Matthew Ward Boodschap: Vreugde Aan De Wereld

Matthew Ward Boodschap: Vreugde Aan De Wereld

Gechanneld door: Suzy Ward – 1 December 2022

Opmerking: Matthew maakt hier een onderscheid tussen de God van dit universum en de Ene, over Alles. Het is de God van dit universum die hier spreekt.

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het is ons voorrecht en eer om God te verwelkomen.

Dank je, Matthew, en hallo, mijn geliefde kinderen! Jullie traditionele religieuze observaties, festiviteiten, glorieuze muziek, heldere versieringen, verlichte bomen, geschenken en het delen met de behoeftigen van mijn kudde hebben de vibraties tot grote nieuwe hoogten verhoogd.

Wanneer jullie “Vreugde aan de wereld” en “Vrede op aarde, goede wil aan de mensen” horen of zingen, laat die woorden dan in jullie hart klinken. Laat de hartverwarmende momenten van dit seizoen met familie en vrienden je geest hoog houden terwijl jullie een nieuw jaar ingaan.

Toen ik aan het begin van dit jaar tot jullie sprak, zei ik dat het een game-changer zou zijn, en dat was het inderdaad – het lange tijdperk van duistere controle is doorbroken! Burgers die protesteren tegen het beleid van hun regeringen, omwentelingen in de nationale economieën, de kritieke missie van Rusland in Oekraïne, en alles wat zich buiten het zicht van het publiek afspeelt, komt in goddelijke orde om de Aarde te bevrijden van alle duisternis.

Ook al is dit een van de belangrijkste ontwikkelingen in ons hele universum, het betekent niet dat de dingen in een oogwenk zaligmakend zullen zijn. Er zal verwarring en tumult zijn die je positief kunt opvatten, zoals het opruimen van puin dat door een orkaan is achtergelaten zodat de zaken weer op orde kunnen worden gebracht.

Al die tijd hebben jullie moedig en onbevreesd moeilijke momenten doorstaan, mijn geliefden, en nu hebben jullie de hulp van trillingen die jullie licht naar nieuwe hoogten heeft helpen stuwen. Als ik vanaf een plek in het continuüm naar mijn aardse familie kijk, zie ik een voorhoede van triomfantelijke fakkeldragers die een menigte mensen aanvoeren wier ogen fonkelen van opwinding en geluk.

Gaia en ik zouden het geweldig vinden als iedereen de komende openbaringen in die geest zou verwelkomen, maar we weten dat sommigen die stevig geworteld zijn in wetenschappelijke principes, religieuze dogma’s of institutionele normen dat misschien niet zullen doen. En het is in orde, bijvoorbeeld, als zij niet kunnen geloven dat delen van heilige boeken zijn geschreven door individuen die uit eigen belang handelen, zodat zij alle anderen kunnen controleren.

Het is in orde als zij niet kunnen geloven dat wat hen geleerd is over wetenschap en geschiedenis meestal verkeerd is of dat “complottheorie” de naam is van waarheidsgetrouwe informatie als die aan het licht komt. En als ze niet kunnen geloven dat regeringen liegen over vaccinaties die je gezondheid beschermen en hun contacten met mijn kinderen in andere beschavingen verzwijgen, dan is dat ook goed.

Als familie en vrienden onder die mensen zijn, luister dan met liefdevolle aandacht naar hen, maar probeer hen niet op andere gedachten te brengen – dat is niet jullie verantwoordelijkheid of recht. Alle zielen in ons universum hebben het recht om te leren in een tempo dat voor hen comfortabel is, en ze hebben de hele eeuwigheid om dat te doen.

Sommigen van jullie weten niet wie ik werkelijk ben en wat ik doe, dus ik ga het jullie vertellen, maar eerst zal ik jullie vertellen wie ik niet ben. Ik ben niet het opperwezen van de kosmos, de Bron, de Totaliteit, de Ik Ben Eenheid van Alles. Dat is de Schepper. Ik ben een ziel die mede is geschapen door de aartsengelen, aan wie de Schepper de vrije wil en zijn partner, manifestatie, heeft geschonken. De aartsengelen maakten goden – ik ben er een – en godinnen, en gaven ieder van ons de keuze een tastbare vorm aan te nemen of pure energie te blijven. Ik koos het laatste.

De Schepper koos mij om het opperwezen van dit universum te zijn – dat wil zeggen, om alles hier te ontwerpen en mede te scheppen, om vervolgens als supervisor alles in goede banen te leiden – en selecteerde andere goden of godinnen om dezelfde rol te vervullen in de andere zes universa. In onze respectieve domeinen heeft ieder van ons evenredig de macht van Schepper.

Echter, Het – als voornaamwoord voor Schepper duidt Het op de hoogste eerbied en respect – voegde deze regel toe: We mogen ons nooit bemoeien met de vrije wilskeuze van een ziel in onze universums. Hoe afschuwelijk voor anderen of gevaarlijk voor onszelf die gekozen acties ook mogen zijn en hoe graag we ook willen ingrijpen, we kunnen het niet.

Daarom werd de Aarde in ons universum zo bekend als een prachtig schoolgebouw met een eeuwigdurende karmische draaimolen. Gaia is erg moe van het verlenen van die dienst en ze is opgetogen dat het helemaal niet belastend zal zijn wanneer ze haar ascensiebestemming bereikt in wat jullie 5D noemen. Eigenlijk worden gebieden in de ruimte niet genummerd – vlakken van verschillende energie stromen gewoon in overeenstemming met de heersende vibraties.

Nu dan, de Schepper kan een uitzondering maken op Zijn geschenk van vrije wil, en een paar decennia terug in jullie tijdsbesef, maakte Hij deze: Geen ziel mag een kernwapen in de ruimte laten ontploffen. De reden is dat vrije geesten – zielen die spiritueel en bewust zo ver gevorderd zijn dat ze geen lichaam nodig hebben – en zielen die astraal reizen, door nucleaire explosies zijn verbrijzeld. Dit gaat niet over lichamen, die maar één leven meegaan – het gaat over zielen, en die leven eeuwig.

Elke ziel is een deel van de Schepper en in dit universum van mij, en elke ziel wordt gelijk gewaardeerd en onvoorwaardelijk bemind. Elk fragment van een verbrijzelde ziel is van vitaal belang, en het zoeken naar elk fragment, en vervolgens het opnieuw bij elkaar brengen van de fragmenten die zijn gevonden in de juiste volgorde van levens totdat de hele ziel perfect is gereconstrueerd, kan duizenden van jullie jaren in beslag nemen. De voortdurende zoektocht naar fragmenten zal doorgaan tot elke ziel weer heel en gezond is – zo belangrijk is elke ziel!

In overeenstemming met de uitzondering van de Schepper heb ik alle beschavingen in ons universum met de technologie om detonatie van kernkoppen te voorkomen opgedragen dat te doen. Het meest interessant voor jullie is dat bemanningen in jullie luchtruim of mijn buitenaardse kinderen die in jullie midden leven dit “een dozijn” keren hebben gedaan. Ik weet dat er gepraat wordt over een nucleaire oorlog – ik verzeker jullie dat er geen oorlog komt – en dat er af en toe gedreigd wordt met een raket. Dat is niet waarschijnlijk, maar als het zou lukken, zou de kernkop net zo onschadelijk worden als al zijn voorgangers.

Laat me even nadenken, Suzy. … Oké, dank je. Ik weet waar ik nu over wil praten. Je mag me noemen hoe je wilt. Ik beantwoord iedereen. Mijn eigenlijke naam is een combinatie van tonen en pastelkleuren, dus het is niet uit te spreken, en ik ben een god, dus hij, hem, en zijn zijn correcte voornaamwoorden en Vader is ook passend. Maar net als de andere universele CEO’s ben ik androgyn, de balans van vrouwelijke en mannelijke energieën. Gaia, de ziel die ervoor koos zich te belichamen als de planeet en vrouwelijke energie heeft, kan met recht Moeder Aarde en mijn dochter worden genoemd.

Met de onmisbare hulp van Sol – de ziel die jullie de zon noemen en wiens energie overwegend mannelijk is – gebruikten Gaia en ik de onuitputtelijke liefde-licht-energie van de Schepper om samen een planeet te scheppen die gloeit van natuurlijke schoonheid en spectaculaire levensvormen in het hele dieren- en plantenrijk. Toen we klaar waren, was de hele planeet die we Terra noemden een paradijs – de bijbelse tuin van Eden. Mensen, dieren en planten wisten zich verbonden met elkaar en met ons, hun medescheppers. Allen leefden vreedzaam en gelukkig samen en communiceerden hoorbaar en telepathisch. Helaas ging het uiteindelijk bergafwaarts, maar Gaia en ik bleven beschaving na beschaving liefhebben en koesteren.

Ik ben een samensmelting van ieder mens en alle andere levensvormen op aarde – dieren en planten zijn ook zielen – dus alomtegenwoordigheid is van toepassing op mij als onze Heelheid, maar alwetendheid, almacht en volmaaktheid niet. Die gelden alleen voor de Schepper, die louter liefde is en deze uitdrukt als lichtenergie en kosmisch bewustzijn.

Mijn lieve kinderen, veel van wat jullie over mij geleerd is, is verzonnen, en een deel ervan is niet eens logisch, of wel? Hoe kan ik een liefhebbende God zijn en ook een wraakzuchtige God? Elke ziel in mijn kudde is een deel van mij – waarom zou ik een van mijn delen naar een plaats sturen die religies de hel noemen? Waarom zou ik sommige van mijn kinderen vertellen om anderen te doden omdat hun religieuze overtuigingen verschillen? Waarom zou ik denken dat van al mijn kinderen er slechts één het waard is om “zoon” genoemd te worden? Geen van die dingen die mij worden toegeschreven is waar!

Ik dwaal af, maar dat wilde ik op zijn minst rechtzetten.

Denk hier eens over na: Om op één lijn met de Schepper te staan, zou ik volmaakt moeten zijn. Op zielsniveau zijn wij allen onafscheidelijk, dus als ook maar één van mijn kinderen – en het aantal is niet groot genoeg om u te vertellen hoeveel ik er heb – een zwakheid heeft, kan ik niet volmaakt zijn. Als we perfectie willen in ons universum, moeten sommigen van mijn verre kudde wijzere, vriendelijkere beslissingen nemen. Dat is geen oordeel, het is een feit.

De Schepper en ik verschillen nog op een andere manier. Als Bron van alles wat bestaat, is de Schepper zich bewust van wat zielen in de kosmos doen, maar is niet persoonlijk betrokken bij hun levens. Ik weet alleen wat zielen in ons universum doen en ben persoonlijk betrokken bij ieders leven. Ook beantwoord ik ieders gebeden. Jullie krijgen misschien niet wat jullie willen, mijn lieve kinderen, maar jullie krijgen altijd wat jullie nodig hebben om op koers te blijven met wat jullie in jullie zielencontracten hebben gekozen. En als je voor anderen bidt, hebben hun contracten voorrang op wat jij voor hen wilt.

Afgezien van de naleving van de vrije wilsbeschikking van de Schepper, kreeg ik geen beperkingen of instructies, dus heb ik dit universum opgezet op basis van dienstbaarheid aan anderen. De meeste van mijn kudde doen het prima met deze help-één-ander regeling, maar sommigen gedragen zich alsof we een organisatie zijn die zichzelf dient.

Vervolgens maakte ik de wetten die al het leven hier besturen, waar wetenschap en geest één en dezelfde zijn, de liefde-licht essentie van de Schepper. Er is geen oordeel, partijdigheid, geschatte berekeningen of afwijkingen in de wetten. De basis van het leven van alle soorten en alle actie is de exactheid van frequenties en trillingen.

De meest elementaire wetten hebben betrekking op elektronen, fotonen, magnetisme, zwaartekracht, massa, beweging en behoud. Sommige daarvan spelen een rol bij de vorming van grote bollen, waar verschillende soorten lagen, soms met spelonken en meren in holle ruimtes, zich opbouwen rond een krachtige centrale ruimte die vaste deeltjes aantrekt. Mensen die technologie hebben ontwikkeld in een mate die jullie zou verbazen, bewonen holle gebieden van planeten waar het oppervlak onherbergzaam werd of zij kozen isolatie als toevluchtsoord. Jullie naaste buren zijn verschillende hoogontwikkelde beschavingen die in steden van bescheiden tot prachtig in het binnenland van de Aarde wonen.

Eén wet houdt alle hemellichamen in een geordende beweging zodat ze niet botsen en een andere wet zorgt ervoor dat al het leven op en binnen planeten kan gedijen. Ja, ik weet dat botsingen gebeuren en dat beschavingen zijn vernietigd, maar dat komt niet door fouten in de wetten, maar door acties die worden geïnitieerd door afwijkende leden van de kudde, waar ik me niet mee mag bemoeien. In alle eerlijkheid tegenover de Schepper, het was de bedoeling dat Zijn gave van vrije wil verstandig en welwillend zou worden gebruikt, en dat was ook zo totdat Lucifer afdwaalde. Dat zette energetisch de toon voor allerlei verwoestingen in ons universum – wat sommigen Satan noemen zijn energiestromen die op destructieve manieren zijn gericht.

Dan zijn er wetten over de activiteit en reactiviteit van elementen in lucht, water en bodem; warmte; vloeibare, damp- en vaste toestand. Dat geen enkele beschaving zich met de zaken van een andere beschaving mag bemoeien, tenzij daarom wordt gevraagd – “goede” zielen houden zich daar aan, “niet-goede” niet. Veel wetten hebben betrekking op de grote verscheidenheid aan genetisch materiaal en de samenstelling en werking van lichamen. Bijvoorbeeld, de vereniging van een zaadcel en een eicel ontwikkelt zich tot een kind van dezelfde soort en een eikel groeit uit tot een machtige eik.

De wet die betrekking heeft op communicatie, waaronder telepathie, geeft elke ziel een unieke frequentie en allen zijn bekend bij mijn afgezanten – beschermengelen, anderen in engelenrijken en talloze geestengidsen – die reageren in overeenstemming met de behoeften van elke ziel. Het zijn de unieke frequenties die mijn kinderen in de geestelijke werelden waarschuwen voor de naderende komst van geliefden, zodat zij zich kunnen verzamelen om hen te begroeten.

Aan wetten die mijn kinderen intiemer beïnvloeden omdat er individuele keuzes in het spel zijn, heb ik begeleiding op zielsniveau toegevoegd – geweten, intuïtie, instinct, inspiratie en aspiratie. Een wet waarbij deze bijzonder behulpzaam zijn is synchroniciteit – dat wil zeggen dat gebeurtenissen of omstandigheden zich voordoen in overeenstemming met doelstellingen in jullie zielscontracten en overeenkomsten van vóór de geboorte, zoals een deur die sluit en een andere die opengaat, om het zo maar te zeggen. De wet van insluiting verwijst naar kennis op zielsniveau, waar alle waarheden bekend zijn, en wat jullie karma noemen is de wet van oorzaak en gevolg. Het is geen beloning of straf, het is de mogelijkheid om evenwichtige levenservaringen op te doen, zodat je kunt blijven evolueren.

De bekendste van mijn wetten is die van de aantrekkingskracht. De energie van gerichte gedachten en gevoelens schiet uit in het collectieve bewustzijn en brengt terug wat het meest overeenkomt met de gerichtheid. Een ander deel van die wet is niet zo bekend: de energie van gedachten en gevoelens van iedereen op de planeet bepaalt collectief wat er in jouw wereld gebeurt. De wet van intentie geeft een intentie zijn eigen energie, los van de energie van de actie, en de wet van goddelijke genade die onbedoelde rampen voorkomt, versterkt ook worstelende zielen die om die hulp vragen.

En dan is er de wet die sommige religies interpreteren als wat komt na de dood – eerst de Dag des Oordeels, dan de beslissing: hemel of hel voor de eeuwigheid. De eigenlijke wet is eenvoudig en onmiddellijk. Wanneer het fysieke lichaam sterft, gaan het etherische lichaam en de psyche van de persoon automatisch naar het deel van een geestelijke wereld waar de energie dezelfde is als de energie van hun leven dat van moment tot moment is vastgelegd in de Akasha-kronieken. Levens in de geest omvatten groeimogelijkheden en voorbereiding op het volgende fysieke leven.

Dit is geen wet, maar misschien zou het dat wel moeten zijn voor mijn aardse familie – adem diep en ritmisch. Dat verlicht spanning en zorgt ervoor dat je energie soepel blijft stromen, zodat ze niet verstopt raakt en pijn of ziekte veroorzaakt. Het maakt ook de weg vrij voor informatie op zielsniveau om gemakkelijker je bewustzijn te bereiken.

Hoe voel ik, behalve dat ik wil dat je altijd goed ademt, dat het met mijn zielen op Aarde gaat? Ik ben extatisch over de meesten, die attent, zorgzaam, eerlijk, vriendelijk, waarderend en vrijgevig zijn. Maar eerlijk gezegd, die hardnekkige groep die ik ondankbare leden van mijn kudde noem en die jullie duistere noemen, zijn schrijnend. Maar ze zullen er niet veel langer zijn, want de lichtkrachten, of Witte hoeden zoals jullie zeggen, verwijderen snel hun putten van duisternis.

Een wereld bevrijden van lange, lange, lange eeuwen van duistere controle en haar veranderen in een wereld waarvan de basis liefde is, is een enorme onderneming met culturele, filosofische, economische, ecologische en bestuurlijke overwegingen. Er is veel licht nodig om visie, wijsheid, goede wil en wederzijds respect wereldwijd te verspreiden – lieve mensen, blijf de hoge vibraties van jullie licht uitstralen!

Ik ga iets anders herhalen wat ik afgelopen januari zei, omdat het ook belangrijk is: Altijd heb ik gewild dat mijn aardse familie vreugdevol, coöperatief samenleeft en diversiteit om hun leven te verrijken. Ik wil dat mijn mensheid elkaar en de natuur – die allemaal delen van mij zijn – lief heeft en respecteert om de schoonheid van de planeet te behouden en in haar overvloed te gedijen.

Dat is het soort bevredigend leven dat ik voor jullie vrijwilligers wil! Ja, jullie zijn er met een missie en jullie doen fantastisch werk door de familie op Aarde te inspireren om wakker te worden en de Gouden Eeuw van de planeet te manifesteren. De dankbaarheid die Gaia en ik voor jullie voelen is grenzeloos!

Maar, mijn geliefde kinderen, ik wil dat jullie levens meer zijn dan jullie missie – speel, lach, zing, dans, wees blij, knuffel een boom en hou van elkaar!

Suzy, dank je voor het ontvangen van mijn boodschap en dank je, Matthew, dat ik vandaag de boodschapper mag zijn. Ik wou dat al mijn kinderen op aarde me konden horen als ik persoonlijk tot hen spreek, en dat doe ik vaak. Op een dag zullen ze dat doen.

Wij danken U, God! We proberen verhelderend en bemoedigend te zijn, maar woorden van U hebben veel meer impact dan de onze.

Nu dan, lieve broeders en zusters, wij herhalen Gods woorden – speel, lach, zing, dans, wees vrolijk, omhels een boom en heb elkaar lief!

Lichtwezens in dit hele universum moedigen jullie altijd aan op jullie Aardse reis en steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

_______________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Stuur vragen en opmerkingen naar suzy@matthewbooks.com.

Alle berichten van december 2003 tot nu toe zijn gearchiveerd op http://www.matthewbooks.com. Stuur de link door naar ontvankelijke familie en vrienden.

Als u een van de boeken wilt bestellen, ga dan naar de Bookshop op die site.

Geniet van hoofdstukken van Matthew, Tell Me about Heaven op het YouTube kanaal van Matthew Books.

Vertaling: wakkeremensen.org