Matthew Ward – November 2009

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 18 November 2009

Energie van het vooruitlopen; achtergrond van ET onthulling in TV programma; “V”, “2012”en andere angst tactieken; ziekte in de Oekraïne; de macht van liefde; de essentie van de god/godin; lichamen van kinderen van 3D naar 4D; intuïtie, gedachten; problemen van dualiteit; zielcontract, overeenkomsten van voor de geboorte

1. Dit is Matthew om liefdevolle groeten door te zenden van alle zielen op dit station en om met jullie onze observaties te delen. Op dit moment kan “verwachten of vooruitlopen”wel het beste woord zijn om de collectieve gevoelens te beschrijven van verlichte zielen – wat niet uitsluitend betrekking heeft op de aankondiging van de aanwezigheid van onze universele familie, maar dat is wel waar een groot deel energie van verwachting naar toe gaat. Sommigen van jullie wachten kalm, maar toch met enige opwinding; anderen die opwinding voelen hebben ook een grote mate van ongeduld en “laten we het naar buiten brengen” gevoel; en in sommigen van jullie is de energie van verlangen overschaduwd met twijfels van “laat het me eerst maar eens zien”. En dan zijn er nog de grootste bevolkingsgroepen die helemaal geen idee hebben dat er binnenkort een officiële erkenning aan staat te komen van andere beschavingen.

2. Hatonn heeft er in toegestemd om te praten over wat er achter de schermen gebeurt, wat betrekking heeft op de publieke aankondiging en we dragen dit forum nu aan hem over.

3. HATONN: Dank je Matthew, mijn vriend. Als commandant van een intergalactische vloot en bestuurder van multidimensionale communicatie, ben ik goed ingelicht over voorbereidingen van een over hele de wereld uit te zenden televisie programma dat bewijs zal leveren van extraterrestrial (buitenaardse) beschavingen.

4. Officiële erkenning kan niet meer worden uitgesteld omdat er veel moet worden tot stand gebracht in deze fase van universele activiteit. Het is essentieel, om de ernstige schade te repareren die aan de Aarde toegebracht is zodat zij haar gezondheid kan herkrijgen en om de welvaart te herstellen voor haar bewoners, en er is geen tijd meer te verliezen. Wij zijn hier op aanvraag van de Aarde zelf en met Gods autorisatie omdat we de capaciteit en het verlangen hebben om jullie te helpen, maar jullie vertegenwoordigers blijven toch verantwoordelijk om besluiten te nemen omdat dit jullie wereld is.

5. Het programma om onze aanwezigheid aan te kondigen is een complexe onderneming. Het aantal volkeren dat ons verwacht en ons warmhartig zal begroeten is maar laag, en het programma is ontworpen voor grote aantallen. Het moet gepresenteerd worden zonder angst of overmatig verzet te scheppen. Er is een formidabele oppositie tegen de erkenning van ons bestaan, en de veiligheid van alle mensen die er bij betrokken zijn in het programma, is van het allereerste belang. Als ik zeg ‘veiligheid’, dan bedoel ik ook de emotionele veiligheid van alle getuigen en andere deelnemers en hun families, niet alleen hun fysieke veiligheid – dat hebben we goed in de hand.

6. Het programma kan niet alleen maar filmstukjes of sightings (waarnemingen) van ruimtetoestellen geven. In sommige gebieden zijn die zo talrijk dat het ha ha, ze zijn weer terug, zal zijn. Er moet een sterk bewijs zijn van onze aanwezigheid en daarom komen er persoonlijke rekenschappen van. Het laten getuigen voor een panel dat de getuigen plechtig geheimhouding laat beloven is nogal wat anders dan de wereld hun identiteit te laten weten en hetzelfde geldt voor mensen die met ons gewerkt hebben of minstens weten waarom we hier zijn. Sommigen hebben de zwarte piet toegeschoven gekregen of zijn uitgesloten van hun beroepen of zijn misleid of gek verklaard. In sommige gevallen werden families bedreigd en zijn mensen vermoord door facties die niet willen dat jullie weten dat wij bestaan, specifiek zelfs hier bij jullie zijn. Degenen die de leiding hebben van het (TV) programma willen dat iedereen die graag wil spreken over persoonlijke ervaringen, zich emotioneel zal veilig voelen om dat te doen.

7. Dit is een internationale actie en het is belangrijk dat er een overeenkomst is tussen de regeringen die er bij betrokken zijn. Grote besluiten zijn al genomen maar sommige details worden nog besproken. Sommige van jullie vertegenwoordigers hebben de voorkeur om het eerste programma kort te houden en om informatie in periodieken vrij te geven zodat de mensen zich niet overweldigd voelen. Ze stellen een korte verklaring voor dat er vele ruimtetoestellen de laatste jaren zijn gezien die uit andere beschavingen komen, en dat er geen reden is om te denken dat er eventueel kwaad bedoeld wordt, en dat er meer informatie zal volgen als dat verzameld is. Anderen willen dat het programma alle logische vragen beantwoordt en dat sommige van onze vertegenwoordigers (ET dus.w.) gaan vertellen hoe ze de planeet geholpen hebben in/bij wat jullie noemen de verschuiving(shift) of de reiniging. Sommigen denken dat het beangstigend is om ons te zien als we verschijnen zoals in onze eigen landen – niet iedereen van ons lijkt op jullie. Weer anderen zeggen dat het nodig is om onszelf te laten zien zoals we zijn om te bewijzen dat we niet uit jullie beschaving komen. Anderen denken dat het een goed idee is om bij de berichtgeving een moederschip te laten zien dat zich onthult(decloaking) en weer anderen denken dan weer dat dit juist meer bedreigend dan geruststellend zal zijn.

8. Welke soorten informatie in het programma moeten komen en hoeveel er kan worden gebracht zonder een teveel, daar wordt over gedebatteerd. Zou het kunnen helpen of een teveel van het goede zijn om uit te leggen dat de Aarde uit haar normale baan gaat, met opzet, en onze hulp nodig heeft op en buiten de planeet? Zou dat kunnen verklaren dat Aarde een ziel is? Hoeveel kan er gezegd worden over onze technologieën zonder de bevolking te alarmeren over hoe we dat misschien zouden kunnen gebruiken? Zou het dom zijn of juist geruststellend om te zeggen dat onze aanwezigheid heeft voorkomen dat andere beschavingen probeerden de Aarde binnen te dringen? Hoever moet de verborgenheid worden open gelegd? En hoe zou het zijn te vertellen dat jullie regeringen ons aanbod van technologie geweigerd hebben in ruil voor het beëindigen van de bewapeningswedloop en van oorlogen die jullie allemaal hadden kunnen vernietigen? Hoe zou het jullie populatie beïnvloeden te weten dat duistere én lichte wezens uit andere beschavingen tussen jullie hebben geleefd en jullie manier van leven hebben beïnvloed? Moet het programma persoonlijke beschouwingen bevatten van positieve én negatieve ontvoeringservaringen? Wat te zeggen over de “kleine grijzen”die al vele jaren in ondergrondse steden hebben gewoond? Welk mengsel van wetenschappelijke, politieke en godsdienstige woordvoerders moeten in het programma komen?

9. Er zijn verschillende opinies over wanneer dit naar buiten moet komen. De regering van de Verenigde Staten, die eens het meest uitgesproken ons bestaan heeft ontkend, wil nu graag de meest uitgebreide onthulling op maximum snelheid. Een paar vertegenwoordigers willen meer stemmingen en strategische interviews hebben om te bepalen hoeveel informatie jullie wereld aan kan. Sommigen in beide kampen willen dat iedere nationale leider persoonlijk verteld wordt, vóór de uitzendtijd, wat in het programma komt en anderen denken dat het zenden van een programmaschets aan ieder van hen genoeg is als diplomatieke hoffelijkheid.

10. Dit vitale proces van besluiten maken dat ongeveer een jaar geleden langzaam begon, heeft een punt bereikt met als uiterste termijn, binnen enkele maanden, dit “Aarde-wek” -programma uitgezonden wordt (on the air). De drijvende krachten en voorstellers met integriteit, wijsheid en spirituele overtuiging zullen niet zwichten voor bedreigingen, omkoperijen, zelfs niet door moordaanslag pogingen door degenen die er tegen zijn. Jullie kunnen ze Illuminati noemen of de Elite, de kliek, het Nieuwe Wereld gouvernement of de Geheime Regering, de Nieuwe Wereld Orde of de duisternis, dit is allemaal hetzelfde. Het zijn de wanhopige groepen die opereren onder de sterke invloed van duistere krachten, dat grote krachtveld van negatieve gedachtevormen. Dat is iets wat nu te esoterisch is om in het programma mee te geven, maar de volle waarheid over deze grote bewoonde universum zal wel worden onthuld als de Aarde doorgaat naar hogere energievelden.

Ik denk dat dit zo’n beetje alles is. Dank je, Matthew.

11. Matthew: Dank je, Hattonn. Dit is een goed ogenblik voor juist van pas komende vragen die gecombineerd zijn als: Zal bewijs van buitenaards leven het makkelijker maken voor de mensheid om spiritueel wakker te worden voor de ‘Eenheid van Alles met God’? Zo graag we dat ook wensen voor alle bevolkingen van de Aarde, we moeten zeggen dat dit niet waarschijnlijk is. Het bewijs van intelligent leven buiten de Aarde houdt niet automatisch in dat er spirituele helderheid is voor een 3 dimensionale beschaving, en het grootste deel van jullie wereldbevolking is nog steeds op dat niveau. Bij de vele lang verborgen waarheden die zullen worden onthuld is het meest moeilijke voor velen om de oorsprong en doelstelling van religies te aanvaarden, en er zal een sterke weerstand zijn om die waarheid te accepteren hoe sterk ook het bewijs is. Zonder te begrijpen dat hebzucht, op macht beluste mensen die godsdienstige dogma’s bedachten om de massa’s te controleren en te verdelen, die van God een opperste wezen maakte dat je moest vrezen, wiens regels gehoorzaamd moeten worden en dat deze zichzelf dienende mensen zèlf deze regels maakten, en dat veel van de informatie die door Gods ware boodschappers aan hen werd gegeven, vervormd of weggelaten werd in religieuze boeken, daar kan geen spirituele helderheid zijn of groei van de ziel.

12. Hatonn sprak over een formidabele oppositie om het bestaan van buitenaards leven te erkennen. Dit houdt ook de angst in die geschapen wordt voor de motieven van die andere beschavingen, en de duistere wezens hebben dat gedaan door stukken entertainment. Daar het misschien schijnt dat de televisie show “V” strategische gepland was na de eerste gesprekken, ongeveer een jaar geleden, over het officieel erkennen van andere beschavingen, is het produceren van zo’n soort kijk weer een ander middel waarbij zaden van angst al eeuwen lang geplant zijn. Het zelfde geldt voor de film “2012”, ontworpen om angstige gedachten op te roepen dat de wereld echt aan zo’n soort einde komt, wat sommige fundamentele godsdiensten verwachten. Met voorzieningen van “entertainment” voor dat soort geloof en het verfrissen van de angst voor aliens, en nog niet eens de vele andere populaire vormen van entertainment op te noemen die op geweld zijn gebaseerd, kun je zien waarom alle aspecten van de aankondiging zo nauwkeurig moeten worden bekeken.

13. Vrees is het meest machtige wapen van de duisteren tegen het licht omdat de energie van vrees niet alleen een barrière vormt tussen het bewustzijn en de ziel, het vult ook de brandstof aan van het duister waarmee het gedijt. Weer een ander middel om dat onderwerp met twee wegen te bereiken en tegelijk de populatie van de bevolking te verminderen was het ontwikkelen van diverse door filterende “griep” virussen. Een belangrijk deel van dit duivelse plan om plagen te scheppen die in jullie geschiedenis massale angst en een tol aan mensenlevens eisten, was het in een toestand brengen van de mensen van de Aarde om de dood te zien als het uiterste van angst.

14. De mysterieuze ziekte in de Oekraïne, welke over hun de grenzen gaat is een voortduring van de bio-oorlogsvoering van de duisteren. Na het falen van het produceren van wereldvrees door opzet en tol van mensenlevens door de SARS, de Aziatisch griep, en de varkensgriep/N1H1 virussen, die geneutraliseerd werden door technologie van onze ruimtefamilie, ontwikkelden de tot het duister geneigden een combinatie van stijlen wier kwaadaardigheid niet vernietigd kan worden met eenzelfde hoge graad van succes als die van die minder giftige in laboratoria ontworpen virussen.

15. De bedoelde pandemie en aantal doden zal niet komen, maar niet iedereen die ziek wordt zal genezen. Daar sommige zielen sterven in overeenstemming met het deel van de levensduur van hun overeenkomst van voor de geboorte, vertrekken anderen vroeger dan hun contractvervulling. In het Nirvana zullen deze zielen ontdekken dat hun gekozen derde dichtheid karma lessen makkelijker zijn dan in het stoffelijke leven omdat alle leren – het is geen leren van nieuwe informatie, het is een herinneren van wat je al op zielenniveau weet – vergemakkelijkt is geworden door de machtige liefdesenergie van de spirit wereld naar de Aarde. Dit is zo voor alle zielen die vertrokken of weg zullen gaan voordat het contract voltooid is of wier verzoek om de oorspronkelijke termen te veranderen was of zal worden gehonoreerd.

16. Nog een wijdverspreide angst is het gebrek aan essenties die het leven ondersteunen – schone lucht, voedsel en water – en de duisteren zijn meedogenloos geweest bij hun pogingen om Aarde’s natuurlijke elementen te bevuilen maar ook om miljarden van haar bewoners zelfs de middelen van bestaan te onthouden om te leven. Door vele eeuwen angst in te prenten via mentale conditionering en het beramen van omstandigheden die vrees, ziekte, lijden en dood veroorzaken, heeft het duister de volkeren van de Aarde beheerst.

17. Ik wil me bezighouden met mijn verklaring in een vorige boodschap die verschillende lezers interpreteerden alsof ik gezegd had dat genetisch gemodificeerd voedsel niet schadelijk is. Nee, ik zei dat niet. Ik gaf dat voedsel en eenjarige zaden als een voorbeeld van de vele manieren waarop het duister zich voorstelt om jullie levens nadelig te beïnvloeden en om vrees te laten gedijen. Moeder kopieer hier even het stukje dat ik bedoel.

“Andere informatie die in circulatie is, is ook specifiek ontworpen om angst te scheppen. Bijvoorbeeld, granen, fruit en groenten die geproduceerd zijn door enting werden al tientallen jaren geconsumeerd zonder nadelige gezondheidseffecten, dus van waar kwam het idee dat “genetisch gemanipuleerd voedsel” schadelijk is? De productie kort geleden van zaden die geen toekomstige gewassen kunnen produceren is een andere zaak – net als andere ontwikkelingen die met duistere bedoeling werden bedacht, zullen die ook een kort leven hebben. De tijd loopt snel af voor alles dat uit duister is geboren!”

18. Dank je. Terugkijkend zie ik dat mijn woorden niet duidelijk overbrengen dat genetisch gemanipuleerd voedsel en niet productief zaad voortkomt uit een duistere bedoeling om angst te scheppen, maar daar mijn moeder mijn bedoeling snapte, realiseerde geen van ons twee dat het wat meer duidelijk gezegd moest worden. Ik zal het laatste zinnetje uit dat stuk herhalen, en daar zit geen dubbelzinnigheid in. Tijd loopt snel af voor iets en alles dat uit duisternis is geboren!

19. Waar het duister geen rekening mee had gehouden was jullie opnieuw ontwaken en het opeisen van jullie god en godin krachten die je los schudde van hun controle. Deze triomf voor jullie is de ondergang voor de duisternis, maar zelfs met alle bewijs dat hun einde onvermijdelijk is, zullen de puppets van het duister niet de nederlaag aanvaarden zolang als ze angst en paniek kunnen opwekken. We weten dat veel verlichte zielen vaak nadenken over hoe ze het best het licht kunnen dienen. We zeggen, houd je licht gelijkmatig en zend stralen van ongeconditioneerde liefde naar de Aarde – de energie van liefde die dezelfde energie is als licht, wordt anders uitgedrukt, maar die is veel sterker dan de energie van vrees!

20. We begrijpen dat als jullie je wereld in verwarring zien met zo veel mensen die verdriet, honger, ziekte en armoede lijden – en zij zijn het focus van nieuwsuitzendingen – is het moeilijk om altijd liefde, schoonheid en goedheid te zien die zelfs meer heersend zijn in jullie wereld. Dit is altijd in overvloed om jullie heen, veel kun je met jullie ogen niet zien, maar het is dicht bij je in spirit. Als de hoofdartikelen “te veel voor jullie zijn” visualiseer dan een wereld van vrede en liefde die op jullie wacht in jullie tijd en alreeds gemanifesteerd is in universele tijd. Laat gevoelens van vreugde en liefde toe om in en uit je hart te stromen – liefde is onschatbaar in haar capaciteit om jullie op te tillen en iedereen die om je heen is, en deze energie is zo krachtig dat hij zelfs inaar verre landen straalt.

21. Toch zal niet iedereen er voor kiezen om deze energie te omarmen omdat deze kan leiden tot het openen van het denken(de mind) voor veel waarheden, en overheersend bij dat alles is de Eenheid van Allen, de onafscheidelijkheid van alle zielen met God en Schepper. Wees alsjeblieft niet verdrietig als mensen die je heel lief zijn het “licht niet kunnen zien”, en voel het ook niet als je verantwoordelijkheid om bij ze aan te dringen. Iedereen zal ontwaken op zijn of haar eigen tijd – en als dat niet in dit leven is, dan in een volgend leven die dezelfde gelegenheden heeft om spiritueel in te groeien. Op welk station jij en de zielen die je lief hebt, ook mogen zijn, eeuwige liefdesbanden verenigen jullie voor altijd – leven is eeuwig, de ziel is onsterfelijk!

22. Als ik nou problemen heb om mezelf of iemand anders als een god of godin te zien, zal dit dan mijn kansen verkleinen om met de Aarde op te stijgen? Iemand wiens zelf-identiteit gebaseerd is op de waarneming van een “goddelijke” verschijning kijkt naar de buitenkant in plaats van dat te weten van binnen. Naar gelang van de sekse die ieder van jullie koos voor dit leven, zijn jullie aangewezen een god of godin te zijn, maar dat verschil is niet belangrijk – wetend dat ieder van jullie een deel van God IS! God is androgyn, een evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energieën, en die hebben niets te maken met sekse, maar eerder met de essentie van de ziel.

23. Het kan helpen en evenzeer juist zijn om te denken aan de essentie van de mensheid in plaats van individuele goden of godinnen, wat alleen maar de sekse keuze betekent van iedere ziel voor dit leven. Daar dit vragen doet rijzen over transseksuele mensen, herhaal ik dat het om de essentie gaat – niet om de vorm of kenmerken van seksualiteit of sekse – dat maakt de ziel uit. Het zijn de keuzen die ieder van jullie maken door het gebruiken van die essentie die leven op “goddelijke”manieren of niet, uitmaakt. Alles in ons universum is eeuwig onderling verbonden met elkaar en onafscheidelijk van God, welke naam die ook heeft, en iedere ziel is een deel van die Eenheid. Dit wetend, dit voelend, is deel van de spirituele groei die het ascenderen naar hogere dichtheden mogelijk maakt.

24. Zullen babies en kinderen de ascensie reis met de Aarde maken? Onder voorbehoud dat deze zielen hele korte incarnaties uitkozen om er zelf voordeel uit te halen en voor alle anderen uit de overeenkomst van voor de geboorte, ja, echt, zij zullen met de Aarde samen gaan.

25. Welke stoffelijke veranderingen zullen kinderen ondergaan als ze in 4D lichamen zullen gaan verschuiven? Sommige zielen die kortgeleden binnenkwamen en lichamen hebben met een kristallijnen cel structuur, en zij die niet minder overstuur makende stoffelijke en emotionele symptomen willen ervaren dan de volwassenen wier lichamen ook veranderen van het op koolstof gebaseerd zijn naar een kristallijnen basis. Deel van de aanpassing van volwassenen, het ontwortelen en het opzij zetten van gedachtepatronen die geloofstelsels en gedragspatronen vormen, drukten op de cellulaire herinnering. Kinderen hebben gewoon niet lang genoeg geleefd om net zo zwaar geïndoctrineerd te worden en ze antwoorden sneller en positiever op de hogere vibraties dan de meeste volwassenen. Veel zielen die incarneerden in de laatste paar jaren kennen bewust hun verbinding met God en zijn zich bewust van hun rechtmatige plaats in onze universele familie – die aangeboren kennis raakte niet “verloren” in hun derde dichtheidslichamen. Het is oprecht gehoopt dat de ouders die gekozen werden door deze kinderen en jongeren de ongewone graad van weetgierigheid die geboren werd uit oude wijsheid, eerder zullen behoeden dan dwarsbomen.

26. Hoe kunnen we weten wat intuïtie is en wat onze eigen gedachten zijn? Intuïtie is een onmiddellijke reactie op een nieuwe situatie of nieuwe informatie en is meer een gevoel dan een “uitgesproken” gedachte. Wat jullie een “vluchtige gedachte” noemen kan intuïtie zijn, maar als je indruk van een situatie of informatie na een pauze komt en een helder mentaal focus heeft, dan is het een gedachte. Het je afvragen of het analyseren van iets zijn je eigen gedachten erover. Je kunt over een intuïtie denken als een teken dat je motiveert om onmiddellijke actie te ondernemen in overeenstemming met je spontane reactie of om ernstig te denken over waarom je die reactie had – misschien een levensreddende maatregel of een baanverandering, respectievelijk.

27. “We schijnen meer dan ooit geconfronteerd te worden met onze “duistere” zaken. Is er een ‘deadline’ (een ‘tijdsgrens’) om met die gevoelens, houdingen, emoties, verslavingen enz. om te gaan of moeten we ze alleen maar erkennen en er dan gewoon uit groeien als we evolueren naar het 4D bestaan?” Deze contemplatie gaat direct naar de kern van de dualiteit van de derde dichtheid – het spectrum van de menselijke emoties, karakteristieken en gedrag – en de veelvoudige levens van zielen om te ervaren en om de valkuilen van de dualiteit te overstijgen.

28. Alhoewel je hier kunt zeggen dat er in elke ervaring een tijdsgrens is van sterfelijkheid voor de voltooiing van een gekozen ervaring, is er niet zo’n deadline in het tijdloze continuüm waar veelvoudige levens – dus van de ervarende personages van de ziel, en ieder is zelf een onafhankelijk en ongeschonden zelf – gelijktijdig gebeuren. Het is moeilijk om iets te omvatten dat niet herinnerd kan worden als een persoonlijke belevenis en waar geen bewust referentiekader voor is, zoals een leven zonder lineaire tijd en een ziel bestaat uit vele onafhankelijke zielspersonages, maar we zullen ons best doen om uit te leggen wat je wel weet op zielenniveau.

29. In jullie galaxy of Melkweg, is Aarde een van de beste scholen om te leren omgaan met dualiteit – en dat is waarom jullie hier zijn. Slagen, succes hebben, zogezegd, is het meester worden van de vele problemen van dualiteit en het evolueren naar de vierde dichtheid, en daar bestaat dualiteit niet. Er kunnen maar enkele levens of vele honderden nodig zijn voor personages van een ziel met gedachten, emoties, motieven en activiteiten met positieve, of licht-trillingen dan voor degenen met negatieve, of duistere trillingen.

30. Ieder leven in de spirit wereld van Aarde heeft een voorbereiding voor een volgende incarnatie, wat een volgend personage van de ziel is. De ziel herbekijkt haar recente stoffelijke leven en in het proces, ziet zij niet alleen elk moment van het leven, maar voelt al haar eigen emoties en de emoties van iedereen waarmee ze uitwisselde. Afhankelijk van hoe nauw de ziel getrouw bleef aan haar overeenkomst van voor de geboorte met de andere zielen die aan dat leven deelnamen, zou je kunnen zeggen dat dit terugkijk proces de “hemel” en de “hel” zijn van religies.

31. Maar, die terugkijk, zoals karma, is nooit een beloning of een straf. Het is een evalueren van het direct voorbije leven in de context van levens van alle personages en het vaststellen van wat er nodig is om hiaten op te vullen of zwaktes te versterken in de collectieve ervaring. Daar het doel van iedere ziel spirituele ontwikkeling is, kan een die achterblijft advies vragen aan een “oude ziel” met een verder ontwikkeld bewustzijn, en een ziel die laks of slordig is kan geleid worden door meer ervaren zielen om uit te zoeken wat ze nodig heeft in haar volgende personageleven.

32. In de spirit werelden is Eenheid met Alles bekend, en advies en leiding worden gegeven met ongeconditioneerde liefde. Dat is ook de basis waarop zielen overeenkomen om een leven samen te delen, inclusief degenen die de “zware” rollen accepteren welke anderen weer een gelegenheid geven om te ervaren wat zij nodig hebben voor spirituele groei. Omdat zielen onafscheidelijk zijn, en toch onafhankelijk functioneren als personages, draagt de evolutie van de een bij aan die van allen. Het omgekeerde, de devolutie (of de verbastering) is even zo goed waar, dus is het voor alle zielen van het grootste belang om elkaar bij te staan. Deze uitleg van de “motivatie” is alleen om te laten zien dat de ziel wil samenwerken, omdat ongeconditioneerde liefde veel meer is dan de basis voor overeenkomsten en leiding van vóór de geboorte, het is waaruit de ziel is opgemaakt.

33. Met die overvloedige liefde rondom, is het logisch je af te vragen hoe er ook maar een ziel duister kan worden. Dit komt door een zwakke wil en het geven van de macht en krachten van godzelf aan een eenheid die fortuinen en controle als beloningen krijgt in ruil voor hebzuchtige, meedogenloze, oneervolle, dictatoriale daden. Deze eenheid wordt gekend als de duistere krachten, het grote krachtveld van negatieve gedachtevormen, en een ziel die door deze beloningen in het aas bijt, verbindt zich en haar daden met die gedachtevormen, valt van zijn Beginselen in het licht af, en zinkt in de duisternis.

34. Nu dan, de selectie van een ziel voor elk stoffelijk leven begint met ouders om genetische, culturele en milieu redenen en zij kiest specifieke talenten, interesses, karaktertrekken – alles wat een individu uniek maakt. Deze samenstelling, met de gewenste uitwisselingen met iedereen die dit leven zal delen, wordt het zielscontract voor het nieuwe personage, dit is deel van de overeenkomst van voor de geboorte.

35. Een pas geborene heeft volledig besef van wat voorzien is in het contract, maar dat trekt langzaam weg als de baby zich aanpast aan de noden van een dicht lichaam en aan de condities van de ouders. Terwijl het kind groeit, komt er invloed van leeftijdsgenoten, onderwijzers, en andere figuren die wat te zeggen hebben in het leven. Niet alleen is alles in het zielcontract vergeten, maar is er ook druk om je te voegen aan iemand anders zijn normen en verwachtingen. De ziel houdt contact met haar personage door het geweten, door intuïtie, instinct, inspiratie en aspiraties om het personage zachtjes te “duwen” naar de koers van het contract. Maar het verlangen om zijn vrije wil te gebruiken is werkelijk sterk en daarin liggen de kansen van de dualiteit: tot waar in het spectrum gaan de interesses van het personage, zijn wensen en doelen, naar het licht of naar het duister?

36. Laten we nu alles van jullie en die hele achtergrond plaatsen in dit ogenblik dat weergaloos is op Aarde, ja werkelijk in het universum. In het kort – omdat dit al uitgebreid behandeld is in diverse vorige boodschappen – Aarde verkoos om de derde dichtheid te verlaten, maar omdat zij te verzwakt was door de negativiteit om dit alleen te doen, vroeg zij om hulp. Een vorm van bijstand is de instroom van de vrouwelijke, of godinne, energie om de lang-dominante mannelijke energie, die de bron was van die negativiteit, in evenwicht te brengen. Die “vermengde”energie vergroot alle emoties en karakteristieken, en de verschillen tussen licht en duistere neigingen nemen merkbaar toe. Deze “kaf en koren” situatie laat je duidelijker jezelf zien – en het gedrag van anderen is een spiegel voor je.

37. Er is een universele “window”, een raam, voor Aarde’s ascensie en de lineaire klok tikt. Zij is verzekerd van het bereiken van haar bestemming op de juiste tijd maar als jullie stoffelijk aan haar zijde mee willen gaan, moet je je karmische lessen van de derde dichtheid tot een einde brengen, precies wat je besloot in je zielcontract. Door je te herinneren dat de ziel je duwtjes geeft aan je bewustzijn, in overeenstemming met dat contract, zijn onaangename gevoelens over jezelf belangrijke boodschappen. Zo ver weg van het alleen maar nota nemen van je houding of je gedrag, is dit een wel gelegenheid met een beperking aan tijd om die(houding of gedrag.w.) te veranderen.

38. Het evolueren van de derde naar de vierde dichtheid gebeurt niet gewoon alleen maar omdat je op de planeet bent terwijl de planeet ascendeert. Jullie evolutie gebeurt door je geweten en je intuïtie in acht te nemen met andere wijsheid die je ziel je geeft om je te voeren naar de verbinding met je contract. Dit gebeurt door introspectie van het zelf, het eervol werken, en het respecteren van al de Natuur haar levensvormen, het onderscheiden van waarheid van onjuistheden, door het nastreven maar niet kopiëren van mensen die je enorm respecteert, en door het niet oordelen over anderen. Het komt door de erkenning en het voelen van dankbaarheid van alle zegeningen in je leven, door je zelf en anderen te vergeven voor wat je denkt dat onrechtvaardigheden zijn. Het komt door te leven vanuit je hart, de zetel van je ziel.

Jullie zijn nooit alleen op je reis van zelf-ontdekking en evolutie! Altijd zijn de oneindige armen van God – engelen, geestelijke gidsen en vrije geesten, geliefde zielen uit het Nirvana, zielen uit spiritueel ontwikkelde beschavingen, en de energie van het Christus bewustzijn die gemanifesteerd zijn als liefde en licht en die niet te overtreffen zijn – met jullie.

______________________________________

LIEFDE and VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg van iemand en je zou de boodschappen in de toekomst graag direct toegestuurd willen krijgen, volg dan svp de aanwijzingen die je bovenaan vindt onder ‘Matthew’s Messages’ op www.matthewbooks.com.

“Amuseren om je te Verdiepen – Mijn Conversaties met Dieren” en de Matthew boeken kunnen besteld worden in de ‘Book Shop’ op dezelfde site. “En Toen Zei God…En Toen Zei Ik…Toen Zei Hij…” kan besteld worden op www.awakenedhearts.com/books2.htm.]

Vertaling: Winny