Matthew Ward – June 2010

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 2 Juni 2010

Huidige gebeurtenissen in verband met de Aardse ascensie

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station en om te zeggen dat we mèt jullie huilen over de gebeurtenissen van de laatste tijd die hartzeer, vrees, boosheid en ernstige zorgen oproepen over wat er in jullie wereld gebeurt. We begrijpen de bedoeling van dit alles en kunnen de grootheid zien die er uit voortkomt, maar door de onderlinge verbondenheid van alle zielen, voelen we jullie emoties van diep verdriet, ontmoediging en pessimisme. Daarom komen we nu in deze tijd.

2. De Israëlische aanval op een schip met mensen wier bedoeling humanitair is; andere gevallen van niet uitgelokt geweld; hernieuwd wapengekletter tussen de twee Koreaanse naties; weinig of helemaal geen progressie om Irak te stabiliseren of het beëindigen van gevechten in Afghanistan; vrees over wat zal volgen als Iran nucleaire wapens ontwikkelt en wat er in Pakistan wordt bekokstoofd; toenemende gevallen van onregelmatigheden en seismische gebeurtenissen; het continue uitstorten van olie in de Golf van Mexico; economische ineenstorting die zich door Europa verspreidt; regeringen in chaos – dit alles is betreurenswaardig en vol ernstige mogelijkheden voor het perspectief van jullie wereld.

3. Het is moeilijk, zelfs voor de moedige lichtwerkers om die situaties te zien en alle anderen die wijdverspreid lijden veroorzaken, als niets anders dan persoonlijke en nationale tragedies die het zijn voor de volkeren die er direct door worden getroffen. Medeleven is een natuurlijk sentiment van lichte zielen, en samen met gebeden en stoffelijke en financiële hulp waar mogelijk, helpen de hoge vibraties van medeleven die mensen op te heffen die lijden. Grof schandaal en de schuld geven aan gruwelijkheden en opzettelijke ontberingen zijn ook natuurlijke reacties van een bezorgde bevolking, en we zullen later hier wat meer over zeggen.

4. Het zou niet van dienst zijn om jullie te vertellen dat alle verdeling zaaiende zaken gelukkig zullen worden opgelost zonder enige serieuze consequentie omdat er een paar zullen komen, maar die zullen niet van die ernst getuigen zoals vele geesten zich voorstellen. Wat wij jullie aanbieden in deze korte boodschap ter verlichting van zware harten voor alle wisselvallige, onderdrukkende en hartverscheurende situaties, is het hogere doel in verband met Aarde’s ascensie.

5. In onze laatste boodschap zeiden we dat er niet veel tijd over bleef om alles dat moet – en zal! voltooid worden voordat Aarde het universele “raam” bereikt om uit de derde dichtheid weg te gaan, en door vasthoudendheid van duistere geesten en harten het meesterplan van de Gouden Eeuw heeft veranderd. Dit bood oorspronkelijk een langzaam opduiken van waarheden en de daaruit voorvloeiende veranderingen, maar in de huidige energiestromingen, is het verwijderen van de laatste overblijfselen van duisternis moeilijk/enorm, en oude conflicten tussen mensen, groepen en landen moeten gaan pieken in een vergelijkenderwijs korte tussentijd. Door de lineaire tijd die aan het “verdwijnen” is in de trillingslagen, die de planeet heeft bereikt, versnelt alles zich in jullie wereld, niet dag per dag, maar minuut per minuut.

6. De dominante vibraties die positieve en negatieve gevoelens en gedrag vergroten, transmuteren het negatieve naar licht, wat jullie planeet voortstuwt uit het duister naar het licht – dat is wat ascensie is voor iedere ziel. In een transformatie van dergelijke grootte, zijn dood, verwoesting en wanhoop onvermijdelijk terwijl energieën van hebzucht, meedogenloosheid en machtswellust die Aarde en haar bewoners millennia lang teisterden, de laatste fasen uitlopen van hun koers. En de duisternis slaat furieus om zich heen in haar angst om te verliezen wat er nog overblijft van hun voormalige wereldcontrole. Omdat we liefde hebben voor alle zielen, wensen we dat het overgangsproces niet zo overweldigend was; maar, het kan niet op een andere manier in deze laatste fasen van een hardvochtige, maar toch beslissende strijd van een beschaving om zichzelf uit de diepe derde dichtheid omhoog te tillen en te evolueren naar de vierde.

7. Volbrengen is precies waarom jullie zijn waar je bent. Van de vele zielen die deel wilden zijn van deze weergaloze tijd, niet alleen op de planeet, maar in het universum, zitten jullie bij die gekozenen omdat je de oude wijsheid, spirituele sterkte en de ingeboren talenten hebt om diepe veranderingen tot stand te brengen. Twijfel geen moment aan jullie krachtige zelven.

8. Vat moed en weet dat er veel, veel meer met licht gevulde volken zijn in jullie wereld dan duistere, en op het zielenniveau zijn ze verlangend om hun rol te vervullen bij Aarde’s pad uit geweld, onrust, bedrog en corruptie. Op een bewust niveau, echter relatief weinig van hen weten wat jullie doen – dat jullie allemaal goden en godinnen zijn met onbeperkte potentie om, waar jullie je ook met intentie op richten, te manifesteren.

9. En zo vreemd het mag schijnen, het gebrek van die kennis zal, uiteindelijk een mooie bijdrage zijn om de Gouden Eeuw van Aarde binnen te leiden. Zonder hun ware Begin te kennen of iets te weten van een Gouden Eeuw – of over de tientallen jaren hulp van andere beschavingen of dat buitenaardsen tussen jullie in leven of dat vele anderen best spoedig bij jullie zullen komen om te helpen bij de nieuwe manieren – deze onbewuste zielen rijzen omhoog naar de uitdaging om Aarde te helen en om haar te behouden voor toekomstige generaties. Zij richten de energie van “wandaden en schuld” op nieuwe veranderingen die, alhoewel ze zich dit niet realiseren, op dit zelfde moment een wereld mee-scheppen van een harmonieus gelijktijdig bestaan van de hele mensheid en Natuur op Aarde plus zielen in werelden hier voorbij. Je kunt zeggen dat de achterban beweging die over de hele wereld nu is gegroeid ook naar de hemelen zweeft terwijl jullie je voorbereiden om je rechtmatige plek in onze universele familie in te nemen.

10. Niet iedereen kan op de voorgrond zitten van zich ontwikkelende, nieuwe of uitvoerende lang-onderdrukte technologieën of leider zijn op bepaalde wegen van hervormingen, en er is geen noodzaak voor allen om op die posities te zitten. Het gewoon ZIJN van het licht dat je bent zal mensen dichtbij bekrachtigen en helpen hun eigen licht te herkennen, en toenemende stromingen zullen exponentieel blijven uitstromen. Door je te herinneren dat licht en liefde dezelfde energie zijn, gewoon anders uitgedrukt en omdat de zuivere essentie van Schepper de meest krachtige energie in de kosmos is, kun je zien hoe LIEFDE de sleutel is om chaos te verlaten en om naar vreugde te gaan.

11. De grote veranderingen in jullie wereld, die al voltooid zijn in het continuüm, zullen snel gebeuren, zelfs in jullie lineaire tijdsrekening. Deze periode van overgang naar de Gouden Eeuw voor ieder die standvastig blijft in het licht, is zijn eigen tweevoudige beloning, zogezegd – vreugde om de Aarde te helpen bij het vrijmaken van de diepe tentakels van duisternis en sprongen in zielengroei door deelname aan deze reusachtig, prachtige onderneming.

12. Lieve broeders en zusters van ons, blijf van binnen de wereld zien die jullie willen en weet dat jullie die co-creëren, mede-scheppen met iedere gedachte en daad. Talloze aantallen lichtwezens in geestelijke en stoffelijke werelden vergezellen jullie op jullie triomfantelijke reis.

13. Met oneindige liefde en zegeningen van het universum, zeggen we jullie vaarwel voor dit moment.

_________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

Matthew’s boodschappen zullen voor enige tijd onderbroken worden omdat Suzy’s tijd en energie nodig zijn om Bob te verzorgen en voor andere huistaken.
Gebeden worden zeer gewaardeerd, maar zend alsjeblieft geen emails. Dank jullie.