Matthew Ward – Augustus 2010

 Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 13 Augustus 2010

Effecten door de laatste fasen van ascensie; suggesties om symptomen te verlichten; weer technologie; ascensie data, wie er met de Aarde meegaan; dieren; 2012, de olieramp in de Golf; Obama, de wet van aantrekking; media, onderscheiding; vertraagde aankondiging van ET aanwezigheid, landingen; economie

 

1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Ik begin met een persoonlijk berichtje over het hiaat in deze boodschappen. Mijn moeders energie en tijd werden gewijd aan de zorg voor Bob in de laatste fases van zijn ziekte en na zijn overgang had ze een hersteltijd nodig. Met beide zielen die zo dierbaar voor mij zijn, gaat het goed.

2. Nu dan, veel Aarde bewoners zien jullie wereld in beroering als nooit te voren. Oorlogen gaan door en ook armoede, corruptie, onderdrukking en andere kwalen, dus is het begrijpelijk dat mensen die lang in dergelijke condities geleefd hebben, zich vaak hopeloos voelen. Jullie weten dat veranderingen van weergaloze grootheid gaande zijn, toch kun je ook onzekere gevoelens tegenkomen, misschien depressie, ontevredenheid, overdreven ongeduld, vermoeidheid of stoffelijk ongemak. Je kunt je rusteloos voelen, “stuurloos”, voortdrijvend zonder helder doel of richting, of voelen dat niets van betekenis gebeurt in je leven of zelfs overal op Aarde.

3. Dat kan zijn omdat wereldtransformatie al zover onderweg is dat velen een of een paar van die gevoelens hebben – als microkosmos van Aarde, worden jullie natuurlijk geraakt door de grootheid van veranderingen die zij ondergaat. Alles in jullie wereld zit in een staat van versnelling en er zijn frequente stijgingen in het trillingsniveau van Aarde’s pad – je kunt je nog steeds aanpassen aan het meest recente niveau terwijl zij al naar het volgende gaat. Trillingen in de energielagen die jullie planeet heeft bereikt, kost meer inspanning om evenwicht bewaren in lichaam, geest en spirit dan eerst. Als je in staat van onbalans bent is jullie energiestroom hortend of geremd, en veroorzaakt dat je elektromagnetische stelsel slecht functioneert en een variëteit produceert aan rusteloze stoffelijke, mentale en emotionele sensaties.

4. Een ander effect van de hogere vibraties zijn de innerlijke roerselen van onvoldaanheid over persoonlijke situaties. Mensen die hun intuïtieve gevoelens opvolgen om te gaan verhuizen, van werk of relaties te veranderen, vergaat het beter dan degenen die de leiding van hun zielenniveau weerstaan om op het spoor te blijven van karmische ervaring die gekozen werd om hun derde dichtheid levens te voltooien.

5. De trillingen vergroten ook de menselijke geaardheden en gedragingen, die “goed” beter maken en “slecht” erger slecht. Edelmoedige mensen delen totdat de kast kaal is, degenen met warme harten dienen waar hun hulp ook maar nodig is. Hebzuchtige mensen hebben meer en meer nodig en geven niets, en mensen zonder hart zorgen voor problemen voor anderen. Dat wordt uitgespeeld op het wereld toneel en met licht gevulde mensen gedijen spiritueel en werkzaamheden met een lichtaard breiden zich steeds meer in omvang uit en naar positieve resultaten. Mensen wier attributen en daden van het duister zijn gaan spiritueel achteruit en hun bedoelingen en pogingen strompelen voort naar uiteindelijke nutteloosheid. Het uitwisselen met mensen in de laatste groep kan echt vol spanningen zijn omdat de energie van jullie lichtlichaam naar dat van hen weerstand biedt.

6. Een mogelijke bron van onregelmatige sensaties en gedrag is de route van Aarde’s ascensie die haar in een nieuwe verbinding brengt met andere planeten en Sol. Alhoewel de juxtapositie (het naast elkaar staan) van zonnelichamen altijd Aarde’s bewoners heeft beïnvloed, is er nu het verschil haar snelle, standvastige koers uit de derde dichtheid. Niet alleen jullie gevoelens, maar houding en reacties van anderen schijnen nu excentriek, onverantwoordelijk of schokkend te zijn en dat kan deels komen door ongewone hemelse invloeden.

7. De toename van geofysische activiteit is weer een ander potentiële bron van stressvolle gevoelens omdat jullie lichamen beïnvloed worden door de schokgolven van Aarde. Weer een overweging hier is dat aardbevingen, vulkaan erupties, gewelddadige stormen en overstromingen het negatieve vrijmaken wat veroorzaakte dat de planeet in een spiraal naar beneden ging en haar beperkte tot millennia van de derde dichtheid, tot aan ongeveer zeventig jaren geleden. De vermindering van negativiteit heeft ook effect op lichamen.

8. Laten we even uitweiden door op een pertinente vraag antwoord te geven: Hoeveel drastische weer en aardbevingen en andere “natuurlijke” rampen zijn door mensen gemaakt? Het zou niet overdreven zijn om te zeggen “alle”. Net als in de Natuur, kan een technologisch geschapen aardbeving, bijvoorbeeld, geen geïsoleerde effecten hebben – de energie vrijlating zet activiteit aan in gelijkaardig kwetsbare gebieden over de wereld en die triggeren weer meer beroeringen. Hetzelfde is met wolken en winden. Moeder Natuur echter, weet haar pauze te nemen zodat haar landen en zeeën en hemelen tot bedaren kunnen komen en dat ze hun evenwicht weer verkrijgen en ze spaart gebieden die veilig moeten blijven. Degenen die jullie weer manipuleren en geofysische rampen opwekken maken zich niet druk over de helende rustpauzes van Aarde of een of andere uitsluiting van verwoesting, dodenaantal en lijden.

9. Terugkerend naar mogelijke oorzaken van onplezierige symptomen die jullie misschien beleven, we bieden praktische suggesties aan om hun effecten en duur ervan te verminderen. Vermoeidheid is nooit jullie bondgenoot – zorg dat je voldoende ontspant en slaapt. Het drinken van veel zuiver water helpt de energie soepel door je lichaam te laten stromen en laat je elektromagnetisch systeem beter werken. Stoffelijke en mentale oefening, meditatie, alleen zijn, in de Natuur zijn, positief denken, creatieve projecten, melodieuze muziek – dit zijn allemaal hulpen om je energie in balans te brengen.

10. Jullie lichamen hebben voedsel nodig dat met licht is gevuld voor een sterk immuun stelsel; eet meer vers fruit en groentes en minder vlees en suiker. Illegale kunstmatige medicijnen, chemische medicijnen op recepten en alcohol zijn niet alleen grenzen voor licht-opname, ze verslechteren de condities die je wilt verhelpen en kunnen nieuwe soorten van dis-ease (ongemak of ziekte) creëren. Doe elke poging om agressieve ontmoetingen te ontlopen of onschadelijk te maken – de energie die ze opwekken is een formidabele tegenwerking om evenwicht en welzijn te verkrijgen. Als, ondanks deze suggesties toepassing en andere praktijken die je vroeger wel hielpen, je symptomen ernstiger worden en blijven, ga dan naar een vertrouwde zorgverlener (natuurarts) en vraag om advies.

11. Nu dan, met de combinatie van die brede variëteit aan energetische invloeden, de duidelijke beroering in jullie wereld en het niet beseffen van intense veranderingen die plaats vinden, is het nauwelijks een wonder dat sommigen denken dat de “eindtijd” is gekomen en anderen interpreteren dat december 2012, als de Maya kalender eindigt, hetzelfde. Beide waarnemingen zijn fout, maar werkelijk, een eindtijd komt eraan – langs het ascensie pad van Aarde naar de era van de Gouden Eeuw, zullen alle vormen van duisternis op de planeet eindigen.

12. Er zijn veel vragen en misvattingen over ascensie, wie zal Aarde vergezellen, wat zal er worden van de mensen die dat niet doen, en wat kun je verwachten in de hogere dichtheden. Ten eerste, ascensie heeft niets wat dan ook te maken met “verrukkingen” van de godsdienst, dus probeer dat concept niet in te passen in de universele waarheid. Ascensie is het proces van Aarde die de derde dichtheid verlaat en reist door de vierde naar de vijfde dichtheid. Alhoewel deze beweging door lagen van achtereenvolgens lichtere energie gaat, en niet een geregelde voortgang is naar hogere verticale opstappen zoals het opgaan op een ladder of een berg, zielengroei in bewust besef en met spirituele helderheid kan overdacht worden als omhoog stijgend, dus is ascensie de best beschrijvende term voor deze ontwikkeling.

13. In het tijdloze continuüm, kan het begin en voltooiing van Aarde’s ascensie niet gedateerd worden – je zou kunnen zeggen dat die twee “tijden” al gekend werden sedert onnoemelijke eeuwen. In de lineaire tijd begon het ascensie proces in de laatste dertiger jaren van 1900, toen gruwelijkheden die allang door de mensheid tegen elkaar werden bedreven, een onmogelijke maat aannamen en bijna Aarde’s licht uitdeden, wat de levenskracht is van haar planetaire lichaam en ook van de lichamen van al haar bewoners.

14. Haar schreeuw om hulp ging het universum in en onmiddellijk gaf God toestemming aan myriaden spiritueel ontwikkelde beschavingen om er op te antwoorden door hun eigen grote licht in het lichaam van de Aarde te stralen. Deze massale instroom van licht uit die verre bronnen stabiliseerden haar omloop en stelde haar in staat om zich los te scheuren uit de greep van negativisme, en ze begon uit de diepe derde dichtheid op te stijgen om door te gaan naar haar uiteindelijke bestemming in de vijfde dichtheid. Haar ziel komt uit dat hoge niveau voort en daar bleef zij ook in al die millennia dat haar lichaam steeds meer naar beneden spiraalde terwijl er meer en meer menselijk en dierlijk bloed werd vergoten en milieu werd verwoest.

15. Ascensie is mogelijk voor iedereen die licht heeft geabsorbeerd, en de zielen die Aarde vergezellen zullen dat doen in hun stoffelijke lichamen. Als lichamen organen of ledematen kwijt zijn, of stoffelijke, emotionele of mentale ziekten hebben, verderop het ascensie pad zal er healing zijn van alle ziekte en vervanging van missende delen totdat lichamen volmaakt zijn geworden en de mentale en emotionele gezondheid gaaf is. In de vierde dichtheid zullen de lichamen van ouder geworden mensen jeugdig worden en gezond veel langer leven dan jullie huidige levensverwachting is, en de levenstijd in de vijfde dichtheid kan het tienvoudige of meer zijn dan in die van jullie nu.

16. Er is geen zetel van oordeel of een arbitraire selectie van welke mensen kunnen opstijgen en welke niet – het is strikt een zaak van natuurwetenschap en van eigen keuzes van zielen. Licht verandert de op koolstof gebaseerde cellulaire structuur naar een kristallijnen vorm die de lichamen in de hogere frequenties, of vibraties van de vierde dichtheid en verder laat overleven. Daarom kunnen mensen die kiezen om in het licht te leven met Aarde ascenderen en zij die kiezen om zich vast te houden aan hun duistere wegen, kunnen dat niet. Na een tijd in spirit zullen de zielen in de laatste groep incarneren in een wereld die correspondeert met de registratie van hun Aarde levensenergie en ze zullen meer gelegenheden hebben om “het licht te zien”.

17. Niet alle mensen die met licht gevuld zijn zullen helemaal de weg volgen naar de Gouden Tijd – dit hangt af van de levensduur clausule in hun zielencontract. Voor de geboorte kozen velen van de huidige bevolking om het spiritleven binnen te gaan voordat Aarde die Gouden Tijd zou binnengaan en tussen hen in zijn hoog geëvolueerde zielen wier licht zo stralend is als de middagzon. Zij die uit hogere beschavingen kwamen om Aarde op speciale manieren bij te staan bij haar ascensie kunnen snel door het Nirvana passeren op hun weg naar een spiritwereld met een hogere dichtheid, meest waarschijnlijk die hun oorspronkelijke thuisland dient, of ze kunnen nieuwe lichamen manifesteren en incarneren in een andere beschaving voor andere soorten van groei ervaring. Weer anderen zullen een tijd in Nirvana blijven die Aarde’s spirit wereld blijft en samen met de planeet ascenderen. Zielen die hun derde dichtheid karmische lessen hebben voltooid kunnen een volgend Aarde leven verkiezen of zich gaan voegen bij een beschaving in een andere vierde dichtheidswereld.

18. Een groot aantal mensen dat op godvruchtige wijzen heeft geleefd zullen er voor kiezen om niet met Aarde op te stijgen nadat de waarheid over de oorsprong van godsdiensten opduikt: De godsdiensten werden ontworpen in duisternis om de volkeren te misleiden en te beheersen, wat het meest verdeling zaaiend element voor het leven op Aarde is, en rijkdom oogsten voor de hoofden van kerken. Alhoewel iedereen op Aarde die waarheid op zielenniveau kent en het een contractkeuze is om zich dat bewust te herinneren, zullen velen uit die godsvruchtige godsdiensten niet in staat zijn of niet willen accepteren dat hun diep gezeteld geloof gefundeerd is op verkeerde leringen. Door dit te doen ontkennen deze mensen het licht in de waarheid dat zij god en godinnen zelven zijn, eeuwig onafscheidelijk van God en alle andere zielen in dit universum. Hun volgende contract van voor de geboorte zal opnieuw de voorziening bevatten om bewust die waarheid te gaan beseffen in hun volgende stoffelijke leven, en die zal in een derde dichtheid wereld zijn.

19. Hoe de reden dan ook is dat een ziel dit leven verlaat, stoffelijke dood zal voortkomen uit een van de vele oorzaken die nu bestaan. Er zal geen massaal vertrek zijn van tot het duister geneigde mensen als de Aarde een specifiek trillingsniveau bereikt omdat de hoeveelheid licht in lichamen varieert. En jullie kunnen helemaal niet tussen met licht gevulde mensen onderscheiden welke er Aardelevens verlaten in overeenstemming met zielencontracten, of tussen hen die er voor kiezen om weg te gaan en liever de waarheid aanvaarden over godsdiensten, en mensen wier levenskracht uit hun lichaam is verdwenen omdat ze gebrek aan licht hebben om in het trillingsniveau waar Aarde inging te overleven.

20. In de meeste gevallen kunnen er reünies zijn van zielen die leven in stoffelijke of spirit werelden van verschillende dichtheden. Zij die geëvolueerd zijn naar een hogere dichtheid kunnen astraal reizen naar een lagere dichtheid die genoeg licht heeft om het vertrek te verzekeren van de bezoeker. Reünies zijn niet mogelijk met zielen die overgeleverd zijn door hun levensenergie aan eerste of tweede dichtheidswerelden, waar intelligentie bijna niet bestaat en waar geen herinneringen of gevoelens bestaan. Dat is geen straf – het biedt die zielen een nieuw begin dat vrij is van negativiteit die zij schiepen en dat hen automatisch voerde naar die laagste niveaus van bestaan.

21. De onschuld van dieren, die vanuit hun instinct handelen, en nooit uit boosaardigheid, kwalificeert hen allen automatisch behalve een paar soorten om met Aarde op te stijgen. Langs het pad zullen zij die nu wild of woest zijn mak worden, roofdieren zullen vegetarisch worden en allen zullen ze vredig met elkaar en de mensheid leven. Er is reeds bewijs van vriendschap die gekruist wordt, zelfs moeders van een soort die kinderen van een ander soort verzorgen en momenten van banden tussen wilde dieren en mensen.

22. De aantallen dieren zullen afnemen in de volgende paar jaren omdat ze instinctief minder gaan voortbrengen en minder nakomelingen zullen produceren. Daar de meeste soorten in staat zullen zijn om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving en het klimaat terwijl Aarde hersteld wordt naar haar Eden zelf, als er geen temperatuur extremen zullen zijn en alle landen bebouwbaar zullen zijn, zullen soorten die in polaire regio’s wonen, niet overleven. Hun zielen zullen naar het Nirvana gaan en doorgaan te evolueren en op hun tijd zullen ze in een wereld incarneren waar de condities geschikt zijn voor hun nieuwe lichamen en levensdoelen.

23. Nu dan, ondanks de nadruk op die laatste dag van het jaar 2012, is er geen absolute gefixeerde datum voor de Aarde om in de vierde dichtheid te zijn. Er is een “celestial window”, of “hemels raam” om gladjes te zeilen, zogezegd, maar het biedt een graad van flexibiliteit in de tijd van jullie kalender. En denk er alsjeblieft aan dat ascensie een proces is dat al zeven decennia bezig is, verwacht dus niet een dramatische gebeurtenis om de eerste dag van de Gouden Tijd aan te kondigen. Vaak wordt 1 januari 2013 gezien als De Datum, en die zal iets anders dan de dag ervoor of erna zijn. Er zit geen geldigheid in het idee dat vlak voor de intrede van Aarde naar de vierde dichtheid er drie dagen van duisternis zullen zijn, of zoals andere verslagen het zeggen, drie dagen van brandende zon.

24. Het is niet zo dat het leven na 2012 veel hetzelfde zal zijn in vele eeuwen. Net zo als leven op Aarde niet statisch is geweest, maar door vele fasen van ontwikkelingen is verder gegaan, zo zal dat ook met het leven zijn in de Gouden Tijd. Het verschil is dat alles in vrede, harmonie en met talloze gelegenheden is om te leren en te evolueren in die glorieuze wereld! [de boodschap die gedateerd is op 31 december 2007, “Essay over 2012” geeft een uitgebreide beschrijving over het leven in dat tijdperk.]

25. De laatste fasen van de overgang vanuit de derde dichtheid naar de vierde zal enkele uitdagingen brengen als Illuminati proberen om probleemplaatsen in beroering te brengen. Als je je intuïtie in acht neemt zal dat je door de botsende periodes dragen, die niet lang zullen kunnen duren omdat de duistere mensen niet in het licht kunnen vechten, en het licht groeit iedere dag sterker.

26. Jullie kunnen je niet bewust herinneren dat je geestdriftig wilde incarneren in deze belangrijke tijd op Aarde, en alhoewel vele, vele anderen ook wilden deelnemen, ze misten de ingeboren talenten, ervaring en moed die jullie kwalificeerden om tussen de gekozenen te zijn. Weinigen kunnen maar prominente rollen hebben, maar jullie allemaal zijn leiders, gewoon door de stralende godsvonken te ZIJN die je bent! Twijfel geen moment dat jullie machtige zielen zijn wier bijdragen aan het licht haar aan de triomf helpen over duisternis – in het continuüm, zijn jullie reeds zegevierend!

27. Nu richten we ons op vragen over situaties van huidige interesse. Door de uitnodiging van Aarde verminderden andere beschavingen zo veel mogelijke schade aan zeeleven en kustlijnen die veroorzaakt zijn door de olie in de Golf van Mexico; en door Aarde’s wens, zal er geen explosie komen van methaan gas die wijdverspreide ziekte en verlies van levens zou veroorzaken. Het helende talent van jullie planeet en de technologie van andere werelden kunnen een remedie zijn of dit voorkomen en ook andere soorten van door mensen gemaakte vernietiging, of ze nu met opzet zijn of door onachtzaamheid of door onwetendheid.

28. De olieramp was een groot keerpunt ten gunste van Aarde. De overheersing van de olie compagnies bij de energieproductie is drastisch verminderd omdat eisen voor alternatieve bronnen een hoge vlucht hebben genomen. Spoedig zullen jullie lang-onderdrukte technologieën zien komen voor het gebruik van veel doelen, om ziekten te genezen en vervuiling uit te roeien om brandstof te voorzien en voor licht en warmte en transport.

29. Vraag: Zijn jullie nog steeds overtuigd dat president Obama van de VS een hoog ontwikkelde lichtende ziel is die uit een ontwikkelde beschaving kwam om ons naar de Gouden Tijd te leiden? Ja! Er is geen reden voor ons of van andere boodschappers uit hoge stations om daar aan te twijfelen, maar we begrijpen waarom sommigen van jullie dat wel doen. Beoordelingen en conclusies kunnen alleen komen overeenkomstig informatie die voor jullie beschikbaar is. Jullie hebben niet het voordelige uitzicht wat wij hebben in het universum of door onze informatie bronnen en jullie hebben helemaal geen kennis van alle onderstromingen die jullie nieuwe wereld zullen inluiden.

30. Twijfel over Obama’s met licht gevulde bedoelingen bewapent zijn oppositie – daarom dringen we er bij je op aan om beoordeling achterwege te laten en om hem en jullie wereld voor je ogen te zien in gouden licht. Negatieve gedachten en gevoelens over Obama’s leiderschap verminderen zijn talent om zijn eigen regering en andere leiders te overreden om in harmonieuze samenwerking te handelen om een vredige wereld te bereiken die rijkdom en welzijn deelt met iedereen. Dit is geen falen van hem, maar eerder de wet van aantrekking in werking – negativisme gericht in elke richting brengt Aarde meer negatieve situaties. Samen met trillingen die het beste en het slechtste van menselijke trekjes intensiveren, produceert die wet verdeeldheid in de politiek, ideologieën en filosofieën die alle stelsels en organisaties vormen die het leven in jullie wereld reguleren. Iedere kant van een kwestie zet zich blind schrap in plaats van een centimeter toe te geven. Maar wanhoop niet – die koppigheid om de status quo te handhaven en zich tegen hervormingen te verzetten is maar een element in het plaatje waarvan het volledige ontwerp spoedig “naar het licht zal komen.”

31. Het is nog steeds voordelig dat aan flarden zijnde bundeltjes duisternis die de voornaamste media nog onder controle heeft om uitputtend sportgebeurtenissen te verslaan of iemands snode daad maar de steeds groeiende achterban beweging negeert richting onafhankelijkheid, vindingrijkheid, vernieuwingen, het delen van bronnen en andere tekenen van grote veranderingen die er plaats vinden in hart en denken. Zoals al het andere in jullie wereld dat van duister ontwerp is, de mind-control via de media zal spoedig geschiedenis zijn – alle methoden van mind-control werken op lage frequenties die zullen gaan verdwijnen als het licht doorgaat zich te intensiveren. Jullie beste bron van eerlijke informatie is het internet, maar wees je er bewust van dat dit ook vol zit met opzettelijke vervalsingen, niet bedoelde on-accuraatheid en misvattingen – wees nog meer onderscheidend!

32. Geen van de ernstige situaties die sommige analisten en sommige gechannelde boodschappen voorgeven om waarschijnlijk te gaan bestaan, of zelfs niet te vermijden, zullen gaan gebeuren. Er zal geen herhaling komen van 11 september, geen derde wereldoorlog, geen nucleaire oorlog in de ruimte, geen wereldwijde wanordelijkheden door voedsel tekorten, geen onderwater lopen van kustlijnen totdat deze de bergen bereikt, geen pandemieën of gebrek aan drinkwater die miljarden levens in gevaar zullen brengen of wegvagen, geen invasie van duistere beschavingen, geen planetaire verwoesting die massa evacuatie nodig zal hebben of ondergronds leven.

33. Hatonn vroeg ons om jullie deze boodschap te geven: “Mijn job als manager van communicatie tussen Aarde en alle andere punten in het universum is moeilijk genoeg. Maak dit alsjeblieft niet meer gecompliceerd door valse informatie door te geven of voorspellingen die zuiver lariekoek zijn. Dank jullie.”

34. Sommigen in de lichtwerker gemeenschap zijn ontmoedigd omdat de aanwezigheid van andere beschavingen niet officieel is erkend en dat er geen toestel geland is. Als we wisten wanneer de aankondiging zal plaats vinden en wanneer er schepen zullen landen, zouden we het jullie verheugd vertellen, maar zelfs onze beste bronnen voor die informatie weten het niet. Jullie leden van de ruimtefamilie die tussen jullie wonen zijn geestdriftig om zichzelf te introduceren en de duizenden in toestellen willen op de grond zijn om je te helpen, maar ze moeten wachten op de juiste tijd. De verscheidene tactieken van de Illuminati hebben de vertegenwoordigers van Aarde bezig gehouden met grote omwentelingen die de laatste besluiten over een televisie aankondiging hebben voorkomen, en er kunnen geen landingen zijn totdat jullie veiligheid volledig is verzekerd – in deze tijd beheersen de Illuminati wapens die het risico bezitten van gevaar voor grote aantallen mensen en er zullen geen risico’s genomen worden met jullie levens.

35. Alhoewel er optimistische aanwijzingen zijn voor economisch herstel, iedere verbetering komt zuiver door manipulatie. De lange corruptie in banking, in investeringen en handel kan niet langer worden verborgen, noch kunnen de woeker rentestandaard en oneerlijke taxaties doorgaan – het wereldwijde netwerk van de Illuminati is onherstelbaar aan het ineenstorten. Jullie geldstelsel zal terugkeren naar kostbare metalen als basis tot aan de tijd dat jullie verhoogd bewustzijn niet langer het gebruik van geld voor uitwisseling van goederen en diensten nodig heeft.

36.Zorgen over de huidige daklozen en baanlozen zijn natuurlijk en zo is ook het je afvragen over wat het lot zal zijn van thuiskomende troepen als alle militaire krachten in de wereld worden ontbonden. Deze zorgen zullen verdwijnen in een ogenblik als jullie net als wij de vrede en vreugde kunnen zien, de harmonie en samenwerking, de overvloed van noodzakelijkheden voor het leven en de genietingen van Aarde’s Gouden Tijd. Niet alleen zijn lichtende zielen in het hele universum jullie aan het toejuichen op je pad naar die glorieuze wereld, we zien jullie daar al wonen!

_________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

[Bericht van Suzy: Warme dank aan iedereen die gebeden zond voor Bob’s herstel. Ik weet zeker dat de energie van jullie zorg hielp bij zijn overgang en aanpassing aan het spirit leven. Na de persoonlijke zorg gekregen in Nirvana’s “ICU”(I.C. Unit?) om zijn etherisch lichaam te versterken, werd Bob verenigd met de zielen met wie hij liefdesbanden heeft, inclusief onze honden die daar zijn, en hij geniet van het actieve, diverse leven in de spirit wereld van Aarde.

Suzy: Ik heb nooit eerder boodschappen van Matthew gebruikt voor persoonlijke aanvragen, maar Matthew zei dat ik het voor dit doel wel kan doen. Lees over Jane op

http://www.galacticchannelings.com/english/Jane_Burgermeister.html

En zend licht naar haar en naar iedereen die haar wil straffen voor haar eerlijke verslag van waar H1N1 over gaat. ]