Matthew Ward: In Geen Enkel Land Ter Wereld Zijn De Mensen Vrij / 4 februari 2019 / door Steve Beckow

Matthew Ward:
In Geen Enkel Land Ter Wereld Zijn De Mensen Vrij
4 februari 2019 / door Steve Beckow
 

 Matthew Ward werd gevraagd om bij het spirituele te blijven en na te laten mensen te proberen te beïnvloeden op politiek gebied.

Bij het beantwoorden van de mensen die zich zo voelden, liet Matthew de God van dit Universum toe om de vraag aan te pakken.

Wat volgde was een opmerkelijke discussie over hoe en wat we doen met de politiek wat een onderdeel van Ascentie vormt.

Matthew’s Message, July 4, 2013, op
https://www.matthewbooks.com/july-4-2013/

De politiek welke alle landen controleert, alle mensen, alle economieën en bronnen van jullie thuis planeet is bevorderlijk geweest in het brengen van jullie wereld naar de verwoeste staat waar het zich momenteel in bevindt.

In geen enkel land op Aarde zijn de mensen vrij. Gedurende millennia hebben de duistere zielen van beschavingen voorbij jullie planeet hun gehoorzame Aardse broeders en zusters in leiderschapsposities beïnvloed om de rest van de mensen te misleiden en te intimideren. Ongeacht van wie nationale leiderschapsrollen bezitten, zij heersen/regeren door de dictaten van deze machten die voor de mensen onbekend zijn en misschien ook wel voor de leiders zelf.

De invloed van deze duistere aliën poppenspelers heeft geresulteerd in alle openbaarmakingen van oorlogen en alle beslissingen betreffende economieën en bronnen van de wereld. Hun tweede doel is het verhogen van de controle en rijkdom van de Aardse leiders, wiens hebzucht voor macht geestdriftige poppen van hen maakt, dus jullie hebben vandaag de dag een wereld met een geëvenaarde concentratie van grote rijkdommen, verarmde naties, stijfkoppige milieu vernietiging en corruptie welke in straaltjes uit bedrijfsverbindingen met regeringen vandaan lekt.

Het ultieme doel van de poppenspelers is de uitroeiing van jullie planeet. Dat zal NIET gebeuren, maar voordelige veranderingen voor iedereen vereisen een verandering in het karakter van jullie wereldleiders. Stemmen moeten verheven worden met eisen voor leiders van spirituele integriteit – dat soort van karakter wordt geïllustreerd, niet slechts bekend gemaakt. Ik bedoel niet dat geen leiders ooit sterk geweest zijn in hun deugden of dat geen stemmen ooit verheven werden om te protesteren tegen ongerechtigheden en onbillijkheden – er zijn inderdaad deze individuen geweest. Velen van deze moedige zielen moesten het ontgelden of daarvoor sterven, en veel van hun goede werken werd ongedaan gemaakt door opvolgende generaties die blind de zelfdienende leiders volgden.

Welnu, de collectieve wil van de mensen is omhooggaand om deze situatie te ontmaskeren en te tegenstreven. Terwijl leugens ontmaskerd worden, zullen er meer leugens verteld worden, en deze zullen ook ontmaskerd worden. Tirannieke regimes moeten en zullen veranderen. Alhoewel plannen gaande zijn voor deze vreedzame revolutie door een gezamenlijke inspanning tussen jullie beschaving en velen van jullie ruimtefamilies, ontslaat dat niemand van jullie die een betere, opgetogen wereld verlangen met de verantwoordelijkheid van het helpen om het te creëren. Jullie kozen allemaal om daar te zijn waar jullie momenteel precies zijn zodat jullie exact dat zouden kunnen doen! Feitelijk, waren sommigen van jullie belichaamd in andere levensspannen als grote leiders op Aarde en jawel daaraan voorbij, en jullie zijn nu terug om gelijkaardige inspirerende en opbouwende rollen op jullie te nemen.

Het is op drie niveaus dat jullie moeten handelen zodat eerbare besturende lichamen bereikt zullen worden. Het eerste niveau is spiritueel, en ik zal jullie vertellen wat spiritueel NIET is:

Het is geen lidmaatschap in welke van de meervoudige religies van jullie dan ook. Het is niet de eigen gerechtigdheid welke overduidelijk is bij grote overvloed. Het is niet het ontsnappen in een kop-in-het-zand “biddend leven”. Het is niet het geloven dat noch het goede noch het slechte bestaat omdat dit alleen oordelen is. Het is niet het accepteren dat alles in goddelijke order is en diens koers zal lopen zonder jouw deelname. Het is niet afzien van het zien wat er gaande is op jullie wereld omdat jullie verteld is dat het allemaal toch sowieso een illusie is.

Ik zeg niet dat er geen waarheid in ook maar iets van dat alles zit; wat ik zeg is dat spiritualiteit niet een diepgeworteld aspect van welke van hen dan ook is.

Het spirituele niveau waarop jullie je leiders zullen veranderen van zijnde henzelf duister-geregeerd naar mensen die waardig zijn om leiders te zijn – ware leiders met spirituele integriteit – ligt binnenin jullie harten. Dat is jullie gewoontegetrouwe uitbeelding van waar liefde zich ophoudt, nietwaar? Feitelijk, is de sensatie van liefde een gebied van de ziel, maar het heeft sterke fysieke effecten op het hart welke onmiddellijk door jullie gehele systeem heen verspreidt om jullie in spirit, gemoed en lichaam te verheffen.

Liefde begint met de eigen persoon, met het te leven, zodat het liefhebben van de eigen persoon net zo natuurlijk is als ademhalen. Alleen dan kan je liefde geven en ontvangen. Liefde is besmettelijk, onbegrensd, omni-aanwezig. Het is wat de bleekheid van spirit verandert in/naar de volledigheid van spirit, ziekte naar gezondheid, gebrek naar welvaart. Het is de afwezigheid van liefde dat alle ellendes van jullie wereld creëert, en het is het vullen van de leegte met liefde dat de ellendes gezond zal maken. Dit vraagt niet van jullie om te houden van wat ellende en ontbering en nadeel brengt! Het vraag van jullie om eenvoudig liefde te voelen aldus jullie die energie voort kunnen sturen – het zal diens weg naar de leegte zoeken.

Het tweede niveau is mentaal – diepgaand denken om te onderscheiden wat waarheid is en wat niet, in plaats van te geloven wat kandidaten zeggen. De vangst is, welke informatie is waarheidsgetrouw en welke is dat niet? Welke bronnen kunnen worden vertrouwd? Jullie zijn gedurende eonen misleid door een paar zielen in de ene na de andere generatie wiens intentie was/is om de controle over jullie te behouden, dus toegang verkrijgen tot de waarheid is niet gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Hoe kan ik dit uiteen zetten zodat het niet een serie over “wat het niet is” wordt? Altijd prefereer ik om in verklaringen positief te zijn, en ik heb dat al gecompromitteerd door mijn verklaring, wat spiritueel zijn niet is.

Prima, ik weet hoe verder te gaan – denk aan wat jullie in jullie wereld willen. Als dat vreedzaamheid en harmonie en samenwerking is, dan is dat het waar jullie je gedachten op moeten focussen. Wat zal dat naar de wereld brengen? Denk aan wat dat zal doen: Respect en waardigheid voor alle rassen en geloven en geslachten; help daar waar er ook maar hulp nodig is; het billijk delen van de gigantische rijkdommen van de Aarde; het genezen van alle ziekten; onderwijs, vervullend werk en comfortabele woningen voor iedereen; eerlijkheid, vriendelijkheid, mededogen, rechtschapenheid, harmonie, delen, gerechtigheid, vergeving.

Denk aan al deze kwaliteiten en omstandigheden en laat jullie harten en bewuste begeleiding je naar de kandidaten brengen die je het meest nauw met hen identificeert. Laat jullie hart en ziel, niet alleen maar jullie ogen en oren, jullie leiden naar de personen die de liefde en het licht dat nodig is om jullie wereld te verheffen accentueert.

Het derde niveau is actie. Als jullie leiders willen welke jullie kunnen vertrouwen en respecteren, werk naar die voltooiing toe. Ondersteun publiekelijk en financieel de mensen die jullie in het kantoor willen, maar als dat niet mogelijk is, breng dan jouw intentie naar voren door de macht van jouw energie gefocust op deze personen die feitelijk de posities vasthouden – Ik kan niet sterk genoeg de macht van intentie benadrukken! Jullie kunnen er zeker van zijn dat de huidige mensen aan de macht hun supporters actief werkend zullen hebben omdat deze lieden de omlaag-druppelende vrijgevigheid in ruil krijgen. Jullie die liefde, vreedzaamheid en harmonie willen zullen deze onvergelijkbare grotere overwinningen in ruil ontvangen voor de energie die jullie naar voren brengen om hen te creëren.

Artikelbron:  http://goldenageofgaia.com

Vertaling: Martien

 

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien