Matthew Ward – 26 Augustus 2017 / Suzy Ward

Matthew Ward –
26 Augustus 2017 / Suzy Ward

 Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat ons beginnen een e-mail van een lezer te beantwoorden die veel overeenkomsten heeft met talloze andere e-mails die mijn moeder ontvangt: “Iedere Lichtwerker die ik ken is ofwel ziek of bevindt zich in een situatie die absoluut niet benijdenswaardig is. Het doet ons de vraag stellen of het niet zo is dat alles voor niets is. De mensen bevinden zich op de rand van uitputting en hebben niet de energie om anderen steun te bieden door kennis te delen of door er alleen maar te zijn. Misschien kan Matthew ons hier inzicht in geven?

Geliefde broeders en zusters, voordat jullie je gretig als vrijwilliger hebben gemeld om de mensen op Aarde te helpen wakker te worden wisten jullie dat je niet immuun zou zijn voor fysieke, mentale of emotionele toestanden waarvoor dichtere lichamen kwetsbaar en dat jullie niet uitgezonderd zouden zijn van problemen die op een derde dichtheidswereld gewoon zijn. Van de vele, vele zielen die zich vrijwillig hebben gemeld, werden enkel de sterkste uitgekozen – jullie maken hier deel van uit omdat jullie buitengewoon grote innerlijke kracht jullie helpt om hindernissen die je tegenkomt te overwinnen.

Uit ervaring weten we dat het, wanneer op zielsniveau alle kennis is vergeten, veel gemakkelijker is om een dergelijke missie met vertrouwen aan te gaan dan om met de uitdagingen om te gaan. Echter samen met het voordeel van gevorderd bewustzijn en spiritueel besef, bezitten jullie de informatie die de meeste mensen niet hebben. Om bij het onderwerp te blijven, jullie weten dat lage energie één van de effecten kan zijn van zich aan toenemende trillingsniveaus aanpassende lichamen, en voor met licht gevulde lichamen, de verandering van de cellen van koolstof naar kristallijn. De neveneffecten van het aanpassingsproces kunnen worden verzacht, en in plaats van de betreffende adviezen die in voorgaande berichten werden aangeboden op te sommen, heb ik mijn moeder gevraagd om de data weer te geven: (de geposte berichten van 4 Juli 2013 en 12 Augustus 2014 op www.matthewbooks.com dekken de lading het beste. Wanneer je je depressief voelt kan het lezen van de boodschappen van 26 April 2010 en 19 Juli 2015 je verder helpen). Dankjewel Moeder.

Jullie weten eveneens dat ontmoediging – omdat vooruitgang zich misschien minder snel aandient dan je had verwacht – lagere trillingen uitzendt die niet alleen de energieniveaus verlaagt, maar de universele wet van aantrekking reageert op die gevoelens door meer omstandigheden te creëren die deze oproepen. Lieve mensen, het is allesbehalve “allemaal voor niets” en er is een goede reden om je bemoedigd te voelen! Licht dat vanuit verre krachtige beschavingen wordt gestraald en in toenemende mate over de Aarde wordt verspreid, ontwortelt de invloed van de Illuminatie en hun handlangers in regeringen en economische-, bedrijfs- en militaire sectoren. De denkbeeldige koude oorlog met Rusland die men heeft verzonnen zal niet leiden tot hun doel om een Derde Wereldoorlog te starten en ook hun doortrapte manoeuvres kunnen dit niet. De islamitische Staat, die ze hebben gesticht en aangemoedigd, verliest aan grondgebied. Jullie blijven ver bij hun GM-voedsel en landbouwkundige chemicaliën vandaan en de gevaren van hun voorgeschreven medicijnen raken wijd en zijd bekend. De groei in de velden van hernieuwbare energie ondermijnt de inkomsten uit fossiele brandstofindustrieën en hoewel de president van de Verenigde Staten zich uit het Parijs-akkoord heeft teruggetrokken, voegen vele staten zich bij de andere naties in het Akkoord in een poging de “CO2-voetafdruk” te verminderen. Iran zal geen nucleaire wapens produceren en wanneer welk land dan ook raketten met nucleaire kernkoppen lanceert, zullen universele familieleden detonatie ervan voorkomen.

In vergelijking met de staat van jullie wereld nog maar een paar jaar geleden, zijn dit grootse mijlpalen! En op andere gebieden worden er hartverwarmende stappen gezet zoals dierenrechten, een bredere inzet van natuurlijke remedies, vernieuwende programma’s van gemeenschappen en herstel van beschadigde gebieden; en hernieuwde belangstelling voor de kunsten, die de ziel voeden. Er moet inderdaad nog veel worden bereikt en dat zal gebeuren. Als fundamentele bewegingen zich blijven verspreiden en belangrijke ondernemingen achter de schermen tot bloei komen, kunnen alle mensen zich bemoedigd voelen over de toekomst. En lieve mensen, jullie weten dat het volledig tot bloei gekomen Gouden Tijdperk van de Aarde de uiteindelijke toekomst is.

Jullie zullen hoogstwaarschijnlijk niet op de planeet kunnen blijven totdat zij volledig naar haar originele gezondheid en schoonheid is teruggebracht, waarbij de mens, waar ze maar heen wil, eenvoudigweg door middel van gedachtenkracht door het universum kan reizen, kan manifesteren wat men maar wenst, en honderden jaren in een perfect lichaam kan leven. Jullie zullen dezelfde ervaringen hebben, maar dan in een andere wereld en jullie zullen het glorierijke tijdperk van de Aarde kunnen aanschouwen in de vervulling van de wetenschap dat jullie haar beschaving hebben geholpen haar te co-creëren. En wanneer zij opnieuw een paradijs is geworden, mogen jullie kiezen of je voor vele vreugdevolle jaren terug wilt keren in die wereld van vrede, liefde en een harmonieus leven met de Natuur.

Zal de volledige zonsverduistering een blijvend effect op de wereld hebben?

Ja inderdaad, en het was vanaf onze bevoorrechte positie goed te zien. Gedurende de eclips bouwden zich krachtige vloedgolven van energie- golven op, ze slaan niet in als een bliksemschicht – zagen we het Licht binnenin vele mensen toenemen van vonkjes tot sprankeling zou je kunnen zeggen, terwijl anderen als sterke lampen gloeiden en alle activiteit binnen het Licht won momentum. De vloedgolf versterkte eveneens negatieve eigenschappen en gedrag, wat de uitbarstingen van geweld en de vechtlustige sfeer in de weken voorafgaand aan de eclips verklaarde. De nieuwe overvloed van Licht zal dit soort daden en houdingen steeds minder in aantal en effectiviteit doen voorkomen totdat duisternis niet langer in de samenleving voorkomt.

Ik heb het gevoel dat de huidige President en regering onze donkerste schaduwkanten weerspiegelen. Daarvoor ben ik dankbaar in de hoop dat het ons niet alleen terug naar het Licht zal stuwen, maar tevens zal helpen het verraderlijke negatieve dat in onze “vooruitgang” is ingeweven, te verwijderen. Het feit dat zo velen dergelijk kwaadaardig gedrag hebben toegestaan om zodoende politieke grip te krijgen heeft mij doen geloven dat ze, om zo maar te zeggen, met man en muis ten onder zullen gaan of zullen evolueren.” De lezer verwijst naar de president van de V.S. en zijn regering, maar onze antwoorden hebben betrekking op onze gehele familie op Aarde.

Ten eerste “…onze donkerste schaduwzijden weerspiegelen.” Wanneer je observeert wat iemand zegt of doet is je reactie – goedkeuring, afkeuring, compassie, boosheid, vreugde, verdriet, of wat dan ook – een afspiegeling van wie jij bent en er bestaat een tendens om minder bewonderenswaardige aspecten van het zelf naar de schaduwrijken van de geest te verbannen. Als je nadenkt over hoe evenredig je gedachten en daden aan je zelfbeeld zijn dan kan bewustzijn groeien en het bevredigende gevoel van trouw zijn aan jezelf worden opgewekt. Introspectie zou kunnen inhouden: Vind ik dat gezichtspunten die anders zijn dan die van mij waarde kunnen hebben? Houd ik net zoveel rekening met de gevoelens van anderen als dat ik wil dat met mijn gevoelens rekening wordt gehouden? Be- en veroordeel ik anderen alhoewel ik hun zielscontract niet ken? Ben ik dankbaar voor het goede in mijn leven of vind ik het vanzelfsprekend? Heb ik mezelf en anderen vergeven of blijf ik hangen in spijt en rancune? Laat ik onbelangrijke zaken mij uit balans brengen? Vertrouw ik op mijn intuïtie of zoek ik voor antwoorden nog steeds bij externe bronnen?

Over de hele wereld is het “terug stuwen naar het Licht” gaande omdat steeds meer mensen wakker worden en hun rug rechten. De roep om “vrede, geen oorlog”, “liefde, geen haat”, en “gelijke rechten voor iedereen” zijn wereldwijd te horen. Dit is Licht in actie en al die tijd hebben de lichtwerkers zich in de voorhoede bevonden.

En “Ze zullen om zo maar te zeggen met man en muis ten onder gaan of evolueren.” Iedere ziel heeft de keuze om het Licht te omarmen of niet. Personen die ervoor kiezen om dit niet te doen zullen in Nirvana tijdens de her-bespreking van het voorbije leven hun dwaasheid inzien en dit zal hun voornemen om in andere incarnaties “het licht te zien”, bekrachtigen.

Onze laatste boodschap bevatte informatie die de lezer aan “betrouwbare bronnen” heeft toegeschreven over meerdere negatieve ET-facties die technologieën gebruiken “om permanent zielen te gijzelen en te verwijderen”. Het duister voert klaarblijkelijk de druk op om angst te creëren door vreemde beweringen te doen over wat er gebeurt als het leven op Aarde ophoudt. De volgende zijn twee van meerdere e-mails die kortgeleden naar mijn moeder zijn gestuurd – ons antwoord is een herinnering aan eenieder die vertrouwd is met onze boodschappen en een regelrechte waarschuwing aan nieuwkomers.

Er zijn de afgelopen tijd verscheidene artikelen geschreven over hoe, na de dood, de Tunnel van Licht en Wezens die we ontmoeten allemaal door het duister zijn bedacht om zich met onze transitie te bemoeien. Verder wordt beweerd dat we een groep wezens zullen ontmoeten die ons onmiddellijk aanmelden voor opnieuw een verplichte dienst, benadrukkend dat we onze karmische schulden dienen in te lossen. Is het waar dat we mensen zullen ontmoeten die niet zijn wie ze beweren te zijn, alleen maar om ons opnieuw een leven te laten leven? Is het mogelijk om te worden verhinderd naar ‘huis’ te gaan en dat we naar een plek gaan die op de hemel lijkt maar het niet is?”

De enige waarheid hierin is, (jullie) dienen (je) karmische schulden in te lossen. Maar laten we dit op de juiste manier uitdrukken. Zielen kiezen karmische lessen om de uitgebalanceerde ervaringen op te doen die ze nodig hebben om in bewustzijn en spiritueel te groeien, of te evolueren; het volbrengen van de lessen is groei, ontwikkeling, en dat is het doel van iedere ziel in elk leven.

En: “Kun je bevestigen dat wat ik heb gelezen over dat de Aarde een hologram is, dat er zich een energienet omheen bevindt om zielen in een nooit eindigende cyclus van reïncarnatie te vangen, als een ‘zielenboerderij’ waarin we gevangen zitten zodat entiteiten onze energie voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken? Is na het intreden van de dood het naar het Licht gaan een val om ons te vangen en te recyclen?

We kunnen bevestigen dat de Aarde, net als de rest van het universum, een hologram is en de cyclus van reïncarnatie gaat door totdat de ziel met het Opperwezen van dit universum re-integreert en vervolgens met de Schepper, de oorsprong van alles dat in de gehele kosmos bestaat. De rest van die informatie is onjuist.

Sommige ontvangers van doorgegeven boodschappen zijn zonder het te weten verbonden met laagstaande entiteiten die beweren bekende, gerespecteerde lichtwezens te zijn en andere “gechannelde” boodschappen worden door duistere individuen op de planeet geschreven. Informatie vanuit deze bronnen kunnen een paar graantjes waarheid bevatten die met lezers resoneren zodat ze worden misleid om ook onjuiste, angstaanjagende zaken te geloven. Angst is nu juist wat de duistere veroorzakers willen – ze leven van de lage trillingen van angst, ze kunnen zonder dat niet overleven! Hun voorspellingen van rampen zoals kustlijnen die tot aan bergtoppen overstromen of de op handen zijnde rampzalige uitbarsting van Yellowstone’s vulkaan of een of ander hemellichaam op ramkoers met de Aarde hebben hetzelfde doel; maar eenmaal op het Internet worden dit soort voorspellingen door goedbedoelende mensen verspreid. Die cyclus van angstcreatie is waarom we jullie er vaak van hebben doordrongen je nooitbang te voelen vanwege welke informatie ook – vertrouw in plaats daarvan op je intuïtie, boodschappen naar het bewustzijn vanuit de ziel, waarin alle waarheid bekend is.

Kan Matthew alsjeblieft meer vertellen over deze uitspraak: ‘Kwijtschelding van schulden waarover jullie mogelijk hebben gehoord zal op individuele basis plaatsvinden, niet in het over de gehele linie”. (30 Mei 2017)

We bedanken deze lezer – deze uitspraak vraagt om verdere uitleg dan we in voorgaande boodschappen hebben gegeven. Velen die de ‘National Economic Security and Reformation Act’ kennen, volgens de Amerikaanse wetgeving algemeen bekend als NESARA, interpreteren de daarbij behorende schuldensanering als het annuleren van alle schulden die door alle ingezetenen van dat land zijn opgebouwd.

Dit is niet juist. De betekenis van deze maatregel is wereldwijde financiële billijkheid en dat zou niet kunnen worden bereikt door de mensen met een schone lei laten beginnen, mensen wiens schulden zich hebben opgestapeld door evidente geldverkwisting en door luxueus te leven en onderwijl de mensen negerend die niets bezitten simpelweg omdat ze niets hebben. De maatregel maakt deel uit van de mondiale economische hervorming die een einde zal maken aan het internationale web van bedrog en controle van het duister dat eeuwenlang de rijkste paar mensen heeft verrijkt en de massa verder de armoede in heeft gedreven.

Daarom is één doel van de maatregel om het gewicht van leningen die door het Internationaal Monetair Fonds aan landen is verstrekt, een Illuminatie operatie, weg te nemen. Nadat nationale leiders de gelden voor zichzelf hebben gehouden in ruil voor controle over de natuurlijke bronnen van dat land en de schulden bij het volk kwamen te liggen, zullen kwijtschelding van leningen en rentebetalingen direct gaan naar de bouw of opwaardering van de infrastructuur en andere gebieden van die landen, waarbij de stem van de burgers zal worden gehoord. Deze grootschalige onderneming zal onder supervisie staan van ervaren managers die zullen worden gekozen door en verantwoordelijk zijn aan een raad van internationaal gerespecteerde personen. Leningen die volledig zijn terugbetaald zullen met rente worden teruggegeven aan regeringen die de fondsen t.b.v. de mensen hebben ingezet; dit zal de fiscale stabiliteit van dat land versterken en de toename van welvaart stimuleren.

Schuldsanering op individuele basis zal mensen helpen die enorme woekerrentes en beklemmende belastinggelden betalen. Dit deel van de maatregel vraagt, vanwege de hoogte van rente en inkomstenbelasting, om het verminderen van hypotheeklasten, andere leningen en kredietrekeningen die door de jaren heen zijn betaald. De combinatie van betalingen zal de schuldenlast van velen elimineren en als het de schulden overschrijdt zullen mensen het resterende bedrag ontvangen. Financiële hulp zal worden gegeven aan mensen die in huurhuizen wonen of die thuisloos zijn en aan mensen die studieschulden hebben – deze zullen eveneens op individuele basis worden verrekend. Wanneer mensen die voor terugbetaling of hulp worden gekwalificeerd niet langer in leven zijn, zal het bedrag over hun familie, of in overeenstemming met hun testament worden verdeeld.

Ons is verteld dat deze gigantische onderneming zo spoedig mogelijk zal beginnen na het verkrijgen van de fondsen; de op illegale en immorele wijze verzamelde enorme fortuinen van de Illuminatie die ze nog steeds in hun greep hebben. Omdat dit streven in omvang mondiaal is en de meest arme mensen de eerste prioriteit hebben, zullen jullie geduld moeten hebben en “je beurt” moeten afwachten. Maak, voor je eigen voordeel, gedurende deze interim-periode gebruik van de universele wet van aantrekking – de kracht van positief denken en voelen kan niet worden overschat!

Geliefde familie, lichtwezens in dit hele universum eren jullie standvastige vastberadenheid om Gaia en haar Aardefamilie te helpen en zij steunen jullie met de weergaloze energie van onvoorwaardelijke Liefde.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books

Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/