Matthew Ward – Maart 2010

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 29 Maart  2010

Aardbevingen in Chili door mensen gemaakt; Illuminati gebreken; positieve ontwikkelingen op veel gebieden; effecten van godinnenenergie; vrouwen zelf-waarneming; oppositie in politieke arena’s; problemen bij bepalingen van tijdskaders; het Vaticaan; diverse ziel bestemmingen

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Van entertainment tot aan economie tot aan aardbevingen, het duister in sommige mensen heeft hen gemotiveerd om verbijstering, verdeeldheid of verwoesting te creëren over jullie wereld. De top leden van de Illuminati zijn hardnekkig aan het worstelen met het steeds-toenemende licht door welke   middelen dan ook te gebruiken wat ze kunnen om zich vast te klampen aan de aan flarden gescheurde overblijfselen van hun wereld. Het maakt niet uit waar ze op of hoe ze hun snode pogingen ook richten, en ook al lijken sommige ten gunste van hen werken, elk effect ervan zal maar een kort leven hebben.

2. Laten we spreken over een specifiek voorbeeld wat dit betreft. De aardbeving in Chili, net als die in Haïti, werd veroorzaakt door technologie die door mensen is gemaakt, en opnieuw, de locatie en de timing werden strategisch uitgezocht. De aardbeving was ontworpen om de nieuwe president van Chili te presenteren door immense reconstructie pogingen die zijn bedoelingen om zijn land financieel sterk te houden zonder buitenlandse controle over hun rijkdom van natuurlijk bronnen, tot de ondergang zouden brengen, . Zo verwoestend die aardbeving en zijn naschokken ook waren, onze ruimte familie gebruikte hun technologie om een nog veel grotere schade en dodenaantal te voorkomen welke de Illuminatie voor ogen stond. Ze faalden ook in hun doel – om president Pinera’s intentie om zijn land te stabiliseren en om de welvaart te laten toenemen terwijl de verslappende multinationale bedrijfscontrole alleen maar zou worden vertraagd, niet ontspoord.

3. In een vorige boodschap spraken we over zielen die de transitie maakten tijdens de rampzalige aardbeving op Haïti: de meeste achtergelaten stoffelijke levens vanwege hun keuze in het zielencontract, en zij wier levens werden afgesneden vóórdat hun contract voltooid was, werd de gelegenheid gegeven om in het Nirvana de karmische keuzen van hun derde dichtheid af te wikkelen en om naar de vierde dichtheid te evolueren, tegelijkertijd, sturen ze licht om de pijn te verlichten van hun families en om iedereen in hun land op te tillen. Het zelfde is waar voor het veel mindere aantal mensen dat stierf in Chili, en precies wat wij doen en myriaden andere wezens van licht voor de getraumatiseerde overlevenden in Haïti, we sturen wij allen helende licht energie naar degenen die treuren en grote problemen tegenkomen in Chili.

4. Of er een aardbeving door mensen is veroorzaakt of door Moeder Aarde’s aanpak, de naschokken zijn een natuurlijk effect en collectief kunnen die net zo veel negativisme loslaten als de aardbeving die hem heeft aangezet. En ook kan een krachtige aardbeving in een gebied van de planeet mildere aardbevingen of vulkanische erupties op andere plaatsen veroorzaken – net als een dwalende cel in je lichaam een van de talloze andere  cellen kan beïnvloeden, en zo is het met iedere kubieke centimetertje van Aarde’s planetaire lichaam.

5. Aarde had besloten dat er geen geofysische gebeurtenissen meer nodig waren die ze zelf zou maken, omdat het overblijvende negatieve kon worden vrijgelaten en getransmuteerd kon worden door het intense licht dat gegenereerd werd op de planeet en constant werd ingestraald van uit de verte, dus snap je dat alle gebeurtenissen van die aard dus inderdaad door de mens zelf is gemaakt. Maar je kunt ook weten dat de missie van sommigen van de massale vloot van ruimtevaartuigen die om onze planeet hangen vanaf nu voortdurend observeren zodat ze de catastrofes in de korst van de Aarde waar ze ook gebeuren, kunnen verzachten of verminderen. En daar meer negativisme vrijgelaten moet worden en zielencontracten voor veel zielen dichtbij hun voltooiing zitten, zullen welke bemoeienissen dan ook van duisternis in toekomstige aardbevingsgebeurtenissen een hulp zijn wat dit betreft.

6. Laten we spreken over jullie zaken van entertainment, die niet bedoeld zijn voor de RE-creatie van vrije tijd welke jullie allemaal nodig hebben, maar eerder een beroering is die angstzaden plant. Dat is ook de bedoeling van films over slechte buitenaardsen die een houding aannemen van vriendelijkheid en nieuwe films over oude oorlogen, die gevoerd worden in de ruimte tegen beschavingen die willen invallen en zegevieren, en het mogelijk vernietigende einde van jullie wereld in 2012; en dan is er de toevloed van elektronische spelletjes van een zelfde ontwerp. Duister geesten willen jullie angstig houden niet alleen voor aliens maar ook voor elke manier van “wat als…”; en als ze geen openlijke vrees kunnen produceren, dan zal een zondvloed van dit soort aanschouwen jullie psyche doen wennen aan de onvermijdelijkheid van beestachtigheid en oorlog en ET overwinnaars. Weer een ander doel van dit soort entertainment is om je aandacht af te leiden van belangrijke dingen zoals denken over wat er achter ‘het nieuws’ zit of er over denken hoe je je leven beter kunt leiden en je wereld beter kunt maken.

7. En ook hierbij schieten de doelen van de Illuminatie te kort. Er zijn al zoveel ‘sightings’ geweest van ruimtetoestellen rond de planeet dat er al een wijdverspreide acceptatie is van niet alleen dat er andere beschavingen bestaan, maar dat hun aanwezigheid boven het hoofd bewijst dat ze veel verder ontwikkeld zijn dan jullie technologie en intellectualiteit.  En tegengesteld aan hun gewelddadige beschrijving van die “entertainende” films, geloven de meeste van jullie toch dat als de vreemdelingen in die toestellen met boze bedoelingen waren  gekomen, ze allang eerder de boel hadden overgenomen.

8. Lichtende zielen produceren films, boeken, muziek en andere kunstvormen met spirituele concepten;  sommige kerken beginnen godsdienstige doctrines te interpreteren op wijzen die de behoeften van ziel-zoekers nader komen; seminars en workshops op spirituele en metafysische basis floreren en dat doen ook meditatie cirkels; individuen, groepen en organisaties breiden hun inspanningen uit om arme mensen lokaal te helpen en ook in verre landen. In het kort, zielen over de hele wereld ontwaken niet alleen  bewust en spiritueel, ze nemen ook actie! Vanaf ons voordelig uitkijkpunt, zien we het licht dat uit deze vele miljoenen mensen te voorschijn schiet en dat uit hun goedwillende ondernemingen lijkt op eeuwigdurend vuurwerk aan jullie hemelen!

9. Ja, oorlogen, onderdrukkend regeren, corruptie van corporaties en financiële hebzucht, ziekte, giftige vervuiling en armoede die gebeurt die zitten nog in jullie 3D wereld; maar zelfs midden in die condities ontdekken zielen hun persoonlijke kracht en worden actief betrokken als “deel van de oplossing”.  En ja, de lelijkheid van dualiteit is nog overheersend, maar een toenemend aantal mensen zien algemene problemen, algemene belangen, algemene doelen; en samenwerking vervangt naijver, apathie en zelfzuchtige belangen in buurten en gemeenschappen over jullie hele wereld. Deze niet te stoppen kracht tot goedheid en verandering breidt zich in alle richtingen uit, en vaak is het de vrouw die de leiding neemt.

10. Het vrouwelijke, of de godinnen energie die binnenstroomt om de mannelijke energie in evenwicht te brengen die de Aarde bewoners millennia lang domineerde, geeft vrouwen overal innerlijke kracht, moed, vertrouwen en vastberadenheid om boven hun vroegere status van minderwaardigheid of als een bezit uit te rijzen, een status die in die culturen en landen werd opgelegd waar mannen als superieur worden gezien. We bedoelen niet dat jullie een door vrouwen gedomineerde gemeenschap zullen worden – jullie zullen dat niet – of dat de godinnen energie de mannen niet ook beïnvloedt – werkelijk dat doet het; anders zou deze energie instroming alleen maar conflict  opwekken tussen de seksen in plaats van een balans bewerkstelligen van die twee energieën in de mensheid. Maar, het is de verandering in hoe vrouwen zichzelf waarnemen – van hun aanvaarding van onderwerping naar de erkenning van zelfwaarde en dat het groeiend besef van hun gecombineerde sterkte een kracht is voor liefde, vrede en harmonie – en dit komt het collectieve bewustzijn binnen en voert jullie wereld steeds dichter naar de Gouden Eeuw toe.

11. We haasten ons er bij te zeggen dat dit niet betekent dat vrouwen geen aspect hebben tot meedogenloos krijgerschap met mannelijke energie of die naar diepten van duistere motieven en daden kunnen wegzakken! Sommige vrouwen werken om dezelfde doelstellingen van Illuminati te bereiken met dezelfde hevige toewijding als de mannen in hun rangen; en weer andere vrouwen die in tegenstelling zijn met de keuzes van hun zielencontract, beschadigen anderen in gezinnen, in buurten en gemeenschappen. Opnieuw, dit is de derde dichtheid in beweging en de tijd daarvan is in jullie wereld snel aan het slinken. Mannen en vrouwen evenzeer die gevangen zijn door het duister verlaten de planeet en zullen daar mee door gaan, ieder als zijn of haar trillingsniveau is overschreden omdat Aarde snel doorgaat naar achtereenvolgens hogere niveaus van vibratie.

12. We noemden ook de economie op als voorbeeld van duistere pogingen, en dit werd bedoeld als afleidend, ontwrichtend en verwoestend. Afleiding is de bedrieglijke beschrijving van de hoofdstroom in de media over de wereldeconomie crisis, als een recessie die weer omhoog gaat na het tot de bodem gaan zodat de massa’s passief een terugkeer zullen aanvaarden naar het zelfde-oude, de zelfde oude banking en zakendoen.  De ontwrichting in levens is duidelijk zichtbaar in baanloosheid, in thuisloosheid en in voedselbank statistieken; en de economische verwoesting was bedoeld om behalve de Illuminati zelf, iedereen te benadelen. Ze hadden in hun streken om zelfs nog grotere fortuinen te vergaren,  niet berekend dat het plan een terugslag kon hebben op henzelf en de deur kon openen naar een andere economisch stelsel dat ze niet zouden kunnen controleren. Ze hadden geen rekening gehouden met de vindingrijkheid en de geestkracht van de mensen om ontberingen te overstijgen of de sterke geest van samen delen en elkaar helpen of de samenwerkende productiviteit, en dit alles gedijt in de achterban van jullie wereld. Ze hadden geen rekening gehouden dat eerlijke mensen met gezonde economische expertise systemen zouden vestigen in financiën en handel die gebaseerd zijn op spirituele integriteit en billijkheid voor alle volkeren van de Aarde. En het is deze verandering met deze omvang wat er gebeurt onder de “nieuws radar” zogezegd.

13. Velen van jullie twijfelen nog steeds aan de motieven of het leiderschap van Obama, en daarom zullen we kort spreken over deze hoog geëvolueerde ziel waarmee jullie allemaal instemden voor je geboorte dat hij gekozen zou worden voor die positie om jullie wereld in een era van vrede te leiden. We vertelden jullie al vóór de eerste verkiezingen dat hij president zou worden, en alles wat we over hem vertelden en over zijn deel in het Gouden Eeuw meesterplan in opeenvolgende boodschappen is nu net zo accuraat als toen. [voor lezers die geïnteresseerd zijn, deze delen van die boodschappen kunnen makkelijk worden teruggevonden (in het Engels) door Obama in te tikken in het zoekgedeelte op Matthews’s Messages op www.matthewbooks.com.]

14. Daar massale oppositie tegen het bestuur van Obama door de Republikeinen in het Congres en door sommige leden van zijn eigen partij, publiek bekend is, de macht achter deze tweedracht – druk vanuit het Illuminati wereld web-werk – is niet bekend. Behalve voor de lezers van onze boodschappen en voor degenen met andere bronnen vanuit het licht, is het niet bekend dat de schreeuwende en haatdragende onenigheid binnen de regering van de VS niet is zoals ze lijkt  te zijn, een stijfkoppige barrière van partijgangers of hun onbuigzame ideologische verschillen – maar het is de invloed van het licht en van het duister dat uitgespeeld wordt op het toneel van de regering van de  Verenigde Staten.

15. Ja, de duisteren kunnen hier een lichte mate van succes claimen en ook op andere toneeltjes in andere landen. Hun myriade vormen van afleiding, ontwrichting en verwoesting hebben pogingen voor positieve verandering vertraagd, verwaterd of afgebrand; ze stelden officiële erkenning uit door internationale leiders van de aanwezigheid van andere beschavingen; en voorkwam het oprijzen van andere universele en aardse waarheden.

16. Dus is het begrijpelijk dat jullie ongeduldig of ontmoedigd werden door mainstream rapporten van progressie – of een gebrek daaraan. Maar, je doet er goed aan je te herinneren dat die rapporten worden uitgebracht met opzettelijke incomplete  of onjuiste informatie door denkgeesten uit de derde dichtheid via derde dichtheid uitlaatkleppen. Wat geesten uit een hogere dichtheid wereldwijd bewerkstelligen achter de coulissen zal je verbazen als je maar het licht kon zien uitstralen uit de diverse bronnen en de betekenisvolle gunstige veranderingen die vorm aan nemen! Deze veranderingen voeren licht-ontvankelijke zielen uit de illusie en leugens van de derde dichtheid naar de universele werkelijkheid van het continuüm, waar de glories van de Gouden Eeuw wachten!

17. We weten dat jullie stevige tijdskaders willen voor specifieke gebeurtenissen, en we willen dat we die je konden verschaffen, maar dat proberen te doen zou dwaas zijn. Niets in het energieveld van het potentieel van de Aarde is duidelijke geschetst – stromingen die rechtuit schijnen te lopen gaan abrupt zigzaggen en worden weer overgenomen door andere stromings activiteiten. Terwijl je je herinnert dat enige maanden geleden het er even op leek dat de tijd van een televisie aankondiging over buitenaardse aanwezigheid zo dichtbij was, maar sedert dien, heeft de versperring van duistere acties de afronding voorkomen van een paar van die grote aspecten van dat programma. En enkele maanden geleden leek het dat dit gebeuren zou volgen na het oprijzen van sommige waarheden die lang verborgen waren; later werd er besloten dat doordat de Illuminati een stevig deksel hielden op die waarheden, het programma eerst zou komen. We kunnen met zekerheid zeggen dat de introductie van onze ruimte broeders en zusters aankomend is, maar de timing, net als de ruimtevloot, hangt nog in de lucht.

18. Ook al staat die grote gebeurtenis niet op jullie drempel, het grotere licht dat heerst brengt een andere onthulling te voorschijn van grote betekenis: het misbruik aspect van de dualiteit in de top van de Katholieke kerk, het Vaticaan. Dit is niet om te oordelen over de paus of  over priester zondaren, maar eerder een bewijs dat opperste eerbied voor een mens en het gehoorzaam zijn aan door mensen gemaakte godsdienstige wetten misplaatst is. Iedere ziel is een deel van God en geen ziel is in Gods ogen groter of minder dan een andere ziel! Op dit moment lijkt het dat de tijd om antieke herinneringen en wat de ware bedoeling was van godsdiensten, onthuld wordt nogal ver van het pad af, vergelijkenderwijs gesproken, maar met alle andere bronnen van energie in beroering kan dat tijdskader ook in een oogwenk veranderen.

19. En zo dringen we er bij je op aan om standvastig in het licht te blijven en om geduldig te zijn over wanneer een hoe gebeurtenissen zich zullen ontvouwen. Met de massale hoeveelheid waarheid die moet worden onthuld, is een allereerste overweging om balans te houden tussen hoe snel schokkende informatie gegeven kan worden en hoe veel een psyche gezond kan verwerken.

20. Nu dan, wijs zorgen af over huidige of voorgestelde wetten, wetsontwerpen, doctrines, gewoontes,  beleid, verdragen of procedures die gebaseerd zijn op oneerlijkheid, of onrecht of die schade aan geest, lichaam of spirit vertegenwoordigen. Zoals al het andere in jullie wereld dat voortkomt uit het duister deze zullen snel oplopend gaan eindigen door de reis van Aarde naar de vierde dichtheid waar geen duisternis kan bestaan. En geen duistere daden kunnen haar ascentie proces vertragen of omleiden – zij zit op het schema om de hemelse tijdslijn te ontmoeten om geheel de derde dichtheid te verlaten.

21. Wat op het spel staat is de bestemming van haar bewust en spiritueel slapende bewoners: Zullen zij hun intuïtie achten, de boodschappen van hun ziel, om op tijd te ontwaken om stoffelijk de Aarde te vergezellen? Velen van jullie hebben familie of vrienden die in het denken van 3D vastzitten. Biedt degenen in ieder geval je bewustzijn aan die geïnteresseerd zijn, maar probeer hen die niet geïnteresseerd zijn dit niet op te leggen – net zoals jullie je onprettig zouden voelen om meningen door de strot gedouwd te krijgen die in conflict zijn met jullie ingeboren weten, zo zullen zij dat zijn die aan hun geloof en denken gebonden zijn en die verschillen met die van jullie.

22. En voel je niet droevig als mensen die dicht bij je hart staan er voor kiezen om in dit leven niet te ontwaken. Eerbiedig hun goedheid en eerlijkheid in de wetenschap dat het noch jullie verantwoordelijkheid en noch je recht is om te proberen hun keuze om door te slapen te veranderen. Na een leven in de spirit, zullen ze reïncarneren in een derde dichtheidswereld met een volgende gelegenheid om “het licht te zien” en om spiritueel te evolueren; en als onafhankelijke en toch onafscheidelijke zielen die jullie allemaal zijn, tijdens de slaaptijd van lichamen zullen jullie reünies hebben met je geliefde mensen op plaatsen waar jullie en hun vibraties dat toestaan.

23. Wanneer en hoe zullen mensen die duistere daden bedrijven sterven? Zou het niet nuttig zijn om te weten wie ze zijn zodat we hen kunnen onderscheiden van mensen in het licht die sterven omdat ze hun zielcontracten hebben vervuld? Jullie kunnen helemaal niet onderscheiden tussen mensen van “duistere daad” en mensen in het licht die hun contracten voltooiden, en er is geen noodzaak om dat te doen. Daar er variërende licht frequenties in mensen zitten, kan er geen massale exodus zijn van degenen die tot het duister geneigd zijn op een bepaald moment in Aarde’s ascensie. Zulke mensen zullen overgaan uit dit leven als de Aarde een energielevel bereikt dat voorbij gaat aan de frequentie van die mens en stoffelijke dood komt dan door een van dezelfde oorzaken die nu ook bestaan.

24. Waar zullen zielen van de diverse dichtheden die nu leven op de planeet naar toe gaan als ze de Aarde niet gaan vergezellen, en zullen ze zich herinneren waarom ze dat niet deden of zal de ‘sluier van vergeten’ dan wegvallen? De zielen van wie hun levensenergie registratie van de laagste dichtheid was – die sommigen “puur slecht” zouden noemen – zullen automatisch naar het enige deel van het Nirvana getrokken worden dat gescheiden is van de flexibele lagen, een kleine insluiting dichtbij jullie maan waar de dichtheid zo groot is dat het die zielen gevangen houdt. Ze beseffen waar ze zijn en wat ze deden waardoor dat dit naar dat dichtste deel van Aarde’s spirit wereld voerde want daar is het dat ze hun hele leven moment voor moment kunnen terugkijken en elk van hun emoties bij de emoties voelen van ieder leven dat zij op welke manier ook aanraakten. Dit proces van opnieuw bekijken is de hel van sommige godsdienstige concepten.

25. Licht wordt voortdurend naar deze zielen toe gestraald en als ze er voor kiezen het licht te aanvaarden, zullen ze incarneren op een eerste dichtheidsplek van primitieve vormen die geen herinneringen of intelligentie hebben maar alleen een instinctief bestaan. Dit laat die zielen overnieuw beginnen met een schone lei, niet  belast door herinneringen van duister gedrag dat hen voerde naar die dichtste plekken in jullie deel van dit universum.

26. Mensen wier levensenergie van een heel lage dichtheid was – zij die hun ziel contracten ontkenden en wier opzettelijk meedogenloze daden anderen weerhielden van de vervulling van hun contracten, maar die zelf niet zo tiranniek of duivels waren als de zielen die overgedragen werden naar die kleine insluiting – worden automatisch getrokken naar een eerste dichtheidswereld en beginnen overnieuw onderaan. Als zij het licht accepteren dat voortdurend naar die plek wordt toegestuurd, kunnen ze in een tweede dichtheidswereld incarneren waar ze geen herinnering hebben aan vorige levens maar waar ze een geweten krijgen, een capaciteit tot redeneren, en vrije wil keuzen. Met deze grotere graad van ingeboren mogelijkheden komt de optie om in licht of in duisternis te werken, en dus kunnen ze veel levens krijgen in een tweede dichtheid, terugvallen naar de eerste, of verder gaan naar een derde dichtheidswereld.

27. Wat betreft de “sluier van vergeten” die over bewoners van een derde dichtheidswereld valt – hoe veel van jullie herinneren je je waarom je bent waar je bent?!

28. Zielen die nu op Aarde zijn die in een vierde of hogere dichtheid van spirituele ontwikkeling zijn en die hun stoffelijke reis met Aarde niet voortzetten kunnen er voor kiezen om een leven in het Nirvana te leiden, terugkeren naar hun oorspronkelijke thuisland, verhuizen naar een andere beschaving die vergelijkbaar is met het station van hun evolutie, of terugkeren naar de Aarde en het leven genieten in haar Gouden Eeuw. Op al die niveaus van spiritueel besef is er veel herinnering door het niveau te vergelijken met het niveau van elke derde dichtheidswereld.

29. Maar, het eeuwige leven van de ziel houdt de terugkeer in naar Het Begin in de Schepper, dus er zijn eonen lagen van vergeten om ontdekkingen te doen in het ongeëvenaarde avontuur dat Leven wordt genoemd. Licht, de zuivere liefdes essentie van de Schepper Bron en de meest krachtige energie in de kosmos, is beschikbaar voor iedere ziel, op elk ogenblik, en door het licht te accepteren, gaat ieder evoluerend verder door de bewuste herinnering van wat bekend is op het zielenniveau.

30. De Gouden Eeuw wacht op al Aarde’s bewoners die het licht hebben omhelsd en wier levenscontract verscheiden meer jaren op de planeet inhoudt. Herinner je alsjeblieft dit: Licht wezens door het hele universum heen zijn met jullie in liefdevolle spirit, juichen je toe op je pad naar die wonderbare wereld!

_________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Matthew’s boodschap is laat omdat we uit het land waren voor een vreugdevolle familie reünie met ons kleindochter haar huwelijk, en bij onze thuis komst was er weer een volgende operatie voor Bob. Maar alles in in orde!! ]

Dank jullie voor de emails met interesse voor ons of onze familie in Chili. Zoon Michael en zijn vrouw waren bij ons in Panama in de tijd van de aardbeving en niemand in haar familie werd gewond toen hun huizen werden beschadigd.

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, “Matthew, vertel me over de hemel ” en “Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk”. Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.]

Vertaling: Winny.