun belangstelling hebben uitgesproken.

20. Het op en neer wippen van de internationale economie kan niet veel langer worden geschraagd, noch kan de geschiedenis van de controle ervan door de illegale manipulaties van de Illuminati veel langer worden verborgen. Zij gebruiken obscure legale processen om hun kwalijk verkregen fortuinen vast te houden, dus kunnen we jullie niet zeggen wanneer de economie ineenstorting zal komen. Maar de tijd kan niet ver meer weg zijn omdat veel landen bankroet zijn of op de rand ervan staan, en hun leiders en economisten weten dat er geen financiële achtergrond is voor de dagelijkse computer transacties van triljoenen dollars en andere valuta. Als de ineenstorting komt, verwelkom die dan met het weten dat zij die het nieuwe systeem zullen besturen, klaar staan en zij zullen financiële verstoringen in een minimum houden. Jullie kunnen de bezorgdheid verminderen van degenen om je heen door positief te blijven, en je kunt dat vol vertrouwen doen, wetend dat Aarde’s Gouden Tijd vlak om de hoek staat, zogezegd.

21. De feiten over “9/11” zullen aardig spoedig ook gaan opduiken. Als buitenlandse leiders publiekelijk hun opinie brengen dat de regering van de VS betrokken was of van te voren heeft geweten en niets deed om de afschuwelijke gebeurtenissen van die dag te voorkomen en als bepaalde grote kranten dat vermelden – en zeggen dat veel burgers van de VS ook aan het officiële verhaal twijfelen – dan weet je dat het onweerlegbare bewijs van de waarheid niet langer meer kan worden onderdrukt.

22. Vragen over ascentie en de Gouden Tijd zijn teveel om in deze boodschap op te nemen, dus zullen we ons nu op enkele richten en in de volgende boodschap, op andere.

23. Men kan de absorptie van licht makkelijker maken door op goddelijke manier te leven, en nee, er zijn geen tekenen die cellulaire veranderingen aangeven van koolstof tot kristallijn. Onprettige condities die veroorzaakt worden door dat transformatieproces zijn ook symptomen van stoffelijke kwalen en daarom hebben we jullie dringend aangeraden om een vertrouwde dokter te consulteren als symptomen ernstig zijn of geprolongeerd worden. Maar, terwijl de tijd verstrijkt is er een herkenbaar verschil tussen ziekte en lichtabsorptie – als meer en meer licht in de cellen binnengaat, komt er een doordringend gevoel van welzijn, een onderliggende vredigheid en lichthartigheid die blijvend is, ook midden in problematische omstandigheden.

24. Zal de Internationale Dag van vrede betekenisvol de Aarde helpen bij haar ascentie? Alles dat gericht is op vrede, of dit nu een internationale observatie is zoals de Internationale Dag van Vrede, of gedachten en gevoelens van een enkel mens, voegt licht toe aan de Aarde dat haar helpt bij haar ascentie en de dag doet dichterbij komen waarop jullie wereld werkelijk vredig zal zijn. Het zelfde is waar over liefde en observaties zoals de Wereld Liefde Dag en internationale meditatie groepen wier focus liefde is – de woorden liefde en vrede stralen hoge vibraties uit in spreken, schrijven, gedachten en specifiek in gevoelens. En wij zeggen erbij dat de kracht van velen die dezelfde intentie hebben de effecten exponentieel laten toenemen.

25. Ik vrees dat alcoholisme me zal verdoemen naar een astrale hel. Lieve ziel, wees verzekerd dat dit niet zo is, maar het kan het leven op Aarde wel een hel voor jou maken. Er zijn zoveel verslavingen en alcoholisten… wat moeten we doen als we onze verslavingen niet kunnen overwinnen? Zielcontracten die ervaringen inhouden van een of ander soort verslaving houden meestal de bedoeling in om die te overstijgen door spirituele kracht; het niet bereiken van dat gekozen doel betekent nog een volgende levensgelegenheid om dat alsnog te doen. Veel verslaafden hebben herhaaldelijk levensomstandigheden en ervaringen want drugs vormen een grens tussen de ziel en het bewustzijn wat communicatie tegenhoudt tussen die twee aspecten van het zelf.

26. Moeder, kopieer hier het deel van het boek dat suggesties bevat die helpen kunnen om verslavingen te overwinnen.

******************

De sleutel is een innige wens om de verslaving te overstijgen. Dit begint met iemands eigen eerlijkheid, een toegeven aan het zelf van “ik ben verslaafd”, wat erg moeilijk is omdat het bedoelde effect van drugs juist de ontkenning is dat deze een probleem zijn zelfs als het leven van de gebruiker gecentreerd is rond de volgende “fix” (inname? – Winny). Als mensen werkelijk gebed en de kracht van gebed zouden begrijpen, konden ze dat gebruiken om hun drugs afhankelijkheid te overwinnen. Geen macht op Aarde is groter dan het licht, en de lichtenergie in gebed is onschatbaar! Gebed is niet in het publiek nederig knielen of zelfs stilletjes bij je thuis – het is iemands ingeboren verbinding met God in gedachten en gevoelens, overal, wanneer ook. Vraag op een kalme, rustige manier om hulp: “Help me mijn behoefte aan drugs te overwinnen,” of “Geef me kracht om te stoppen met drinken”, of andere woorden die juist voelen. Het verlangen van het hart spreekt net zo duidelijk tegen God.

Natuurlijk, duistere krachten hebben niet de bedoeling dat iemand die afhankelijk is van drugs wenst hulp te krijgen en dat vooraf te laten gaan vóór het gebruiken. De zwakkere wil dat en het redeneren van de persoon, kan vanwege het afgenomen licht van binnen, de herkenning van zijn probleem niet toestaan. Dit is een bedoeld inherent effect van drugs! Daaruit volgt dat de spirituele ondersteuning van familie en vrienden essentieel is, en hetzelfde kan nodig zijn door een afkickkliniek met bewezen succes. Het visualiseren van de gebruiker met een stralende gezondheid die omgeven wordt door licht kan effectief zijn voor de zelfhulp en voor allen in de ondersteunende groep. Het visualiseren van licht rond en het laten doordringen in je zelf en in anderen – en de Aarde ook!! – is wonderbaarlijk opheffend en helend.

Diverse methoden van “alternatieve” gezondheidszorg kan effectief afhankelijkheid verminderen of elimineren van [verslavende substanties] en holistische therapieën die ook iemands benadering van het leven inhouden bieden grote voordelen. Het veranderen van de negatieve uitkijk naar een positieve is specifiek voordelig om iemand te helpen evenwicht te verkrijgen in denken, lichaam en geest – balans is optimale gezondheid!

Het bezig zijn met gokken, seksuele activiteit, onnatuurlijke eet gewoontes of welke andere obsessie ook, is verslaving. Mensen die toegeven aan zulke activiteiten kunnen serieus in onbalans komen – en opnieuw, het belang van evenwicht kan niet overdreven worden! – en mijn suggesties om drug [en alcohol] verslaving te overwinnen passen precies zo bij zulk soorten gedrag [gewijzigde excerpten uit Revelations for a New Era]

******************

MATTHEW: Dank je moeder.

27. We zijn niet bekend met methoden voor “karmische zuiveringen” of “verjongings bevelen” als voorbereiding op de stoffelijke ascentie waarover sommigen van jullie schreven. Maar we kunnen je wel zeggen dat karma niet gezuiverd kan worden door middelen van buitenaf, het is ervaren. Karma is uniek voor ieder individu, en het is belangrijk dat jullie begrijpen dat karma noch oordeel is noch een straf – het is de gelegenheid om evenwicht te bereiken. Evenwicht komt door het volgen van de boodschappen van de ziel aan het bewustzijn, boodschappen die de persoon verbonden houdt met de voorzieningen van het zielcontract die speciaal gekozen zijn voor dat doel. En het achten van spirituele leiding van deze boodschappen en ander gechannelde informatie die jullie vertrouwen, zal je helpen voorbereiden op de ascentie – het aanbieden van die behulpzame leiding is de eerste missie van deze communicaties!

28. Wat betreft de bewering die in deze vragende emails staat, die lichamen zullen omkomen aan het eind van 2012 als er geen zuiveringen of verjongingsbevelen zijn voltooid, we zeggen dat, misschien met uitzondering van een uitvoering op schema, niets buiten je kan de tijd van stoffelijk overlijden garanderen. Dat is uitsluitend het terrein van de ziel zelf in overeenstemming met haar lange-levens keuze die voor de geboorte is gemaakt of bij haar aanvraag voor een gewijzigd contract tijdens een stoffelijk leven. Daar het waar is dat lichamen die geen licht geabsorbeerd hebben niet overleven kunnen in de hogere frequenties, verschillen de gradaties van licht en lichamen met de kleinste hoeveelheid zullen het niet zo lang uithouden als dat van degenen die iets meer hebben. En verder, vóór het eind van 2012, zullen vele miljoenen lichamen sterven, en daar tussenin zitten velen die met lichtgevuld zijn, dit is in overeenstemming met hun zielcontract keuzes.

29. Hoe kunnen we onze kinderen helpen hun karma te zuiveren? Kinderen die niet geprogrammeerd zijn door “autoriteiten” handelen uit hun instinct en intuïtie, wat in overeenstemming is met hun zielcontracten, en de “zuivering van karma” volgt heel natuurlijk. Het zijn de volwassenen die onnodige complexiteiten bedenken voor zichzelf door die dingen overdreven te analyseren en te berekenen waarvan kinderen ingeboren weten dat die eenvoudig zijn.

30. Nee, voor stoffelijke ascentie met de Aarde is het niet nodig om vegetarisch of veganistisch te zijn. Ieder mens zijn lichaam is net zo anders als iedere ziel, en sommige lichamen gedijen zonder vlees in het eten terwijl anderen dat niet doen. Alles dat zielen afhoudt van het in balans zijn, heeft ook een preventieve werking tegen het je welbevinden in denken en spirit, en het bereiken van evenwicht is het doel van alle zielen.

31. Als jullie doorgaan met je reis met de Aarde mee naar hogere vibraties, zullen jullie lichamen progressief lichter worden en dan zullen jullie vruchten, groenten en granen steeds meer voldoening gevend vinden omdat dit voedsel met licht is gevuld, en vlees en zeevoedsel zal jullie minder en minder bevallen. Vanwege de verschrikkelijke slechte behandeling van voedseldieren, houden hun lichamen de energie van pijn en vrees vast en die energie wordt doorgegeven aan de vleeseters. Veel zeevoedsel is besmet met diverse verontreinigingen of hun genetische verandering vermindert de voedingswaarde. Let op jullie lichamen – ze zullen je vertellen welk voedsel je nodig hebt om je maximaal goed te voelen.

32. Wij eren degenen die veganistische diëten volgen om de onmenselijke behandeling aan het licht te brengen of om er tegen te protesteren dat dieren wier overeenkomsten op zielenniveau hun lichamen geven tot menselijke consumptie – ze kwamen niet overeen om op die gewetenloze manieren te lijden waarmee ze worden gedwongen te leven en te sterven! En wij vragen dat jullie elke poging ondernemen om voedseldieren menselijk te behandelen en dat alle dieren gerespecteerd en gewaardeerd worden voor hun bijdragen aan jullie levens. De wrede menselijke behandeling en het wellustig doden van dieren in al die eeuwen droeg bij aan een groot deel van de negativiteit die veroorzaakte dat Aarde diep in de derde dichtheid viel, en haar methode om negativiteit vrij te maken is wat jullie “natuurlijke rampen” noemen. Logisch, het beëindigen van de oorzaken van negativiteit elimineert de noodzaak voor de middelen waardoor die worden vrijgelaten, maar buiten dat, dieren zijn zielen en moeten als zodanig worden gerespecteerd!

33. Het spirituele bewustzijn, hun gevoeligheid voor energieschommelingen, en hun omvang van emoties en intelligentie zijn lang ondergewaardeerd geworden of compleet gemisacht door niet voelende mensen, de meest brutale moordenaars op aarde. Bij sommige dierensoorten, meestal algemeen beschouwd als huisdieren, zitten hoog geëvolueerde zielen die er voor gekozen hebben om in dierenlichamen te ervaren, dus hebben ze veel meer wijsheid en spirituele helderheid dan velen van jullie menselijke populatie. Deze dieren zijn speciaal gekomen om jullie relatie met al het dierenleven te vergroten omdat dit vitaal is voor jullie individuele reizen naar de hogere vibraties waar wreedheid in elke vorm niet kan bestaan. Zonder het ontwaken dat tot degenen gekomen is die toegewijd zijn aan de levens van dieren, kon Aarde geen progressie gemaakt hebben wat zij wel heeft gedaan om uit de derde dichtheid uit te stijgen. [uittreksel van 5 april 2005, de boodschap]

34. Daar “organisch eten” kan helpen bij het verbeteren van de gezondheid, is het niet een noodzakelijkheid voor stoffelijke ascentie. En als de hogere kosten van organische productie jullie afhouden om die te kopen, voel je dan niet bezorgd – dat negatieve gevoel is veel schadelijker dan het eten van niet-organisch gegroeid voedsel. Eet eenvoudig met gevoel en gebruik de kracht van de gedachte, dat wát je eet je hoogste goed dient, en voel dankbaarheid voor het voedsel. Het zal niet lang meer duren voordat alle voedsel zuiver, vrij van schadelijke chemicaliën en van genetische veranderingen zal zijn.

35. Daar veel informatie die tegenwoordig wordt onderwezen, onjuist is, specifiek in de wetenschappen en in geschiedenis, hoe kunnen leraren studenten voorbereiden op de Gouden Tijd; en als we eenmaal in die periode zitten, welk materiaal zal dan beschikbaar zijn? Op dit moment kunnen we alleen de suggestie aandragen om een klasse discussie te gaan beginnen door te vragen of iemand andere perspectieven heeft over de informatie die gepresenteerd wordt, en dat kan dieper denken en redenering aanmoedigen in geschikte onderwerpgebieden. Wij zijn ons bewust dat dit een gevoelige zaak is daar sommige schoolsystemen en gezinnen sterk tegen leraren gekant zijn die zich afwenden van het goedgekeurde materiaal, maar mogelijk is het om aan studenten een gelegenheid te bieden om hun ideeën uit te drukken en als je alleen vrijblijvend commentaar geeft over die ideeën, kan dit een verzet voorkomen.

36. Onderwijs zal dramatisch veranderen op elk niveau, en in feite is dit al begonnen met de erkenning dat foetussen voordeel hebben van klassieke muziek en dat peuters het vermogen hebben om met verbazende snelheid te leren. Een selectie van de huidige boeken zal in stand gehouden worden als deel van Aarde’s opgeslagen geschiedenis en de rest zal worden gerecycled. Nieuwe teksten en programma’s via tv en computer met accurate informatie, historisch en universeel gesproken, zullen worden ontwikkeld in vergelijkbaar korte tijd voor ieder onderwijs niveau vanaf de kindertijd door naar wat je zou kunnen noemen de “na-na of post-post doctorale studies”, en deze zullen onderwerpen inhouden die velen nu afwijzen als “knetter” New Age denken. Muziek, schrijven, schilderen, beelden maken – alle soorten kunst en handwerk/kunstnijverheid – zullen meer nadruk krijgen omdat alle vormen van kunstzinnige expressie uit de ziel komen. De huidige concentratie op sporten en de intense competitieve benadering van teamsporten en zeker de onevenredige tijd- en geldzaken die daar aan toegewezen zijn, zullen veranderen naar een spirit van genieten van de spelen en kameraadschap terwijl men elkaar helpt om zich in bedrevenheid te ontwikkelen.

37. De grootste verandering echter, zal het uitgebreidere hersengebruik zijn en de toegenomen capaciteit tot redeneren dat naar een veel grotere belangstelling zal voeren om kennis te verkrijgen. Dit glorieuze aspect van het leven in Aarde’s Gouden Tijd is van toepassing voor iedereen die in die era leeft van hoge vibraties.

38. voor iedereen die angstig is dat er geen tijd is voor de Aarde om alle duisternis kwijt te raken, zodat zij het hemelse tijdsframe ontmoet om de derde dichtheid te kunnen verlaten, verzekeren wij jullie dat zij het gaat redden! – in het continuüm, HEEFT zij het al gered!

39. We willen dat jullie konden weten hoe vurig wij wachten op de vreugde om jullie bewust te zien leven in die wereld waar vrede en liefde regeren. We koesteren elk van jullie, en samen met alle andere lichtende zielen in dit universum, moedigen we jullie aan alsmaar door te gaan.

_________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny