Matthew Ward – October 2009

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 18 October  2009

Openbare erkenning van andere beschavingen komt spoedig ; andere waarheden zullen later opduiken; “open raam” voor ascentie; komende veranderingen; stoffelijke dood van degenen die het licht weigeren; regering van Gouden Eeuw; gematigde temperaturen; emoties, lichamen in hogere dichtheden; relatie met ziel, foetus

1. Met liefdevolle groeten is dit Matthew die spreekt namens alle zielen op dit station. Jullie hebben een zeer, zeer lange tijd gewacht – veel langer nog dan waar jullie bewust van waren – op de belangrijke gelegenheid die aan jullie dichtbije horizon staat. Sedert een aantal jaren hebben verscheiden boodschappers uit het licht jullie verteld over spirituele, intellectuele en technologisch ontwikkelde beschavingen die om jullie heen zijn – spoedig zullen jullie deze waarheid horen van mensen in jullie wereld die jullie vertrouwen en respecteren.

2. Leden van de hoogste raad die het meester plan van de Gouden Eeuw van de Aarde hebben ontworpen, hebben de loop van de instroom van licht in het collectieve bewustzijn geobserveerd, en ze hebben erin toegestemd dat de dag naderbij gekomen is waarop de aanwezigheid van jullie hemelse broederschap breed gekend moet worden. Er zijn “open ramen”, universeel gesproken, die sprongen in het bewustzijn en spirituele helderheid bieden die een beschaving toestaat om naar een hogere dichtheid op te stijgen. Deze ramen werden eerder voor volken van de Aarde geopend, maar ze sloten zich weer omdat het duister die de planeet doordrong voorkwam dat de mensen naar de sterren op keken en in plaats daarvan neerkeken op hun “voeten van klei”. Dit is de tijd van een volgend open raam, en zoals het Opperste Wezen van dit universum beschikte, zal de Aarde doorvliegen op haar weg naar de hogere dichtheden waar liefde, vrede en harmonie de basis van het leven is. Met haar liefde voor al de op haar wonende zielen, wil zij dat ze met haar mee gaan.

3. Gematigde vooruitgang is nodig om de energetische tijdslijn van een open raam tegen te komen en veel moet er bewerkstelligd worden voor dat deze sluit rond het einde van jullie jaar 2012. En weer, de tocht omhoog en voorwaarts gaan naar haar vijfde bestemming is verzekerd – het is aan de individuele zielen om hun eigen reis in kaart te brengen. Het hardnekkige verzet van de duistere geesten tussen jullie in heeft het klaargespeeld om een deksel te houden op het massale bedrog dat de mensen millennia lang in onderworpenheid hield. De duistere krachten weten dat het de oorlog om de beheersing van de wereld heeft verloren, maar hun strijd gaat door voor individuen die geen acht hebben geslagen op de “intuïtieve boodschappen” van hun ziel om “het licht te zien”. De huidige strategie van de puppets van het duister is om toorn, verwarring en verdeeldheid op te wekken – de antithese van de geest die kan zien en gelegenheden kan aanpakken voor goedgunstige verandering – en zelfs als er maar kleine beetjes doordringende corruptie en ontaarding in de headlines siepelen, is er nog erg veel dat opereert om de massa’s te bedriegen, te onderdrukken en bewust in slaap te houden.

4. Omdat dit niet hoort bij de wens van de Aarde voor haar geliefde zielen, besloot de raad van het meester plan samen met de spiritueel ontwikkelde wezens tussen jullie, om de order van twee grote delen in het plan, om te draaien. Oorspronkelijk werd er gedacht dat door de ontmaskering van de controle van de duisteren in myriaden wereldse zaken de slapers zou doen wekken en dan zou er een onthulling zijn dat nieuwkomers uit verre landen gekomen waren om jullie de rotsooi in jullie wereld te helpen opruimen. Maar het wakker worden van de massa’s gebeurt niet zo vlug als nodig is en tijd is alles waar het op aan komt, dus is er overeen gekomen om de vele gezonde slapers met iets te schokken dat niet zal missen in ieders aandacht te komen – de erkenning van jullie regeringen dat er andere intelligente wezens in het universum zijn.

5. Volgens informatie die ons bereikt over die “onthulling” zal dit eerder ingetogen worden dan dramatisch, zoals een gelijktijdig zichtbaar worden van een vloot van ruimtetuigen of een leger bezoekers die landen. En er zal geen onmiddellijke uitstroom zijn van interactie met jullie broeders en zusters van de verre thuislanden – hun introductie zal worden ontvouwd, en niet plotseling over een wereld worden uitgeworpen waar sceptici en niet-gelovers dit nieuws niet zullen begroeten met hetzelfde enthousiasme als jullie dat doen. Wijsheid dicteert hier voorzichtigheid zodat spanning en twijfel niet overgaan in chaos en angst.

6. De duistere geesten weten dat als eenmaal deze lang ontkende waarheid niet meer is te ontkennen, het de virtuele doos van Pandora opent van hun snode activiteiten door de eeuwen heen. En dus, zelfs als lichtwerkers zich verheugen dat ten langen leste de aanwezigheid van andere beschavingen publiekelijk wordt bevestigd, de duistere geesten woedend aan de lopende band angst zullen brengen. Als puppets van de duistere krachten van buiten de planeet, weten zij dat de energie van vrees een barrière zet tussen licht en bewustzijn, en zo als altijd is het doel van dat machtige krachtveld van negativisme geweest om zielen te overwinnen door hun licht gevangen te zetten. Hun puppets zullen iedere poging doen om de bevolking te overtuigen dat de ET’s gevreesd moeten worden, ze zijn gekomen om te overwinnen en om slaven te maken.

7. Jullie onderlinge verbondenheid met alle zielen in dit universum zal helpen de angst te verdrijven waar niet verlichte mensen aan bezwijken. Het licht in jullie opgetogenheid zal niet alleen iedereen om je heen aanraken, maar zal het universum instralen en door de wet van aantrekking de “zelfde” energie terugbrengen die hen kan bereiken die deze met vrees gevulde onwaarheden geloofden. Het licht kan hun harten openen en hen ook de bezoekers laten verwelkomen die gekomen zijn om jullie te helpen uit de derde dichtheid onhoog te rijzen, waar duisternis gedijt. Het is waar dat God de anderen van Zijn kinderen vertelde jullie te helpen, maar zij doen dit geestdriftig en liefdevol zodat jullie allemaal kunnen ontwaken voor je rechtmatige plek in onze universele familie.

8. Daar we ieder eren van de vele moedige zielen over jullie hele wereld die de lichtkrachten helpen, halen we zelden een mens alleen naar voren voor een dergelijke erkenning. Sprekend namens alle zielen op dit station doe ik het in dit geval omdat David Wilcox zo duidelijk de onderlinge verbondenheid verklaart van iedereen in het bestaan, hoe wetenschap en spirit een en hetzelfde zijn, en dat alle geïncarneerde ervaring in het universele bewustzijn zit.

9. Nu ga ik door om te praten over andere zaken die gevraagd zijn door “volleerde” lichtwerkers en door nieuwe zielzoekers. Hoe snel zullen verbeteringen komen in het leven op Aarde nadat de aanwezigheid van andere beschavingen breed bekend is gemaakt? Achter gesloten deuren, is het grondwerk van veel verbeteringen al op gang gekomen, zo gezegd, maar de meest merkbare veranderingen in Aarde’s milieu en leven van de sedert lange tijd uitgebuite massa’s zal komen als jullie broeders en zusters van veraf samen met jullie werken en technologieën introduceren waarvan de snelheid en effectiviteit jullie zal doen verbijsteren.

10. In welke omvang zullen we de komende veranderingen erkennen als we geen ontwikkeld spiritueel begrip hebben zoals het je herinneren van andere levens of onze voornaamste opdracht kennen in dit leven? Jullie zullen veel veranderingen erkennen! Prominente figuren in regeringen en andere “autoriteiten” zullen plotseling uit de picture zijn en anderen zullen hen vervangen als de nieuwvorming doorgaat. Handel zal strijd vervangen tussen naties en burger oorlogen zullen afnemen in hun oplossingen. Kritiek op de VS president Obama zal stoppen. Zwachtels verbinden over een dood economisch stelsel zal eindigen en vervangen worden door een nieuw stelsel. Technologieën die onderdrukt zijn geweest door een of ander boosaardig middel zullen beschikbaar worden om uit te voeren.

11. Vervuiling in al zijn arglistige vormen zal worden uitgeroeid, enkele snel en andere langzamerhand. De vervuilde conditie van lucht, water en grond zal gereinigd worden en zuiverheid keert terug. Andere soorten vervuilingen die het leven een “hel op Aarde” hebben gemaakt zullen geleidelijk verdwijnen, inclusief wapen systemen, weer-controle, radioactieve materialen, in laboratorium ontworpen ziektes, bedrieglijke media rapportages, armoede, gewelddadig “entertainment”, (sluip)moordenaars wier minds onder controle staan, onderdrukking van vrouwen, “haat” misdaden, Satanisme, oneerlijke wetten en ongerechte rechtssystemen, “illegale drugs” en drugs op recepten, wreedheid naar dieren – ALLES dat bedacht werd door duistere bedoeling zal gaan verdwijnen!

12. Alhoewel de meeste mensen van de bevolking van de ongelooflijke veranderingen getuige zijn, denken ze niet: “deze gebeuren door ontwikkeld spiritueel begrip in het collectieve bewustzijn.” komt het toch juist door dit omhoog gegaan zijn in het bewustzijn en spirituele helderheid van de mensheid van Aarde wat de fundering is van ALLE veranderingen! Geen ervan kan plaats vinden zonder JULLIE wens om in vrede met elkaar te leven en in harmonie met de Natuur op een planeet die hersteld is naar zijn originele gezondheid en schoonheid! Zoals veel boodschappers van licht jullie hebben verteld, jullie zijn hier omdat je verkoos dit soort wereld te helpen creëren.

13. Welke boetes moeten mensen betalen als ze oversteken naar het Nirvana omdat ze kozen om dat te doen in plaats van het accepteren van de waarheden die zullen worden onthuld? Nooit is er een boete geheven door welke bron ook! Mensen wier bewuste levenskeuzes niet op een lijn stonden met hun zielen contract krijgen net zoveel andere gelegenheden als ze nodig hebben om “het juist te gaan zien”. En “het juist gaan zien” is altijd de keus voor iedere ziel. Wetenschappelijk gesproken, zijn veelvoudige levens, de werkelijkheid van universele natuurkunde in actie. In de zin van alles-weten, alles-liefhebben, alomtegenwoordige God – een meer persoonlijke en een zelfde accurate optelling – het is een vorm van goddelijke genade die aan iedere ziel in dit universum wordt geboden.

14. En veel mensen zullen er voor kiezen om dit leven uit te gaan, liever dan te geloven dat wat hen verteld werd, verkeerd is. In vorige boodschappen hebben we verklaard dat het te voorschijn komen van de waarheid over de oorsprong van religies de grootste uitdaging betekent voor de vrome godsdienstige mensen en net zo voor lichtwerkers. We hebben ook gezegd dat als jullie dat hobbeligste deel van het pad tegenkomen naar de vierde dichtheid, dan zul je er tegen in opstand komen en goed voorbereid zijn om zelf de gaten in de weg te vermijden maar ook om anderen te helpen om het veiliger te betreden.

15. Hoeveel mensen zullen met de Aarde opstijgen, en zal de dood van zoveel mensen die niet meegaan, onrust veroorzaken en een destabiliserende invloed op de planeet hebben? De aantallen zielen die stoffelijke gaan opstijgen met Aarde kunnen begrensd worden voorspeld maar we kunnen met zekerheid verklaren dat zij die kozen om niet mee te gaan de verwarring zullen verminderen en dat zal helpen om de planeet te stabiliseren. Ieder die Aarde vergezelt naar de hogere dichtheden heeft het licht geabsorbeerd – dat stelde hen juist in staat om de reis te maken – en omdat zij weten dat liefdesbanden net zo eeuwig zijn als de ziel zelf, zullen ze niet langer verdriet hebben over het “verlies” van hun geliefde mensen die de spiritwereld binnen gaan. Verder, in de hogere vibraties langs het ascentie pad zullen telepathische verbindingen zich openen en opnieuw zullen bezoeken tussen zielen op Aarde en aan hen in het Nirvana gewoon worden.

16. Laat me dit zeggen, ook: bij de onmisbare infusie van licht vanuit andere beschavingen, zullen geofysieke gebeurtenissen helpen om de planeet te stabiliseren. Als alle pockets van negativisme zijn losgelaten en de energie getransmuteerd is in licht, zal er geen noodzaak meer zijn voor dit soort gebeurtenissen. En heb alsjeblieft GEEN zorgen over Planet X, Niburu, een “bruine ster”of van een hemels lichaam van wat voor naam ook die op een ramkoers ligt met de Aarde.

17. Als de Aarde een specifieke frequentie bereikt, zullen dan alle duisteren en anderen die het licht niet accepteren op het zelfde ogenblik sterven? Er is een frequentie, of een trillingsniveau, waarin lichamen die op koolstof zijn gebaseerd niet kunnen overleven, en de lichamen van de puppets van het duister zullen in korte tijd sterven. In sommige gevallen betekent dit gewoonweg dat geen nieuwe klonen degenen gaan vervangen die gedegenereerd zijn. Maar het grootste deel van de mensen die weggaan zijn vrome godsdienstige mensen wier leven zonder betekenis zou zijn zonder hun geloof; hun lichamen zullen op diverse tijden sterven, dat is afhankelijk van ieders eigen mogelijkheid om met de formidabele mentale en emotionele stress te kunnen omgaan nadat de waarheden over religies oprijzen. Eens in het Nirvana, zullen al deze dierbare zielen zich bewust zijn van de waarheden, en zullen er voor kiezen om die zich bewust te herinneren in hun volgende incarnatie.

18. Zal er noodzaak zijn in de Gouden Eeuw voor een regering zoals we die nu kennen? Een regerend systeem op de niveaus van de gemeenschap tot aan de veelvoudige dimensies zal dienen voor communicatie, coördinatie en samenwerking. Tussen de welkome veranderingen van de huidige regeringen zullen veranderingen van morele en spirituele aard zijn, van wijsheid en visie van leiders; de omvang van jurisdicties; gebruik van autoriteit, verkiezingsprocedures; legale en rechtsstelsels – en de voldoening van de geregeerde volkeren!

19. Als er een gematigde wereld temperatuur is in hogere dichtheden, betekent dit geen bergen meer met sneeuwtoppen of wintersporten? Lieve help nee! Dat zou ook betekenen een kleine variatie in de topografie en zeker jullie Himalaya’s, Alpen, het Andes gebergte en de Rocky Mountains dat die geen hoogteverschillen meer zouden hebben! De huidige extremen van brandende woestijnen en klimaten van onder de nul zullen langzamerhand verzachten in een comfortabele temperatuur, maar bergen met sneeuwtoppen en winter sporten zullen niet gaan verdwijnen omdat die ontzag brengende, inspirerende landschappen en prettig tijdverdrijf heel wenselijke aspecten zijn van het leven op Aarde. Denk eraan, in termen van jullie illusionaire lineaire tijd helpen jullie om de wereld te creëren die JULLIE willen en in de werkelijkheid van het continuüm IS die wereld er al! En wat hebben jullie er een grootse en glorieuze wereld van gemaakt!

20. Wat reïncarneert en / of overleeft de dood van de materiele vorm? De eeuwige ziel. De oorsprong van alles in het natuurlijke bestaan door de hele kosmos is de zuivere licht-liefde energie van de Schepper. Wat er verschilt van ziel tot ziel is de intelligentie, of de mogelijkheid tot redeneren, en spirituele ontwikkeling, maar de scheppings “ingrediënten” van iedereen zijn uit dezelfde bron. Vanaf aartsengelen tot sterren, van oceanen tot insecten, bloemen tot bergen, alles is een ziel – en niet heeft een ziel, IS een ziel. Nooit kan de energie van een ziel worden vernietigd, slechts in een andere vorm gestuurd worden. Net zoals water kan veranderen van waterdamp tot ijs, en grote rolkeien zand steentjes kunnen worden, net zoals planten groeien, sterven en de aarde kunnen bemesten waar meer zaden zullen groeien, zo kunnen alle zielen in iedere fase van de evolutie van vorm veranderen of bestaan als vrije energie. Hoe meer ontwikkeld een beschaving is, hoe hoger de evolutionaire staat van iedere levensvorm is in die wereld, en iedere vorm weet zijn plek in de symbiotische Eenheid waarin alle leven gedijt.

21. Laten we even afdwalen en over dieren spreken, die hun plek weten in de familie van zielen. Misschien in deze woelige dagen die komen, is verandering meer duidelijk in de dieren natuur dan in de mensheid. Foto’s en films die in jullie internet de ronde doen laten zien dat sommige in de “roofdieren” soort vriendelijkheid laten zien naar degenen die hun “prooi” zou kunnen zijn, en zelfs bij gelegenheid voorbeelden van bescherming van kruis-soorten en het voeden tussen die twee groepen – maar ook gevallen van “woeste”dieren die zich vriendelijk gedragen bij mensen. Deze dieren antwoorden op de hogere vibraties die op Aarde aan het overheersen zijn en hun instinct wordt meer vreedzaam.

22. Terugkerend naar vragen van lezers: Hoe anders zijn emoties in de vierde en vijfde dichtheden dan die in de derde dichtheid? Aarde is een van de primaire schoolhuizen in deze galaxy, het spectrum van emoties dat gedrag oproept dat loopt van goddelijk naar kwaad – niet om de persoon te oordelen, maar om de daad te beschrijven – en zielen evolueren naar hogere dichtheden door het kwaad te overstijgen en het goddelijke te omarmen. Emoties zijn in hogere dichtheden intenser en zuiverder en alleen dat wat positief genoemd kan worden bestaat er, zoals liefde, vreugde, respect, bewondering, medeleven – emoties die genereusheid uitlokken, eerlijkheid, behulpzaamheid, vergeving, loyaliteit, samenwerking. Op dit station voelen we ook verdriet als we geliefde zielen zien in aanhoudende droefheid of anderen ernstig zien schaden of het licht weigeren, maar die verdrietige gevoelens blijven niet hangen in hogere stations omdat de energie van liefde en vreugde meer intens is.

23. Ook zijn emoties in hogere dichtheden onzelfzuchtig, je zou kunnen zeggen, terwijl in de derde dichtheid de perceptie van iemands anders zijn omstandigheden vaak samen gaat met hoe dat hem zelf beïnvloedt. Als voorbeeld, je beste vriend wiens lange werkloosheid een wanhopige situatie heeft gecreëerd voor zijn gezin is juist gehuurd voor een positie waarvan je dacht dat jij daar naar toe zou worden gepromoveerd. Je kunt dan echt geluk voelen voor je vriend, maar ook jaloersheid, teleurstelling, ontmoediging, verontwaardiging, boosheid, twijfel aan jezelf – elk of meer van deze emoties kan net zo sterk of sterker zijn dan het geluk voor je vriend.

24. Hoe past incarnatie in de biologische processen van onze wereld, bijv. hoe is de incarnerende entiteit verbonden aan de menselijke foetus of andere biologische gastvrouwelijke vorm? Alhoewel een ziel is toegepast voor iedere levensvorm door de hele kosmos heen, laten we alleen spreken over een menselijke ziel op Aarde. De ziel die is gecreëerd met Gods essentie en ontwerp, kan van het universele denken aftappen en kan overal leven waar de energie verenigbaar is met haar spirituele evolutionaire status. De embryo is een biologische vorm die zich bewust is van alleen primitieve stoffelijke gevoelens; hij groeit stoffelijk en intellectueel in de foetus in overeenstemming met de invloed van de genen van de ouders en emotioneel in overeenstemming met zijn emotionele omgeving.

25. Tussen de incarnaties in, besluiten zielen wat ze nodig hebben om hun andere stoffelijke levens in evenwicht te brengen en ze kozen ouders wiens genen het soort lichaam produceren dat nodig is voor hun uitgezochte ervaring en wiens omstandigheden zullen zorgen voor meer gekozen condities. Een ziel kan boven de “ouders” zweven voor de conceptie uit en kan het embryo of de foetus binnengaan op een bepaalde tijd in de zwangerschap. Zielen kunnen overeenkomen om “een tijdje samen te delen”, met een ziel die in de ontwikkelende foetus woont om de emotionele trillingen te absorberen van de moeder en van haar omgeving welke de behoeften van de ziel kan dienen voor de omvang van een geheel stoffelijk leven, en op het moment dat ze afgesproken hebben – een tijd voor, tijdens of direct na het geboorteproces – gaat de ziel eruit en de andere gaat naar binnen als het personage van de ziel. Als je ziet dat alle hoofdpersonen overeenkomen een leven te delen en dit doen uit ongeconditioneerde liefde, dan is een dergelijk soort heel korte regeling niet zo vreemd als het misschien kan lijken bij het eerste horen ervan.

26. Zal er een duidelijke verschuiving zijn waar alles in een ogenblik verandert en zij die “opklimmen” ontdekken zij zichzelf in een nieuw soort werkelijkheid met nieuwe lichamen? Zijn 4D lichamen zich van binnen aan het ontwikkelen of gaan 3D lichamen langzamerhand opstijgen en plotseling in 4D lichamen veranderen? Lichamen herstructueren zich cellulair van op koolstof gebaseerd zijn naar op kristal gebaseerd zijn, of een “verschuiving” van een 3D lichaam naar een 4D lichaam gebeurt geleidelijk omdat de capaciteit van een derde dichtheid brein niet het geloof omvat dat dit in een ogenblik kan gebeuren. Tijdens het verschuivingsproces zijn er misschien stoffelijke onregelmatigheden die per persoon verschillen en misschien van een of veel meer gevallen; en daarom, kunnen die niet alleen aan cellulaire veranderingen toegewezen worden die gebeuren door de absorptie van licht. Wat je wel kunt toewijzen aan dat proces is de wens voor een helderder spiritueel begrip, een open, onderzoekende geest; scherpere onderscheiding; groter besef van intuïtieve kennis; minder interesse in alledaagse zaken en een toegenomen interesse in zaken van wereld betekenis.

27. Hoe zien lichamen eruit in de vierde en vijfde dichtheden? Daar lichamen in de hogere dichtheden met welk ontwerp ook gemanifesteerd kunnen worden in wát zielen zich ook maar voorstellen, zullen we dit antwoord begrenzen tot jullie lichamen. Als jullie doorgaan in hogere vibraties, zal jullie lichaam vrij worden van alle kwalen; verloren ledematen en organen zullen worden hersteld; de ziekte- en verouderingspatronen en beperkt gebruik van de hersenen zullen van jullie DNA worden verwijderd; en de uiteindelijke verschijning van jullie volwassenen die daar voor kiezen zal ongeveer 30 – 35 jaar oud zijn met een gezond, levend, jeugdig lichaam. Jullie vroegen er niet om, maar we zullen je dat toch vertellen – alle persoonlijkheden zullen aangenaam zijn! 28. Bewaar dicht in je hart deze visioenen van het leven in Aarde’s Gouden Eeuw, wetend dat jullie op deze hele ascentie reis de liefde, bescherming en leiding hebben van lichtende zielen door dit hele universum heen.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Opmerking van Suzy: Hartelijk dank voor al jullie attente e-mails met beterschapswensen voor Bob, waardering voor Matthew’s berichten, en jullie begrip voor mijn beperkte tijd om te antwoorden.

Vertaling: Winny