Matthew Ward – December 2009

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 17 December 2009

Licht van het samen delen; fenomeen Noorwegen dat ET maakte; Obama; energie om te veranderen wereldwijd aan het groeien; leven in de Hemel; de ziel, zielverenigingen; gebeden; universele wet van aantrekking; karma; oorsprong van Aardse mensheid; walvissen; dieren evolutie; boodschappen van de 9/11 zielen (11 september); liefde, angst; overtuigingen scheppen; vrede komt; directe verbinding met God; synchroniciteit; ET helpers.
1. Dit is Matthew die jullie liefdevolle groeten brengt van alle zielen op dit station. Altijd vergroot dit seizoen van heilige dagen de emoties in overeenkomstige persoonlijke omstandigheden, en opwinding en vreugde stromen naast wanhoop en verdriet. In dit opzicht is dit jaar veel hetzelfde, maar in ander opzicht is er een glorieus verschil. Uit de diverse problemen die zo velen van onze geliefde zielen zijn overkomen is een groot schenken gekomen uit harten van over jullie wereld. Dankbaarheid voor zegeningen in jullie leven en met medeleven van een grotere toevloed dan ooit eerder, hebben jullie geïnspireerd in gelijke mate om samen te delen met hen die minder hebben. Van familie en buren naar volkeren in verre landen met andere culturen en gewoontes, de geest van ‘uit het hart geven’ is de Aarde aan het bedekken. We zouden willen dat jullie dat konden zien net als wij dat doen – deze straling als zomer zonneschijn die de zielenfamilie van de Aarde omarmt en samensmelt met het licht dat naar jullie wordt toegezonden vanuit vele punten in de galaxy. Een meest prachtig spektakel!

2. Nog maar enkele dagen blijven over van het eerste decennium van jullie 21ste eeuw, de meest cruciale periode in jullie opgetekende geschiedenis. Tijdens de laatste tien jaren heeft het licht het duister ontworteld en aan het licht blootgesteld, het duister zat diep verschanst, het licht heeft ook meer ramen naar zelf-ontdekking wijder geopend en de introspectie over het “ongeziene universum”. Jullie volgende tien jaren zal een explosie worden van dynamische onthullingen die voor altijd het leven in jullie wereld zal veranderen, inclusief de voor de deur staande de erkenning van de aanwezigheid van andere beschavingen. Weer andere lang -onderdrukte waarheden die naar veelvoudige hervormingen zullen leiden, zullen als door de wind geblazen zaadjes volgen en jullie naar Aarde’s Gouden Eeuw voeren.

3. Onze eerste boodschap vandaag is een speciaal soort aanbod maar eerst zullen we de vraag behandelen die in vele hoofden zat: Wat was dat fenomeen dat zichtbaar was aan de hemelen boven Noorwegen? Ik vroeg mijn moeder om even te kopiëren wat ik tegen haar zei als antwoord op Jean Hudon’s directe vraagstelling. [ www.EarthRainbowNetwork.com]

“Matthew zegt dat dit een zeer intens teken is van onze broeders en zusters in andere beschavingen dat de tijd naderbij komt dat hun aanwezigheid behoorlijk wordt aangekondigd – het kan helemaal niet zijn dat degenen die niet willen dat dit gebeurt, dit dramatische teken kunnen weg verklaren.

De spiraal over alles heen vertegenwoordigt de onderlinge verbondenheid van alle zielen van ons Begin in het licht – het intense licht in het centrum – en de blauwe spiraal die naar de Aarde gericht was, is het meest krachtige bewijs vandaag van hun wens voor ons om zich bewust te verbinden met hen in dezelfde geest als waarin zij zijn gekomen.

De timing en de locatie zijn betekenisvol, uitgezocht om de toekenning te markeren van de Nobel Prijs van de Vrede aan de VS president Obama voor zijn visie en zijn toewijding om wereldvrede te bereiken en om aan te geven dat zij hier zijn om ons te helpen om dit doel te bereiken.”

4. Dank je, moeder. Zoals jullie gezien hebben was er een poging gedaan om het “weg te verklaren” als een Russische raket en een andere theorie was dat het van HAARP kwam. We konden niet anders doen dan glimlachen over het stumperen door de claim van die raket en om de eer te geven aan dat schandelijke door mensen gemaakte rooster systeem (HAARP) terwijl die verbazend prachtige vertoning geproduceerd werd door de technologie van jullie multidimensionale broederschap.

5. Nu dan, we weten dat sommigen van jullie diep teleurgesteld zijn over het besluit van president Obama om meer troepen te zenden naar Afghanistan, wat totaal in tegenstelling lijkt te zijn met de verkiezing van hem om de prestigieuze vredesprijs te ontvangen. Op dit moment kan dat zo lijken te zijn, maar na een tijdje zullen jullie zien dat de selectie van het comité werkelijk heel juist is.

6. Vanaf het begin van zijn tijd in office, werd Obama geconfronteerd met een krachtige oppositie tegen zijn goddelijke visie voor zijn land en een wereld in vrede en terwijl hij geen moment weifelde over zijn uiteindelijke bedoelingen, moest hij compromissen sluiten en tussentijdse besluiten nemen die niet overeenstemden met zijn visie, die boodschappen dragen uit zijn ziel. Misschien ironisch, dezelfde energieën die geschenken uit het hart op weergaloze schaal inspireren, veroorzaken ook dat degenen die tegen alle hervormingen zijn zich nog halsstarriger schrap zetten dan ooit; door omkoping, afpersing of door levensbedreigingen, de mensen die hun verderfelijke web van duisternis geweven hebben roepen nog steeds veel politieke acties op. Obama en de leden van het congres die zijn visie delen, zullen krachtig vasthouden aan het bevrijden van hun regering van die zichzelf bedienende mensen die deze regering onder hun controle willen houden.

7. Dit is niet uniek voor de Verenigde Staten, het gebeurt in landen over de hele wereld. Wat er plaats vindt achter de schermen binnen en tussen regeringen zal resulteren in een triomf voor alle met licht-gevulde volkeren en de duistere mensen die corporaties beheersen en elke andere organisatie die het leven beïnvloedt op Aarde, zullen verdwijnen. Terwijl planetaire vibraties verder omhoog gaan, zullen deze meedogenloze manipulatoren vertrekken; hun stoffelijke lichamen kunnen zonder het licht dat ze weigeren om te accepteren, niet overleven, en de zielen zullen naar werelden gaan die overeenkomen met de registratie van hun levensenergie.

8. De ziel essentie van Obama wordt in zijn woorden uitgedrukt en jullie herinneren je misschien dat hij zeer wijs zei in jezelf te geloven. Als je geestdriftig je ”hand opsteekt”, zogezegd, dan wist je dat je bedrog en corruptie zou beleven in de politiek, in wetten en in de socio-economische lagen en jullie kwamen juist hier incarneren om jullie wereld te bevrijden van de vernietigende natuur van die verdeeldheid en ongelijkheid.

9. En jullie doen het! In dorpen en stadjes, in steden en metropolen wereldwijd, breekt de energie van de bevolking onrechtvaardige systemen af die de rijken rijker maakte en de armen armer en er is een groeiend ongeduld om diepe veranderingen te bewerkstelligen. Ook dit is een antwoord op hogere vibraties van het licht dat zich intensiveert, maar zo is er ook de wens naar vrede die onder de disharmonie ligt, zelfs bij het militaire personeel. Alle daden en reacties worden benadrukt in overeenstemming met de energieversnelling, die jullie als tijd ervaren die steeds sneller en sneller verloopt, en het geruzie en gekibbel over zaken zal evolueren naar eenheid van een groter doel terwijl de Aarde dichter haar Gouden Eeuw gaat.

10. We hebben de wereld van liefde, vrede en samenwerking beschreven tussen alle volkeren en leven in harmonie met de natuur [“essay op 2012”, 31 december 2007] (ook in het Nederl. te verkrijgen. w.) en het meesterplan voor deze verwonderlijke wereld die reeds BESTAAT in het continuüm [November 21, 2008] (w vragen als je die niet meer hebt) als je die boodschappen niet hebt gelezen, doe het dan op je gemak, en het zal je vullen met opwinding en verzekering. Ons speciale aanbod op deze dag, in de vorm van uittreksels van het Matthew boek is een collage van tijdloze waarheden over jullie stoffelijke en spirit levens in onze universele familie en jullie thuisland planeet in een universele context. Het is onze vurige hoop dat onze selectie jullie spirituele pad naar de Gouden Eeuw zal verlichten en je doen inspireren om “je licht te leven”als de god en godin zelf die jullie zijn.

[Uittreksels van Matthew, Vertel Me over de Hemel ]

11. Het leven is vol betekenis, moeder! Er is een opgetogenheid, een geestdrift hier tussen de mensen. We hebben belangrijk werk, bijna onbeperkte studies, bezoeken aan Aarde families, glorieuze muziek, verbijsterende reizen en onvergelijkbare schoonheid. Er gebeurt hier veel meer dan het gelukzalige leven in de geest dat met de Hemel wordt geassocieerd! Nirvana is de juiste naam voor dit rijk….

12. Er is geen “Hemel” noch “hel”als een plek. Waar mensen op Aarde naar wijzen als Hemel en hel zijn feitelijk hun eigen benaderingen van situaties waar ze dan ook zijn, en wat ieder mens manifesteert als de omstandigheden van zijn leven… Iedere ziel daar schept zijn omgeving en dat is, met de zelfde serie rekwisieten, anders dan dit schijnt te zijn voor iemand die net zo’n leven van zeer dichtbij heeft meebeleefd. Het is een zaak van persoonlijke perceptie die iedere individuele wereld schept en men kan kiezen hoe hij alle aspecten van zijn leven wil zien. Het is net zo makkelijk om de glories te scheppen die je toeschrijft aan de hemel als de gruwelen die je toeschrijft aan de hel, en beide condities worden hier direct geschapen! … Jullie hebben wel mensen horen zeggen dat iemand “zijn eigen hel aan het scheppen is”, of dat “Hemel en hel zijn ook hier op Aarde”. JA! zo is het. En geen van beide is als zodanig gezien in het spirit rijk…

13. De ziel die op Aarde is geïncarneerd is niet gebonden aan dezelfde beperkingen van de derde dichtheid als het stoffelijke lichaam en de psyche dat zijn, dus is zij vrij om te reizen waar ze wil reizen tijdens de slaap of in diepe meditatieve staten van die persoon. Als er ziel en dichtbij aanwezig zijn, is hun band van liefdesenergie de anderen aan het waarschuwen, inclusief al diegenen die opnieuw zijn geïncarneerd, voor de op handen zijnde transitie van iemand. Daarom kunnen ze er zijn om hem of haar te begroeten. Vaak kunnen een of meer van hen voor de stoffelijke dood al gezien worden door die persoon en begrijpen ze op een gelukzalige manier dat hij heel spoedig bij hen zal zijn.

14. Het is altijd mogelijk bij latere reünies dat ze elkaar kunnen ontmoeten in dit rijk, en de meeste bezoekjes vinden hier plaats. Maar de zielen kunnen zich overal in het universum ontmoeten waar hun energie frequentie hen maar in staat stelt om naar toe te gaan. De ziel die weer opnieuw in de stof is gegaan heeft totale vrijheid om te gaan reizen, en de energie banden van die ziel met anderen overal, zal reünies laten plaatsvinden waar alle partijen ook maar willen zijn binnen hun eigen energiebeperkingen….

15. Gedachten en gevoelens hebben door jullie van liefde en zorg voor anderen, zijn gebeden. Die kunnen er altijd zijn, op elke plek, met of zonder woorden, of alleen met gevoelens. De effecten van gebeden zijn direct gerelateerd aan een bedoeling of intensiteit van die gedachten en gevoelens… God heeft nooit kerken bedoeld als gebouwen voor zoiets. De prachtige kathedralen zijn het idee van mensen, het zijn niet Gods ideeën. Kerk is alles binnen de ziel. Kerk is iemands gevoel van eerbied, van danken. Het is het optillen van de geest tot in de liefde en het licht van God. Op die manier is ‘kerk’ een enkel gebed dat het vermogen heeft om het universum aan te raken….

16. Alles dat IS, KENNEN we al op zielenniveau. Zoals we onafscheidelijk zijn van God en de Schepper, zo zijn we onafscheidelijk van het universele denken. Het is de bewuste herinnering van alles dat we kennen die de reis is door al onze levens…. Het is de heelheid van ervaren en de verworven terugkeer naar Schepper die de culminatie is van de belofte van volmaaktheid in de eeuwigheid. De voortdurende vervulling van dat eeuwige leven zit in de groeireis van de ziel.

[Uittreksels van Revelations for a New Era ]

17. (Matthew). HET GELIJKE TREKT HET GELIJKE AAN! Er zijn krachten aan het werk in het universum die “voor” of “tegen” de Aarde zijn. De gedachtevormen die jullie voortbrengen trekken gelijke gedachtevormen aan uit de veel grotere hersenkracht van verre entiteiten. Door de universele wet moet je hen uitnodigen te komen, en die worden dus inderdaad uitgenodigd! Wat je voor intentie hebt is de basis van die invitatie. Intentie of bedoeling heeft de grootste impact op jullie en op de planeet omdat uit de bedoeling gedachtevormen komen. Of je bedoeling nou “goed” of “slecht” is, het is jouw invitatie aan dezelfde denkers of entiteiten met dezelfde bedoelingen die zich bij je voegen en zich met jullie energetisch verbinden.

18. Het leven zou niet zo complex hoeven te zijn als iedereen wist dat elk mens deel van God is en dat zelfs de energie van een mens zo krachtig is dat het een groot aantal kan beïnvloeden. Daarom is het omzetten van een negatieve houding naar een positieve zo belangrijk. Kijk naar een gewoon gesprek: De toon kan optimistisch zijn of platgetrapt, en dit heeft niet alleen overeenkomstig effect op degenen die praten maar het heeft ook een verreikend goedgunstig of schadelijk rimpeleffect terwijl die mensen hun gevoelens verspreiden. Een lach is onweerstaanbaar! De natuurlijke reactie op een glimlach heeft als resultaat een positieve beweging van energie die de negatieve pockets vervangt die psyche’s gevangen houden. Dit soort positief gedrag kan meer doen om de Aarde te helpen op jullie niveau om haar barensnood te verlichten dan andere daden. Glimlachen is goedheid rondstralen naar iedereen om je heen en het rimpeleffect is niet te vergelijken op het terrein van verbetering…

19. De ziel is de essentie van leven zoals het voor het eerst ontsprong uit Schepper. Het is een onvernietigbare levende entiteit van lichtenergie die een stoffelijk lichaam, etherisch lichaam of een astraal lichaam kan hebben, of het kan alleen als vrije spirit bestaan. Onze zielen, die gemanifesteerd zijn door God door Zijn mede-scheppende krachten met Schepper, zijn uitdrukkingen van de liefde en het licht van God en bevatten in de microkosmos iedere essentie van God. In elke vorm is de ziel een onaangetast, onafhankelijk wezen en terzelfder tijd bestaat ze onafscheidelijk met God en Schepper en alle andere zielen in de kosmos.

20. Het lichaam is een slechts een vergankelijk voertuig om door de ziel te gebruiken, die veel sterker en vasthoudender is dan een derde dichtheidlichaam zoals die van de Aardse mensheid. En, het lichaam houdt de ziel niet vast, de ziel schept het lichaam vanuit haar beeld dat past bij de specifieke ervaring die zij heeft gekozen in elk geïncarneerde leven. Als de ziel bevrijd is van het stoffelijke lichaam, wordt het etherisch lichaam ter zelfde tijd vrijgemaakt en in dat etherische lichaam maakt de ziel haar bliksemsnelle transitie van de Aarde naar het Nirvana, de verandering van stoffelijk leven naar een leven in de spirit, wat jullie “dood” noemen.

21. De ziel is de kracht achter alles dat op Aarde bestaat. Het is de levenskracht van al haar delen dat ze creëert voor steeds grotere ervaring. Bij ieder niveau van ontwikkeling, is ieder zielendeel een onafhankelijk zelf met intelligentie, karakteristieken, keuzes, doelen en al de andere elementen van leven die van ieder mens een uniek wezen maken. Ieder individueel leven van een ziel is haar personage. De som van de personages van een ziel is de cumulatieve(opeen stapelende) ziel, waarin alle kennis die bij elk personage gewonnen werd, voor iedereen beschikbaar is. Aldus, als ieder in de cumulatieve ziel terugsmelt, en de wijsheid meebrengt van de ervaringen van dat leven, dan evolueert ieder individueel personage net als de cumulatieve of opeenstapelende ziel doet…

22. Karma is niet alleen gelegenheid voor een ziel om evenwicht te verkrijgen, maar het is een symbiotische relatie tussen ziel en Aarde. Als microkosmos van Aarde, brengt de mensheid evenwicht als ze verder evolueert door hun eigen karmische lessen, en dit geeft Aarde meer licht om naar haar bewoners uit te stralen, en dus hen een krachtstoot gevend tot het verkrijgen van evenwicht. Alhoewel levens in andere soorten van stoffelijke vormen en werelden essentieel is om door te gaan naar reïntegratie met God, en dan met Schepper, is Aarde gewoonlijk de school om alle emoties te ervaren die vanaf het begin van menselijk leven op de planeet op de hals werden gehaald. Als dat meester is geworden, evolueren zielen naar andere levensvormen op plaatsen waar intelligentie en spiritueel besef verder zijn dan de huidige bekwaamheden van de grootste hoeveelheid van de bevolking van Aarde…

23. (Ithaca) De mensheid zoals is voorgesteld met Adam en Eva kwam niet spontaan op Aarde. Noch kwamen de mensen uit apen voort, zoals werd getheoretiseerd door Darwin. Er was alleen een overeenkomst in de voorouderlijke stoffelijke vorm, met ongeveer de maten en door het rechtop lopen. Alle variëteiten van de apenfamilie op jullie planeet verschilden van de originele afkomst. De mensheid evolueerde naar de huidige gelijkenis direct vanuit een parallelle ontwikkeling van de menselijke wortel-afkomst die geïntroduceerd werd door hun buitenaardse voorouders. Het brein en het fragment van God met de eraan verbonden ziel kwamen direct en ALLEEN maar in de Homo sapiens, dat is het vitale verschil van beide afkomsten…

24. De “verloren continenten” van Atlantis en Lemurië zijn geen verhalen uit de fantasie. Deze zijn deel geweest van het begin van de Aardse beschaving, en de meeste zielen die op Aarde nu een lichaam hebben waren deel van beide populaties in hun meest turbulente tijden.

25. (Matthew) Aarde is meer dan een kleine planeet in een gewoon zonnestelsel in een kleine galaxy tussen de miljarden andere in ons universum. De planeet was een van Gods favoriete plaatsen en was eigenlijk het paradijs dat Eden werd genoemd. Haar stralende aura en oorspronkelijke schoonheid maakte haar een etalage in dit deel van het universum, waar zij een testament was van de kracht van God die co-creëerde (samen schiep) met Schepper in liefde-licht energie. De planeet toen was de antithese van alles dat de krachten van duisternis gemaakt hadden om het universum te kwellen, en de verovering van Aarde werd hun doel….

26. Walvissen verankeren lichtenergie die naar de Aarde straalde uit bronnen van ver weg en hun patroon van vasthouden van die energie in de dieptes van de grote oceanen zit een golflengte verder dan de afstemming van de duistere krachten. Nu kun je zien dat het beïnvloeden van de mensheid van Aarde door het walvisleven te elimineren een van de grootste strategieën en een doel is geweest van de duistere krachten. Om die negatief bedoelde energie tegen te gaan, hebben enkele mensen gehandeld door inspiratie op zielenniveau om moedig en standvastig te werken om de walvissen van uitsterven te redden. De huidige terugkomst van aantallen walvissen is specifiek voor het stijgen van de vibratie voor Aarde’s opstijgen uit de negativiteit terwijl het licht haar planetaire lichaam heelt en het bewustzijn van haar volkeren optilt…..

27. Dieren – energie incarneert niet altijd in dierenvorm, maar dat kan het wel vele levens doen terwijl ze leren om hun waarde te kennen in de Eenheid van Alles. De licht essentie van Schepper is de bron van alle zich manifesterende energie en net als menselijk leven heilig is en een onaangetast zielen-zelf heeft, zo zijn ook de levens van alle dieren. Iedere dierenziel komt naar het Nirvana nadat zijn Aardeleven is geëindigd en, zoals een menselijke ziel, kiest het zijn volgende incarnatie gebaseerd op zijn vorig ervaringen van levens. Als een dier grotere intelligentie verworven heeft, krijgt het ook besef van de onafscheidelijkheid van alle leven en de directe verbinding van alles met God en Schepper…

28. In hun evolutie kunnen sommige dieren een bron van een menselijke ziel hebben. Alhoewel de meeste dat niet doen, kunnen sommige in de hogere ordes afstammen van een menselijke ziel die als dier ervaren wil opdoen om een hiaat op te vullen in het groei pad dat zulk leven daartoe in staat stelt. Als dat zo is, dan zou die keuze liggen bij diersoorten die meestal behandeld worden met genade en zorg en niet bij hen die ellendig behandeld worden of die alleen als voedsel worden gekweekt of wier levens niet door mensen worden aangeraakt.

29. Ik geef jullie een analogie van hoe een ziel een energiestroom kan sturen om een dierlijk of menselijk leven op gang te brengen. Denk aan de ziel als een vijver waarin je een kiezelsteen gooit en waar je ziet hoe zonnestralen langs de rimpels van het water talloze lichtpuntjes creëren. De straalbreking van het licht en de energie in de rimpels vertegenwoordigen de menselijke zielenergie stromingen die gebruikt kunnen worden om een aantal dieren en menselijke levens te manifesteren, welke de ziel ook kiest om balans te verkrijgen. Dit alles vindt plaats in het continuüm, waar al die levens simultaan gebeuren.

16 september 2001:

Suzy: Matthew, ik hoorde zojuist van Kalama dat een vertegenwoordiger van de mensen die omkwamen in de towers haar vertelde dat zij jou een boodschap hebben gegeven. Als je iets hebt, weet ik zeker dat Jean en Michael dat door zullen zenden.

30. Matthew: Ja, moeder, ik heb hun boodschap en mij is gevraagd om namens de Raad van het Nirvana (Council of Nirvana) en van alle andere zielen in dit rijk en daar voorbij te spreken. Wij huilen. We zien het grotere plaatje maar toch huilen we. Wie zou dat niet doen in die dagen van hartverscheurende geschoktheid en verdriet? We dringen er bij alle zielen op aan om liefde, medeleven en vrede te voelen en om deze emoties vast te houden in jullie hart – nog even dan zal jullie geliefde familie en vrienden die hier zo kortgeleden aankwamen hierover spreken met hun eigen woorden.

31. Ieder van hen wordt zeer liefdevol verzorgd, met vriendelijkheid en met begrip. Velen herkennen deze familie omgevingen uit andere spirit levens en herinneren zich dat ze wisten dat dit zou gebeuren en dat ze er op een zielenniveau mee in stemden om daar aan deel te nemen. Maar zij, net als wij, weten dat dit de mensen die van hen houden, niet kan troosten.

32. De duistere geesten achter deze blijkbaar niet te verklaren kwelling claimen dat oorlog “recht zal doen brengen aan degenen die stierven.” Maar de oorlog is bedoeld om nog meer negativiteit te creëren in een poging om alle licht op de planeet uit te doven. De bedrijvers willen dat jullie angst en haat voelen en zij eisen “gerechtigheid” omdat ze weten dat alleen bij het doorzetten van hun cyclus van geweld, zij hun verderfelijke greep kunnen vasthouden in deze tijd van het kiezen van zielen tussen licht en duister. Kiezen moeten jullie en het LICHT kiezen moeten jullie!

33. Wat er gebeurde is niet een natie tegen een andere natie. Het is zelfs niet eens een klein deeltje van de mensheid tegen de hele rest van de mensheid. De wortel van deze gekte is een kwaadaardige macht waarvan de meeste van jullie niet eens weten dat zij bestaat, maar haar bedoelingen zijn zo boosaardig dat Aarde zelf huilt. Deze waarheid zal over een tijd worden onthuld, maar nu, houd alsjeblieft de helende liefde voor alle leven vast in je hart. Laat de god in ieder van jullie zelf je licht ondersteunen zodat jullie bewuste zelf zich niet gaat verbinden met het duister dat vergelding, wraak, haat en meer koud en ongevoelig doden wil.

34. Laat de duizenden levens die van de Aarde weggingen in die brandende momenten voor iets staan buiten wat de duistere mensen willen. Als een collectieve stem, zeggen de kortgeleden vertrokken zielen:

“Laat niet meer levens worden genomen. Dit is de tijd om liefde boven alles vast te houden, voor medeleven, om heling te brengen naar de beroofde mensen en de gekwetsten, om heling te brengen naar de Aarde. Weet dat de harten verhard zijn om anderen te doden als hun bijdrage voor ons, ze hebben boven alles licht nodig. We verzoeken jullie vanuit dit hele rijk van de Hemel om van liefde te spreken, van het openen van de ogen om helder te zien wat er op Aarde gebeurt, en om boven de tragedie uit te stijgen die is bedreven door een duisternis die jullie je niet eens kunnen voorstellen en voor wie jullie hele wereld een verbruiksartikel is. We zien dit vanuit hier. Wij willen dat jullie de myriaden lichtwerkers helpen door jullie hart op te tillen en om het licht naar binnen te laten, door hen te troosten die in dit nieuwe verdriet zitten. Jullie moeten onze smeekbede horen. Wij werken in het licht om jullie te helpen en we zijn voor eeuwig verbonden in liefde met jullie.”

[Uittreksels van Illuninations for een New Era ]

35. (Matthew). De pijn van de Aarde MOET in het licht komen zodat het geheeld kan worden. Zolang als die in het duister blijft van wat het heeft uitgebroed, kan het nooit worden geheeld. LIEFDE is de enige essentie in het universum die pijn kan helen, of dit nu in een enkele ziel zit of in een krachtveld van een dergelijke kracht die je je nog niet eens kan beginnen voor te stellen. Licht, het zichtbare en onafscheidelijke component van liefde wordt in Aarde zelf ingebracht en in haar collectieve levensvormen om de heling te bewerkstelligen. Daar jullie wereld misschien hopeloos uit controle schijnt te zijn, dat is NIET zo! In ieder individu ligt de controle, iedere ziel heeft een onbeperkte capaciteit van LIEFDE. …

36. De energie van angst vormt een barrière tussen het gevreesde object of omstandigheid en de energie van licht. Door de barrière kan het licht in de zielen van de angstige mensen hun bewustzijn niet bereiken om de kracht te verdrijven van de angsten in hun leven en het licht dat naar hen toe wordt gezonden door lichtwerkers kan niet tot hen doordringen. De barrière voelt als een echte muur, die de persoon isoleert door de hem opetende angst en die hem geen weg naar buiten geeft. Deze energie blokkade van het licht intensiveert de kracht van wat er maar gevreesd wordt, en stelt daardoor meer manifestaties om te vrezen in staat om naar hen toe te trekken. Vrees is heftig besmettelijk en vanwege zijn vergroting van kracht, hebben stromingen van angstgevoelens kleverige randen die soorten energie uitwisselingen aan trekken die gewoon verstand, gezond oordeel en wijze beslissingen weglaten. Vrees is zo verraderlijk dat het iemand kan overtuigen dat de enige weg om te ontsnappen is door portalen heen die hem dieper en dieper in duisternis brengt. Vrees is de voorloper van zulke daden of karakteristieken die vooroordeel, tirannie, hebzucht, wreedheid, strijdlust, bedrog, oneer en haat eert en zelfs het blijkbaar gevoelloze martelen of het doden van onschuldigen. Ze komen uit de psyche van een bedrieger of die geplaagd wordt door angsten. Het licht waarin liefde en universele kennis en spirituele helderheid woont, kan die zielen niet bereiken om ze te laten weten dat hun spirituele krachten veel groter zijn dan iets dat duistere krachten te voorschijn kunnen toveren om hen schrik aan te jagen. Niets is sterker dan het licht, wat het geschenk aan iedere ziel is van de liefde en de macht van God….

37. (God spreekt) Dus, dit ”voorspellen” waar je naar vraagt, of Het Laatste Oordeel of Armageddon die dichtbij aan de horizon staat – vergeet dat! Dat is NIET het geval! Het is het concept van iets, dus kunnen ze dat voor zichzelf scheppen zolang als ze op Aarde leven om dat te doen, omdat het alleen het terrein is van hun ideeën. Hun OVERTUIGINGEN scheppen dat! Dus zielen die de bedoeling hebben om een Armageddon te hebben, die krijgen dat! Maar voor jullie die deze bedoeling van zo’n soort “toekomst” niet hebben, jullie KRIJGEN DAT NIET!…

38. Jullie kunnen in het licht blijven en naar hogere en hogere dimensies opgaan van innigheid, begrip, besef. Er zijn geen strikte regels die zo complex of rigoureus zijn dat jullie of iemand anders niet in staat is er trouw aan te blijven. Wat nodig is, is alleen in het licht te leven! Of met simpele woorden: WEES VRIENDELIJK….

39. Ik huil met iedere ziel die op de een of andere manier lijdt en ik verheug me met iedere ziel die vreugde voelt. Ik ben de ziel van al de slechtste en van al de beste, dus ik kan niet afgescheiden zijn van de beste en niet afgescheiden zijn van de slechtste. Ben ik gelukkig door wat ik zie gebeuren op Aarde? Voor degenen die blij zijn, ja, dat ben ik. Voor degenen die zich zorgen maken dat hun tirannieke macht aan het verminderen is, dat voel ik ook…In zijn geheel van afgescheiden stukken, is er amalgamatie, samensmelting. De zielen zijn ongeschonden in hun stoffelijke levens en blijven in spirit ongeschonden, dus beïnvloeden zij in “het lichaam van God” net als zij het spel beïnvloeden op Aarde… WENS ik dat al mijn delen in het licht waren waarin ik werd geschapen? Ja! Wie zou niet wensen dat de volmaaktheid van de Schepper terug kwam! Maar ik heb geen veroordeling of straf voor een struikelend deel van mij. Ik ben hier om te antwoorden op wat jullie gebeden van de “godvruchtigen” noemen, zoals ik ook gebonden ben aan de wetten van Schepper die gezet zijn tussen de parameters van mijn werkzame krachten als de keuze die gemaakt werd niet in het licht is….

40. Dus dan, wat kan ik zeggen dat jullie als aanvaardbaar vinden voor iedereen die bidt dat er spoedig vrede zal komen, zodat vrede en gerechtigheid en liefde op Aarde gaan regeren? Ik kan dit zeggen: Ik kan jullie gebeden horen – het zijn mijn eigen gebeden! – en ze zullen worden beantwoord als wij die dit wensen het willen!

41. De dagen die gaan komen zijn het laatste hoofdstuk van geweld, haat, smart, verwoesting, tirannie en dood, zoals jullie die op Aarde kennen. Zelfs als oorlog woedt, als de dood stoffelijke lichamen opeist en geliefde zielen worden begroet in het Nirvana, dan nog wordt de beloofde nieuwe era binnen geleid. Bronnen die de meeste van jullie niet kennen, zijn jullie en je planeet aan het helpen met overvloedige en intense hulp – de licht, liefde en technologie van mijn kinderen uit beschavingen die zichzelf op het juiste ogenblik aan jullie zullen introduceren.

42. Dit zijn de lange, verdrietige, donkere dagen voordat de universele broederschap hun aanwezigheid bekend kunnen maken aan jullie en jullie helpers zullen zijn om je planeet te herstellen. De duisterste zielen, waarin de vrije wil zit die ik niet kan beheersen, beknotten of zelfs kan aanraken met mijn eigen liefde omdat ze die weigeren, zullen de Aarde gaan verlaten omdat hun energie de hogere energie van het licht niet kan weerstaan die momenteel in jullie atmosfeer aankomt.

43. Weet dat de entiteit die jullie God noemen of een gelijkwaardig passende term, “de kant kiest” van Goedheid, de godsvrucht die jullie associëren met liefde, genade, medeleven, rechtvaardigheid en zorgen voor elkaar. Ik kan niet tussen de wetten van Schepper komen of hen om de tuin leiden die ontheiliging hebben toegestaan van Goedheid door de vrije wil van duistere zielen die een gelijkwaardig deel van mij zijn, maar ik kan wel mijn deel uitspreken voor mijn kinderen op Aarde en haar rijk van heiligdom het Nirvana wier godsvrucht blijft: De straling van Spirit, jullie planeet hersteld naar haar vroegere glorie en de in stand blijvende liefde van Alles is Een, dat is waar jullie voor kwamen om te ervaren in dit leven. En jullie ZULLEN dat op Aarde ervaren zoals het in de Hemel is! Weet dat dit zo is!

[Uittreksels van Voices of the Universe ]

44. (Hatonn) Jullie verlangen vurig om iets te voelen dat niet in boeken of in tekeningen of in seminars staat. Het is het jouw particuliere pad naar je godzelf die je nodig hebt, niet de mysterieuze bergen en dalen om jaren en jaren over te reizen. Desondanks, als je jaren hebt doorgebracht met deze reis, begin je dan direct met God te verbinden zonder enige uitstel! .. Een kind komt in een Aards leven met kennis van die directe God verbinding, dat absolute weten, dat totale gevoel van onafscheidelijkheid. Het kind heeft niet gestudeerd, heeft geen uren in seminars doorgebracht of is niet urenlang in sessie behandeld door hulp van de opgestegen meesters. Het kind IS eenvoudig het godzelf! Slechts door je hiervan weg te oriënteren laat het voortgaan van de tijd je de afscheiding brengen. Daarna zoek je naar je verbinding door diverse vormen heen van “hoe je kunt bereiken” wat altijd van jou was, altijd JOU is geweest!

45. (Matthew) Wat jullie zien als algemene gebeurtenissen, toevallige ontmoetingen, goed of slecht geluk, alleenstaande gevallen en specifiek wat jullie “toevalligheden” noemen zijn feitelijk volmaakt bepaalde en in een richting gebrachte ‘energie in beweging’ om specifieke resultaten te verkrijgen…. Synchroniciteit heeft geen begin en geen einde – zoals het universum, dat altijd in beweging is – en synchrone gebeurtenissen zijn niet zo duidelijk als een rechte lijn…. Synchroniciteit zijn de series situaties die nodig waren om het bedoelde resultaat te manifesteren van alle spelers. Voel je niet beledigd door mijn term “spelers”. Als jullie de diepe importantie zou kennen die je ziel heeft voor je bewustzijn dat handelt door diverse inspiraties, motiveringen en intuïties, en eigenlijk de eenvoudige reden voor ALLE gebeurtenissen, dan zou je begrijpen dat Aarde een toneel is voor ieder van jullie om de karmische rollen uit te spelen die je uitkoos. De “importantie” is de uitgekozen opdracht van je ziel die naar je bewustzijn wordt doorgezonden via die duwtjes; de “eenvoudige reden” echter voor alle gebeurtenissen is dat jullie ze zelf manifesteerden door je eigen keuzes van de vrije wil…. Jullie nemen natuurlijk wel deel aan synchrone gebeurtenissen, maar jullie zijn niet verantwoordelijk voor het creëren van die omstandigheden of om met mensen contact te leggen die hiervan de verbindingen zijn. Talloze energiebronnen komen bij het spel meedoen voor ieder leven, en arrangeren de gelegenheden om verbindingen te maken. Maar zoals altijd wordt de vrije wil geëerd, zodat bij elke “open deur” – of een nieuwe kennismaking of gebeurtenis – iedereen kan antwoorden zoals hij of zij dat wil.

46. (Lazarus) Onze geliefde Aarde heeft door het binnenkomende licht een groot deel van haar vroegere kracht herwonnen, maar we voegen het onze er nog steeds aan toe met onze technologie om ons van haar stabiliteit te verzekeren. Niet alle beroering is al voorbij om haar van negativiteit te bevrijden, weet je, en wat dit betreft er is geen moment vermindering van onze zorgvuldigheid totdat zij volledig in de vierde dichtheidsvibraties zit. En dan roepen we allemaal Alleluja – ons werk is hier gedaan! En op dat moment kennen jullie allemaal je universele broeders en zusters… Ik hoop serieus dat als de eerste ET’s hun aanwezigheid bekend maken op Aarde dat mensen in staat zijn om aan ons te denken als aan families zoals die van jullie, waar wij net zo veel van houden als jullie houden van die van jullie.

47. Matthew: En met dat aanbod van verlichting, leiding en bemoediging in deze ten einde lopende dagen van de eerste decade van jullie nieuwe eeuw, vertrekken we, maar alleen in boodschap vorm, omdat we bij jullie blijven ieder moment op iedere stap van jullie reis.

________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny

[Opmerking van Suzy: hartelijk dank voor jullie vele goede wensen voor Bob en mij voor vreugde, gezondheid en geluk in het Nieuwe Jaar. We wensen hetzelfde voor jullie in jullie levens, en vrede in de hele wereld.]