Matthew Ward – February 2010

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 14 February 2010

Aardbeving in Haïti – oorzaak, effecten; licht zenden naar mensen met duistere harten; de macht van negatieve gedachten;
wereld economie, schulden; antwoorden van binnen; vegetarische diëten; sterrenpoorten; geen “tweede Aarde”; reïncarnatie

1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen vanuit dit station. Terwijl het ascensie tempo van Aarde zich steeds meer versnelt en haar brengt naar steeds lichtere energieniveaus, zien we meer en meer harten en denken zich gaan openen voor het licht, zelfs als de verwarring doorgaat. Degenen die tot op hun kern onwillig zijn om te aanvaarden dat hun inspanningen nutteloos zullen eindigen, vechten hardnekkig door om hun tanende kracht weg te houden van totale verdwijning.

2. Wij zien het wijdverspreide verdriet, de verwarring en massale verwoesting in Haïti en we huilen. Niet voor de tienduizenden die stierven, omdat zij die speciale zorg nodig hebben die ze op persoonlijke basis krijgen van toegewijde zielen in het Nirvana, weer anderen zijn blij omdat ze terugkeren naar die wonderbaarlijke spiritwereld. Nee, ons verdriet is voor de miljoenen wier leven nu nog wanhopiger is, veel erger dan de ouders van hun families die het lijden door verarming al vele tientallen jaren verduurd hebben. Dat wij hun zielen contract kennen, maakt ons niet immuun voor verdriet over de persoonlijk tragedies die zich nog steeds openbaren bij onze broeders en zusters in Haïti, waar het sterkste bewijs van het beste en het slechtste de extremen van dualiteit als voorbeeld dienen.

3. De aardbeving werd niet door Moeder Natuur gemaakt. Het was het opzettelijke werk van degenen onder jullie die de technologie hebben om dergelijke catastrofale planetaire omwentelingen te scheppen. In dit geval was het een poging te verbergen dat er een groot fortuin werd vervoerd door Haïti van de ontdekte schuilplaats naar een geheime bestemming. Als er een splinter of een zilveren lijntje in die duivelse daad kan zitten, is het dat de waarheid over de technologie van weerscontrole en het verdorven gebruik ervan niet langer verborgen is – die informatie zit al op het internet voor iedereen om te zien. Het gebruik van dit soort “wapens van massa vernietiging” kan niet worden voorkomen, en als dit eenmaal in beweging is gezet, kan er alleen verzachting gebracht  of stappen gezet worden om het te nivelleren. Zo verwoestend als de aardbeving was, zonder tussenkomst van onze ruimtefamilie zou de impact op Port-au-Prince, het aantal doden en verwoesting nog groter geweest zijn.

4. Het beste in de mensheid was de onmiddellijke compassie vanuit jullie hele wereld en de uitstorting van hulp. Dit schept licht om Haïti’s grond, water en lucht van negativiteit te ontdoen wat veroorzaakte dat het een van de armste landen van de wereld werd. Despotische dictators die in overvloed leefden ontzegden hun landslieden zelfs de basische levensstandaarden, dus leverden ze hen over aan verzwakkende ziekten en feitelijk geen

gezondheidszorg, geen educatieve gelegenheid of bron van levensinkomen. Leningen die deze condities en hun lijden dat zij veroorzaakten, lichter konden hebben gemaakt, gingen in de zakken van de dictators, en de bevolking voelde zich hulpeloos om hun leven of het leven van hun kinderen te verbeteren. Toen deze decades van angst en onderdrukking enkele jaren geleden eindigden, werd het land bestookt met politieke wanorde en al gauw werd de hoop op verbetering van de Haïtianen verpletterd.

5. De zielen die er voor kozen om in deze wrede omstandigheden die bekend zijn van Haïti, te incarneren, deden dit vrijwillig om andere levens in evenwicht te brengen zodat ze spiritueel konden evolueren, wat het doel is van iedere ziel. Velen die dus kort geleden naar het spiritleven zijn gegaan hadden de keuzes van hun zielcontacten vervuld met de voltooiing van hun derde dichtheid ervaringen en op hun tijd zullen ze reïncarneren in de wereld van de vierde dichtheid van hun keuze. Zij die stierven voordat zij hun zielcontracten voltooiden krijgen  dezelfde gelegenheid om dit in het Nirvana te doen waar zij hulp hebben om hun karmische lessen te volbrengen en zich voorbereiden om uit de derde dichtheid weg te evolueren.

6. In alle gevallen dienen deze zielen hun families en vrienden op twee manieren: Hun vertrek verminderde de hoeveelheid negativiteit die veroorzaakt werd door hun vroegere ellendige condities van bestaan en dit voorkwam ook de negativiteit die leven in nog ergere omstandigheden gegenereerd zou hebben; en deze zielen zenden nu stralen licht vanuit hun  spirit thuis naar ieder op Aarde met wie ze in liefde zijn verbonden, en naar de Aarde zelf.

7. Een positief aspect van de beving en trillingen die erop volgden is dat zelfs bij een  “verzacht” verwoestend vermogen, ze een mammoet hoeveelheid negativiteit uit de kleine half-eiland natie vrij lieten. Die vermindering in negativisme zal de instraling en verankering van licht vergemakkelijken voor het weer opbouwen van leven en land van de Haïtiaanse bevolking.

8. Ondanks alles wat zij in de laatste weken ervaren hebben – verdriet, verwondingen, getraumatiseerde psyches en wanhopige omstandigheden die ze nog steeds tegenkomen – de  veerkrachtige spirit schijnt nog helder. Met medische teams en met andere helpers uit vele landen die hun hulp kwamen brengen, ofschoon onvoldoende om veel lijden te verlichten of om alle basische noden aan te voeren, weet de Haïtiaanse bevolking dat de wereld hen niet heeft vergeten. Het licht van hun nieuw gevonden hoop gevoegd bij het licht van allen die helpen – al staan ze niet direct naast hen,  van gebeden of door donaties van over de hele wereld – is veel groter dan de negativiteit van het gecombineerd verdriet en trauma.

9. De duisteren van hart die de aardbeving creëerden hebben geen licht behalve de vonk van leven, de levenskracht die de eeuwige verbinding is van elke ziel met God en de Schepper Bron. Hun geweten is weggekwijnd door gebrek aan gebruik en nu hun corruptie en hun onpeilbare fortuinen ontdekt zijn geworden, snijden ze zich in hun vingers door afschuwelijke daden om vast te houden aan wat zij denken dat hun rechtmatige macht en bezittingen zijn. De duisteren van hart veroorzaken massale schade om vrees en zielenstrijd te produceren omdat de energie van die emoties hen brandstof geeft. Wij en andere boodschappers van licht hebben bij jullie aangedrongen om licht te zenden naar deze bedrijvers van gewetenloze daden omdat alleen licht hun beschadigde zielen kan helen en dus hun daden kan veranderen. Jullie kunnen hen licht zenden door jezelf voor te stellen dat je een  kaars of zaklamp vast houdt om een verloren ziel te leiden naar een lichtend pad.

10. Boodschappers van licht hebben jullie eerder verteld over degenen die in duisternis werken en om jullie te helpen de greep te verbreken die ze op jullie leven en op jullie denken hebben, en dezelfde informatie zal onthuld worden aan het publiek om op diezelfde manier te dienen. Als deze waarheden oplopend naar buiten komen, help dan anderen te begrijpen dat ze geen actie moeten vergoelijken die wreedheden en folteringen veroorzaakt maar dat het licht van vergeving jullie allemaal veel en veel beter dient dan de negativiteit van het eisen van bestraffing voor de bedrijvers. Een deel van de mentaliteit van de derde dichtheid is de weigering om mensen te vergeven die worden gezien als ‘slecht’ en het is niet bewust bekend dat iedere ziel in dit universum als een gelijk deel van God, eeuwig verbonden is met alle anderen, of dat de duisternis van iemand het collectieve licht dempt in het “universele hart”, of dat iemands eigen licht verduisterd wordt door oordeel en veroordeling van degenen die van licht zijn beroofd.

11. Mensen die met duistere bedoelingen werken herinneren zich niet dat als het Aardse leven eindigt, iedere ziel elke minuut zal moeten terugzien – niet alleen toekijken naar alles wat ze in hun hele leven deden, maar iedere emotie voelend zoals die precies werd gevoeld door ieder persoon wiens/wier leven ze hoe dan ook aanraakten. Het volgende leven van hen die in duisternis zijn verloren zal een hel zijn van hun eigen creatie – een straf, zoals je wilt, wat veel ernstiger is dan iemand van jullie zich ooit kan voorstellen – en totdat zij het licht  accepteren dat constant in die dichte plaatsen wordt ingestraald waar hun levensenergie output/uitvoer hen naar toe overdraagt, zullen ze daar blijven.

12. We vragen jullie dat je alsjeblieft in gedachten houdt wat er op die verloren zielen ligt te wachten terwijl we spreken over andere zaken waar jullie interesse voor toonden. Ja, de recente sneeuwstormen in de oostelijke delen van de Verenigde Staten zijn een ander gevolg van door mensen gemaakte technologie die gebruikt werd voor egoïstische doeleinden. Feitelijk was de voornaamste bedoeling de sluiting van de VS regering want door dat te doen had dat ook een inslag op veel andere landen. De sneeuwstormen – net zo als die onhandige “Zwarte Operatie” (“Black Ops”) –  poging op Kerstdag om een vliegtuig te laten exploderen door middel van een zeer verward persoon die opereerde onder mind control  en daarna de verwoesting in Haïti – zijn opzettelijk bedoeld om acties te verstoren die onderweg zijn om tentakels van de Illuminati te verwijderen wat betreft hun onnoemelijke weelde en hun opstapje naar de wereld economie.

13. Vorige boodschappen hebben veel ongelijksoortige groepen geïdentificeerd die onder de “paraplu” zitten van de Illuminati, de organisatie met een piramide structuur die leden van lagere rang ongeïnformeerd houdt over de bedoelingen van degenen aan de top, en het machtige wereld netwerk dat eeuwenlang alles heeft beheerst wat het leven op jullie planeet beïnvloedt.  We kennen de opinies dat de VS president Obama zijn land in de verkeerde richting stuurt en we zeggen jullie dat als jullie eens wisten hoe voorzichtig en wijs hij zich achter de schermen beweegt om de hele appelkar van de Illuminati onderste boven te gooien, dan zouden er in plaats van zorgen over zijn koers, geestdriftige juichkreten zijn.

14. Het grotere doel dat gediend moet worden is door jullie te verzekeren dat Obama’s bedoelingen op een lijn liggen met het licht, is van het grootste belang. De energie van negatieve gedachten over zijn leiderschap en alle andere situaties overal op Aarde die als zorgwekkend gezien worden, stroomt uit over jullie wereld en vertraagt effectieve oplossingen voor oproerige gebeurtenissen overal. Het is de energie van liefde-licht die de spirit van samenwerking bij mensen motiveert en een eind maakt aan conflicten, geweld, bedrog en onrechtvaardigheid.  Sommigen van jullie zeggen: “Wij zijn degenen waar we op gewacht hebben,” JA!  De waarheid in die uitdrukking van persoonlijke verantwoordelijkheid stam uit het bewustzijn van het zielenniveau dat jullie dit leven specifiek hebben uitgekozen om de Aarde te helpen haar ascensiepad te versnellen.

15. Dus de mensen die voorstellen dat een collectieve wil om van jullie wereld een betere plek te maken zullen dat doen zonder dat buitenaardse hulp een goed punt maakt – absoluut moeten jullie handelen, moeten jullie de stap naar wereld transformatie zetten, omdat het jullie wereld is. Maar de mensen zijn ver van hun pad af door niet te erkennen dat zonder onmetelijke hulp van vele andere beschavingen, wat ongeveer zeventig jaren geleden begon, dat niemand van jullie zou zijn waar hij nu was omdat de planeet zou zijn gestorven. En we verzekeren jullie dat de voortdurende hulp van jullie ruimtefamilie door iedereen zal worden verwelkomd behalve door degenen die ontzaglijk aan het vechten zijn om overal reformaties  te voorkomen.

16. We kunnen jullie vertellen wat achter de schermen aan het broeien is betreffende de waarheid over de wereld economie, maar omdat het energieveld van potentie van de Aarde in zo’n wilde beroering zit, kunnen we niet onderscheiden welke informatie als eerste zal opduiken of in welke volgorde andere feiten zullen volgen. We kunnen echter zeggen dat het niet veel langer zal duren voordat de eerste lucifer gaat branden omdat alle corruptie aan het licht moet komen zodat het kan worden geëlimineerd en dat er een eerlijk systeem kan worden ingesteld. Het is mogelijk dat het eind van de Federale Reserve in zijn huidige vorm het eerste publieke “nieuws” zal zijn en het is waarschijnlijk dat er een nieuw en veel eerlijker systeem van taxatie op zijn hielen zal zitten. De onthulling dat de onbestuurbare schuld van de Verenigde Staten komt door de eigenaars van de Federale Reserve banken zal waarschijnlijk insluiten dat het systeem een eeuw geleden sluw werd gevestigd samen met een corporatie structuur die fundamenteel het land onder Engeland ’s bevel hield. Maar omdat de chaotische economie van de Verenigde Staten de eerste domino is die moest vallen, zogezegd, en de lijn van domino’s over de wereld snel volgden, kan de lange geschiedenis van corruptie in alle grote banken en leen instituten wereldwijd als eerste worden blootgelegd. Ergens langs de weg zal de  betrokkenheid van de Bush en Clinton families bij de Rockefeller Illuminati factie opduiken die hielpen bij het doodbloeden van de geldkisten van de Verenigde Staten. Dachten jullie dat het tamelijk ironisch was dat beide vroegere VS presidenten zich haastten om hun hartstochtelijke interesse te tonen in wat er in Haïti aan het gebeuren was?

17. Zonder te letten op de volgorde waarin die informatie publiek wordt, lijkt het dat de vertraging van die televisie erkenning van aanwezigheid van buitenaardse beschavingen pas tot nadat de huidige omwentelingen zich settelen, onvermijdelijk is. Een aankondiging van zulke buitengewone kritieke en gevoelige aard heeft een ingewikkelde planning nodig die Hatonn uitlegde (op 19 november 2009) en vanwege de serieuze zaken die gerichte aandacht nodig hebben in de verstoorde planning van seizoensprogramma’s, moeten de laatste besluiten nog genomen worden door vertegenwoordigers van landen die hieraan deelnemen. Tot benardheid van degenen die de scheuringen veroorzaakten via hun strategische omwentelingen, zal het aankondigingsprogramma alleen worden uitgesteld en niet worden afgesteld zoals ze gewild hadden.

18. Door de met licht gevulde leiders wordt een zaak van groot belang gezien: Hoe veel schokkende informatie kunnen mensen verwerken voordat er danig wordt huisgehouden in het collectieve bewustzijn? Jullie zullen iedere onthulling met vreugde begroeten, wetend dat het

een stap dichterbij de wereld transformatie is en naar de Gouden Eeuw van de Aarde. Maar onwetendheid van deze en vele andere waarheden – zoals de diverse soorten van mind control om jullie brein functies “naar beneden te duwen”, en de grote ondergrondse laboratoria en de levende behuizingen van de “Kleine Grijzen” (de Little Greys) die gefinancierd werden door de illegale drug industrie van de Illuminati – het is heel wat voor de meeste mensen. Velen leven misschien op eervolle wijze maar ze zijn wel in slaap wat betreft hun verhoogde bewustzijn en spirituele ontwaking, en deze kunnen niet optreden in getraumatiseerde psyches. Dus waarheden van schrikaanjagende aard moeten dan een geleidelijke ontvouwing zijn voor de bevolking, niet een bombardement.

19. We moeten jullie vertellen dat we met gemengde gevoelens over zaken van het hoogste belang praten die werden aangegeven in emails en aan mijn moeder werden gezonden. We willen de negativiteit verdrijven die door jullie bezorgdheid gegenereerd wordt over informatie die jullie gehoord of gelezen hebben, maar we willen niet de voornaamste doelen van deze boodschappen saboteren: Dat jullie leren te communiceren met je ziel-zelf;  stel vragen en luister naar de antwoorden die intuïtief komen. Omdat het horen en achten van de boodschappen van je ziel aan je bewustzijn een essentiële stap is in de zielenevolutie en de intentie van onze boodschappen is om verlichting en leiding aan te bieden om je te helpen te evolueren, dringen we opnieuw aan: Zoek de antwoorden binnenin!

20.  Verder, zelfs ware informatie uit bronnen van buitenaf kunnen zich vergissen door sommige feiten weg te laten, en daarmee onbedoeld on-complete gegevens doorgeven die lezers opnemen als het hele verhaal. Laat me een voorbeeld aanhalen dat in het Weefsel van Leven onbetekenend is, maar ik gaf een afgezwakt stukje informatie. Met dank aan ieder die schreef over de medicinale effecten van marihuana, ik zie de fout in mijn antwoord (van de boodschap op 11 januari 2010) dat ik aan lezers gaf die vroegen of bepaald genoegens, inclusief “sociale drugs” spiritueel werk kon vertragen of zelfs de stoffelijke ascensie met Aarde kon voorkomen. In mijn antwoord: “Ja,” dacht ik aan heroïne, cocaïne en het assortiment van synthetische drugs dat ongunstig of zelfs tegengesteld werkt voor het lichaam, de mind en de spirit. marihuana brengt echt medische voordelen en er zijn geen schadelijke effecten van een bescheiden gebruik in de sociale kring. Legale consequenties dus wel ja, ik moedig dus zeker geen gebruik aan zonder medische voorschrift! Ik zeg alleen gewoon dat met een verstandig gebruik, wat ik dus noemde, zit marihuana niet bij de drugs die een grens vormen tussen bewustzijn en ziel en die de absorptie van licht tegengaan.

21. Nu dan, dieren worden vegetarisch, dat zal een proces worden van hun keuze van dat soort dieet omdat het aantrekkelijker is, net zoals dat zal zijn voor de menselijke bewoners van de Aarde. Als het licht intensiveert in alle lichamen op cellulair niveau, zullen mensen en dieren ook voedsel kiezen dat lichte eigenschappen heeft en sober vlees heeft dat niet. Zonder de huidige voedselketen zullen dieren de planeet niet overladen, in plaats hiervan zullen ze zich instinctief langzamer voortplanten of helemaal niet. Er is absoluut geen “veroordeling van God” voor het eten van vlees en zeevissen, maar het je dank uitdrukken voor de dieren die jullie in dit voedsel hebben voorzien is het aller juiste. Een sterk immuunsysteem is de beste verdediging tegen schadelijke bestanddelen in bewerkt voedsel en in toebereid voedsel, in vlees van dieren dat is geïnjecteerd met steroïden, zeevoedsel dat is besmet met kwik of andere giften, en in genetisch veranderd voedsel; en de energie van licht is de grootste versterker van immuun systemen.

22. We weten niet of een moratorium (uitstel van betaling) op alle bestaande schulden een dekkende voorziening zal zijn in de geplande herstructurering van de wereld economie, maar

dat is het waarschijnlijk wel in de transitie van de oude systemen naar de nieuwe. Wat we ook weten is dat schulden die door landen op de hals zijn gehaald vanwege leningen met woeker rentes uit het Internationale Monetaire Fonds – geld dat ging naar hebzuchtige leiders van die landen voor Illuminati controle van natuurlijke bronnen – zal worden vergeven, en het schijnt dat aanpassingen van schulden van particulieren in overeenstemming zullen zijn met omstandigheden die de schulden veroorzaakten. Het doel van economische herstructurering is om eerlijk de weelde te verdelen van jullie wereld zodat niemand in armoe leeft wat anderen in staat stelt om in luxe te leven. En het idee dat als de illegale fortuinen van de Illuminati  worden herwonnen, dat ieder persoon op de planeet een miljoen of meer wordt gegeven is pure fantasie. In Aarde’s Gouden Eeuw zal de trend naar geld wegblijven en naar systemen overgaan van samen delen en ruilhandel – de licht intensiteit in zielen zal de middelen van vergoeding van diensten en bedrijven van handel tussen naties als tussen personen net zo bevredigend laten zijn.

23. Er zijn geen asteroïden of kometen gericht op de Aarde door machtige slecht bedoelende aliens (buitenaarden). Zelfs als dit het geval was, zijn jullie omgeven door duizenden ruimteschepen en miljoenen lichtwezens met een technologie om elk hemels lichaam te besturen dat met jullie planeet zou kunnen botsen. En  nog een ander gerucht om angst te scheppen is dat “Planeet X” op ramkoers ligt met de Aarde, ook dat is een leugen.

24. Wat jullie zon aan het doen is? Die antwoordt op de snelle veranderingen die door jullie zonnestelsel heen gaan. Als jullie astrofysici zich bewust waren van Aarde’s ascensie door het “universele tijdsraam”,  dan zouden ze weten dat een toegenomen zonneactiviteit een natuurlijk effect is en dat Sol geen gevaar voorstelt voor jullie planeet.

25. Er zal geen enkele civilisatie een sterrenpoort binnenkomen om de controle over te nemen en jullie af te houden van de vernietiging van jullie planeet. Laten we meer praten over sterrenpoorten, de diverse opvattingen over welk doel ze hebben:  Portalen openden zich in de oudheid door beschavingen die naar Gaia kwamen; openingen waar moederschepen doorheen kunnen; gebieden waar bemanningen van ruimtevaartuigen gebeurtenissen op de planeet observeren; kanalen waar doorheen de technologie van onze ruimtefamilie succesvol opereert; veiligheidszones voor “walk-ins” die uit andere beschavingen binnenkomen; energie vortexen waar licht uit verre bronnen doorheen gestraald wordt om de vibratie van landen of zeeën te verhogen die verdicht zijn door negativiteit; plaatsen met geïntensiveerd licht die licht helpen  verankeren op de planeet. Er is een geldigheid in iedere visie en we zien ook sterrenpoorten op zee als onderdelen van het beschermende lichtrooster dat om jullie planeet heen ligt die dienen als bakens voor zielen die vrije spirits zijn en voor astrale reizigers tussen Aarde en Nirvana.

26. Er zal geen “gespring zijn over de 4de dichtheid heen om de 5de binnen te gaan” – de wetten van het universum werken gewoon niet zo, noch werkt zo de evolutie van de ziel. Maar, de tijd tussen het begin van Aarde’s ascensie uit de diepe derde dichtheid terwijl ze haar bestemming bereikt in de vijfde zal universeel weergaloos zijn van snelheid. De enorme energetische verschillen tussen de derde en vierde dichtheid maken die trip onvoorstelbaar moeilijk, en het overstijgen van de duisternis die een wereld van de derde dichtheid doordringt kan eonen van tijd in beslag nemen.

27. Het zal op 21 december 2012 en noch op een andere datum, niet gebeuren dat je naast twee andere mensen staat en dat ze voor je ogen zullen verdwijnen naar hun eigen “tijdskader”. Ook de gewoonlijke datum van 31 december 2012 zal veel lijken op vorige en

de volgende dagen – behalve dan de Nieuwjaar vieringen. De verschillen tussen leven op dit moment en dat in de Gouden Eeuw zal verbazend en schitterend zijn maar het leven zal niet dramatisch veranderen van de ene op de andere dag als de Aarde doorgaat op haar reis door de vierde dichtheid en de vijfde in.

28. Het is begrijpelijk dat er veel speculatie is over wat er zal gebeuren en met wié aan het eind van 2012. Daar is geen definitief antwoord op want wat er gebeurt met iedere ziel zal in overeenstemming zijn met de uniciteit van iedere ziel. Maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat de theorie van een hemels lichaam dat zichtbaar wordt als een “tweede Aarde” en die het thuis wordt in de derde dichtheid voor zielen die stoffelijk de “eerste Aarde” niet gaan vergezellen naar de vierde dichtheid, onjuist is. Jullie zijn een ziel in een menselijk lichaam. Aarde is een ziel in een planetair lichaam. Haar ziel bleef in haar oorspronkelijke vijfde dichtheid terwijl haar lichaam in de diepe derde dichtheid spiralend afdaalde in de millennia waarin haar menselijke bewoners elkaars bloed vergoten, haar dieren massaal afslachtte en haar lichaam ernstig beschadigden. Ze kon er voor hebben gekozen om haar aangerande lichaam te laten sterven maar in de plaats hiervan verkoos ze om haar gezondheid te laten herstellen zodat al haar bewoners in hun myriaden levensvormen konden doorgaan. Bovendien behelst de theorie van de  “twee Aarde’s” alleen mensen wier levenskeuzes hen in een andere derde dichtheid wereld plaatsen. Er zullen zielen zijn wier levenskeuzes hen automatisch zal meenemen naar de eerste of derde dichtheids plekken; en aan het andere eind van het spectrum zitten zielen die uit de vierde, vijfde en hogere dichtheid werelden kwamen specifiek om Aarde bij te staan in haar ascentie – en als hun missie voltooid is, zullen ze terugkeren naar hun thuislanden.

29. Het is ook te begrijpen dat reïncarnatie een raadsel kan zijn. We kennen jullie gedachten zoals: “In een ander leven was zij Jeanne d’Arc”  of  “Hij was Abraham Lincoln in zijn laatste leven.” Personen die dezelfde wijsheid, idealen en moed hebben – of misschien dezelfde vaardigheden en talenten en persoonlijke karaktertrekjes – welke bekend zijn van enorm gerespecteerde, bewonderde en geliefde individuen die vele jaren geleden in de lineaire tijd leefden, kunnen personages zijn of zielendelen, van die cumulatieve ziel die al die andere insluit. De persoon waaraan jullie een specifiek ander leven “toewijzen” kan diep geïnspireerd zijn door dat zelfde individu en kwaliteiten nastreven die deze of haar groot hebben gemaakt, of de hoge aspiraties van de persoon kan de machtige energie aantrekken van zielen die jullie “meesters” noemen. Een familielid kan attributen hebben gekozen die erg lijken op die van het “vertrokken” lid. Misschien door de gedeelde levens in de tijdeloosheid van het continuüm kan elk persoon opmerkelijk lijken op iemand die lang geleden leefde in jullie lineaire tijd. Er zijn talloze bronnen van ongeziene en gewoonlijk niet erkende invloeden in ieder leven, maar ieder van jullie is en zal voor eeuwig een onafhankelijke, onaangetaste, onschatbare en unieke ziel zijn net zo als jullie een gelijkelijk geliefd, integraal deel zijn van de Eenheid van Allen.

30. Wezens van licht door dit hele universum heen juichen jullie toe tijdens dit leven van overgang naar de Gouden Eeuw. Houd allereerst in je visie vast de glories van die wereld die er reeds IS en die op jullie aankomst wacht!

_________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

[Berichtje van Suzy: Matthews volgende boodschap zal nogal laat komen omdat Bob en ik het land uit zijn voor het huwelijk van onze kleindochter en een familie reünie.]

Als je deze boodschap niet direct kreeg en je wilt toekomstige boodschappen naar jouw email adres gestuurd krijgen, klik dan op de volgende link om op de (Engelse) distributielijst te komen: http://groups.yahoo.com/group/MessagesfromMatthew/.]

Vertaling: Winny