Matthew Ward – December 2009

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 31 December 2009

BERICHT VAN MATTHEW en PLAN VOOR GLOBALE MEDITATIE VOOR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

“Lieve zielen Jean en Lou, we zijn ons dringend bewust van de potentie voor dodelijke aanvallen en vergeldingsaanslagen terwijl een tumulteuze energie van dualiteit zichzelf uitspeelt. We bevelen van ganser harte jullie ideeën aan van collectieve gebeden, meditatie, gedachten en intenties om het hele Midden Oosten met liefde te overspoelen om de duisternis in licht te transmuteren die zich staat op te bouwen.

Omdat dit jullie wereld is en dat jullie hier zijn om de wereld te bevrijden van de zielen die licht weerstaan en zij nemen wanhopige maatregelen om hun macht te behouden, lichtwerkers en individuen die liefde uitzenden met een focus op een vredige oplossing is de sleutel om de druk te verlichten.

Niettemin hoe het ook zij dat de slagen in die regio komen, er zal geen massale en zich verspreiden grote brand gebeuren. Alhoewel het onvermijdelijk is dat het in doden en schade zal resulteren, door de wens van de Aarde te eren, heeft God toestemming gegeven dat beschavingen uit de buurt hun technologie gebruiken om verwoesting van leven en eigendommen op grote schaal, te voorkomen.

Dit moet bekend worden om de gevoelens van angst die de duisteren in bevolkingen willen veroorzaken te elimineren of minstens enorm te verkleinen. Vrees is hun brandstof en bewapening; de brandstof en bewapening van lichtwerkers is LIEFDE!” –

Matthew Ward, December 30, 2009
Hallo!

Wat volgt is een aanvulling op de huidige Meditatie Focus #207: Overgang naar Hemel op Aarde [Transducing Heaven on Earth] (http://www.EarthRainbowNetwork.com/FocusArchives/MeditationFocus207.html)

en zal effect blijven houden zolang de situatie in het Midden Oosten hierom vraagt. Het wordt aanbevolen dat je een deel van je momenten van gebed en meditatie wijdt aan het assisteren in de verwezenlijking van de collectieve missie die in onderstaand uitreksel wordt uiteengezet. Speciaal deze komende drie zondagen, op de normale tijd, 16.00 uur UTC (kijk voor jouw overeenkomende starttijd op http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?day=03&month=01&year=2010&hour=16&min=0&sec=0&p1=0amp;p1=0).

Help alstublieft om deze oproep voor een Speciale Vredeswake voor het Midden Oosten aan zoveel mogelijk mensen te verspreiden.

Jean Hudon
Focus Groepsondersteuner
http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

Speciale Vredeswake voor het Midden Oosten

SAMENVATTING

Nu wij een nieuw decennium ingaan dat vele beloften inhoudt voor een betere toekomst voor allen, is de huidige mondiale situatie vol van diverse moeilijke uitdagingen. Deze moeten vreedzaam opgelost worden voor het grotere goed van allen, voordat wij samen verder kunnen gaan met het vaststellen van de voorwaarden die in de nabije toekomst zullen rijpen naar de manifestatie van een Gouden Tijdperk van Vrede, Liefde en Harmonie op Aarde.

De meer directe uitdaging waar wij voor staan is de verslechterende situatie in het Midden Oosten met de voortgaande worsteling voor de vestiging van een blijvende vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, en de zich uitbreidend gewelddadige politieke beroering in Iran. Maar meest belangrijk is dat er vele indicaties zijn dat, in het licht van een aantoonbare impasse in de internationale bemoeienissen om de medewerking van Iran veilig te stellen dat zijn niet aan een nucleaire verspreiding zullen bijdragen, er een verhoogd en dreigend risico van een onbezonnen militaire actie zou kunnen komen, met potentieel verwoestende consequenties.

De pruttelende energieën van haat die het Midden Oosten geplaagd hebben sinds de Staat Israël in 1948 gecreëerd werd, zijn nu diep ingebed in de harten en hoofden van ontelbare zielen, daarmee een wolk van donkere gedachten formerend die door zieke geesten wordt gebruikt om het niveau van angst en haat te vergroten en die zichzelf nu voedt als een gigantische wervelwind. Deze psychische tornado veroorzaakt een ravage in de structuur van Leven op Aarde en totdat er voldoende spirituele activiteit gegenereerd wordt om de wortel van dit probleem aan te pakken, die het gevolg is van een diepgaande waan van onwetendheid van ons gewone spirituele karakter als zielenfragmenten van de Omniversele Ene, zal er veel in de wachtstand gezet worden – een situatie die niet veel langer kan duren vanwege de groeiende evolutionaire druk om een wereldwijde ontwaking te versnellen naar, en een herinnering aan, Wat Wij Zijn.

Als mede-scheppers van onze Bestemming en als geleid vanuit de plek in onze ziel die De Wil van de Schepper Weet en het werkelijke doel van ons bestaan in dit fysieke veld van ervaring, is het de plicht van ons allen om verantwoordelijkheid te nemen voor de genezing van deze breuk in ons collectieve begrip, zo dat alle zielen die nog steeds gevangen zitten in het vasthoudende bewustzijn van dualiteit snel bevrijd mogen worden van de duistere invloed van angst en haat en van het doordringende gevoel van afscheiding van Alles Dat Is dat door die gedachtevormen wordt gekweekt. Het licht in onze macht om als Een globale zielenfamilie de deur in ons globale bewustzijn te sluiten en te verzegelen voor de duistere invloed van vroegere mis-creaties en van alles dat het Licht en Liefde mist om de zielen van onze spirituele broeders en zusters in het Midden Oosten en op andere plaatsen nog langer te tiranniseren, en om hen speelballen te maken van de sluwe angsten en martelende haat die in hen geïmplanteerd is.

Om het hen mogelijk te maken hun eigen vrije wil te gebruiken om te kiezen voor betere levensvoedende opties, hebben zij het nodig om te weten en voelen op zielniveau dat wij hen allemaal onvoorwaardelijk liefhebben, maakt niet uit welke vroegere leerervaringen zij hebben doorgemaakt of geïnitieerd. Zodat zij verder kunnen kijken dan hun huidige vooroordelen en vervormde percepties, en de liederen van Vrede en Liefde kunnen horen die uitgaan van onze zielen. Om dat te doen, moeten wij eerst in onszelf alle vooroordelen en vervormde percepties helen naar alle proces-beïnvloeders die betrokken zijn bij deze karmische verlichtende ervaringen, in het Midden Oosten of waar dan ook op Aarde, inclusief onze naaste buren, om het genezingsproces in zijn geheel te kunnen starten. Hierin ligt onze directe verantwoordelijkheid.

Daarna, door veeleisendheid en in nederige erkenning voor onze noodzaak tot assistentie, naar onze ontelbare bondgenoten zowel in andere dimensies van Leven en vanuit andere locaties in dit universum, om het helende Licht van Liefde te vergroten en precies te leiden waar zij het meest nodig is zullen wij allemaal mee-manifesteren, wij zullen het sluiten en verzegelen van de deur zoals hierboven genoemd in zwang zetten en daarmee, de trend zetten voor schijnbaar wonderlijke openingen van harten en zielen die zowel in het Midden Oosten als over de hele wereld de veranderingen voor Vrede, Liefde en Harmonie zullen triggeren welke wij gezamenlijk zouden moeten bereiken, omdat dat onze Missie is, Hier en Nu … voor het Grootste Goed van Allen als Eén.

——-

Als deze e-mail naar u is doorgestuurd en u wilt een maandelijkse Meditatie Focus ontvangen (alleen in het Engels) en soms Vredeswakes, zend dan een e-mail naar globalvisionary@earthrainbownetwork.com met “I want to receive the Meditation Focuses” bij ‘Ontwerp’.

Voor meer informatie zie alstublieft het geposte materiaal (in Engels) door the Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm