Matthew Ward – April 2010

Matthew Ward

Gechanneld door: Suzy Ward – 26 April 2010

SEC(= Security Exchange Commission) versus Goldman Sachs; Iluminati – samenstelling, vroegere en huidige activiteiten; reptielen; rechtsgeding tegen pedofiele Verkennersleider van jongens; IJslandse vulkaanuitbarsting; vliegtuig crash en dood van Poolse president en anderen; de beweging van de ‘tea party’; economische zorgen, oplossing; aanwezigheid van geesten; muziek in de Gouden Eeuw; effecten van gebruik van geweer op de zielengroei; levensvormen ontworpen met slechte bedoelingen; genoeg zielen voor foetussen; Wereld Liefdes Dag op 1 mei

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew die zegt: Er is reden voor opgetogenheid! Na maanden van onderzoek, documentatie van bewijs en vergaderingen achter gesloten deuren, heeft de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten juridische stappen ondernomen tegen de financiële kolos die met opzet bijdroeg aan de financiële ondergang van miljoenen bewoners van dat land en wat leidde tot de internationale economische chaos. Dit rechtsgeding is veel meer dan het lijkt te zijn. De topmannen van Goldman Sachs en hun handlangers bevinden zich onder de kopstukken van de Illuminati, en deze rechtsvordering van frauduleuze transacties is een enorm grote stap naar de ontmanteling van het wereldwijde financiële netwerk van de Illuminati waarmee zij hun andere boosaardige wereldoperaties van fondsen voorzien.

2. De Illuminati is geen organisatie van volwaardige leden maar eerder een “overkoepelende” naam van afzonderlijke groepen en een groot aantal machtige individuen die in controle waren van de meest belangrijke aspecten van het leven op jullie wereld, en al eeuwen lang. In de afgelopen jaren werden ze ook bekend onder andere namen, zoals de geheime regering, de Nieuwe Wereld Orde, duistere kliek of de elitairen; en zij hebben topmensen in financiële instituten, beleggingsmarkten, multinationale corporaties, religies, onderwijs, media, de krijgsmacht, rechtssystemen, entertainment, de medische “stichtingen”, regelende en raadgevende organisaties, koninklijke families, Zionisten.

3. Zij hebben regeringen gecontroleerd, begonnen burger- en internationale oorlogen, veroorzaakten honger en wijdverspreide armoe, schiepen tijden van bloei voor industriëlen en depressies voor de armen, lieten virussen vrij die in laboratoria werden ontworpen, vermoordden mensen in de oppositie. Zij zijn de daders van ongerechte wetten, Satanische rituelen, chemtrails en andere giftige vervuiling, verwoesting van dierlijk leven op het land en in de zeeën, van mind control, “illegale” drugsindustrie, erosie van burgerrechten en ontkenning van door God gegeven vrijheid/vrijheden, onderdrukking of misbruik van technologie, van politieke en ideologische verdeling. In het kort: de Illuminati hebben al het leven op Aarde intens nadelig beïnvloed – en inderdaad ook het leven van Aarde zelf!

4. Door de lange regering van de Illuminati met bloedvergieten, corruptie en onderdrukking was de Aarde, ongeveer zeventig jaren geleden in jullie lineaire tijd, in doodsstrijd. Haar schreeuwen van wanhoop waren een roep om hulp, en God gaf onmiddellijk toestemming voor bijstand van spiritueel, intellectueel en technologisch ontwikkelde beschavingen om haar te komen helpen. Door een zo grote massale instroom van licht en technologieën die jullie je niet eens kunnen voorstellen, stabiliseerden talloze aantallen van jullie universele familie de atmosfeer om de planeet en voerden ze andere levensreddende maatregelen uit. Zij zijn met hun onschatbare hulp tot op de dag van vandaag actief, en sommigen van hen richten zich op het voorkomen van plannen van Illuminati om verwezenlijkt te worden.

5. Sommige mensen die zich bewust zijn van het bestaan van Illuminati denken dat ze allemaal reptielen zijn. En inderdaad zijn sommigen dat, specifiek in de koninklijke families, die hun bloedlijnen in hoge mate zuiver gehouden hebben, maar in de topregionen van de Illuminati zitten ook mensen. De meeste reptielen zijn veel meer ontwikkeld dan de Aardse menselijke beschaving in intelligentie en technologische ontwikkeling en ze hebben een sterke krijgers mentaliteit, maar, het is niet het andere DNA in de twee rassen, maar de keuze van de vrije wil die aan een individu van een ras worden gegeven die leidt tot duivelse activiteiten. Een ziel kan een enorm ontwikkelde intelligentie hebben maar beroofd zijn van licht behalve dan de vonk die zijn levenskracht is.

6. En net zoals er met licht-gevulde menselijke zielen in dit universum zitten, zo zijn er met licht-gevulde reptielen. De laatste groep die verlangend is het onjuiste denken te verdrijven dat hun ras synoniem is met duisternis, werkt zij aan zij met mensen en andere rassen om de inspanningen van hun tot duister geneigde bloedverwanten te verijdelen waar ze ook zijn om ravage aan te richten. En ook, terwijl het licht intenser werd op Aarde, hebben reptielen en mensen het duistere kamp verlaten en voegden zich bij de rangen van de lichtkrachten.

7. Weten de reptielen op Aarde dat ze reptielen zijn? Er kan misschien een zeldzame uitzondering zijn maar in ons besef, weten de reptielen die tussen jullie leven, of ze nu in het licht of in het duister zijn, van welk ras ze zijn gemaakt. Er zijn meer mens-reptiel hybriden dan zuivere reptielen op de planeet en de meeste zijn zich niet bewust van hun voorouderlijke ras. Maar het maakt ook niet uit! Ras is slechts een verschil van DNA en nooit beïnvloedt dat de keuze van de vrije wil voor goddelijke daden of duistere werkingen, of respectievelijk spirituele ontwikkeling of een afkeer daarvan.

8. Nu dan, weer een andere ontwikkeling. Kortgeleden is in de Verenigde Staten door het strafhof een aantal miljoenen dollars toegewezen aan de man die als jongen seksueel werd gemolesteerd door een leider van de Verkenners. Ook dit heeft implicaties ver voorbij dat rechtsgeding. Verdere onderzoeken naar dat duistere aspect van die enorme jeugdorganisatie naast het vervolgen van de al langdurige cover-up van het Vaticaan van bekende pedofiele priesters zal uiteindelijk de top van de lucratieve internationale seksslavenindustrie van de Illuminati bereiken maar ook onthullen dat de hoofdkwartieren van het Satanisme in het binnenste van het Vaticaan zit.

9. Ook al zijn die twee wettige overwinningen van kortgeleden tegen het duister nog zo welkom, we weten dat het niet de dramatische onthullingen zijn waar jullie op hebben gewacht. Alle verlichte zielen in dit universum zouden graag de volle toevloed zien van waarheden die naar buiten schieten als een eindeloos vuurwerk in plaats van een sporadische stoet van vonken, maar het is noodzakelijk voor de schepping van een vredelievende, eerlijke wereldsociëteit dat de waarheid door legale processen tevoorschijn komt die gebaseerd zijn op onweerlegbaar bewijs. Er is ook de belangrijke zaak van met hoeveel schokkende informatie psyches in een keer om kunnen gaan.

10. Jullie kunnen verwachten dat de Illuminati de hele tijd venijnig zullen vechten, maar dat hun duistere activiteiten bekend worden kan niet worden omzeild, en nog minder gestopt worden. De deur is op een kier gezet en er is niets wat ze kunnen doen om te weerhouden dat die steeds verder open zal gaan totdat de vibraties van het instromend licht zo krachtig zijn dat ze iedere jota van duisternis op de planeet zullen doen verdwijnen. Dus twijfel geen moment dat het licht aan de winnende hand is – in het continuüm, waar de Aarde snel naar toe gaat, heeft het licht reeds GEWONNEN!

11. We zijn blij te zien dat de eruptie van de vulkaan op IJsland door sommigen werd toegeschreven aan door mensen gemaakte technologie, en zo is het. Dit was niet het gevolg van wat Moeder Natuur deed, noch was het de richting van de winden die het luchtverkeer verstoorde, duizenden reizigers liet stranden en talloze financiële verliezen veroorzaakte in de vele aangedane naties. Dit waren bedoelde effecten omdat Illuminati ieder middel gebruiken waar ze aan kunnen denken om angst, chaos en verwarring te creëren en een afleiding om de officiële erkenning te voorkomen van de aanwezigheid van buitenaardse beschavingen. Omdat onthulling de totale uitroeiing inluidt van het boosaardige wereldrijk van Illuminati, zullen ze nergens stoppen om de televisie introductie tegen te houden van onze ruimtefamilie.

12. Maar, zo waarschijnlijk het schijnt dat Illuminati achter het vliegtuigongeluk zaten en achter de dood van de Poolse president en andere regering- militaire- en nationale leiders, dat was niet het geval. De overeenkomsten van voor de geboorte van al deze mensen hielden hun en masse vertrek in, in deze tijd. Er waren twee redenen: Dit tragische verlies voor de mensen van Polen zal hen inspireren om hun inzichten te verheffen voor de koers van hun land; en onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk zal de weg leiden naar waar corruptie, bedrog en verraad bestaan zodat die aan het licht kunnen worden gebracht.

13. Hierin zit een verschil en een gelijkenis met de dood van Prinses Diana. Het auto ongeluk en de omslachtige route van de ambulance naar het hospitaal was het werk van de top van Illuminati, Engelands koninklijke familie; en Diana’s stoffelijke vertrek was ook een voorziening in het zielencontract met twee doelstellingen: Niet alleen zouden velen worden geïnspireerd de hervormingen die zij omhelsde in die mate uit te dragen zoals zijzelf, als ze nog had geleefd, nooit had kunnen doen; maar ook het jarenlang mijden van de koninklijke familie van Diana en hun koude reactie naar de wereldse uitstorting van verdriet en liefde en de door haar wakker geschudde twijfels over de integriteit van de Britse royalty en de verdenkingen van hun betrokkenheid bij haar dood – het je afvragen van wat er zich voordeed is de eerste stap naar een open geest.

14. Wat belooft de tea-party beweging voor de politieke toekomst van de VS? Net als ieder randelement van een gemeenschap, of ze nu een godsdienstige, etnische, culturele of een politieke achtergrond hebben, deze mensen zijn bij elkaar gekomen door vrees voor verandering en ontkenning van de waarheid. Mensen met radicaal gedrag in elke groep maken de hoofdopschriften; de achterban bewegingen die rustig positieve veranderingen brengen doen dat niet, maar het zijn de laatsten die de steeds groeiende kracht zijn achter spirituele vernieuwing van de bewoners van de Aarde en de transformatie van jullie wereld.

15. We willen verder zeggen dat het licht in ieder van jullie, wat wordt aangetoond door je leven, een essentieel aspect is van dit weergaloze tijdperk op Aarde – en inderdaad, in het universum. Jullie licht stroomt naar buiten en raakt anderen aan die dan weer ontwaken en zich hun eigen potentieel realiseren als een kracht voor godsvrucht en reformatie. Ieder mens die dit bewustzijn krijgt wordt niet alleen weer een baken voor andere nog sluimerende zielen, maar ieder geopend hart en geest voegt toe aan het licht in het collectieve bewustzijn van de bewoners van Aarde en beïnvloedt gunstig het gehele universum. Zo machtig is ieder van jullie!

16. Mijn zorg is dat de regering van de VS uiteindelijk zal moeten toegeven dat de nationale schuld zo monsterachtig is dat het nooit kan worden terugbetaald. Wat is de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt, en als het gebeurt, wat dan? Werkloosheid is de overheersende economische zaak die de meeste naties onder ogen zien; hoe kun je dit helen als er niet genoeg banen in de wereld zijn voor iedereen die er een nodig heeft? De economie van mijn land werd zo ernstig geraakt door wat in de Verenigde Staten gebeurde; het leek dat wie er ook een zetje nodig had naar de VS moest kijken voor hulp – waar kunnen we nu naar toe gaan? Ik neem aan dat de wereld economie weer terug zal gaan naar een vaste positie, hoe kan dit die landen helpen waar enkele corrupte mensen veroorzaken dat massa’s mensen leven in volstrekte armoede? Hoe veel langer zullen financiële moeilijkheden nog duren die miljarden mensen beïnvloeden?

17. Deze zaken van ernstige zorg zullen in mogelijk mate worden verlicht door de inspanningen van voorzichtige leiders met spirituele en morele integriteit en ervaring, maar ze kunnen niet geheel worden opgelost voordat de Aarde in de vierde dichtheid zit, waar de verschillen tussen jullie wereld van vandaag en het leven in het Gouden Tijdperk zo verbijsterend zijn dat ze voor jullie niet te bevatten zijn. Dus op dit moment kunnen we je alleen vertellen dat economische problemen waarmee mensen wereldwijd geconfronteerd worden langzamerhand zullen verminderen totdat de bewoners van de Aarde hun gekozen karmische ervaringen hebben voltooid en mensen die aan duistere wegen vastzitten de planeet stapsgewijs verlaten. Als deze voortdurende processen hun koers gelopen hebben – en dat zal aan het eind van 2012 zijn – zal de bevolking van de Aarde het spiritueel besef hebben en hun bewustzijn verheven hebben tot de fundering voor een gezond, blij, samenwerkend, vredig leven met overvloed voor iedereen.

18. Lezers hebben gevraagd naar mensen die innig geliefd werden of in grote ere werden gehouden, ze noemden Moeder Maria, Martin Luther King, Moeder Teresa, Michael Jackson en specifieke familieleden, in essentie dit: Voelen wij hun feitelijke spirituele aanwezigheid? Communiceren zij met ons door dromen? Echt, deze situaties van nabijheid zijn mogelijk, zelfs nogal waarschijnlijk in deze tijd als meer en meer kennis op zielenniveau van de Eenheid van Allen bewuste niveaus bereikt. De krachtige energie van Moeder Maria omvat allen op Aarde in een deken van liefde; en de liefdesbanden tussen mensen op Aarde en hun geliefde zielen in het Nirvana is een etherische verbinding – een sterk gevoelde aanwezigheid van hen is volmaakt natuurlijk. Het aantrekken van de energie van zielen in de geest van hen die jullie niet persoonlijk kenden maar enorm bewonderden en waaraan jullie vaak denken is het “aantrekken van gelijke zielen” dat in werking is.

19. Wat jullie denken dat een droom communicatie is kunnen fragmenten van herinneringen zijn van je bezoeken aan deze zielen; maar omdat het geloof van de derde dichtheid geen feitelijke bezoeken toelaat van levenden aan “doden”, is een aanvaardbare interpretatie dat jullie over hen dromen. Terwijl Aarde naar hogere en nog hogere vibraties stijgt zal jullie bewustzijn doorgaan zich te verbreden totdat jullie je duidelijk bezoeken herinneren aan veel zielen op astrale niveaus waar de energie verenigbaar is met die van jullie zelf.

20. Hoe zal muziek zijn in de Gouden Eeuw? Of je die nu zult maken, er naar luisteren of er op dansen, muziek zal zo verheffend, divers, spannend, te zingen, melodisch, blij nostalgisch of majestueus in draagwijdte zijn zoals die nu is. Wat niet mee gaat naar de Gouden Eeuw zijn Heavy Metal instrumentale, lyrische die van verwoestende aard zijn, en neoklassieke werken gevuld met dissonanten. Deze genres hebben hun plek in het moment, maar ze hebben veel lagere frequenties dan de vibraties van het Gouden Tijdperk waarin alles harmonieus is.

21. De selectie van onderwerpen in deze boodschappen is gebaseerd op ons besef van wijdverspreide overdenkingen en interesse of voor een vraag die blijft ronddraaien in iemands denken of misschien in een paar mensen, maar het geeft ons de gelegenheid om over iets te spreken dat misschien gedachten ontlokt bij velen. De laatste categorie behoort bij de twee volgende vragen.

22. Als ik iemand was die een geweer had, kan mijn ziel dan nog evolueren of zorgt dat er voor dat mijn ziel achteruit gaat. Het bezitten van een geweer is niet anders dan het bezitten van een auto of een telefoon, een strandbal of een fles met brandy – geen van die objecten zelf beïnvloedt zielengroei op de een of andere manier, maar het gebruik ervan wel. Als een wapen gebruikt wordt door een persoon in een overeenkomst van voor de geboorte om iemand te doden in die zelfde overeenkomst zodat dit een vorig leven in evenwicht brengt voor beiden en hun zielencontract vervult door daarmee hun derde dichtheidskarma te voltooien, evolueren de twee zielen naar de vierde dichtheid. Het schieten van een levensvorm louter voor het plezier of de dood veroorzaken door het schieten van dieren “voor de sport” veroorzaakt achteruitgang van de ziel, en dat doet dus ook het martelen van een levensvorm.

23. Elk leven, domweg hoe onbetekenend je dit acht, is een ziel. Haar levenskracht komt van het Opperste Wezen van dit universum, wiens energie de liefde-licht essentie is van de Schepper Bron, het Opperste Wezen van de kosmos, waarin alle leven in de vorm zijn goddelijke Begin heeft.

24. Dit wil niet zeggen dat iedere levensvorm ontworpen is met goddelijke bedoeling – zeker is dat niet zo! Eonen geleden was de opzet van duistere krachten om leven ziek te maken, te verzwakken en uiteindelijk om leven te vernietigen en voor dat doel schiepen ze microben. Ze wilden hogere levensvormen om nog hogere vormen te pesten, dus maakten ze ziekte-veroorzakende en ziekte-dragende insecten en knaagdieren om besmettelijke ziekten te verspreiden die zij ook maakten. Ze maakten dierenvormen die dodelijke vergiften bevatten en introduceerden woestheid in sommige dieren die vroeger in vrede leefden tussen alle anderen, en dus vestigden zij hiermee de roofdier-prooi keten.

25. Als een van die diverse levensvormen een levensgevaarlijk risico werd voor een mens of een weerloos dier onder de hoede van de mens, dan moest men het doden om het leven dat in gevaar was te redden. Dat besluit heeft geen negatieve invloed op de spirituele evolutie van die mens, en, afhankelijk van omstandigheden, kan het de zielengroei versnellen. Wanneer de enige manier om een mens te stoppen een ander te doden is om de in wording zijnde moordenaar te doden, dan is het resultaat voor de schutter grotendeels afhankelijk van de emotionele nawerking.

26. En: Is het mogelijk dat er meer foetussen zijn dan dat er zielen zijn die wachten op incarnatie? Nee. Alhoewel iedere ziel wier laatste stoffelijke leven op Aarde was naar het Nirvana gaat – of er misschien alleen even doorheen reist op zijn weg naar een andere bestemming – zijn het niet alleen de Nirvana bewoners die misschien op Aarde incarneren. Zielen in het hele universum wier energie vergelijkbaar is met die van jullie wereld kunnen er voor kiezen om daar te incarneren als er een ideaal ouder-kind klaar staat en de omgeving een gelegenheid is voor zielengroei.

27. Sommige bewoners van het Nirvana zijn daar om te herstellen van moeilijke levens in andere beschavingen en ze kunnen er voor kiezen om hun volgende leven op Aarde door te brengen. Bezoekers van het Nirvana, dat een populair vakantie oord is vanwege zijn schoonheid en diversiteit, kunnen dat ook wensen. Ook zielen die vrije geesten zijn – in dit geval, die zweven door het universum zonder zelfs een etherisch lichaam – kunnen beslissen om te incarneren om de voordelen te genieten dat een lichaam biedt wat het leven in de geest niet brengt. Zielen in sommige hoog spiritueel en intellectueel ontwikkelde beschavingen incarneren niet, maar leven liever in drijvende nevelige, regenboogkleurige stromingen of in een variëteit aan prachtige energiepatronen of in tonen van engelenmuziek.

28. We spraken over menselijke en andere rassen en “ultra” zielbeschavingen, maar voor een gevarieerde ervaring, kunnen zielen ook kiezen om delen van hun energie uit te drukken in andere soorten levensvormen, gewoonlijk dieren die heel veel uitwisseling hebben met mensen.

29. En als het tijd is voor een bewoner van het Nirvana om te reïncarneren, is dat niet noodzakelijkerwijs op Aarde. Zielen die een meer derde dichtheidservaring nodig hebben kunnen een andere beschaving uitkiezen in hetzelfde energie dichtheidsplan, zielen die spiritueel geëvolueerd zijn kiezen gewoonlijk om naar meer ontwikkelde beschavingen te gaan en zij die achteruit gingen zullen overnieuw starten in primitieve plaatsingen.

30. De orde van het universum zorgt voor oneindige groeimogelijkheden voor alle zielen!

31. Veel mensen stellen dezelfde vraag als de lezer die schreef: Hoe kan ik voorbij gevoelens van depressie en onbeweeglijkheid komen? Onbeweeglijkheid is een natuurlijke metgezel of component van depressie en alhoewel het algemene reacties zijn op hogere frequenties, kunnen ze voórkomen als gevolg van chemische onbalans van het lichaam. Als testen van een vertrouwde huisarts het laatste uitsluit, kun je voorbij gevoelens komen van depressie en onbeweeglijkheid door te stoppen met het richten van je gedachten op die onbehaaglijke conditie. Door de wet van aantrekking vereeuwig je een ongewilde situatie door obsederende gedachten erover. En het veranderen van die gedachten kan je bevrijden. Het kost inspanning om te veranderen van negatief denken naar positief denken, dus vraag om “goddelijke” hulp – en werk samen met je helpers!

32. Het verheugt ons je enige duidelijke suggesties aan te kunnen bieden die je kunnen helpen om voorbij depressie te komen als de oorzaak bijkomstig is: Neem zoveel mogelijk kalmerende slaap als je kunt. Neem geen medicijnen uit de reclame die depressie kunnen behandelen – hun chemie kan misschien tijdelijk de symptomen verlichten evenals de depressie verdiepen. Drink veel zuiver water en gezonde sappen; vermijd voedsel met chemische toevoegingen. Wandel in gebieden waar de Natuur overvloedig aanwezig is en speciaal herstellend – en uitwisseling met dieren verheft de geest. Zet de zegeningen van je leven op een rij en begin met het leven zelf. In plaats van je tot een argument aangetrokken te voelen, probeer die situatie te zien vanuit het perspectief van de ander – je rustige antwoord kan de boosheid van de ander doen afnemen. Vermijd gewelddadig “entertainment”; kijk naar komedies en hartverwarmende shows, lees lichtvoetige lectuur of boeken. Ben vrijwilliger in een van de charitatieve activiteiten van je gemeenschap. Leer elke dag een nieuw woord. Maak kleine veranderingen in je dagelijkse routine. Luister naar kalmerende muziek en als je een talent hebt voor het maken van muziek, zing of pak je viool of je mondharmonica op. Glimlach vaak – kijk in een spiegel en glimlach naar jezelf, lach daarna!

33. Is er een speciaal of specifiek gebed dat iedereen kan opzeggen wat meer licht kan brengen? Inderdaad kunnen massa meditaties en gebedscirkels met dezelfde focus geweldige effecten hebben, en dat kunnen ook mantra’s of woorden doen die een speciale betekenis voor je hebben. Maar het is wat in ieders hart zit wat de “collectieve harten” vormt en licht-gevulde gebeurtenissen manifesteert. Nooit zijn er speciale of specifieke woorden nodig, maar het liefhebbende zelf en anderen erende is er altijd!

34. De grootste macht in de kosmos is de energie van liefde-licht, die zuivere essentie van de Schepper Bron waarin iedere ziel zijn oorsprong heeft – dit is de Eenheid van Alles, het onafscheidelijke van alle zielen in welke vorm ze zijn en waar ze in dit universum zijn. Het is waarom we zowel liefde als verdriet voelen voor onze broeders en zusters onder jullie die pijn veroorzaken voor anderen, net als Aardefamilies hun gezinsleden liefhebben zelfs als zij hun beklag doen over hun lage daden.

35. Wij eren de stichters van De Liefdes Fundering en de Wereld Liefde Dag, die jaarlijks op 1 mei wordt gevierd en wiens thema dit jaar is: “Liefde Begint Bij Mij.” Met dank aan Harold en John’s toestemming als ons Vaarwel dit keer, delen we met jullie hun prachtig uitgedrukte boodschap:

We erkennen deze dag als een symbolische uitdrukking die we kunnen kiezen om iedere dag lief te hebben terwijl we samen komen en ons verenigen als een collectieve mensheid door onvoorwaardelijke liefde.

We zijn een mensheid op deze planeet.

Alle leven is onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.

Iedereen deelt in de Universele band van liefde.

Liefde begint met zelf aanvaarding en vergeving.

Met respect en medeleven omhelzen wij diversiteit.

Samen maken we een verschil door liefde.

www.thelovefoundation.com

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny, Puk